Category Archives: ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา

หลักสูตรโตไปไม่โกง โครงการดี ๆ อย่างนี้ ถามกระทรวงศึกษา เคยได้ยินบ้างไหม

ภาณุมาศ ทักษณา
คอลัมน์ เวทีมั่นพัฒนา ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นำเสนอเรื่อง “โตไปไม่โกง” ขับเคลื่อนหลักสูตรร่วมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมของพลเมืองดี
รายงานให้ทราบถึงกิจกรรมของ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสแห่งประเทศไทย มูลนิธิมั่นพัฒนา และภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2560
ได้จัด “การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตรโตไปไม่โกง” รุ่นที่ 8/2560 ให้กับครูระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ถึง 6 จากโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ (อปท.)
วัตถุประสงค์คือต้องการเน้นให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและวิธีการนำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปใช้ในการเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นความคิดและจิตสำนึกให้แก่เยาวชน
เกี่ยวกับโครงการนี้ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

กรมชลประทาน ชี้แจงคำว่า แก้มลิงธรรมชาติ และ ทุ่งหน่วงน้ำ ตามที่ สำนักข่าวเจ้าพระยา ถามไป !

ภาณุมาศ ทักษณา
วานนี้ 20 พฤศจิกายน 2560 มีข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.สั่งให้เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในอีก 8 จังหวัดให้เร็วที่สุด เพราะเกรงว่าน้ำจะก่อปัญหาอย่างอื่นตามมา

ก็พอดีกับผมได้รับ หนังสือทางราชการจากกรมชลประทาน ชี้แจงเรื่อง แก้มลิงธรรมชาติ และทุ่งหน่วงน้ำที่อาจทำให้ชาวบ้านที่ไม่คุ้นกับคำว่า ทุ่งหน่วงน้ำ เกิดความสับสน ว่ามันคืออะไร
ความจริงผมถามห้วนไปหน่อย คือ น่าจะถามว่า
ในแต่ละปี กรมชลประทาน ได้มีข้อตกลงกับชาวบ้านในพื้นที่ปลูกข้าวซึ่งเป็น “ทางน้ำผ่าน” เพื่อขอ “เก็บน้ำเอาไว้ชั่วคราว” หรือเปล่า
หากมีข้อตกลง ก็ควรทำป้ายอธิบายความให้เห้นชัด ๆ แต่ก็ไม่เป็นไรครับ แค่นี้ก็นับว่าดีแล้ว
สำหรับหนังสือดังกล่าวลงนามโดย คุณทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน และเป็นโฆษกของกรมชลประทาน ลงวันที่ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ผู้ชายคนซ้ายมือท่าน กำลังขวางนโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำ

ภาณุมาศ ทักษณา
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แหละหัวหน้า คสช. แถลงนโยบายของรัฐบาล ต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอาไว้หลายข้อ
หนึ่งในจำนวนนั้นคือ นโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  ซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศจำได้
และตลอดระยะเวลาที่บริหารประเทศมา 3 ปีครึ่ง ท่านนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ได้พยายามทำให้คนไทยได้เห็นว่าด้วยการปฏิรูปโน่นนั่นนี่ตลอดเวลา
โดยจะเห็นได้จาก รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ได้ให้สิทธิ์และเสรีภาพแก่ประชาชนหลายเรื่อง อีกทั้งยังกำหนดหน้าที่ให้รัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้ง ต้องกระทำการตามรัฐธรรมนูญเอาไว้ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ ไม่เคยมีมาก่อน
นอกจากนี้เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปตามนโยบาย สร้างความเป็นธรรม และ “ลดการเหลื่อมล้ำ”
รัฐบาล คสช. ยังตั้งคณะปฏิรูปประเทศขึ้งมาถึง 2  ชุดคือ สปช.และ สปท. และ ในขณะนี้ก็ตั้ง [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

ท่านนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ พูดถึงปัญหายางพารา ในรายการศาสตร์พระราชาฯ ชัดเจนดีมาก !

ภาณุมาศ ทักษณา
คืนวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ปรากฎตัวที่หน้าจอโทรทัศน์ในรายการศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนัด
คืนนั้น ท่านให้น้ำหนักเกี่ยวกับวิกฤติยางพาราอย่างมาก ได้พูดถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ราคายางตกต่ำ และวิธีที่รัฐบาลของท่านจะแก้ไขให้พี่น้องชาวสวนยางได้รับทราบ…
แต่ผมไม่แน่ใจว่า พี่น้องชาวสวนยางที่กำลังเดือดร้อนเกี่ยวกับราคายางพารา จะได้ฟังกันอย่างครบถ้วนหรือไม่ จึงขอหยิบยกเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับยางพาราที่ท่านนายกฯ พูดมานำเสนอที่นี่อีกครั้ง
ท่านนายกรัฐมนตรี เริ่มต้นด้วยการ สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน แล้วจึงเข้าสู่เรื่องที่ท่านต้องการพูด
การทำงานของรัฐบาลนี้ และ คสช. เรามุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ และเราจะต้องดำเนินการเชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ให้แก้ไขได้อย่างยั่งยืน
ช่วงที่ผ่านมานั้น หลายปัญหารัฐบาลก็ได้ดำเนินการแก้ไข ด้วยมาตรการระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเฉพาะหน้า แล้วทำควบคู่ไปกับมาตรการระยะกลาง มาตรการระยะยาว เพื่อจะแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา
เรื่องน้ำท่วม ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

ปรับ ครม.อย่างไร.. ไม่สำคัญเท่ากับ ขวบปีที่เหลือทำอย่างไร รัฐบาล คสช.จะเข้าไปนั่งกลางใจชาวบ้านได้ !

ภาณุมาศ ทักษณา
ขณะที่สื่อทุกแขนงให้ความสนใจกับการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ว่า รัฐมนตรีคนไหนจะหลุดจากตำแหน่ง หรือถูกย้ายไปตำแหน่งไหน หรือ ใคร จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่
ผมกลับรู้สึกเฉย ๆ นะครับ
เพราะ 1.เชื่อมั่นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้า คสช.คงไม่เลือกกุ๊ยมาเป็นรัฐมนตรี เหมือนพรรคการเมืองบางพรรคแน่นอน
และ 2.ถึงอย่างไร คณะรัฐมนตรีที่ปรับใหม่ ก็มีธงที่ พล.อ.ประยุทธ์ ชูเอาไว้ให้ทุกคนเดินตาม เหมือนลูกทัวร์เดินตามไกด์นั่นแหละครับ –
ผมจึงสนใจตรงนี้ ตรงเวลาที่เหลือนี้ รัฐมนตรีชุดใหม่ จะทำอะไรเป็นหลัก
ผมเข้าใจว่า 3 ปีครึ่งที่บริหารราชการแผ่นดินมา นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ คงทราบหมดแล้วว่า
รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง ได้สร้างปัญหาอะไรไว้ให้บ้านเมืองบ้าง
ขณะเดียวกันในฐานะ ผู้นำประเทศ นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ต้องคิดว่าจะพัฒนาประเทศไปทางไหน [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

THE VISIONARY 10 คุณสมบัติของผู้นำ ในพระราชวินิจฉัย ร.๙ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ภาณุมาศ ทักษณา
ผมได้เรียบเรียงบันทึกใน THE VISIONARY ที่ทีมงานสานต่อที่พ่อทำ รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยมีมูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สนับสนุนการจัดพิมพ์ไปแล้ว 2 บท

คือ บทที่ 1 ว่าด้วยเรื่องอยากสำเร็จให้ STAY CONNECTET คือต้องทำความรู้จักกับผู้คนรอบข้าง และบทที่ 2 ว่าด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะจะสร้างงานที่ดี นั่นคือ ทำอย่างไรจะเข้าให้ถึงผู้คนรอบข้างได้อย่างทั่วถึงถึง
อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง คลิก THE VISIONARY 9 : แผนที่ทรงสร้าง ทำให้.. ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงทราบว่า ตรงไหนมีแหล่งน้ำ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

THE VISIONARY 9 : แผนที่ทรงสร้าง ทำให้.. ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงทราบว่า ตรงไหนมีแหล่งน้ำ !

ภาณุมาศ ทักษณา
ในตอนที่แล้วของ THE VISIONARY 8 ผมได้สรุประเด็นสำคัญของบันทึกนั้นเอาไว้ว่า….
“ก่อนที่ในหลวงจะทรงทำอะไร พระองค์จะต้องแสวงหาข้อมูลจากพื้นที่ด้วยพระองค์เอง มิได้ทรงคอยรับการถวายรายงานจากข้าราชบริพารของพระองค์เท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงทราบว่า ราษฎรของพระองค์ในแต่ละพื้นที่มีความเดือดร้อนในเรื่องใด และควรพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องใด เพื่อให้ราษฎรได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการ”
วันนี้ เรามาดูกันต่อนะครับว่า ประโยชน์ของแผนที่ทรงสร้าง ทำให้ในหลวงทรงช่วยพสกนิกรของพระองค์ให้พ้นทุกข์ เรื่องอะไรได้อีก โดย THE VISIONARY บันทึกไว้ว่า…
“และด้วยทุกขั้นตอนที่กล่าวมา แผนที่ของในหลวงจึงกลายเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาและความทุกข์ของประชาชนได้เกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดาร หรือตกสำรวจขนาดไหนก็ตาม อย่างเช่น ครั้งหนึ่งในหลวงเสด็จฯ ไปยัง บ้านธิ หมู่บ้านเล็ก ๆ บนรอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน ที่แทบไม่มีใครย่างกรายเข้าไป
เมื่อมาถึง พระองค์ก็สอบถามความเป็นอยู่ของชาวบ้านจนได้ความว่า ฝนไม่ตกที่หมู่บ้านแห่งนี้มาสามปีแล้ว
ด้วยความห่างไกลของหมู่บ้าน ทำให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ แทบจะเข้าไปไม่ถึง
เมื่อทราบสถานการณ์ทั้งหมด ในหลวงก็ถามชาวบ้านถึงถนนหนทางข้างหน้า [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

หากรัฐบาล คสช.ปรับนโยบายเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร ไทยอาจกลายเป็นครัวโลกได้จริง ๆ !

ภาณุมาศ ทักษณา
ค่ำวานนี้  15 พฤศจิกายน 2560 มีเพื่อนสอบถามผมว่า ตอนเย็นได้ยินพิธีกรรายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ คือคุณบากบั่น บุญเลิศ ทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ช่อง 19
อ่านออกอากาศว่ามีผู้ฟังร่วมแสดงความเห็นมา คือ คุณภาณุมาศ ทักษณา เสนอว่า ท่านนายกฯ ปรับ ครม.แล้วควรปรับนโยบายด้วย เปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร แทนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โดยให้เห็นผลว่า เรามี คน วัตถุดิบ 2 ใน 4 เอ็มแล้ว รัฐเสริมอีก 2 เอ็มคือ การจัดการและเงินทุนเท่านั้น – โดยคุณบากบั่น บอกว่า ช่างเป็นข้อเสนอที่ดี จึงอยากรู้ว่า ผมนึกอย่างไรในเรื่องนี้หรือ ?
ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ คุณบากบั่น บุญเลิศ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

THE VISIONARY 8 : ในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงหาข่าว ความทุกข์ของราษฎร ด้วยการเสด็จลงพื้นที่

ภาณุมาศ ทักษณา
หลังจากที่ในหลวงทรงสร้างแผนที่ขึ้นด้วยพระองค์แล้ว พระองค์หาได้พอพระราชหฤทัยในแผ่นที่ที่ทรงสร้างขึ้นเสียเลยทีเดียวไม่
ใน THE VISINARY ตอนที่ 2 ซึ่งพูดถึง อุปกรณ์ที่เหมาะ จะสร้างงานที่ดี ของในหลวงว่ามี วิทยุสือสาร และแผนที่ ได้ขยายความต่อในหัวข้อ OPTIMISING TOOLS (การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ) ว่า
… พอได้แผนที่ที่เหมาะแก่การใช้งานแล้ว ก็ถึงเวลาเติมสิ่งที่ทำให้แผนที่ของในหลวงพิเศษกว่าแผนที่ของใคร นั่นคือ ข้อมูลของประชาชนในพื้นที่ – ทีมงานสาต่อที่พ่อทำเกริ่นนำแล้ว ดึงเข้าสู่เนื้อหาว่า
หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “เกิดเป็นคนต่างจังหวัดนั้นโชคดีกว่าเป็นคนกรุงเทพ เพราะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับในหลวงมากกว่า”

นี่ไม่ใช่คำพูดที่เกิดเลยแม้แต่น้อย เพราะแต่ละปีในหลวงจะเสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามพื้นที่ต่าง ๆ ในต่างจังหวัดเฉลี่ยปีละ 8 เดือนด้วยกัน
และทุกครั้งจะทรงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เล่าถึงปัญหาชีวิตของตัวเองให้ฟัง ซึ่งก็มีตั้งแต่ปัญหาเรื่องเงิน เรื่องโรงเรียน เรื่องสุขภาพ เรื่องการเกษตร
นอกจากนั้นก็จะทรงแวะไปตามวัดวาอารามต่าง ๆ ซึ่งหัวข้อที่ไปพูดคุยนอกจากเรื่องธรรมะแล้ว ยังถือโอกาสสอบถามปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
เพราะทรงทราบดีว่าพระสงฆ์ย่อมใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

ถ้ามีปัญญาแก้ปัญหายางพาราเท่านี้ นายธีธัช สุขสะอาด ก็ไม่สมควรอยู่ในตำแหน่ง ผู้ว่า กยท.ครับ !

ภาณุมาศ ทักษณา
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ชาวสวนยางในภาคใต้ได้เดินทางขึ้นมาพบ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีเกษตรฯ
พร้อมกับยื่นข้อเรียกร้องให้ปลดนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)เพราะแก้ปัญหายางพาราไม่ได้
ขณะเดียวกันในวันที่ 13 นั้นเอง ทีมเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์มติชน ได้สัมภาษณ์พิเศษ นายธีธัช สุขสะอาด สอบถามถึงการทำงานในช่วง 2 ปีที่เข้ามารับตำแหน่ง

วานนี้อังคาร 14 พฤศจิกายน 2560 ผมยังไม่ได้เขียนถึงเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะผมอยากประมวลข่าวจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่รายงานข่าวนี้เสียก่อน ว่า ใคร ? ว่าอย่างไรกันบ้าง
ก็ได้ข้อสรุปว่า นายธีธัช สุขสะอาด [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment