สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงินเดือน๓๕ปี ๒๖.๘๙ล้านแก่กองทุนมูลนิธิโรงเรียนนายร้อยจปร.

ปีติ สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงินเดือน 35 ปี 26.89 ล้านคืนโรงเรียนนายร้อย จปร.

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เผยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเช็คแก่กองทุนมูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 26.89 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเดือนทั้งหมดของพระองค์ที่รับราชการมา 35 ปี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่านักเรียนนายร้อยทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างหาที่สุดมิได้

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

วันนี้ (15 ก.ค.) เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam เปิดเผยว่า พันเอก วันชนะ สวัสดี เปิดเผยว่า ได้รับทราบ จาก พลโท สิทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมบ้านสวนปทุม พระตำหนักของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ ของที่ระลึกที่ได้รับมาจากที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งของที่ทรงซื้อมาโดยพระองค์เอง ซึ่งในวันนั้นพระองค์จะเป็นผู้บรรยายเรื่องราวประสบการณ์ในที่ต่าง ๆ ผ่านข้าวของแต่ละชิ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความรู้ที่น่าสนใจและตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

หลังเสร็จสิ้นการบรรยายและเดินชมของในทุกห้องแล้ว พลโท สิทธิพล จึงได้มีโอกาสสอบถามข้าราชบริพารว่า ปกติแล้วมีคณะอื่นเข้ามาที่บ้านสวนปทุมแห่งนี้หรือไม่ ข้าราชบริพารตอบว่านักเรียนนายร้อยโชคดี เพราะไม่มีคณะอื่นเข้ามาเลย นอกจากนักเรียนนายร้อยเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องที่ผู้บัญชาการเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่ง มีความสำคัญและซาบซึ้งกินใจเช่นกัน นั่นก็คือ ในวันนั้นพระองค์ได้พระราชทานเช็คจำนวน 19,201,788.48 บาท เงินจำนวนนี้แท้จริงแล้วคือเงินเดือนของพระองค์เอง

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

พลโทสิทธิพล เล่าให้ฟังต่อว่า ในปี 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินเดือนทั้งหมดของพระองค์ที่รับราชการมา 35 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 26 ล้านบาท ในปีนั้นได้พระราชทานมาแล้ว 7 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือพระองค์บอกว่ายังอยู่ในธนาคารอีก 19 ล้านบาท และจะครบกำหนดเบิกได้ในปี 2560 และในปีนี้พระองค์ได้พระราชทานส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับ มูลนิธิ รร.จปร. รวมทั้งหมด 26,894,502.19 บาท ซึ่งเอาไว้สำหรับพัฒนาการศึกษาของนักเรียนนายร้อย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่านักเรียนนายร้อยทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างหาที่สุดมิได้ แต่อันที่จริงแล้วก็ไม่ได้เฉพาะกับนักเรียนนายร้อยเท่านั้น เพราะนักเรียนนายร้อยเหล่านี้ ก็จะออกมารับใช้ประเทศชาติในงานด้านความมั่นคง นำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนในที่สุด ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ จึงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกคนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ทรงมอบเช็คให้กองทุนมูลนิธิ รร.จปร. มาแล้ว 7,431,194.22 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 จากนั้น 12 กรกฎาคม 2560 ทรงมอบเช็คเงินจำนวน 19,201,788.48 บาท ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ให้และดอกเบี้ย ตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2558 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 อีกจำนวน 271,519.49 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,894,502.19 บาท

ขอบคุณ FB Wassana Nanuam และ https://www.manager.co.th/OnlineSection/ViewNews.aspx?NewsID=9600000072051


ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข้อเสนอแนะ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ในการปฏิรูปตำรวจ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์

สืบเนื่องจากการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่งตั้ง พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ โดยมีกรรมการ 36 คน โดยมีประธาน 1 คนที่ไม่ใช่ตำรวจ มีข้าราชการตามตำแหน่ง 5 คน และมีคณะกรรมการอีก 30 คน แบ่งเป็นข้าราชการตำรวจ 15 คน และไม่ใช่ตำรวจอีก 15 คน ตามรัฐธรรมนูญ รวม 36 คน ซึ่งสามารถแต่งตั้งเพิ่มเติมได้หรือปรับเปลี่ยนได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดตนมอบนโยบายและให้แนวทางไปแล้ว ซึ่งทางประธานคณะกรรมการฯ ก็จะประชุมหารือ ซึ่งตนมีเวลาทำงาน 9 เดือน วันนี้เหลือเพียง 8 เดือนเศษก็ต้องทำให้สำเร็จ ขอร้องว่าให้ใจเย็นทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปในการแก้ปัญหา และให้ความเชื่อมั่นว่า ตนจะไม่ก้าวก่ายเพราะ พลเอก บุญสร้าง เป็นอาจารย์ของตัวเองนั้น

ขอเอาใจช่วยท่าน พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์

สามารถนำการปฏิรูปตำรวจให้เป็นองค์กรที่บริการประชาชน

ได้อย่างมีคุณภาพ

เป็นที่พึ่งที่หวังของสังคมไทย

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับแก่น

มิใช่แต่เพียงกระพี้หรือเปลือกนอก

ให้สำเร็จลุล่วงตามความมุ่งหวังต้องการของสังคมไทย

ส่วนตัวใคร่เรียนเสนอความคิดเห็นที่น่าจะพอเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปตำรวจดังนี้

1. ระบบการศึกษาอบรมของตำรวจไทยยังคงยึดโยงกับความเป็นกองกำลังกึ่งทหาร ด้วยในอดีตนั้นหน่วยงานตำรวจเป็นส่วนสำคัญยิ่งในภารกิจต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หลังจากรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ประกาศใช้นโยบาย 66/23 และ 65/25 จนทำให้สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ(การต่อสู้ระหว่างรัฐบาลไทยและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย)สิ้นสุดลง บทบาทภารกิจต่อมาจนปัจจุบันควรจะเป็นเรื่องของการอำนวยความยุติธรรม แต่ที่ผ่านมาตำรวจไทยยังคงถือหลักปฏิบัติในลักษณะกองกำลังกึ่งทหารกึ่งทหารอยู่ (จนกลายเป็นอีกเหล่าทัพหนึ่ง) ทั้งทั้งที่บริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน ตำรวจไทยควรมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านสังคมวิทยา โดยเฉพาะในด้านอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม และสามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นแปลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผลดี

2. อำนาจการสอบสวนของตำรวจนั้นกว้างขวางยิ่งนักครอบคลุมการบังคับใช้กฎหมายของทุกกระทรวง เมื่อเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างต่างจับกุมผู้กระทำผิดได้ต้องส่งให้พนักงานสอบสวน (ซึ่งปัจจุบันเป็นตำรวจทั้งสิ้น) สอบสวนทำสำนวนเสร็จสิ้นแล้วจึงส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้อง ข้อเท็จจริงคือ ทุกหน่วยงานภาครัฐต่างก็มีสำนักกฎหมายหรือมีนิติกรประจำอยู่ทั้งสิ้น หากโอนคดีต่างต่างซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทำผิดอันเป็นอาชญากรรมโดยตรง ตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น ปล้น ฆ่า ฉกชิ่ง วิ่งราว ต้มตุ๋น เท่านั้น แล้วมอบอำนาจการสอบสวนให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนั้นนั้นดำเนินการแล้ว ภาระหน้าที่ของตำรวจผู้เป็นพนักงานสอบสวนจะลดลงอย่างมากมาย คดีเฉพาะกรณีของหน่วยงานที่รับผิดชอบจะสามารถสอบสวนในทางลึกได้มากกว่า ด้วยหน่วยงานเหล่านั้นมี ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ในเรื่องเฉพาะเหล่านั้นมากกว่า นอกจากจะลดภาระงานแล้ว เชื่อมั่นว่า งานสอบสวนคดีอาญาของตำรวจจะทำได้ดีขึ้น

3. งานตำรวจในกิจการเฉพาะ เช่น ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจทางหลวง และตำรวจรถไฟ ฯลฯ ควรโอนไปสังกัดหน่วยงานในระดับกระทรวงและกรมต่างต่างที่รับผิดชอบภารกิจหลักตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะทำให้การบริหารจัดการและการจัดงบประมาณได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของภารกิจการจัดตั้งของตำรวจตามแต่ละหน่วย

4. งานตำรวจที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับชุมชนควรพิจารณาศึกษารูปแบบของตำรวจญี่ปุ่น เช่น การมีสถานีย่อยหรือป้อมตำรวจที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความเป็นมิตร เข้าถึงและเข้าใจในปัญหาต่างต่างของประชาชนอย่างแท้จริง (โคบัง : Koban) ด้วยตำรวจญี่ปุ่นมีลักษณะองค์กรเป็นตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกับบ้านเรา

5. คณะกรรมการตำรวจ(กตร.)ในระดับต่างต่างควรจะมาจากการคัดสรรโดยคณะกรรมการหรือหน่วยงานภายนอก ปราศจากบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม มีพฤติกรรมที่เสี่ยง และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง มีบทบาทอำนาจหน้าที่ที่สามารถมีส่วนดูแลกำกับการทำงานของตำรวจได้จริง และมีบทลงโทษทางอาญาอย่างรุนแรงในกรณีที่มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ

6. มีงานวิจัย และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปตำรวจอยู่บ้างแล้วพอสมควร จึงควรนำงานวิจัยเหล่านั้นมาศึกษาพิจารณา ทำการวิจัยเชิงเอกสารเปรียบเทียบ (Documentary Research) เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เป็นข้อมูลเพื่อให้เกิดแนวคิดสำหรับการจัดทำและการกำหนดแนวทางในการปฏิรูปตำรวจ โดยยึดเอาความต้องการที่ถูกต้องเหมาะสมกับสังคมและประชาชนชาวไทยอย่างมีหลักการและตรรกะ

ตามอุดมคติของตำรวจไทยว่า

เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่

กรุณาปราณีต่อประชาชน

อดทนต่อความเจ็บใจ

ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก

ไม่มักมากในลาภผล

มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชน

ดำรงตนในยุติธรรม

กระทำการด้วยปัญญา

รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ขอบคุณ http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion/2017/07/06/entry-1

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

เกลียดปลาไหล กินน้ำแกง สหรัฐฯ ยอมขายเฮลิคอปเตอร์ UH-60 Black Hawk ให้กองทัพบกไทย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ us sell black hawk thai army

รอยเตอร์ – สถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพฯในวันพฤหัสบดี(29มิ.ย.) ยืนยันสอดคล้องข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงกองทัพไทย ระบุสหรัฐฯมีแผนขายเฮลิคอปเตอร์ “แบล็คฮอว์ก” 4 ลำให้แก่ไทย หลังเบื้องต้นเคยสั่งระงับการขาย ตามหลังเหตุรัฐประหารเมื่อปี 2014

Sikorsky S.70A of the Royal Thai Army at Khon Kaen-KKC.jpg

รอยเตอร์อ้างคำกล่าวของ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดี(29มิ.ย.) ว่า “รัฐบาลสหรัฐฯอนุมัติคำสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์ 4 ลำของเรา” พร้อมระบุว่าปัจจุบันกองทัพบกมีแบล็กฮอว์กจำนวน 12 ลำ “ตอนนี้เรื่องนี้ถูกส่งเข้าสู่สภาคองเกรสเพื่อพิจารณาอนุมัติ”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แบล็ค ฮอว์คทบ.

ด้านสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพฯก็ยืนยันแผนขายเฮลิคอปเตอร์ 4 ลำเช่นกัน โดยบอกว่าไทยและสหรัฐฯมีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกันมาช้านาน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แบล็ค ฮอว์คทบ.

รายงานข่าวของรอยเตอร์ระบุว่ากองทัพไทย มีประวัติแทรกแซงทางการเมืองมาอย่างยาวนาน ล่าสุดได้โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2014 โดยอ้างว่าต้องก้าวเข้ามาเพื่อยุติความยุ่งเหยิงทางการเมืองในช่วงเวลานั้น

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเทศตะวันตกหลายชาติ ในนั้นรวมถึงสหรัฐฯ วิพากษ์วิจารณ์การยึดอำนาจดังกล่าว ขณะที่อเมริกาตอบโต้ด้วยการลดระดับความสัมพันธ์ทางทหารและทางการทูตกับไทย พันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย ระงับการขายอาวุธ รวมถึงลดระดับฝึกฝนและซ้อมรบร่วมทางทหาร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แบล็ค ฮอว์คทบ.

มาตรการดังกล่าวผลักดันให้ไทยหันไปหาประเทศอื่นๆมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน สำหรับซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันตนเอง ซึ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก็เพิ่งอนุมัติแผนซื้อเรือดำน้ำจีนมูลค่า 393 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ vt-4

รถถังแบบ VT-4 ที่ทบ.ไทยซื้อจากจีน

ในเดือนเดียวกัน คณะรัฐมนตรีของไทยอนุมัติซื้อรถถังจีน 10 คัน มูลค่า 58 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะถูกนำมาแทนที่รถถังรุ่นเก่าของสหรัฐฯ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ tavor ทบ.

ทบ.ไทยต้องเปลี่ยนแบบปืนเล็กยาวประจำกายจากตระกูล M-16 เป็น TAVOR-21 จากอิสราเอล เพราะสหรัฐฯไม่ขายปืนเล็กยาวประจำกายตระกูล M-16 ให้คราวรัฐประหาร รสช. 9 กันยายน 2549

อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯและไทย ดูเหมือนจะดีขึ้นภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยเมื่อเดือนที่แล้ว ทรัมป์ พูดคุยทางโทรศัพท์กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเชิญนายกรัฐมนตรีของไทยไปเยือนทำเนียบขาว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทรัมป์ ประยุทธ์

เมลิสซา สวีนีย์ โฆษกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ บอกกับรอยเตอร์ผ่านอีเมลว่า ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อเมริกาขายยุทโธปกรณ์ทางทหารแก่ไทย มูลค่ากว่า 960 ล้านดอลลาร์ ในนั้นรวมถึงเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอว์ค ระบบขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศ ขีปนาวุธทางเรือต่างๆนานาและระบบตอร์ปิโด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อะไหล่อาวุธอเมริกัน

กองทัพไทยยังมีความจำเป็นต้องจัดหาจัดซื้ออะไหล่สำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ซื้อจากสหรัฐฯ อยู่

เธอบอกด้วยว่านับตั้งแต่รัฐประหาร สหรัฐฯขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารแก่ไทยไปแล้วราวๆ 380 ล้านดอลลาร์ “มีการจัดหาให้กันอยู่ตลอดและยังคงเป็นส่วนสำคัญในความสัมพันธ์”

พลเอกเฉลิมชัย ไม่ได้พาดพิงถึงราคาของเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอว์ค แต่บอกว่าค่าใช้จ่ายของการจัดซื้อครั้งนี้ครอบคลุมงบประมาณปี 2017 จนถึง 2019

ขอบคุณ ผู้จัดการออนไลน์

แม้สหรัฐฯจะอ้างว่า รักประชาธิปไตยสุดใจ หากแต่ปล่อยให้กองทัพไทยหลุดจากวงจรการใช้อาวุธอเมริกัน ย่อมจะทำให้เกิดการลดทอนความสำคัญและดุลยอำนาจของสหรัฐฯ ลงไปเรื่อยๆ หลังจากกองทัพไทยต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือทางหารจากรัฐบาลสหรัฐฯ จนกระทั่งสงครามอินโดจีนสิ้นสุดลงใน ปี พ.ศ. 2518

กองทัพบกไทยมีเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอว์คใช้งานอยู่แล้ว 12 ลำ โดยมีแบบเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้งานแตกต่างกันกว่า 10 แบบ หากไม่มีการวางแผนการปรนนิบัติบำรุงที่ดี อนาคตจะเกิดผลเสียต่อการใช้งานเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกอย่างแน่นอน

ถึงเวลาแล้วที่ รัฐบาล กระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพต่างๆ ต้องสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือให้ภาคเอกชนไทยมีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ กระทั่งเข้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยกองทัพไทยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ด้วยฝีมือและผลงานของภาคเอกชนไทย

Posted in อาวุธยุทโธปกรณ์ การทหาร และการเมืองระหว่างประเทศ | Leave a comment

กองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลิกใช้รถกระบะลาดตระเวณในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้แล้วครับ

เหตุ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รถ หุ้ม เกราะ ไทย v-150
จากเหตุที่ขึ้นเมื่อเวลา 11.45 น.วันจันทร์ที่ 19 มิ.ย.60 พ.ต.ต.ป้อมเพ็ชร โชติกลาง สารวัตรสอบสวน สภ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ทหาร สังกัดหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25 เหตุเกิดบนถนนชนบทในพื้นที่หมู่ 5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง ซึ่งเป็นถนนดินแดง แรงระเบิดทำให้รถกระบะของทหารขาดเป็นสองท่อน ท่อนหนึ่งอยู่ปากหลุมระเบิดขนาดใหญ่ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งกระเด็นห่างออกไปร่วมร้อยเมตร
S__12828737
เหตุระเบิดอย่างรุนแรงดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25 ซึ่งนั่งมาในรถ 10 นาย เสียชีวิตถึง 6 นาย ประกอบด้วย จ.ส.อ.สมปรารถ ศรีวาจา หัวหน้าชุด พลทหารอภิชาติ หอยแก้ว พลทหารอดิศักดิ์ ฤทธิเดช พลทหารกิตติพงศ์ บ่อหนา พลทหารเจษฎา รุ่งวงศ์ และ พลทหารวีรภูมิ บุปผา
นอกจากนั้นยังมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บอีก 4 นาย ประกอบด้วย ส.อ.วุฒิพงศ์ เรืองพุทธ ส.ท.นครินทร์ ฮึ่งฮง พลทหารเจ๊ะอามีน หะยีมูละ และ พลทหารวุฒิชัย ณ พัทลุง ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบ
ดูสภาพเศษซากรถกระบะที่ถูกระเบิดทำลาย กองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องเลิกใช้รถกระบะธรรมดาในการลาดตระเวณได้แล้ว
รถกระบะนิสสันหุ้มเกราะ
รถกระบะนิสสันหุ้มเกราะโดนระเบิดทะลุเข้าไปในห้องโดยสาร (ขนาดหุ้มเกราะแล้ว)
ควรเปลี่ยนมาใช้รถหุ้มเกราะกันระเบิด ซึ่งกองทัพบกสั่งซื้อรถหุ้มเกราะกันระเบิด REVA จากแอฟริกาใต้แล้วกว่าแปดสิบคัน (WIKIPEDIA บอกว่า 200คัน)
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รถ หุ้ม เกราะ reva 4x4
รถหุ้มเกราะกันระเบิด แบบ REVA
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รถ หุ้ม เกราะ reva 4x4
และบริษัทชัยเสรีของไทยสามารถผลิตรถหุ้มเกราะกันระเบิดคุณภาพดีไม่แพ้กันได้แล้ว
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รถ หุ้ม เกราะ reva 4x4
รถหุ้มเกราะกันระเบิด First Win ผลิตโดยเอกชนไทย บริษัทชัยเสรี
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ humvee bomb
รถ HUMVEE หุ้มเกราะถูกระเบิด
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ humvee ินทิ
ปัจจุบันกระทั่งกองทัพสหรัฐฯ ยังให้ความมั่นใจในการใช้รถหุ้มเกราะกันระเบิดในการลาดตระเวณมากกว่ารถ HUMVEE หุ้มเกราะด้วยซ้ำไป
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รถ จีเอ็มซี
หรือจะดัดแปลงรถบรรทุก GMC ที่ยังมีอยู่อีกมากโดยติดตั้งแผ่นใหญ่หนาแบบตัว V ไว้ใต้ท้องรถ เสริมเหล็กใต้ที่นั่งพลขับ และตลอดกระบะบรรทุก (ส่วนกระบะอาจปูด้วยกระสอบทรายหนึ่งถึงสองชั้นได้)
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รถ หุ้ม เกราะ ไทย v-150
รถหุ้มเกราะ v-150 Commando ของทั้งกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะปลดประจำการ ลองให้เอกชนไทยใช้ความสามารถดัดแปลงใช้เครื่องยนต์ญี่ปุ่นที่มีอยู่ในท้องตลาดทดแทนได้ไม่ยาก
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
หรือจะสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้วยการหารือกับฝ่ายอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ออกแบบและสร้างรถหุ้มเกราะกันระเบิดสายพันธุ์ไทยเพื่อใช้งานเองและส่งออก อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยจะได้มีโอกาสโตได้เสียที

ขออย่าให้ทหารและตำรวจไทยต้องบาดเจ็บทุพลภาพและเสียชีวิตอีกเลย
Posted in อาวุธยุทโธปกรณ์ การทหาร และการเมืองระหว่างประเทศ | Leave a comment

เครื่องบินลำเลียงแบบ Y-8F-200W ของ ทอ.เมียนมาร์ตกกลางทะเลอันดามัน

เครื่องบินทหารของพม่าที่มีผู้โดยสารบนเครื่อง 104 คน ตกในทะเลอันดามัน
“การสื่อสารขาดหายไปอย่างกะทันหันเมื่อเวลาประมาณ 13.35 น. ในจุดที่เครื่องบินอยู่ห่างจากเมืองทวายไปทางตะวันตกราว 32 กิโลเมตร” สำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระบุในคำแถลงฉบับหนึ่ง
เรือของกองทัพเรือ 4 ลำ และเครื่องบินของกองทัพอากาศ 2 ลำ ถูกส่งออกค้นหาเครื่องบินลำดังกล่าว ที่กำลังบินอยู่ในเส้นทางระหว่างเมืองมะริด ทางภาคใต้ และนครย่างกุ้ง ในความสูงมากกว่า 18,000 ฟุต
สำนักงานระบุว่า บนเครื่องมีผู้โดยสาร 90 คน เป็นทหารช่างจากศูนย์บัญชาการกองทัพอากาศเมืองมะริด และสมาชิกครอบครัวทหาร และลูกเรืออีก 14 คน ส่วนเครื่องบินลำที่สูญหายได้รับส่งมอบเมื่อเดือนมี.ค. 2559 และทำการบินมาแล้ว 809 ชั่วโมง
“เราคิดว่าเป็นปัญหาการขัดข้องทางเทคนิค สภาพอากาศที่นั่นปกติดี” เรือของกองทัพเรือและเครื่องบินถูกส่งออกค้นหาตั้งแต่ช่วงบ่าย หลังเครื่องบินลำดังกล่าวขาดการติดต่อกับศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ และคาดว่ามีเด็กมากกว่า 12 คน รวมอยู่ในกลุ่มผู้โดยสารบนเครื่องที่เดินทางจากเมืองมะริด ทางภาคใต้ มุ่งไปยังนครย่างกุ้ง
“ตอนนี้พวกเขาพบชิ้นส่วนเครื่องบินในทะเล ห่างจากเมืองทวายประมาณ 218 กิโลเมตร” นาย ลิน ซอ เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวในเมืองมะริด กล่าว และว่ากองทัพเรือยังคงทำค้นหาต่อเนื่อง
แหล่งข่าวกองทัพอากาศยืนยันว่าเรือค้นหาและกู้ภัยของกองทัพเรือพบชิ้นส่วนเครื่องบินในทะเลห่างจากนครย่างกุ้งไปทางใต้ในระยะบิน 1 ชั่วโมง ขณะที่สำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุดระบุว่า เครื่องบินขาดการติดต่อเมื่อเวลาประมาณ 13.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น ที่บริเวณนอกชายฝั่งภาคใต้ของประเทศ
แต่ยังคงมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนคนบนเครื่อง และตัวเลขล่าสุดที่เผยแพร่ออกมา เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีผู้โดยสารบนเครื่อง 106 คน เป็นนายทหารและสมาชิกครอบครัว พร้อมกับลูกเรืออีก 14 คน
เรือของกองทัพเรือ 4 ลำ และเครื่องบินของกองทัพอากาศ 2ลำ ถูกส่งออกค้นหาเครื่องบินลำที่สูญหาย ที่กำลังบินในระดับความสูงมากกว่า 18,000 ฟุต (5,486 เมตร) แม้ช่วงนี้จะเป็นฤดูมรสุมในพม่า แต่ไม่มีรายงานสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงเวลาที่เครื่องบินหายไป
เครื่องบินลำเกิดเหตุคือเครื่องบินแบบเครื่องยนต์ 4 ใบพัดรุ่น Y-8F-200 ผลิตในจีน ที่ยังคงใช้กันทั่วไปในกองทัพพม่าเพื่อขนส่งสินค้า กองทัพกล่าวว่าเครื่องบินรุ่นนี้ถูกส่งมอบในเดือนมี.ค. 2559 และทำการบินมาแล้ว 809 ชั่วโมง
อดีตผู้บริหารในกระทรวงการบินรายหนึ่งระบุว่า เครื่องบินหลายลำในฝูงบินของพม่าเก่าและทรุดโทรม
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Y-8F-200 myanmar
เครื่องบินลำเลียงแบบ Y-8F-200W ของทอ.เมียนมาร์ในพิธีรับเข้าประจำการ ณ ฐานทัพอากาศมินกาลาดอน เมื่อ 19 มีนาคม พ.ศ.2559
เครื่องบินลำเลียงแบบ Y-8F-200W ของทอ.เมียนมาร์ที่มีผู้โดยสารบนเครื่อง 104 คน ตกในทะเลอันดามัน
image (4)

“การสื่อสารขาดหายไปอย่างกะทันหันเมื่อเวลาประมาณ 13.35 น. ในจุดที่เครื่องบินอยู่ห่างจากเมืองทวายไปทางตะวันตกราว 32 กิโลเมตร” สำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระบุในคำแถลงฉบับหนึ่ง
image (3)
เรือของกองทัพเรือ 4 ลำ และเครื่องบินของกองทัพอากาศ 2 ลำ ถูกส่งออกค้นหาเครื่องบินลำดังกล่าว ที่กำลังบินอยู่ในเส้นทางระหว่างเมืองมะริด ทางภาคใต้ และนครย่างกุ้ง ในความสูงมากกว่า 18,000 ฟุต
ทางการเมียนมาร์ระบุว่า บนเครื่องมีผู้โดยสาร 90 คน ส่วนใหญ่เป็นทหารช่างอากาศจากศูนย์บัญชาการกองทัพอากาศ เมืองมะริด และสมาชิกครอบครัวทหาร และลูกเรืออีก 14 คน ส่วนเครื่องบินลำที่สูญหายได้รับส่งมอบเมื่อเดือนมี.ค. 2559 และทำการบินมาแล้ว 809 ชั่วโมง
image (2)
“เราคิดว่าเป็นปัญหาการขัดข้องทางเทคนิค สภาพอากาศที่นั่นปกติดี” เรือของกองทัพเรือและเครื่องบินถูกส่งออกค้นหาตั้งแต่ช่วงบ่าย หลังเครื่องบินลำดังกล่าวขาดการติดต่อกับศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ และคาดว่ามีเด็กมากกว่า 12 คน รวมอยู่ในกลุ่มผู้โดยสารบนเครื่องที่เดินทางจากเมืองมะริด ทางภาคใต้ มุ่งไปยังนครย่างกุ้ง
“ตอนนี้พวกเขาพบชิ้นส่วนเครื่องบินในทะเล ห่างจากเมืองทวายประมาณ 218 กิโลเมตร” นาย ลิน ซอ เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวในเมืองมะริด กล่าว และว่ากองทัพเรือยังคงทำค้นหาต่อเนื่อง
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Y-8F-200 myanmar
แหล่งข่าวกองทัพอากาศยืนยันว่าเรือค้นหาและกู้ภัยของกองทัพเรือพบชิ้นส่วนเครื่องบินในทะเลห่างจากนครย่างกุ้งไปทางใต้ในระยะบิน 1 ชั่วโมง ขณะที่สำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุดระบุว่า เครื่องบินขาดการติดต่อเมื่อเวลาประมาณ 13.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น ที่บริเวณนอกชายฝั่งภาคใต้ของประเทศ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Y-8F-200 myanmar
แต่ยังคงมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนคนบนเครื่อง และตัวเลขล่าสุดที่เผยแพร่ออกมา เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีผู้โดยสารบนเครื่อง 106 คน เป็นนายทหารและสมาชิกครอบครัว พร้อมกับลูกเรืออีก 14 คน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Y-8F-200 myanmar
เรือของกองทัพเรือ 4 ลำ และเครื่องบินของกองทัพอากาศ 2ลำ ถูกส่งออกค้นหาเครื่องบินลำที่สูญหาย ที่กำลังบินในระดับความสูงมากกว่า 18,000 ฟุต (5,486 เมตร) แม้ช่วงนี้จะเป็นฤดูมรสุมในพม่า แต่ไม่มีรายงานสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงเวลาที่เครื่องบินหายไป
เครื่องบินลำเกิดเหตุคือเครื่องบินแบบเครื่องยนต์ 4 ใบพัดรุ่น Y-8F-200 ผลิตในจีน ที่ยังคงใช้กันทั่วไปในกองทัพพม่าเพื่อขนส่งสินค้า กองทัพกล่าวว่าเครื่องบินรุ่นนี้ถูกส่งมอบในเดือนมี.ค. 2559 และทำการบินมาแล้ว 809 ชั่วโมง
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Y-8F-200 myanmar
อดีตผู้บริหารในกระทรวงการบินรายหนึ่งระบุว่า เครื่องบินหลายลำในฝูงบินของพม่าเก่าและทรุดโทรม
ขอบคุณ http://www.manager.co.th/
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Y-8F-200 myanmar
เครื่องบินลำเลียงแบบ Shaanxi Y-8 ผลิตโดยบริษัท Shaanxi Aircraft Corporation โดยพัฒนาจากเครื่องบินลำเลียงแบบ Antonov An-12 ของรัสเซีย
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Antonov An-12
เครื่องบินลำเลียงแบบ Antonov An-12
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ y-8 venezuela
เครื่องบินลำเลียงแบบ Shaanxi Y-8 ของทอ.เวเนซูเอลา
เครื่องบินลำเลียงแบบ Shaanxi Y-8 เป็นเครื่องบินลำเลียงขนาดกลาง ใช้เครื่องยนต์ Zhuzhou WoJiang-6 (WJ-6) turboprops 4 เครื่องยนต์ ลูกเรือ 2-4 คน ผู้โดยสาร (ทหารพร้อมอาวุธ) 90 นาย น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 61,000 kg น้ำหนักบรรทุกสุทธิ 20,000 kg

ความเร็วสูงสุด 660 km/h (357 knots, 410 mph)

ความเร็วเดินทาง 550 km/h (300 knots, 342 mph)

พิสัยการบิน 5,615 km (3030nm, 3485 mi)

เพดานบินใช้งาน 10,400 m (34000 ft)


อัตราการไต่ระดับ 10 m/s (2000 ft/min)

ประเทศผู้ใช้งาน

ประเทศที่เคยใช้งาน

Posted in อาวุธยุทโธปกรณ์ การทหาร และการเมืองระหว่างประเทศ | Leave a comment

ซาอุดีอาระเบียและประทศพันธมิตรประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์

ซาอุดีอาระเบียตัดสัมพันธ์ทางการทูต และการติดต่อทางบก ทางทะเล และทางอากาศทั้งหมดกับกาตาร์
สำนักข่าวทางการซาอุดีอาระเบียรายงานอ้างแหล่งข่าวรายหนึ่ง ระบุว่า ซาอุดีอาระเบียตัดสินใจตัดสัมพันธ์ทางการทูตและกงสุลกับกาตาร์ ตามสิทธิทางอธิปไตยที่กฎหมายระหว่างประเทศรับรอง และป้องกันความมั่นคงของชาติจากอันตรายของลัทธิก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่ง โดยซาอุดีอาระเบียตัดการติดต่อทั้งหมดกับกาตาร์ ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ จึงขอให้ประเทศและบริษัททั้งหลายที่เป็นเสมือนพี่น้องกระทำอย่างเดียวกัน
วิกฤตความสัมพันธ์ซาอุดีอาระเบียและกาตาร์ทวีความรุนแรงขึ้น
หลังจากที่บาห์เรนประกาศตัดสัมพันธ์กับกาตาร์ได้ไม่กี่ชั่วโมง ทางการซาอุดิอาระเบียก็ได้ประการตัดสัมพันธ์กาตาร์
ซาอุดิอาระเบียจะเริ่มตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ในวันจันทร์(วันนี้)
นอกจากนั้นซาอุดิอาระเบียยังปิดชายแดนทั้งหมดที่ติดกับกาตาร์ ทั้งทางบก อากาศและทะเล
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าซาอุดีอาระเบียสั่งห้ามพลเมืองกาตาร์เข้าประเทศเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย
ซาอุดิอาระเบียยังให้เวลาแค่14 วันสำหรับชาวกาตาร์ที่อาศัยอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อให้รีบออกจากแผ่นดินซาอุดิอาระเบีย
นอกจากนั้นกองกำลังพันธมิตรซาอุดิอาระเบียได้เปิดเผยการสิ้นสุดของกาตาร์ในการเข้าร่วมกองกำลังพันธมิตรซาอุดิอาระเบียโจมตีเยเมน และย้ำว่า การดำเนินการเช่นนี้เนื่องจากกาตาร์ให้การสนับสนุน อัลกออิดะห์และไอซิส
ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมง บาห์เรนก็ได้ตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์เช่นกัน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ saudi qatar relations
ซาอุดีอาระเบียตัดสัมพันธ์ทางการทูต และการติดต่อทางบก ทางทะเล และทางอากาศทั้งหมดกับกาตาร์

สำนักข่าวทางการซาอุดีอาระเบียรายงานอ้างแหล่งข่าวรายหนึ่ง ระบุว่า ซาอุดีอาระเบียตัดสินใจตัดสัมพันธ์ทางการทูตและกงสุลกับกาตาร์ ตามสิทธิทางอธิปไตยที่กฎหมายระหว่างประเทศรับรอง และป้องกันความมั่นคงของชาติจากอันตรายของลัทธิก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่ง โดยซาอุดีอาระเบียตัดการติดต่อทั้งหมดกับกาตาร์ ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ จึงขอให้ประเทศและบริษัททั้งหลายที่เป็นเสมือนพี่น้องกระทำอย่างเดียวกัน

วิกฤตความสัมพันธ์ซาอุดีอาระเบียและกาตาร์ทวีความรุนแรงขึ้น
หลังจากที่บาห์เรนประกาศตัดสัมพันธ์กับกาตาร์ได้ไม่กี่ชั่วโมง ทางการซาอุดิอาระเบียก็ได้ประการตัดสัมพันธ์กาตาร์

ซาอุดิอาระเบียจะเริ่มตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ในวันจันทร์(วันนี้ 5 มิย. 2560) นอกจากนั้นซาอุดิอาระเบียยังปิดชายแดนทั้งหมดที่ติดกับกาตาร์ ทั้งทางบก อากาศและทะเล
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ saudi qatar border

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าซาอุดีอาระเบียสั่งห้ามพลเมืองกาตาร์เข้าประเทศเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ saudi qatar border

ซาอุดิอาระเบียยังให้เวลาแค่ 14 วันสำหรับชาวกาตาร์ที่อาศัยอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อให้รีบออกจากแผ่นดินซาอุดิอาระเบีย
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้นกองกำลังพันธมิตรซาอุดิอาระเบียได้เปิดเผยการสิ้นสุดของกาตาร์ในการเข้าร่วมกองกำลังพันธมิตรซาอุดิอาระเบียโจมตีเยเมน และย้ำว่า การดำเนินการเช่นนี้เนื่องจากกาตาร์ให้การสนับสนุน อัลกออิดะห์และไอซิส
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ saudi qatar border

ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมง บาห์เรนก็ได้ตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์เช่นกัน

ประเทศซาอุดีอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อียิปต์ และบาห์เรน ประกาศตัดความสัมพันธ์กับประเทศกาตาร์ตามๆ กันในวันจันทร์ โดยอ้างเหตุผลว่า รัฐบาลโดฮาให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้าย
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ qatar terrorism
สำนักข่าวจากต่างประเทศรายงานว่า ประเทศซาอุดีอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี), อียิปต์ และบาห์เรน ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูต รวมทั้งปิดกั้นการติดต่อทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศทั้งหมดกับประเทศกาตาร์แล้ว
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ qatar terrorism
บีบีซีรายงานว่า ประเทศซาอุดีอาระเบีย, อียิปต์, บาห์เรน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศกาตาร์ โดยกล่าวหาว่ากาตาร์เป็นประเทศที่ก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวายในภูมิภาค ด้วยการสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายรวมถึงกลุ่มภราครภาพมุสลิม
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ qatar terrorism
โดยเอสพีเอรายงานว่า กรุงริยาด เมืองหลวงซาอุดีอาระเบีย ได้ปิดพรมแดน, การติดต่อทั้งทางบก, ทางทะเล และทางอากาศกับประเทศกาตาร์ โดยอ้างถึงการปกป้องความมั่งคงของชาติจากอันตรายจากการก่อการร้าย
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ qatar terrorism
ด้านกระทรวงต่างประเทศอียิปต์เปิดเผยว่า อียิปต์ก็จะปิดช่องทางการขนส่งทางอากาศและทางเรือกับกาตาร์เช่นกัน
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ส่วนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เชิญทูตกาตาร์ออกจากประเทศภายในเวลา 48 ชั่วโมง หลังรัฐอาบูดาบีของยูเออีกล่าวหาว่า กรุงโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรง หรือกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยก รวมถึงมีการระดมทุนช่วยเหลือด้วย
ด้ายบาห์เรนระบุว่าการตัดสัมพันธ์กับกาตาร์ครั้งนี้ เนื่องมาจากกาตาร์ทำให้ความปลอดภัยและความมั่นคงของบาห์เรนสั่นคลอน รวมถึงยังเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศบาห์เรนด้วย
ขอบคุณ http://www.prachachat.net
กาตาร์เป็นชาติอาหรับที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับอิหร่าน (กาตาร์สนับสุนอิหร่านระหว่างสงครามอิรัก-อิหร่าน

) ทั้งยังให้การสนับสนุนกลุ่ม Hamas และมีสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่ม Hezbollah จึงเป็นที่ขัดอกขัดใจของอิสราเอล
นอกจากนี้กาตาร์ยังเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียอีกด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างกาตาร์กับชาติอาหรับและอิสราเอล
บาห์เรน
มีข้อพิพาทดินแดนกับบาห์เรนเหนือเกาะ Hawar และข้อพิพาทเขตแดนทะเลกับประเทศบาห์เรนได้รับการพิจารณาโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) กรุงเฮก ในการตัดสินเมื่อ พ.ศ. 2544 บาห์เรนมีสิทธิในเกาะ Hawar และ Qit’at Jaradah แต่ปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ในเกาะ Janan และ Zubarah ในพื้นที่ของกาตาร์ ขณะที่กาตาร์ยังคงมีสิทธิในพื้นที่ทางทะเลที่สำคัญและทรัพยากรของตนไว้
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ qatar bahrain
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 บาห์เรนได้ถอนเอกอัครราชทูตจากกาตาร์เพื่อประท้วงการไม่ปฏิบัติตามกาตาร์กับข้อตกลงพฤศจิกายน 2556 เพื่อไม่ให้ “แทรกแซง” ในกิจการภายในของประเทศ  สาเหตุคือ

กาตาร์

สนับสนุนองค์กรกลุ่มภราดรภาพมุสลิม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ qatar bahrain conflict
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บัญชี Twitter ของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศบาห์เรน คาลิดบินอาห์เหม็ดอัลคาลิฟาถูกโจมตีด้วยการโจมตีจากกาตาร์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน บาห์เรนจึงประกาศว่าตัดสัมพันธ์กับกาตาร์
อิหร่าน
กาตาร์และอิหร่านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ทั้งสองเป็นสมาชิกของ OPEC, กลุ่มประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และองค์การการประชุมอิสลาม (OIC) กาตาร์มักปฏิเสธไม่วิจารณ์กิจกรรมของอิหร่านทั้งในและต่างประเทศ กาตาร์ยังได้จัดประชุมระดับสูงหลายครั้งกับเจ้าหน้าที่อิหร่านเพื่อหารือเกี่ยวกับความมั่นคงและข้อตกลงทางเศรษฐกิจ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ qatar iran
อิหร่านและกาตาร์มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ อิหร่านและกาตาร์ร่วมกันควบคุมสนามก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในโลก [44] นอกจากความสัมพันธ์ในน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแล้วอิหร่านและกาตาร์ยังให้ความร่วมมือในภาคการขนส่งด้วย [43]
อิรัก
หลังจากสงครามอ่าว 1990-1991 ซึ่งกาตาร์และอิรักอยู่ฝ่ายตรงกันข้าม กาตาร์ปิดสถานทูตของตนในแบกแดด และเปิดสถานทูตเป็นครั้งแรกในยี่สิบห้าปีต่อมา ในช่วงกลางปี ​​2558 ในเดือนกันยายนปีเดียวกัน 2015 กาตาร์ได้มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำทูตอิรัก
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ qatar iraq
อิสราเอล
กาตาร์เริ่มความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัฐอิสราเอลในปี 2539 ในเดือนมกราคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลนายอับบารัคได้พบกับอดีตนายกรัฐมนตรีกาตาร์ (อับดุลลาห์บินคาลิฟะอัลธานี) ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในการประชุม Davos Economic Forum การเจรจาลับถูกปกปิดไว้โดยฝ่ายสราเอล อย่างไรก็ตาม

การที่กาตาร์ยังคง

สนับสนุนกับฮามาส และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฮิสบอเลาะห์ ผู้นำอิสราเอลยังคงติดต่อกับการตาร์โดยตรง ในเดือนมกราคม 2550 ในช่วงสุดท้ายของ

ชิมอน เปเรส

ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี
ได้เยี่ยมโดฮา นครหลวงของกาตาร์ ซึ่ง เปเรสยังเคยไปเยือนกาตาร์ในปีพ. ศ. 2539 ในพิธีเปิดตัวสำนักการค้าใหม่ของอิสราเอล

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ qatarรหพฟำส

หลังจากความขัดแย้งอิสราเอล – กาซาในปีพ. ศ. 2551-2552 กาตาร์ได้จัดประชุมฉุกเฉินของรัฐอาหรับและอิหร่าน เพื่อหารือถึงความขัดแย้ง การบริหารของฮามาสในฉนวนกาซา เมื่อเทียบกับผู้มีอำนาจควบคุมปาเลสไตน์ (ฟาตาห์) ในฝั่งตะวันตกเป็นตัวแทนชาวปาเลสไตน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีปาเลสไตน์ (มาห์มุดอับบาส) Khalid Meshaal ผู้นำของฮามาส ประธานาธิบดีบาชาร์อัล – อัสซาดแห่งซีเรีย และประธานาธิบดีอามาดิเนจาดแห่งอิหร่าน กระตุ้นให้รัฐอาหรับทั้งหมดตัดความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับอิสราเอล
ในปี 2553 กาตาร์ได้เสนอให้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้ากับอิสราเอลอีกครั้งและอนุญาตให้มีการฟื้นฟูสำนักงานการค้าของอิสราเอลในกรุงโดฮา ภายใต้เงื่อนไขว่า อิสราเอลต้องอนุญาตให้กาตาร์ส่งวัสดุก่อสร้างและเงินไปฉนวนกาซา เพื่อช่วยฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอิสราเอลได้แถลง ขอบคุณสำหรับบทบาทของกาตาร์ และยอมรับการคงอยู่ในตะวันออกกลาง แต่ปฏิเสธความช่วยเหลือของกาตาร์ต่อฉนวนกาซา ด้วยเหตุที่ฮามาสอาจนำเอาอุปกรณ์จากกาตาร์เพื่อสร้างบังเกอร์ และสร้างฐานยิงจรวดไปยังเขตอิสราเอล ทั้งอิสราเอลไม่ต้องการมีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างกาตาร์กับอียิปต์
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ qatarรหพฟำส

เลบานอน

กาตาร์เป็นสื่อกลางในการเจรจาระหว่างผู้นำพรรคต่างๆ ของเลบานอนในปี 2551 เป็นฉากหลังของการประท้วงเลบานอนในปี 2549-2558  ข้อตกลงโดฮาได้ลงนามโดยทุกฝ่ายในเดือนพฤษภาคมหลังจากห้าวันของการเจรจาการแก้ไขวิกฤติดังกล่าว
2553 ผู้นำกาตาร์กลายเป็นผู้นำชาติอาหรับคนแรกที่เดินทางไปเยือนประเทศเลบานอน และเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือภายหล้งสงครามเลบานอน 2549 ซึ่งการตาร์ได้ให้ทุนในการสร้างโรงพยาบาลในเขต Bint Jbeil มัสยิดและโบสถ์ในบริเวณใกล้เคียง
ซาอุดีอาระเบีย
กันยายน 2535 ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างกาตาร์กับซาอุดีอาระเบียเมื่อกองกำลังซาอุดีอาระเบียถูกกล่าวหาว่า รุกล้ำโจมตีจุดตรวจของกาตาร์ การปะทะทำให้ทหารกาตาร์เสียชีวิตสองนาย และถูกควบคุมตัวอีกหนึ่ง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้เหตุการณ์ดีขึ้น จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อกำหนดเขตแดนตามที่

รัฐบาลทั้งสองประเทศได้

ตกลงกันไว้ ปัจจุบันปัญหาชายแดนส่วนใหญ่ (แต่ไม่ทั้งหมด) ได้รับการแก้ไขแล้ว

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ซาอุดีอาระเบียได้เรียกเอกอัครราชทูตกลับจากกาตาร์เพื่อประท้วงการที่กาตาร์ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงพฤศจิกายน 2556 ไม่ให้ “แทรกแซง” ในกิจการภายในของประเทศอื่น ในประเด็นที่กาตาร์ให้การสนับสนุนกลุ่มหัวรุนแรงภราดรภาพมุสลิม
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซาอุดิอาระเบียได้ประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์
ซีเรีย
ในช่วงสงครามกลางเมืองซีเรีย กาตาร์กับซาอุดิอาระเบีย ตุรกีและชาติตะวันตกสนับสนุนทั้งฝ่ายก่อการกบฏ และกองกำลังต่อต้านรัฐบาล กาตาร์เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ที่สุดของกองกำลังฝ่ายค้านในช่วงสงครามกลางเมือง
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในปีพ. ศ. 2538 หลังจากที่ Hamad bin Khalifa ได้ทรงยึดอำนาจจากพระบืด 

Khalifa bin Hamad

และปลดพระบิดาให้เป็นเจ้าชายแห่งกาตาร์  UAE ได้อนุญาตให้ Khalifa bin Hamad แห่งกาตาร์ลี้ภัย และกาตาร์กล่าวหา

UAE

กับซาอุดีอาระเบียและบาห์เรนรวางแผนต่อต้านอิหร่าน ซึ่งประเทศที่ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ qatar UAE

UAE

อีเป็นหนึ่งในสามประเทศที่ตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ในปี พ.ศ. 2557

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ qatar UAE
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 UAE ก็ลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ และให้นักการทูตของกาตาร์เดินทางออกจากประเทศภายใน 48 ชั่วโมง
อียิปต์

ปัญหาหลักระหว่างรัฐบาลทั้งสองคือ

กาตาร์ให้

การสนับสนุนกับกลุ่มภราดรภาพมุสลิมในอียิปต์

รัฐบาลอียิปต์พร้อมกับประเทศซาอุดิอารเบียบาห์เรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กระทรวงต่างประเทศของอียิปต์แถลงว่า ได้ปิดการติดต่อคมนาคมทางอากาศและทางทะเลกับกาตาร์
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ qatar egypt
ชาวอียิปต์ประท้วงการสนับสนุนการก่อการร้ายของกาตาร์ด้วยการเผาธงชาติกาตาร์

อียิปต์, ซาอุดีอาระเบีย, Bahrain, และ Emirati อ้างว่า กาตาร์ให้การสนับสนุน

“การก่อการร้าย”

อย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มภราดรภาพมุสลิม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ qatar egypt

ชาวอียิปต์ประท้วงการสนับสนุนการก่อการร้ายของกาตาร์ด้วยการเหยียบธงชาติกาตาร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ saudi airforce

บ.ขับไล่ Typhoon ของ ทอ.ซาอุฯ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
บ.ขับไล่ Tonado ของ ทอ.ซาอุฯ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ qatar air force
บ.ขับไล่ Mirage 2000 ของ ทอ.กาตาร์

Posted in อาวุธยุทโธปกรณ์ การทหาร และการเมืองระหว่างประเทศ | Leave a comment

กองทัพบกสหรัฐฯ จัดหาปืนเล็กยาว ขนาด 7.62 mm สำหรับพลแม่นปืนในระดับกองร้อยและหมวดปืนเล็ก

1

M16A4 ขนาด 5.56×45 mm ปืน SDM ประจำหมวดปืนเล็ก ทบ.สหรัฐฯ ในปัจจุบัน

size0

พล.อ.Daniel B. Allyn รองเสนาธิการกองทัพบกสหรัฐฯ

คำสั่งตรงจากรองจากเสนาธิการกองทัพบกสหรัฐฯ พล.อ. Daniel B. Allyn ให้เจ้าหน้าที่สรรพาวุธของทบ.สหรัฐฯ จัดทำข้อกำหนดความต้องการใหม่สำหรับการประมูลเพื่อจัดซื้อปืนสำหรับทีมพลแม่นปืนในระดับกองร้อยและหมวดปืนเล็กของทบ.สหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลให้มีการจัดหาอาวุธปืนเล็กยาว SDM ขนาด 7.62 mm (ปืน SDM หรือ United States Army Squad Designated Marksman Rifle : ปืนเล็กยาว สำหรับทีมพลแม่นปืนประจำหมวด) สำหรับทีมพลแม่นปืนในระดับกองร้อยและหมวดปืนเล็กของทบ.สหรัฐฯ ใหม่

2

การใช้ปืน SDM ขนาด 7.62 mm พร้อมอุปกรณ์ซึ่งสามารถยิงได้ไกลกว่าปืนเล็กกล M4 ขนาด 5.56 mm แบบมาตรฐาน ไม่ใช่เรื่องใหม่ของทบ.สหรัฐฯ

ความต้องการปืน SDM จากทุกหน่วยซึ่งมีประสบการณ์นานกว่า 16 ปี ได้ระบุว่า “พลแม่นปืนประจำหมวดถือเป็นความจำเป็นในสนามรบ และการใช้ปืนเล็กยาวขนาด 7.62 mm สำหรับพลแม่นปืนจะสามารถเพิ่มอำนาจการยิงของหมวดปืนเล็กให้มากยิ่งขึ้น”

นับแต่ ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ทบ.สหรัฐฯ ได้ใช้ปืนเล็กยาวแบบ EBR 14 (Enhanced Marksman Rifle : ปืนเล็กยาวสำหรับพลแม่นปืน) ซึ่งปรับปรุงจากปืนเล็กยาว M14 ซึ่งปรับปรุงให้ใช้พานท้ายอลูมิเนียมที่สามารถพับ/ยืดหดได้ ด้ามจับแบบปืนพก กล้องเล็งของ Leopold ขนาด 3.5×10 และขาตั้งปืนของ Harris

US_Navy_SEALs_with_laser_designator_closeup

นักทำลายใต้น้ำจู่โจม ทร.สหรัฐฯ (Navy SEALs) กับ M14

ทบ.สหรัฐฯ ยอมรับแนวคิดในการใช้ปืนเล็กยาวแบบ EBR 14 ในปี 2004 หลังจากการใช้งาน EBR 14 ของหน่วยทำลายใต้น้ำจู่โจม ทร.สหรัฐฯ (Navy SEALs) เพื่อตอบสนองความต้องการระยะยิงที่ไกลขึ้นของหน่วยทหารราบที่ปฏิบัติการในอัฟกานิสถานระหว่างการสู้รบกับข้าศึก

4

EBR 14 ปืนเล็กยาวขนาด 7.62 mm

น้ำหนักของปืน EBR 14 หนักเกือบ 15 ปอนด์ เมื่อเทียบกับปืนเล็กยาว M14 แบบมาตรฐาน ซึ่งหนักเพียง 9 ปอนด์

M14

M14 ปืนเล็กยาวประจำกายของ ทบ.สหรัฐฯ ก่อน M16

ทบ.สหรัฐฯ ยังคงมีปืนเล็กยาวขนาด 7.62 mm แบบอื่นๆ ในคลังอาวุธที่สามารถใช้เป็นปืน SDM ได้

hkg28


Heckler & Koch G28

ปีที่ผ่านมาทบ.สหรัฐฯ ได้เลือกเอาปืนเล็กยาวขนาด 7.62 mm แบบ G28 ของ Heckler & Koch เป็น ปืนเล็กยาวระบบกึ่งอัตโนมัติแบบใหม่สำหรับพลซุ่มยิง ส่วนหนึ่งเป็นการลดทอนจุดสังเกตเพื่อบ่งชี้พลซุ่มยิงของทบ.สหรัฐฯ จากพลซุ่มยิงของฝ่ายข้าศึก เนื่องจากปืนเล็กยาวแบบ M110 หรือ SASS ที่ผลิตโดย บริษัท Knight’s Armament ที่ทบ.สหรัฐฯ เคยใช้เป็นปืนซุ่มยิงนั้น มีรูปร่างลักษณะคล้ายปืน M-4 (แต่ยาวกว่า 13 นิ้ว พร้อมท่อระงับเสียง)

3

ปืนเล็กยาวแบบ M110 หรือ SASS

นอกจากนี้ยังทบ.สหรัฐฯ ยังมีปืนเล็กยาว แบบ MK17 หรือ SCAR ขนาด 7.62 mm ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษอีกด้วย

คาดว่า ทบ.สหรัฐฯ จะได้รับปืน SDM ขนาด 7.62 mm รุ่นใหม่ภายในสองปี หลังจากการจัดทำข้อกำหนดสำหรับการจัดหาปืน SDM ใหม่ภายใน 120 วัน โดยเป้าหมายคือการหาปืน SDM ขนาด 7.62 mm รุ่นใหม่ จะมีขนาดและน้ำหนักใกล้เคียงกับคล้ายกับปืนเล็กยาวระบบกึ่งอัตโนมัติแบบใหม่สำหรับพลซุ่มยิง ซึ่งมีน้ำหนักเพียง 11 ปอนด์ และใช้กระสุนมาตรฐานแบบ M80A1 ไม่ใช่กระสุนสำหรับปืนซุ่มยิงแบบ M118LR ภายใต้ขอบเขตภารกิจของพลแม่นปืน ไม่ใช่ของพลซุ่มยิง ทั้งปืน SDM จะใช้กล้องเล็งกำลังขยายเพียง 1-6 เท่า และระหว่างการรบในระยะประชิดพลแม่นปืนจะตั้งกำลังขยายของกล้องเล็งเพียงหนึ่งเท่า แต่ในระหว่างการลาดตระเวน พลแม่นปืนจะตั้งกำลังขยายให้สามารถตรวจการณ์ข้าศึกและรายงานให้ผบ.หน่วยได้ทราบถึงสถานการณ์ในขณะนั้นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

7.62x51mm-M80A1-bullet-parts

M118long

คุณลักษณะของกระสุนสำหรับปืนซุ่มยิงแบบ M118LR ขนาด 7.62 mm แบบใหม่สำหรับการยิงระยะไกล ซึ่งยิงได้แม่นและไกลกว่ากระสุนมาตรฐาน NATO แบบ M80A1 และ M118LR แบบเดิม

m118lrbox260

กระสุน M118LR ใช้หัวกระสุน ขนาด 175gr ของบริษัท Sierra


ที่มาของกระสุนขนาด 5.56 mm มาตรฐาน NATO

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 5.56 mm NATO

มิติของกระสุนขนาด 5.56mm มาตรฐาน NATO

สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นสงครามที่ทั้งฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะมีปัญหาในการส่งกำลังบำรุงเนื่องจากปืนประจำกายของทหารของแต่ละชาติมีหลากหลายแบบใช้กระสุนขนาดที่แตกต่างกันไปหลายขนาด

ฝ่ายสัมพันธมิตร

กองทัพสหรัฐฯ ใช้ทั้งปืนเล็กยาว M-1 ขนาด .30-06 Caliber ปืนเล็กสั้น (Carbine) M-1 ขนาด .30 Caliber ปืนกลมือและปืนพก ขนาด .45 Caliber

6

ปืนเล็กยาวขนาด .30-06 Caliber แบบ M-1 (ปืนเล็กยาวแบบ : ปลยบ.88 ทบ.ไทย)

8

ปืนเล็กสั้น (Carbine) M-1 ขนาด .30 Caliber (ปืนเล็กสั้นบรรจุเอง : ปสบ.87 ทบ.ไทย)

กองทัพอังกฤษ ใช้ทั้งปืนเล็กยาว Lee Enfield ขนาด .303 Mk VII SAA Ball ปืนกลมือ STEN ขนาด 9 mm Luger และปืนพก ขนาด .38 และ .45 และ .455 Caliber และ ขนาด 9 mm

310254917051

ปืนเล็กยาว Lee Enfield ขนาด .303

9

ปืนกลมือขนาด 9mm แบบ STEN MKII

ฝ่ายอักษะ

กองทัพเยอรมัน ใช้ทั้งปืนเล็กยาว Karabiner 98k ขนาด 7.92×57mm Mauser ปืนกลมือ MP 38 ขนาด 9 mm และปืนพก ขนาด 9 mm และ ขนาด 7.63×25mm Mauser 7.65×17mm Browning (SR)

Kar_98K

ปืนเล็กยาวขนาด 7.92×57mm แบบ Karabiner 98k

MP 38

ปืนกลมือขนาด 9mm แบบ MP 38

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อมีการก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (The North Atlantic Treaty Organization : NATO) ขึ้นมีการกำหนดมาตรกระสุนสำหรับอาวุธปืนชนิดต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ร่วมกันได้ สะดวกต่อการส่งกำลังบำรุง โดยในห้วงทศวรรษ 1950 NATO กำหนดให้กระสุนขนาด 7.62×51mm (กระสุนขนาด .308 Winchester ของปืนพลเรือน)


5

ซ้าย กระสุนขนาด 7.62×54mm

ขวา กระสุนขนาด 5.56×45mm

เป็นกระสุนมาตรฐาน NATO สำหรับปืนเล็กยาวของกองทัพชาติ NATO จนถูกทดแทนด้วยกระสุนขนาด 5.56×45mm  และ NATO ยังคงใช้งานกระสุนขนาดนี้อยู่สำหรับปืนซุ่มยิง ปืนกลเบา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ m 16

ปืนเล็กยาว M 16 รุ่นแรก

ปืนเล็กยาว M 16 รุ่นแรก ซึ่งถูกนำไปใช้รบในเวียดนามใต้ มีปัญหาในการใช้งานมากมายจนต้องปรับปรุงเป็น M 16A

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ m 16a

ปืนเล็กยาว M 16A

หลังจากกองทัพสหรัฐฯ นำเอาปืนเล็กยาว M-16 ซึ่งใช้กระสุนขนาด 5.56×45mm (กระสุนขนาด .223 Remington ของปืนพลเรือน) เป็นปืนเล็กยาวประจำกาย  ในปี ค.ศ. 1977 NATO จึงได้กำหนดให้กระสุนขนาด 5.56×45mm ให้เป็นกระสุนมาตรฐาน NATO สำหรับปืนเล็กยาวของกองทัพชาติ NATO แบบที่สอง จนปัจจุบัน

กระสุนขนาด 5.56×45mm มาตรฐาน NATO ชนิดแรกคือ กระสุนขนาด 5.56×45mm แบบ M-193 ใช้หัวกระสุนน้ำหนัก 55 เกรน

  1. 1. มีความเร็วต้นที่ 3,250 ฟุต/วินาที เมื่อยิงจากปืนซึ่งมีลำกล้องยาว 20 นิ้ว หรือเร็วกว่านั้นเมื่อยิงจากปืนที่มีความยาวลำกล้องมากกว่า
  2. 2. ใช้ยิงกับปืนยาวที่มีระยะครบรอบเกลียว 1 รอบที่ระยะ 12 ฟุตหรืออัตรา 1:12 และ
  3. 3. มีแรงดันในรังเพลิงไม่เกิน 52,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI) เมื่อใช้ในปืนทหาร และไม่เกิน 55,000 ปอนด์/ตารางนิ้วเมื่อใช้ในปืนพาณิชย์

เมื่อกระสุน 5.56 mmแบบ M193 เริ่มได้รับความนิยมในกลุ่มประเทศองค์การ NATO บริษัท FN (เบลเยี่ยม) ได้นำกระสุนแบบ M193 ไปทำการปรับปรุง โดยเปลี่ยนหัวกระสุนจากเดิมหนัก 55 เกรนเป็น 62 เกรน และเพิ่มปริมาณดินขับกระสุน ทำให้ได้กระสุนแบบใหม่ที่มีความเร็วต้น 3,025 ฟุต/วินาที มีแรงดันในรังเพลิงมากถึง 62,366 ปอนด์/ตารางนิ้ว เมื่อทดสอบด้วยวิธี NATO EPVAT หรือ 55,114 ปอนด์/ตารางนิ้ว เมื่อทดสอบด้วยวิธี SCATP 5.56 ซึ่งมีขีปนวิถีที่ดีกว่ากระสุนแบบ M193 มาก และเข้าประจำการในกองทัพเบลเยียมโดยใช้รหัสว่า SS109 ต่อมาเมื่อกระสุนรุ่นดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การนาโต้ จึงได้มีการกำหนดรหัสให้ใหม่ว่า 5.56×45 mm NATO

12

ต่อมากองทัพสหรัฐฯ ได้นำกระสุนขนาด 5.56×45 mm NATO แบบ SS109 มาปรับปรุงเป็นกระสุนให้มีคุณลักษณะเฉพาะของตนเอง โดยเพิ่มแกนเหล็กบริเวณหัวกระสุน เพื่อเพิ่มอำนาจทะลุทะลวง และแต้มสีเขียวบริเวณปลายหัวกระสุนเป็นสัญลักษณ์ และกำหนดรหัสที่ใช้ในกองทัพว่า M855 รวมทั้งมีคำสั่งให้บริษัท Colt ทำการปรับปรุงปืน M16A1 เป็นปืน M16A2 เพื่อรองรับกระสุนขนาด 5.56×45 mm แบบ M855 ในเวลาต่อมา

ปัจจุบันกระสุนขนาด 5.56×45 mm NATO แบบ SS109 และ แบบ M855 ยังคงเป็นกระสุนมาตรฐาน NATO สำหรับปืนเล็กยาวของกองทัพชาติ NATO

กระสุนขนาด 5.56×45 mm NATO แบบ SS109 และ แบบ M855 ยังคงเป็นกระสุนมาตรฐาน NATO สำหรับปืนเล็กยาว

กระสุนขนาด 7.62×51mm เป็นกระสุนมาตรฐาน NATO สำหรับปืนซุ่มยิง และปืนกลเบา

กระสุนขนาด 12.7×99mm เป็นกระสุนมาตรฐาน NATO สำหรับปืนซุ่มยิงระยะไกล และปืนกลหนัก

และกระสุนขนาด 9×19mm เป็นกระสุนมาตรฐาน NATO สำหรับปืนพก

ขอบคุณ คุณ Matthew Cox จาก Military.com


ความแตกต่างระหว่างพลแม่นปืน (Marksman) กับ พลซุ่มยิง (Sniper)

พลแม่นปืน (Marksman) เป็นพลแม่นปืนประจำหน่วย ตามแต่ว่า หน่วยรบนั้นๆ จะมีการจัดพลแม่นปืนประจำในระดับหน่วยกำลังใด เช่น ทบ.สหรัฐฯ จัดถึงในระดับหมวด  ซึ่งพลแม่นปืนจะอยู่รวมกับตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งแยกหน้าที่แต่ละนาย เช่น ผบ.หน่วย แพทย์สนาม พลปืนกล พลแม่นปืน ผู้เชี่ยวชาญวัตถุระเบิด พลปืนเล็ก โดยพลแม่นปืนทำหน้าที่ สังเกตการณ์ เฝ้าระวัง กระชับพื้นที่ หรือคอยยิงสนับสนุนป้องกันหน่วย หรือทำการยิงเพื่อเพิ่มอำนาจการยิงให้หน่วย

10

พลแม่นปืน (Marksman)

พลซุ่มยิง (Sniper) ปฏิบัติภารกิจด้วยการซุ่มยิงข้าศึกในระยะไกล สไนเปอร์มักจะปฏิบัติงานชุดละสองนาย โดยหนึ่งนายทำหน้าที่ตรวจสอบและชี้เป้า อีกหนึ่งนายเป็นพลยิง ภารกิจของสไนเปอร์อาจถูกส่งไปหลังแนวของข้าศึกเพื่อสังหารเป้าหมายที่กำหนด ทั้งเป้าหมายที่มีความสำคัญ หรือเป้าหมายทางยุทธวิธี หรือเป้าหมายที่สามารถทำลายขวัญกำลังใจของข้าศึก โดยพลซุ่มยิงจะมีขีดความสามารถ ทั้งอาวุธปืนและกระสุนที่ใช้มีประสิทธิภาพดีกว่าพลแม่นปืน

11

พลซุ่มยิง (Sniper)

Posted in อาวุธยุทโธปกรณ์ การทหาร และการเมืองระหว่างประเทศ | Leave a comment

คู่มือการป้องกันวัตถุต้องสงสัยภาคประชาชน โดยหน่วย EOD อโณทัย กรมสรรพาวุธ กองทัพบก

คู่มือการป้องกันเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย สำหรับประชาชน

คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page1 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page2 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page3 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page4 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page5 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page6 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page7 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page8 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page9 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page10 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page11 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page12 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page13 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page14 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page15 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page16 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page17 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page18 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page19 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page20 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page21 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page22 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page23 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page24 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page25 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page26 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page27 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page28 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page29 คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง_Page30

ขอบคุณ หน่วย EOD อโณทัย กรมสรรพาวุธ กองทัพบก และ http://chakrawat.metro.police.go.th/


อ่านบทความ รู้จักกับระเบิดแสวงเครื่อง Improised Explosive Device : IED ที่ goo.gl/D2y2DV

Copy short URL

ช่วยกันระวังเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคน

เพราะไม่แน่ว่า

เหยื่อรายต่อไปอาจเป็นญาติสนิทมิตรสหายของเราท่านก็ได้

Posted in อาวุธยุทโธปกรณ์ การทหาร และการเมืองระหว่างประเทศ | Leave a comment

NATO จัดการแข่งขัน “รถถัง”"

Nation TV – เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย
“ประเทศสมาชิกนาโตและประเทศพันธมิตรส่งรถถังเข้าชิงชัยในการแข่งขันประจำปี โดยปีนี้จัดขึ้นในประเทศเยอรมนี ส่วนประเทศที่คว้าแชมป์คือ ออสเตรียกองทหารรถถังของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต ได้แก่ สหรัฐฯ เยอรมนี ฝรั่งเศส และโปแลนด์ รวมทั้งประเทศพันธมิตร ได้แก่ ยูเครนและออสเตรีย ได้เข้าร่วมการแข่งขันรถถัง “สตรอง ยุโรป แทงค์ ชาเลนจ์” ประจำปีนี้ที่ฐานฝึกกราเฟนวอร์ของกองทัพสหรัฐฯ ในประเทศเยอรมนีการแข่งขันนาน 4 วันที่สิ้นสุดลงเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันทักษะของกองทหารรถถังทั้งเมื่ออยู่ในและด้านนอกยานพาหนะ ผลปรากฎว่า ออสเตรียสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ รองลงมาคือเยอรมนีซึ่งเป็นแชมป์ปีที่แล้ว และสหรัฐฯ ส่วนที่สุดท้ายได้แก่ โปแลนด์นอกจากกลุ่มประเทศนาโตแล้ว รัสเซียก็มีการจัดแข่งขันในลักษณะนี้เช่นกัน โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งการแข่งขันครั้งล่าสุดในปีที่แล้วมีกว่า 20 ทีมจากหลากหลายประเทศเข้าร่วม รวมทั้งจีน อินเดีย และอิหร่านด้วย”
อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/foreign/378547222/
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นาโต้
“ประเทศสมาชิกนาโตและประเทศพันธมิตรส่งรถถังเข้าชิงชัยในการแข่งขันประจำปี โดยปีนี้จัดขึ้นในประเทศเยอรมนี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ strong europe tank challenge 2017
NATO หรือ องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (อังกฤษ: North Atlantic Treaty Organization; ฝรั่งเศส: Organisation du traité de l’Atlantique nord) มีชื่อย่อว่า นาโต (อังกฤษ: NATO) และ ออต็อง (ฝรั่งเศส: OTAN) เป็นพันธมิตรทางทหารระหว่างรัฐบาล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) ปัจจุบันมีสมาชิก 28 ประเทศ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ strong europe tank challenge 2017
การบดทับรถยนต์เก่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันด้วย

ส่วนประเทศที่คว้าแชมป์คือ ออสเตรียกองทหารรถถังของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต ได้แก่ สหรัฐฯ เยอรมนี ฝรั่งเศส และโปแลนด์ รวมทั้งประเทศพันธมิตร ได้แก่ ยูเครนและออสเตรีย ได้เข้าร่วมการแข่งขันรถถัง “สตรอง ยุโรป แทงค์ ชาเลนจ์” ประจำปีนี้ที่ฐานฝึกกราเฟนวอร์ของกองทัพสหรัฐฯ ในประเทศเยอรมนี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ strong europe tank challenge 2017
ทีมชนะเลิศ ทบ.ออสเตรียใช้รถถังหลัก Leopard 2A4
Leopard 2A6, PzBtl 104.jpg
รถถังหลัก ทบ.เยอรมัน Leopard 2A6/A7
Mounted Soldier System (MSS).jpg
รถถังหลัก ทบ.สหรัฐฯ M1A2SEPv2 และ M1A1
รถถังหลัก ทบ.โปแลนด์ Leopard 2A4

การแข่งขันนาน 4 วันที่สิ้นสุดลงเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันทักษะของกองทหารรถถังทั้งเมื่ออยู่ในและด้านนอกยานพาหนะ ผลปรากฎว่า ออสเตรียสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ รองลงมาคือเยอรมนีซึ่งเป็นแชมป์ปีที่แล้ว และสหรัฐฯ ส่วนที่สุดท้ายได้แก่ โปแลนด์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ T-64BM
รถถังหลัก แบบ T-64BM ทบ.ยูเครน

นอกจากกลุ่มประเทศนาโตแล้ว รัสเซียก็มีการจัดแข่งขันในลักษณะนี้เช่นกัน โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งการแข่งขันครั้งล่าสุดในปีที่แล้วมีกว่า 20 ทีมจากหลากหลายประเทศเข้าร่วม รวมทั้งจีน อินเดีย และอิหร่านด้วย”

ขอบคุณ http://www.nationtv.tv/main/content/foreign/378547222/

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ strong europe tank challenge 2017
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ strong europe tank challenge 2017
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
Posted in อาวุธยุทโธปกรณ์ การทหาร และการเมืองระหว่างประเทศ | Leave a comment

เรือดำน้ำจีน Song Class เคยโผล่ประชิดเรือบรรทุกเครื่องบิน Kitty hawk กลางกองเรือรบคุ้มกันนับสิบลำอย่างไม่รู้ตัวมาแล้ว เมื่อปี พ.ศ.2549

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ kitty hawk

สื่อฝรั่งและสื่อชาติ good boys ตั้งแต่ Washington Post, AP, AFP, The Diplomat, South China Morning Post และ Strait Times ต่างก็เหมือนเต้นเป็นเจ้าเข้า ตกอกตกใจ ประสานเสียงกันว่า ไทยซื้อเรือดำน้ำจีนคุณภาพห่วย ๆ อย่างมีลับลมคมใน
ดูเหมือนฝรั่งเป็นห่วงเป็นใยไทยจบแทบน้ำหูน้ำตาไหล กลัวไทยเสียประโยชน์ กลัวไทยโดนจีนต้ม กลัวคนไทยโดนเผด็จการทหารหลอกกินเงิน ยิ่งเสียกว่าคนไทย =D
สื่อจีนไม่พูดอะไรมาก แค่บอกว่า สหรัฐย่อมไม่ต้องการให้เกิดการซื้อขายครั้งนี้ และเรือดำน้ำที่ไทยซื้อนั้นมีราคาถูก ให้ชำระเงินอย่างยืดหยุ่น อีกทั้งเป็นรุ่นที่มีสมรรถนะสูงที่สุดที่จีนเคยขายให้ชาติอื่น พร้อมทั้งยังถ่ายทอดเทคโนโลยีให้อีกด้วย
USS Kitty Hawk (CV-63)
ภาพประกอบ : เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Kitty Hawk ซึ่งถูกเรือดำน้ำจีนชั้น Song Class (ต่ำกว่าเรือดำน้ำชั้น Yuan Class ที่ไทยซื้อ) โผล่โชว์ประชิดในระยะยิง ฝ่ากองเรือรบคุ้มกันนับสิบลำอย่างไม่รู้ตัว เมื่อ ปี พ.ศ. 2549
ขอบคุณ FB Noppanan Arunvongse Na Ayudhaya
In October 2006, Kitty Hawk and her escort warships were undergoing exercises near Okinawa, and a Chinese Song-class submarine shadowed the group then surfaced within 5 mi (8.0 km) of the group on 26 October 2006. It was considered to be quite rare for Chinese subs to operate that far from their home ports on the mainland, though with this incident that may be changing. Reports claim that the submarine had been undetected until it surfaced.
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Kitty_Hawk_(CV-63)
A Chinese Submarine Stalked an American Aircraft Carrier
http://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/news/a18094/a-chinese-submarine-stalked-an-american-aircraft-carrier/
สื่อฝรั่งและสื่อชาติ good boys ตั้งแต่ Washington Post, AP, AFP, The Diplomat, South China Morning Post และ Strait Times ต่างก็เหมือนเต้นเป็นเจ้าเข้า ตกอกตกใจ ประสานเสียงกันว่า ไทยซื้อเรือดำน้ำจีนคุณภาพห่วย ๆ อย่างมีลับลมคมใน

ดูเหมือนฝรั่งเป็นห่วงเป็นใยไทยจบแทบน้ำหูน้ำตาไหล กลัวไทยเสียประโยชน์ กลัวไทยโดนจีนต้ม กลัวคนไทยโดนเผด็จการทหารหลอกกินเงิน ยิ่งเสียกว่าคนไทย

สื่อจีนไม่พูดอะไรมาก แค่บอกว่า สหรัฐย่อมไม่ต้องการให้เกิดการซื้อขายครั้งนี้ และเรือดำน้ำที่ไทยซื้อนั้นมีราคาถูก ให้ชำระเงินอย่างยืดหยุ่น อีกทั้งเป็นรุ่นที่มีสมรรถนะสูงที่สุดที่จีนเคยขายให้ชาติอื่น พร้อมทั้งยังถ่ายทอดเทคโนโลยีให้อีกด้วย
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ kitty hawk song submarine
USS Kitty Hawk (CV-63)
ภาพประกอบ : เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Kitty Hawk ซึ่งถูกเรือดำน้ำจีนชั้น Song Class (ต่ำกว่าเรือดำน้ำชั้น Yuan Class ที่ไทยซื้อ) โผล่โชว์ประชิดในระยะยิง ฝ่ากองเรือรบคุ้มกันนับสิบลำอย่างไม่รู้ตัว เมื่อ ปี พ.ศ. 2549

ขอบคุณ FB Noppanan Arunvongse Na Ayudhaya

In October 2006, Kitty Hawk and her escort warships were undergoing exercises near Okinawa, and a Chinese Song-class submarine shadowed the group then surfaced within 5 mi (8.0 km) of the group on 26 October 2006. It was considered to be quite rare for Chinese subs to operate that far from their home ports on the mainland, though with this incident that may be changing. Reports claim that the submarine had been undetected until it surfaced.

https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Kitty_Hawk_(CV-63)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ kitty hawk song submarine
A Chinese Submarine Stalked an American Aircraft Carrier.
http://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/news/a18094/a-chinese-submarine-stalked-an-american-aircraft-carrier/

สหรัฐฯ ไม่มีเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าขายให้กองทัพเรือไทยดอกครับ

เพราะเรือดำน้ำสหรัฐฯ ทุกวันนี้ใช้พลังงานนิวเคลียร์หมด

USS Blueback (SS-581) underway c1960s.jpg

USS Blueback (SS-581) เรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าลำสุดท้ายของกองทัพเรือสหรัฐฯ ปลดประจำการเมื่อ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1959 (พศ.2502)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ yuan vs song submarine

เรือดำน้ำชั้นหยวน

เรือดำน้ำแบบ 039A ในปี 2010

ชั้นเรือโดยสรุป

ชื่อ: เรือดำน้ำชั้นหยวน

สร้างที่: อู่ต่อเรืออู่ชาง, อู่ฮั่น, มณฑลหูเป่ย์

ผู้ใช้งาน: Naval Ensign of the People’s Republic of China.svg กองทัพเรือประชาชนจีน

ชั้นก่อนหน้า: แบบ 039 (ชั้นซง)

ปฎิบัติหน้าที่: ค.ศ. 2006-ปัจจุบัน

สร้าง: 7

แผนที่จะสร้าง: 20

สร้างเสร็จ: 13

ใช้การอยู่: 13

ลักษณะเฉพาะ

ประเภท: เรือดำน้ำขนาดกลาง

ขนาด (ระวางขับน้ำ): 2,725 ตัน (ผิวน้ำ) 3,600 ตัน (ขณะดำ)

ความยาว: 77.6 เมตร (254 ฟุต 7 นิ้ว) [3]

ความกว้าง: 8.4 เมตร

กินน้ำลึก: 6.7 เมตร

เครื่องยนต์:

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าMTU 16V396 SE8 ดีเซล

ขับเคลื่อนโดยปราศจากอากาศ (AIP) เครื่องยนต์สเตอร์ลิง 217 กิโลวัตต์X4 (868 แรงม้า -1180 แรงม้า)

มอเตอร์ กำลัง 6,092 แรงม้า

ใบจักร: 1 เพลา

ความเร็ว: ปฏิบัติการผิวน้ำ: 16 นอต (30 กม./ชม.)

สูงสุดขณะดำ: 23 นอต (43 กม./ชม.)

ลูกเรือ: 58 นาย

ยุทโธปกรณ์: 6 ท่อยิงตอร์ปิโด ขนาด 533 มม. (21 นิ้ว)


เรือดำน้ำแบบ 039A (ชื่อเรียกนาโต้: เรือดำน้ำชั้นหยวน) เป็นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน[6] และยังเป็นเรือดำน้ำรุ่นแรกของจีนที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนโดยปราศจากอากาศ (AIP)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ type 039a submarine

เรือดำน้ำแบบ 039A เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดมาจากเรือดำน้ำชั้น 039 ถึงแม้ว่าจะเป็นเรือดำน้ำที่ต่อยอดมา แต่ก็พบว่า 039A มีลักษณะที่แตกต่างจาก 039 โดยแทบจะสิ้นเชิง มีเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นที่มีลักษณะคล้ายกัน ด้วยความแตกต่างนี้ทำให้ 039A มีอีกชื่อหนึ่งอย่างไม่เป็นทางการว่า เรือดำน้ำแบบ 041

รุ่นของ 039A

ปัจจุบัน เรือดำน้ำแบบ 039A สามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 รุ่น คือ

แบบ 039A: เป็นเรือดำน้ำแบบแรกของชั้นหยวน ข้อแตกต่างที่เด่นที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเรือดำน้ำรุ่นก่อนหน้าอย่าง แบบ 039 ก็คือลักษณะของหอบังคับการ หอบังคับการของ 039A นั้นมีลักษณะคล้ายกับแบบ 039G แต่ตัดครีบตรงส่วนหลังหอบังคับการออกไป ซึ่งครีบนี้มีอยู่ทั้งในแบบ 039 และแบบ 039G

แบบ 039AG: เป็นแบบที่สองของชั้นหยวน นอกเหนือไปจากการปรับปรุงและพัฒนาส่วนย่อยแล้ว ข้อแตกต่างที่เด่นชัดเมื่อเปรียบเทียบกับแบบ 039A แบบแรกก็คือลักษณะของหอบังคับการที่มีลักษณะโค้งเว้ากว่าแบบเดิม และบริเวณตรงกลางของส่วนโค้งของหอบังคับการนั้นมีส่วนนูนขึ้นมาซึ่งภายในมีเซนเซอร์บางชนิดติดตั้งอยู่ ซึ่ง 039A แบบแรกนั้นไม่มี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ type 039b submarine

แบบ 039B: เป็นแบบที่สามของชั้นหยวน ตัวเรือมีโครงสร้างเหมือนกับแบบก่อนหน้า 039AG ข้อแตกต่างที่เด่นที่สุดระหว่าง 039B กับ 039AG นั้นก็คือ แบบ 039B ได้รวมเอาแผงโซนาร์ด้านข้างไปติดตั้งที่ส่วนของใต้ท้องเรือแทน และด้วยการที่ตัวเรือใช้โครงสร้างแบบเดียวกับ 039AG ทำให้เชื่อกันว่า ปัจจุบันกองทัพเรือจีนได้ทำการปรับปรุงแบบ 039AG ทั้งหมดขึ้นมาเป็นแบบ 039B แล้ว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ type 039c submarine

แบบ 039C: เป็นแบบที่สี่ของชั้นหยวน เปิดตัวครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2013 มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวเรือและการออกแบบหอบังคับการใหม่ อย่างไรก็ตาม เรือดำน้ำลำใหม่ที่ปล่อยลงน้ำในเดือนเมษายน 2014 นั้นไม่มีส่วนนูนหน้าหอบังคับการที่เชื่อว่าเป็นเซนเซอร์บางชนิดที่เคยปรากฏในแบบ 039B แต่กลับมีเส้นสีขาวยาวๆสามเส้นบริเวณขอบข้างด้านบนของหอบังคับการขึ้นมาแทน ซึ่งอาจเป็นเซนเซอร์ที่ถูกออกแบบใหม่ให้กลมกลืนไปกับตัวเรือ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ s26t submarine

รุ่นเพื่อการส่งออก

ในงานนิทรรศการป้องกันประเทศนานาชาติ 2013 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีนได้เปิดตัวเรือดำน้ำแบบ S20 ซึ่งเป็นเรือดำน้ำฉบับลดขนาดของ 039A ผลิตด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออก ข้อแตกต่างหลักระหว่าง S20 กับ 039A ก็คือมีการนำระบบ AIP ออกไป แต่ตัวเรือถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้ในภายหลัง หรือจะสั่งซื้อแบบออปชั่นพร้อมการต่อเรือเลยก็ได้ ซึ่งหากลูกค้าทำการสั่งซื้อระบบ AIP เพิ่มพร้อมการต่อเรือไปเลยจะทำให้การวางเซ็นเซอร์และระบบอาวุธที่หลากหลายต่างๆตามความต้องการของลูกค้านั้นง่ายยิ่งขึ้น สำหรับการเสนอดำน้ำแก่กองทัพเรือไทย ทางจีนได้เสนอเป็นรุ่นพิเศษคือแบบ S26T พร้อมระบบ AIP แบบสเตอร์ลิง ซึ่งเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่า S20


คุณลักษณะของเรือดำน้ำแบบ S20

ความยาว 66 เมตร

ความกว้าง 8.0 เมตร

ความสูง 8.2 เมตร

ระวาง ณ ผิวน้ำ 1,850 ตัน

ระวาง ขณะดำ 2,200 ตัน

ความเร็วสูงสุด 20 นอต

ความเร็วปฏิบัติการ 16 นอต

รอบปฏิบัติการ 60 วัน

ลูกเรือ 40 นาย


คุณลักษณะของเรือดำน้ำแบบ S26T

ความยาว 79.5 เมตร

ความกว้าง 8.6 เมตร

ความสูง 9.2 เมตร

ระวาง ณ ผิวน้ำ 2,660 ตัน

ระวาง ขณะดำ n/a

ความเร็วสูงสุด 18 น็อต

ความเร็วปฏิบัติการ n/a

รอบปฏิบัติการ n/a

ลูกเรือ n/a


ผู้แสดงความจำนงค์จัดหา

กองทัพเรือปากีสถาน เมษายน 2015 รัฐบาลอนุมัติการซื้อเรือดำน้ำแบบ S20 จำนวน 8 ลำ วงเงิน 5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ยังไม่ได้ลงนามสัญญา

กองทัพเรือไทย กองทัพเรือไทยจัดหาเรือดำน้ำแบบ S26T จำนวน 1 ลำ ด้วยวงเงิน 13,500 ล้านบาท

กองทัพเรือบังกลาเทศ แสดงความสนใจที่จะจัดหาเรือดำน้ำแบบ S20 จำนวน 2 ลำ ยังไม่ได้ข้อสรุป


วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Posted in อาวุธยุทโธปกรณ์ การทหาร และการเมืองระหว่างประเทศ | Leave a comment