Author Archives: blogger

About blogger

สำนักข่าวเจ้าพระยา

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเข้าร่วม โครงการมะละกอพอเพียง ของ ศูนย์น้ำใจไมตรี ครับ !

ภาณุมาศ ทักษณา
ผมเพิ่งรับทราบข่าวสารนี้จาก เฟซบุ๊ก Artorn Chandavimol ซึ่งก็คืออาจารย์อาทร จันทวิมล อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนนั่นแหละครับ
ว่าขณะนี้ท่านกำลังรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันปลูกมะละกอกันอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นอาหารของคนที่ผ่านไปพบหรือบรรดานกกาที่จะได้กินเป็นอาหารเมื่อเห็นมะละกอสุก

ผมอ่านโครงการของท่านแล้วชอบมาก จึงขอเชิญชวนมิตรรักของผมว่า ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์นี้ หากใครสามารถทำได้ลงมือเลยนะครับ อาจารย์อาทร ดำเนินการเรื่องนี้ในนามศูนย์น้ำใจไมตรีครับ
ท่านเขียนถึง โครงการมะละกอพอเพียง เอาไว้ดังนี้ครับ
1.หลักการและเหตุผล
มะละกอ เป็นอาหารหลักของคนไทยทั้งดิบและสุก ปลูกง่าย ได้ผลเร็ว ศูนย์น้ำใจไมตรี เชิญชวนผู้สนใจนำเม็ดมะละกอไปปลูกตามที่สาธารณะ กองขยะ หรือที่รกร้างว่างเปล่า ผลผลิตลูกมะละกอที่ได้ให้เป็นทานแก่คนยากจน นก กระรอก และแมลงต่างๆ

2.วิธีการ
2.1 เชิญชวนให้ผู้สนใจไปซื้อมะละกอสุกมากินคนละอย่างน้อย 1 ลูก
2.2 เอาเม็ดมะละกอสุกมาล้างน้ำให้หมดเมือกแล้ววางบนหนังสือพิมพ์เก่า ตากลมไว้ให้แห้ง (เมือกหุ้มเมล็ดเป็นสิ่งป้องกันไม่ให้เมล็ดงอก)
2.3 หาที่ว่างเปล่า ที่ไม่ได้ใช้. กองขยะ หรือกระถางใส่ดิน. เอาไม้จิ้มให้เป็นรูแล้วฝังเม็ดมะละกอลงไปหลุมละ 3 [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

ขอขอบคุณ พล.อ.ประสาท สุขเกษตร เลขาฯ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่กรุณารับเรื่อง และสั่งการต่อครับ !

ภาณุมาศ ทักษณา
วานนี้มีซองสีน้ำตาลจาก กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาถึงผม แกะดูจึงพบหนังสือตอบจาก คุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ชี้แจงเรื่องที่ผมเคยเสนอให้ กระทรวงเกษตรฯ  ผลักดันเกษตรกรทั้งประเทศเปลี่ยนจากการทำนาเคมี มาทำนาแบบอินทรีย์ และ สำเนาบันทึกข้อความ ภายในของกระทรวงเกษตรฯ
ผมพลิกดูที่มาของหนังสือตอบนั้นแล้ว จึงทราบว่า พล.อ.ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งบันทึกถึงปลัดกระทรวงเกษตรฯ 5 เรื่อง

ส่วนที่อธิบดีกรมการข้าว ตอบมานั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลักดันเกษตรกรเปลี่ยนจากการทำนาปีเป็นนาเคมี รายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ่านจากหนังสือที่กรมการข้าวส่งมานะครับ
ผมอ่านคำชี้แจงจากหนังสือนั้นแล้ว เกิดข้อคำถามตามมาอีกหลายข้อ ซึ่งในสัปดาห์ คงจะมีคำถามถึงคุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวโดยตรงต่อไป

สำหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณ พล.อ.ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีเกษตรฯ ที่กรุณานำบทความของผมเรียนให้ท่าน พล.อ.ฉัตรชัย [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ครับ เชิญ คุณเกษมสันต์ วีระกุล ไปร่วมปฏิรูปการปราบคอร์รัปชั่น สิครับ !

ภาณุมาศ ทักษณา
วานนี้ 19 กรกฎาคม 2560 คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ให้สัมภาษณ์นักข่าวถึงสถานการณ์การคอร์รัปชั่นหรือการโกงกินในประเทศไทย ว่า

“ในสายตานักลงทุนต่างชาติ ยังมองว่าปัญหาการคอร์รัปชั่นของไทยยังมีอยู่ โดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่งยังต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่ออำนวยความสะดวก”

คุณประมนต์กล่าวด้วยว่าอย่างไรก็ตาม “ต่างชาติยังมองว่า รัฐบาลชุดนี้มีความตั้งใจดี แต่ก็ยังไม่เหมือนกับที่เราเองอยากเห็น  จึงต้องพิจารณาร่วมกันว่าต้องปฏิรูประบบราชการ”

ผมนำข่าวนี้มาเขียนถึง ด้วยความรู้สึกเห็นใจในความปรารถนาดีขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย ที่พยายามรณรงค์เรื่องนี้มาอย่างยาวนาน และหลายวิธี

และไม่เพียงเท่านั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอยในวงราชการหรือ ป.ป.ช. ก็พยายามอย่างเต็มที่ ที่จะปราบปรามการคอร์รัปชั่น
ถึงขั้นขยายสาขา สำนักงาน ป.ป.ช.ไปอยู่ในบางต่างจังหวัด เหมือนจะบอกว่าจังหวัดที่มีสาขา ป.ป.ช. มีการคอร์รัปชั่นกันมากหรือเปล่า ไม่ทราบ จึงต้องออกมาตั้งสาขา เพื่อทำงานด้านนี้มาแล้วหลายปี
[...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

ท่านนายก ฯ ขุดสระริมนา ทูลฯ ถวาย รัชกาลที่ ๑๐ เถอะครับ !

ภาณุมาศ ทักษณา
วานนี้  18 กรกฎาคม 2560 ผมนำเอากิจกรรมที่รัฐบาล คสช.จะดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ ในหลวง รัชกาลที่ 10 มาพิมพ์เผยแพร่ให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบ ว่ามีอะไรบ้าง

หลังจากนั้นก็นั่งอ่านทวนไปทวนมาอยู่หลายรอบ แต่ก็หาได้ความกระจ่างแต่อย่างใดไม่
ยกตัวอย่าง ระยะที่ 1 ที่รัฐบาลจะระดมอาสาสมัครทำ Big Cleaning Day ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัดนั้น

หากจะให้ผมคาดเดา ก็เข้าใจว่า ทุกภาคส่วนทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนที่มีจิตอาสาคงช่วยกันคนละไม้ละมือทำในสิ่งที่ใกล้ตัว
เช่น เก็บขยะบ้าง กำจัดผักตบชวาบ้าง จบแล้วจบกัน ตามห้วงเวลาที่รัฐบาล คสช.กำหนดไว้

ซึ่งถ้าทำอย่างนั้น ก็เหมือนช่วยกันโยนหินใส่สระน้ำที่มีจอกแหนคนละก้อน เมื่อก้อนหินตกลงไป จอกแหนก็จะแตกกระจายไปรวมกันที่ขอบสระ
หลังจากนั้น จอกแหนก็จะค่อยกลับมาร่วมตัวกันอีก คือยังมีขยะที่ไหน ก็ยังคงมีอยู่ หรือมีผักตบชวาที่ไหน [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุณากราบเรียนท่านนายกฯ เลื่อนรายการคืนวันศุกร์ด้วยครับ !

ภาณุมาศ ทักษณา
ผมมั่นใจว่า ผมคงไม่ใช่คนใหม่ถึงขั้นที่ท่านเลขาฯ พล.อ.วิลาศ จะไม่เคยพบเคยเห็นเสียทีเดียวนะครับ เพราะก่อนหน้านี้ผมเคยส่งหนังสือถึง ท่านนายกรัฐมนตรี ผ่านท่านมาแล้วหลายครั้ง
แต่คราวนี้ผมเจาะจงส่งหนังสือถึงท่านโดยตรง เพราะคิดว่าหากท่านได้อ่านข้อเสนอของผมอย่างละเอียดและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ท่านคงจะนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
นั่นคือ ผมอยากให้ท่านกราบเรียนปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีว่า รายการที่ท่านนายกฯ จะต้องพบปะประชาชนในค่ำคืนวันศุกร์นั้น สมควรที่จะเปลี่ยน วัน และ เวลา ในการพบปะใหม่ได้แล้ว
ทั้งเนื่องจาก รายการของท่านนายกฯ มิได้ชื่อรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” แต่เปลี่ยนเป็นรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่มีคุณค่าเพิ่มที่น่ารู้มากขึ้นแล้วนะครับ
และเท่าที่ผมรับชมรายการที่ท่านนายกฯ พูดทุกค่ำคืนวันศุกร์นั้น ล้วนมีความสำคัญและเป็นเรื่องที่ประชาชนชาวไทยทั้งในเมืองและชนบทควรจะรับทราบอย่างยิ่ง
แต่ก็น่าเสียดายที่ เรื่องต่าง ๆ ที่ท่านนายกฯ พูดในรายการนั้น มักไม่ได้รับความสนใจที่จะนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเท่าที่ควร นอกจากบางเรื่องที่สื่อสนใจเลือกไปนำเสนอ
สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากห้วงเวลาที่ท่านนายกฯ พูดในคืนวันศุกร์นั้น เป็นห้วงเวลาเดียวกับสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ กำลัง “ปิดข่าว” เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตคือ พิมพ์ให้เสร็จเพื่อส่งไปจำหน่าย
ทำให้หลายเรื่องราวที่น่าสนใจ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

รัฐบาล และ คสช. น้อมรับพระราชดำริ ในหลวง รัชกาลที่ 10 แก้ปัญหาน้ำให้ประชาชน 4 ระยะ

ภาณุมาศ ทักษณา
ในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 นั้น

มีเรื่องหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ได้กล่าวถึง

และสมควรอย่างยิ่งที่จะนำเรียนท่านผู้มีเกียรติที่อาจจะไม่ได้รับชมและรับฟังในคืนวันนั้น และเพื่อเป็นการบันทึกเรื่องที่ท่านพูดมาไว้ที่นี่ อีกคำรบหนึ่งว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ท่านนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวสรรเสริญพระบารมีในหลวง รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทหารมหาดเล็ก และข้าราชบริพารในพระองค์ พร้อมกับประชาชนจิตอาสา

ดำเนินการเก็บผักตบชวา และวัชพืชที่มีอยู่อย่างหนาแน่น รวมทั้งขยะมูลฝอยต่าง ๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรุงเทพฯ มาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือนแล้วว่า

“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.. ในการนี้เพื่อเป็นการสืบสานพระราชดำริ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

รัชกาลที่ ๑๐ โปรดเกล้าฯ ให้มหาดเล็ก ช่วยราษฎร

ภาณุมาศ ทักษณา
คืนวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ในตอนต้นรายการ ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ได้พูดถึงการบริหารจัดการน้ำ
ที่รัฐบาลของท่านกำลังเร่งรัดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินการตามที่แต่ละแห่งมีแผนงาน พร้อมกับขึ้นภาพประกอบให้เห็น ในจำนวนนั้นผมชอบลำน้ำที่ถูกปรับแต่งริมน้ำอย่างสวยงาม

พร้อมกันนั้นได้ขึ้นข้อความว่า รัฐบาลจะจัดโครงการจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำขึ้น โดยในกรุงเทพฯ จะจัด ระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 ก.ค. ส่วนต่างจังหวัดจะจัดวันที่ 29 – 31 ก.ค.นี้

จากนั้นได้พูดถึงการแก้ปัญหาของเกษตรกรที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่า รัฐบาลได้พยายามทำทุกวิถีทางแล้ว ก่อนที่จะจบรายการด้วยการพูดถึงการปฏิรูปการศึกษา ที่ผมเข้าใจว่าคงถูกใจชาวบ้านแน่
หลังจบรายการ ผมนำภาพนิ่งของท่าน และภาพประกอบรายการมารายงานแล้วเขียนข้อความว่า คืนนี้ ท่านนายกาฯเริ่มรายการได้ยอดเยี่ยมมาก คือพูดเรื่องน้ำและการเกษตรทำให้อย่างฟังต่อไป
เพราะเรื่องน้ำกับการเกษตรนั้นคือเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดครับ ส่วนเรื่องรถไฟความเร็วสูง หรือแม้แต่ความก้าวหน้าของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก EEC [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

เมื่อกฎหมายอาญานักการเมืองมีผลบังคับ “ทักษิณ” จะสู้อย่างหมาจนตรอก หรือ ตายอย่างมีศักดิ์ศรี !

ภาณุมาศ ทักษณา
หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ที่มีสาระสำคัญ 2 ประเด็นคือ ต่อไปนี้คดีความของนักการเมือง จะไม่มีอายุความ และ สามารถพิจารณาคดีได้โดยไม่จำเป็นต้องมีจำเลย หรือที่เรียกว่า การไต่สวนลับหลัง
ซึ่งต่อไปผมขอเรียนสั้นว่า กฎหมายอาญานักการเมือง ผ่านไปแล้ว ปรากฏว่า ได้เกิดปฏิกิริยาในการทางการเมืองไทยคือมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างกว้างขวาง

และเป็นธรรมดา ที่นักการเมืองหรือกลุ่มการเมือง ที่อยู่ในกลุ่มผู้สนับสนุน นักการเมืองซึ่งกำลังหนีคดีในขณะนี้ ที่อาจถูก “ไต่สวนลับหลัง” พรรคพวกตัวเอง ต้องไม่เห็นด้วย

ขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้แต่ความเห็นเป็นสองกระแสคือ มีทั้งเห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้และไม่เห็นด้วย ที่ไม่เห็นด้วยเกรงว่าจะไปกระทบสิทธิ์ส่วนบุคคล และเสนอให้รับฟังความเห็นจากชาวบ้านตามมาตรา 77 ก่อน

ผลของการแสดงความเห็นของประชาชนผ่านสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตาม ที่ผู้ที่น่าจะอกสั่นขวัญแขวนอย่างที่สุด น่าจะเป็นนักการเมืองที่หลบหนีการตัดสินของศาลและต่างก็รอให้อายุความของคดีตัวเองหมดลง

ซึ่งในจำนวนนั้น ทักษิณ ชินวัตร [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

ท่านนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ ครับ รวม 34 หน่วยงานใน 9 กระทรวงไว้ที่เดียว ลดการโกงงบป้องกันน้ำท่วมภัยแล้งได้แน่ !

ภาณุมาศ ทักษณา
ผมเคยเขียนใน FB Tawan Taksana ว่า ผมจะเลิกเรียกร้องรัฐบาล คสช.ให้แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง เพราะเขียนเรียกร้องมาเยอะมาก….  จนรู้สึกละอายใจตัวเอง(ฮา)

แต่เมื่อได้อ่านคอลัมน์ “ซูม” เหะหะพาที ที่เขียนโดยอดีตข้าราชการในสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ คือ “พี่” สมชาย กรุสวนสมบัติ ในไทยรัฐ เมื่อ 12 ก.ค.60 แล้วต้องเปลี่ยนใจครับ

วันนั้น “ซูม” หรือ “พี่” สมชาย กรุสวนสมบัติ ตั้งชื่อเรื่องว่า ที่นี่เคยเตือนไว้แล้ว คน “อยากจน” มีเยอะ !

ประเด็นก็คือ กระทรวงการคลัง [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

ท่านนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ ครับ กรุณายก “ชุมชนบ้านผารังหมี พิษณุโลก” เป็นชุมชนต้นแบบของ กทบ. ด้วยครับ !

ภาณุมาศ ทักษณา
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผมเขียนเรื่อง ท่านนายกฯลุงตู่ครับ ทำทุกชุมชนไทยให้เหมือน ชุมชนบ้านผารังหมี พิษณุโลก คนไทยเข้มแข็งประเทศมั่นคง แน่ครับ !
ผมเขียนเรื่องนี้ หลังจากชมรายการสุขนคร ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 ซึ่งมีคุณปาลิดา หงส์กระจ่าง เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
คุณปาลิดา พาคนดูไปรู้จัก ชุมชนบ้านผารังหมี เหมือนตัวเองเป็นลูกหลานของชุมชนแห่งนั้น เริ่มจากการบอกเล่าถึงความเป็นมา ปัญหา การแก้ปัญหา และการพัฒนาชุมชนครับ

ผมนำเรื่องนี้มาเขียนอีกครั้งหนึ่ง หลังจากอ่านรายงานข่าว เรื่อง รัฐเดินหน้าอันงบ 1.5 ผ่านกองทุนหมู่บ้านสู่ชุมชน ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อหลายวันก่อน
ข่าวนี้ แสดงถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาล [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment