เครื่องกรองน้ำวิธีชีวภาพ Bio Sand ทำเองได้ไม่ยากเลย

อบรมการทำเครื่องกรองน้ำวิธีชีวภาพไว้ใช้เองอย่างถูกสุขลักษณะ โดย Volunteer Voyages LLC. กลุ่มจิตอาสาจากสหรัฐอเมริกานำโดย นพ.David Krier

 

คุณหมอDavidบินมาจากอเมริกาถึงวันพฤหัสที่28มีนาเข้าที่พักตอนตีสอง เช้า9โมงเริ่มงานทันที หาช่างทำแบบพิมพ์หล่อซีเมนต์

ไม่ได้ท่านผู้นี้คงไม่เสร็จ อาจารย์ยุทธกิจ นัีกประดิษฐ์รางวัลเหรียญทอง เพราะแบบเป็นภาษาอังกฤษหมด

คุณหมอDavid เลือกซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการทำเองด้วยความพิถีพิถัน

จัดอบรมยาวตั้งแต่วันที่ 1-4 เมษายน 4 วันรวด (เนื่องจากแบบพิมพ์กว่าจะสำเร็จใช้งานได้ก็ล่วงเข้าเย็นวันที่ 2 แล้ว) ด้วยความอนุเคราะห์สถานที่และประสานงานเทศบาลตำบลสามโคกเป็นอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ปราโมทย์ คุ้มรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะแก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้เป็นเจ้าของสถานที่

คุณหมอ David Krier และ กลุ่ม Volunteer Voyages

และด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากนายกเทศมนตรีตำบลสามโคก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามโคก กำนันและอสม.ตำบลสามโคก

คุณตุ๊กจิตอาสาผู้ประสานงานทีมนี้กับน้องน้ออาสาสมัคร น้องก้องและเพื่อนเพื่อนนักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือซึ่งสละเวลา แรงใจและแรงกายตลอด 4 วันจนงานแล้วเสร็จ

คุณหมอDavidต้องการทรายที่มาจากหิน ไม่ให้ใช้ทรายแม่น้ำ ผมจึงหนักใจมากไม่รู้ว่าจะไปหาทราย เมื่อเราไปดูทรายและกรวดที่ร้านวัสดุก่อสร้าง คุณหมอDavidจึงได้ของดีที่เราไม่เคยสนใจเอามาใช้อย่างอื่นนอกจากถมถนนและทางเดินคือ “หินคลุก” หลังจากแนะนำเบื้องต้นแล้วก็ลงมือทำทันที งานแรกคัดแยกรวดและทรายจากหินคลุก โดยใช้ตระแกรงร่อนคัดเอากรวดที่ใหญ่กว่า 12 มม.ออก แล้วคัดใช้กรวด 2 ขนาดคือ 12 มม.และ 6 มม. แล้วใช้มุ้งลวดประมาณ 0.7มม. ร่อนทรายจากผงหินคลุก

ได้กรวด2ขนาดและทรายจากผงหินคลุกมาแล้ว นำมาล้างด้วยน้ำที่ไม่มีคลอรีน น้ำประปาจึงใช้ไม่ได้ เราใช้น้ำที่สูบจากแม่น้ำเจ้าพระยา


ล้างจนสะอาดน้ำไม่ขุ่น และไม่ใสแจ๋ว (น้ำเกือบใสดูคู่มือหน้า25) เพื่อไม่ชะล้างแบคทีเรียที่อยู่ในกรวดและทรายจนหมด เสร็จแล้วนำไปผึ่งแดด 


เทศบาลตำบลสามโคกกรุณาจัดนักเรียนทำงานภาคฤดูร้อนมาช่วยงานและเรียนรู้ร่วมสิบคน ช่วยร่อนและล้างกรวดและทรายจนชำนาญ

คุณคนปทุมรักสุภาพกรุณาช่วยประสานพี่ตุ่ย สมเจต มิ่งโมฬี นักพัฒนาท้องถิ่นผู้รวมทีมเด็กเด็กจิตอาสาตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีมาร่วมเรียนรู้ในวันที่ 3 เมษายน


งานแรกที่ต้องทำคือคัดแยกและล้างกรวด-ทรายจากหินคลุก

 วันนี้แบบพิมพ์เสร็จแล้วพร้อมหล่อ

 ว่างท่อน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน6มม.ภายนอก9มม. แล้วทาแบบพิมพ์ด้วยน้ำมันพืช

 เด็กเด็กช่วยกันทาแบบพิมพ์ด้วยน้ำมันพืชเพื่อแกะแบบพิมพ์ได้ง่ายเมื่อปูนแข็งตัวแล้ว

ประกอบแม่พิมพ์ ตั้งระดับ เตรียมหล่อด้วยปูนซีเมนต์Portland

เทปูนจนเต็มแบบพิมพ์ จารึกชื่อเป็นที่ระลึกหน่อย

ครบ 24 ชม. ปูนsetตัวได้พอดีก็ถอดแบบออก โดยคว่ำแบบ แล้วถอดส่วนไส้ในออก

 ที่ยื่นออกมาคือปลายท่อน้ำ

ส่วนที่เป็นไส้ใน

ถอดแบบพิมพ์ขั้นสุดท้าย

ได้เครื่องกรองน้ำหน้าตาแบบนี้

อีกมุมหนึ่งของเครื่องกรองน้ำด้วยวิธีชีวภาพเครื่องแรกของประเทศไทย

หลังจากล้างท่อด้วยด้วยDetol1หยดผสมกับน้ำ500CC แล้วเติมน้ำที่ปราศจากคลอรีนลงไ

 แล้วเทกรวด12มม.หนา5ซม.เป็นชั้นที่ 1 ชั้นต่อมาเป็นกรวด6มม. หนาอีก5ซม.

 ชั้นที่3เป็นทรายจากหินคลุก0.7มม.หนา54.3ซม.

เมื่อเติมน้ำที่ไม่มีคลอรีนลงไปจะมีเลี้ยงอยู่เหนือทรายชั้นที่3ประมาณ5ซม.และมีช่องอากาศเหนือน้ำอีก1ซม.

ปิดภายในเครื่องกรองด้วยฟิวเจอร์บอร์ดที่เจาะรูไว้100รู

ฝาปิดฟิวเจอร์บอร์ดที่เจาะรู เพื่อป้องกันเวลาเติมน้ำ ฟิวเจอร์บอร์ดจะเป็นตัวรับแรงเทน้ำ เพื่อไม่ให้ทรายด้านล้างขุ่น และไม่ไปกวนน้ำที่มีเชื้อแบคทีเรียด้านล่าง เมื่อเติมน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอีกครั้ง สังเกตว่าน้ำสียังค่อนข้างขุ่น หาหินวางทับเพื่อกันฟิวเจอร์บอร์ดลอย 

 น้าำจะไหลออกจากเครื่องกรองเองเมื่อเติมน้ำจนเกือบเต็ม

 หลังจากเติมน้ำเพื่อล้างไส้กรอง2-3ครั้ง จากน้ำสีขุ่นในแก้วซ้ายที่สูบจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ถูกกรองกลายเป็นน้ำำใสแจ๋วในแก้วขวา

เมื่อทดสอบเบื้องต้นเสร็จ คุณหมอ David และ กลุ่ม Volunteer Voyages ก็ได้ส่งมอบเครื่องกรองน้ำวิธีชีวภาพ (Biosand) เครื่องแรกของประเทศไทยให้กับ อาจารย์ปราโมทย์ คุ้มรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะแก อ.สามโคก จ.ปทุมธานีไว้ เพื่อใช้และเผยแพร่ต่อไป และส่งมอบอุปกรณ์ในการสร้างเครื่องกรองน้ำฺวิธีชีวภาพ (Biosand) ซึ่งกลุ่ม Volunteer Voyages เป็นผู้ออกทุนในการทำให้เก็บรักษาไว้สำหรับนำไปเผยแพร่และผลิตในถิ่นที่ขาดแคลนน้ำดื่มกินสะอาดในประเทศไทยต่อไป

ขอขอบคุณคุณหมอ David Krier และ กลุ่ม Volunteer Voyages ที่สละเวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัวเดินทางจากสหรัฐอเมริกามาแนะนำการสร้างเครื่องกรองน้ำฺวิธีชีวภาพ (Biosand) ให้กับคนไทยกลุ่มหนึ่ง ด้วยหวังว่าจะสามารถนำไปขยายต่อยอดเพื่อลดอัตราการตายชั่วโมงละ250คนของพลโลก อันสืบเนื่องมาจากการบริโภคดื่มกินน้ำดื่มที่ไม่สะอาดต่อไป

เครื่องกรองน้ำฺวิธีชีวภาพ (Biosand)เครื่องนี้ยังต้องใช้น้ำที่ปราศจากคลอรีนหล่อเลี้ยง เพื่อเพาะเชื้อแบคทีเรียดีอีกราว3-4สัปดาห์ แล้วต้องตรวจสอบคุณภาพด้วยของเชื้อแบคทีเรียดีด้วยชุดทดสอบเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มของกรมอนามัยแล้ว สามารถนำมาดื่มกินได้เลยทันที

สามารถDownLoadวิธีสร้างเครื่องกรองน้ำฺวิธีชีวภาพ (Biosand) ภาษาอังกฤษ ความหนาประมาณ 130 หน้าได้ที่ www.cawst.org

สำหรับผู้สนใจอยากสร้างเครื่องกรองน้ำฺวิธีชีวภาพ (Biosand)  มีแบบพิมพ์อยู่ 1 ชุด ใช้เวลาทำ 1 ชุดต่อ 2 วัน อุปกรณ์ในการทำประกอบด้วยปูนPortland 1 ลูก (สามารถทำได้2ชุด) ทรายผสมปูน (ทรายแม่น้ำ) 2-3 กระสอบ หินคลุก 2 คิว แหล่งน้ำธรรมชาติ (แม่น้ำ ลำคลอง หนองบึง และห้วย น้ำบ่อที่ไม่มีคลอรีน น้ำบาดาล) น้ำมันพืช 1 ขวดเล็ก ฟิวเจอร์บอร์ด 1 แผ่น Detol 1 ขวดเล็ก Marking Tape 1 ม้วน ตระแกรงร่อนหิน 12 มม. 6 มม. และตระแกรงมุ้งลวดขนาด 0.7 มม. และอุปกรณ์ผสมปูน ที่ขาดไม่ได้คือแรงงานและที่สำคัญที่สุดคือความสนใจ ตั้งใจ และใส่ใจที่จะเรียนรู้ด้วยความมุ่งมั่น

กรุณารวมกลุ่มและหาสถานที่เพื่อในนัดหมายในการทดลองทำได้ หากว่างผมยินดีช่วย ปทุมธานีและนนทบุรีเดินทางเองได้ ไกลกว่านั้นช่วยรับ-ส่งด้วย 

About Dr.Yo

ที่ปรึกษา/วิทยากรอาวุโส อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท ที. พี. ซี. เน็ตเวอร์ค จำกัด ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา การศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความชำนาญ การบริหารยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง ความรับรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ การติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผล ฯลฯ

Leave a Reply1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@chaoprayanews.com