Tag Archives: รายงานการศึกษาดูงานของ ผู้เข้ารับการอบรมผู้นำแห่งยุคฯ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๑)

รายงานการศึกษาดูงานของ ผู้เข้ารับการอบรมผู้นำแห่งยุคฯ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๑)

ภาณุมาศ ทักษณา
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผมได้เดินทางไปสังเกตการณ์ การศึกษาภาคปฏิบัติของ สมาชิกชมรมคนรักในหลวง ภาคกลาง ที่ไปดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ผมเห็นความกระตือรือร้นและการเอาใจใส่ที่จะเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมแล้วชื่นใจครับ แม้ว่าหลายคนที่มาจะมีความรู้ในบางสาขาอาชีพอยู่แล้ว แต่ทุกคนต่างก็พร่องน้ำในแก้ว พร้อมรับน้ำใหม่เป็นอย่างดี
วันศุกร์ตอนสาย ๆ ผมมีโอกาสพบและพูดคุยกับ คุณอนุวัชร  โพธินาม ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คนที่ ๙ ทำให้ทราบความเป็นมาของศูนย์ฯ แห่งนี้  โดยคุณอนุวัชรย้อนอดีตว่า…

“วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดศาลพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้
วันนั้นผู้ใหญ่บ้านได้นำชาวบ้าน ๗ คน [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment