ต. 228-230 เรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดใหม่ของราชนาวีไทย

453113

16 พ.ค. 2556 ณ ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.อ. สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่งจำนวน 3 ลำ ได้แก่ เรือตรวจการณ์ 228, เรือตรวจการณ์ 229 และ เรือตรวจการณ์230

ซึ่งกองทัพเรือได้จัดหาเรือทั้ง 3 ลำ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิม ที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน และมีกำหนดปลดระวาง โดยว่าจ้างบริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการต่อเรือ

ทั้งนี้เรือทั้ง 3 ลำเข้าประจำการในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีภารกิจในการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลชายฝั่ง ในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวมถึงรักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย และการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์

พล.ร.อ.สุรศักดิ์ กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า เรือตรวจการชายฝั่งทั้ง 3 ลำเปรียบเสมือนเป็นม้างานของกองทัพเรือในเรื่องการตอบสนองภารกิจ ทั้งเรื่องการคุ้มครองรักษามรดกของชาติทางทะเล โดยเฉพาะด้านชายฝั่ง เพราะประเทศเรามีชายฝั่งทั้งสองด้าน และมีพื้นที่ค่อนข้างมาก โดยเรือทั้ง3 ลำนี้จะตอบสนองภารกิจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีสมรรถนะที่เหมาะสม ทั้งความเร็วและอาวุธประจำเรือเหมาะกับขนาดของเรือ อย่างไรก็ตามเรามีแผนที่จะต่อเรือเพิ่มอีก เนื่องจากมีเรือตรวจการที่จะต้องปลดระวางอีก จึงจำเป็นต้องจัดหามาทดแทนให้พอเพียงกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

เรือตรวจการณ์ชายฝั่งทั้ง 3 ลำ จะใช้ในภารกิจ การตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึม คุ้มครองเรือประมง ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเล (อ่าวไทยและทะเลอันดามัน) รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งเพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิมที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน และมีกำหนดปลดระวางประจำการ

คุณลักษณะของเรือ

เรือ ต.228- 230 มีคุณลักษณะดังนี้
ความยาวตลอดลำ 21.40 เมตร
ความกว้างสูงสุด 5.56 เมตร
ความลึกของเรือ 3.15 เมตร
กินน้ำลึกตัวเรือ 1.05 เมตร
ความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ 15 นอต
ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 30 นอต
ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 350 ไมล์ทะเล
อาวุธ ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 81 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
กำลังพลประจำเรือตามอัตรา 9 นาย

เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (ตกช.) ที่ปลดประจำการคือ เรือ ต.21 – ต.29 และ ต.211 – ต.212 ซึ่งเป็นเรือที่ได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511-2519

ระวางขับน้ำปกติ 20 ตัน เต็มที่ 22 ตัน
อาวุธ ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นคู่ 1 แท่น
ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 81 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
อิเล็กทรอนิกส์ เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Anritsu (ต.21 – ต.23) หรือ Furuno (ต.24 – ต.211) หรือ Koden (ต.212)

เรือตรวจการณ์ชายฝั่งทั้งหมด เป็นเรือที่ขึ้นอยู่กับ หมวดเรือที่ 3 ภายใต้สังกัดกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เรือในชั้นนี้ยังมีอีกชุดหนึ่งคือ เรือ ต. 213- ต.226 ที่ต่อโดยบ.อิตัลไทยมารีน ในปี พ.ศ. 2523-2527

เรือ ต.213-226
ระวางขับน้ำปกติ 31 ตัน เต็มที่ 35 ตัน
อาวุธ ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
อิเล็กทรอนิกส์ เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Anritsu หรือ Furuno

และจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเคลื่อนเข้าถล่มจังหวัดชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย เมื่อ 26 ธันวาคม 2547 ทำให้เรือ ต.215 ได้รับความเสียหายอย่างหนักขณะการปฏิบัติภารกิจในหมู่เรือถวายความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณหน้าโรงแรมโรงแรมลาฟลอรา จังหวัดพังงา ห่างจากฝั่งประมาณ 1,500 หลา โดยกำลังพลประจำเรือจมน้ำเสียชีวิต 1 นาย คือ จ่าเอกเผด็จชัย พูลสุภาพ

ทร. ก็ได้ทำรับการว่าจ้าง บ.มาร์ซัน ให้ต่อเรือตรวจการณ์ชายฝั่งขึ้นเพื่อทดแทนเรือ ต.215 ที่ถูกปลดประจำการไป นั่นคือเรือ ต.227

ระวางขับน้ำเต็มที่ 43 ตัน
อาวุธ ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
อิเล็กทรอนิกส์ เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Furuno

หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าเรือ ต.227 นี้เป็นเรือที่ถูกต่อขึ้นก่อนเรือ ต.228 (ชุดปัจจุบัน) โดยเรือ ต.227 ได้มีการปรับปรุงแบบ ทำให้แตกต่างไปจากเรือชุดก่อนหน้านี้คือ เรือต.213 – ต.226 ที่ผลิตโดยบ.อิตัลไทยมารีน แต่พอเรือชุด ต.228 – ต.230 ก็กลับไปใช้แบบเดิมอีกครั้ง

ด้วยเหตุนี้ในชุดเรือตรวจการณ์ชายฝั่งจึงมีเรือเพียง 2 ลำที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น แต่ต่างจากเรือลำอื่นๆ ในชุดลำอื่นๆ อาจมีการปรับปรุงบางเล็กน้อย แต่ก็ไม่ทำให้แตกต่างอย่างเด่นชัดเหมือนเรือ ต.227 และ ต.231

Image

ต.231 เรือตรวจการชาบฝั่งของ ทร. อีกลำหนึ่ง ที่มีลักษณะที่โดดเด่น และมีแค่เพียงลำเดียวด้วย นั่นคือ เรือ ต.231 เป็นเรือแบบสองลำตัว (Hysucat 18 Class PBH) ผลิตโดยบ. Technautic Intertrading
ขนาด ระวางขับน้ำปกติ 34 ตัน เต็มที่ 37 ตัน
อาวุธ ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
อิเล็กทรอนิกส์ เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Anritsu

กองเรือยามฝั่งยังมีกำลังเรือรบในสังกัดอีก 2 หมวดเรือ คือ หมวดเรือที่ 1 และหมวดเรือที่ 2 โดย
หมวดเรือที่ 1 มีเรือในอัตราคือ เรือ ต. 991 – ต.993 และเรือ ต.994 – ต.996

หมวดเรือที่ 2 มีเรือในอัตราคือ เรือ ต. 91 – ต.99 และเรือ ต.81 – ต.83

ซึ่งเรือทั้งหมดที่อ้างถึงเป็นเรือที่สร้างและต่อขึ้นในประเทศไทยทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้กองเรือยามฝั่งจึงเป็นกองเรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย

ปัจจุบันพล.ร.ต.สุรพล   คุปตะพันธ์ เป็นผบ.กองเรือยามฝั่ง

ประวัติกองเรือยามฝั่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ แล้วเมื่อ ๒๗ มี.ค.๕๒ และ พ.ร.ฎ.ฯ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๒ จึงส่งผลให้การแบ่งส่วนราชการของ ทร. ตามโครงสร้างใหม่ มีผลตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๒ (ตามมาตรา ๒ ของ พ.ร.ฎ.ฯ) ในการนี้ กห.และ ทร. ได้อนุมัติใช้ อฉก. และ อจย. ของ กร. เล่มใหม่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย อฉก.หมายเลข ๒๑๐๐ กร. อฉก. หมายเลข ๒๑๑๐ กลน.กร. อฉก.หมายเลข ๒๑๑๑ กบร.กร. อฉก.หมายเลข ๒๑๑๒ นสร.กร. อจย.หมายเลข ๒๑-๑๒๑ หมวดป้องกัน กองร้อย บก.นสร.กร. และ อจย.หมายเลข ๒๑-๑๒๒ กองรบพิเศษ นสร.กร. แล้ว ให้ปรับย้ายเรือ ตกฝ. และเรือ ตกช จำนวน ๕๒ ลำ จาก กตอ.กร. ไปขึ้นการบังคับบัญชากับ กองเรือยามฝั่ง (กยฝ.กร.)

ภารกิจกองเรือยามฝั่ง
“มีหน้าที่จัดและเตรียมกำลังสำหรับการปฏิบัติการยามฝั่ง และการรักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ทหารเรือ”

กฎหมายและ พ.ร.บ.ต่าง ๆ มอบอำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือ จำนวน ๒๘ ฉบับ
พรบ. ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐
พรบ.ควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่นๆในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘
พรบ. สำรวจและห้ามกักกันข้าว
พรบ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในพระราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒
พรบ.แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔
พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕
พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
พรบ.กำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
พรบ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทยพุทธศักราช ๒๔๘๒
พรบ.การประมง พ.ศ.๒๔๙๐
พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย  พ.ศ. ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๐
พรบ.ศุลกากรพุทธศักราช ๒๔๖๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐
พรบ.ป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔
พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
พรบ.จัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘
ประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่  ๑๐๓  ลง ๑๖ มี.ค. ๑๕
พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
พรบ.เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑
พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔
พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๔๓๐
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔
พรบ.กฏอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗

การจัดหน่วยของกองเรือยามฝั่ง ที่ตั้ง ท่าเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กองบัญชาการ
-แผนกธุรการ
-แผนกกำลังพล
-แผนกยุทธการและข่าว
-แผนกส่งกำลังบำรุง
-แผนกสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-แผนกพลาธิการ
-แผนกการเงิน
-กองช่าง

กองร้อยกองบัญชาการ
-กองบังคับการกองร้อย
-หมวดบริการ
-หมวดป้องกัน

หมวดเรือที่ ๑
-เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.๑๑
-เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.๙๙๑
-เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.๙๙๔

หมวดเรือที่ ๒
-เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.๙๑
-เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.๘๑

หมวดเรือที่ ๓
-เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.๒๑
-เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.๒๑๓
-เรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดเรือ ต.๒๓๑

ที่มา เดลินิวส์ออนไลน์, monsoonphotonews, siamfishing.com, thaiarmedforce.com, navy.mi.th

About Dr.Yo

ที่ปรึกษา/วิทยากรอาวุโส อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท ที. พี. ซี. เน็ตเวอร์ค จำกัด ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา การศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความชำนาญ การบริหารยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง ความรับรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ การติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผล ฯลฯ

Leave a Reply1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@chaoprayanews.com