ขอเรียกร้องตามรัฐธรรมนูญใหม่ ให้ “กรมชลประทาน” แถลงว่าจะใช้เงิน 6,360.11 ล้านบาท แก้น้ำท่วมน้ำแล้ง ที่ไหน ?

89

ภาณุมาศ ทักษณา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ พาดหัวที่คนไทยเห็นแล้วอาจจะรู้สึกดีใจว่า

“เพิ่มแหล่งน้ำ 40 ล้านไร่ แก้ “ท่วม-แล้ง” ในปี 64

90

แต่ในความรู้สึกของผม ที่ติดตามการทำงานเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ผมกลับมีความรู้สึกสลดหดหู่หัวใจและคิดว่า

“เอาอีกแล้วหรือ กรมชลประทาน” ผมโพสต์ข่าวนั้นไปเผยแพร่ในทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊กบอกเล่าท่านผู้อ่านว่า ไม่มีรายละเอียดว่า กรมชลประทาน จะเอาเงินไปทำอะไร และ ที่ไหนบ้าง

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ให้ข่าวเพียงว่า แผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทานช่วง 5 ปี ตั้งเป้าเพิ่มอีก 10 ล้านไร่จากปัจจุบันมี  30 ล้านไร่เป็น 40 ล้านไร่

โดยภายในปี 2564 วางเป้าขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4.35 ล้านไร่ เพิ่มน้ำเก็บกักอีก 4,245 ล้านลูกบาศก์เมตร และ มีโครงการที่จะทำโน่นนั่นนี่ให้ดูน่าเชื่อถืออีกหลายอย่าง และอ้างผลงานในปี 2559 ด้วยว่าได้ทำอะไรลงไปบ้าง

91

แต่ที่น่าละอายใจอย่างที่สุดก็คือการอ้างถึงโครงการในพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในการให้ข่าวครั้งนี้ด้วย

ตรงนี้แหละครับที่ทำให้ผมรู้สึกสลดหดหู่หัวใจ

เพราะถ้ากรมชลประทาน น้อมน้ำแนวพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปดำเนินการแท้จริงตามที่นายสัญชัย เกตุวรชัย แถลงข่าว

วันนี้ คือต้นปี 2560 คงไม่ปรากฏข่าวภัยแล้งให้เห็นหรอกนะครับ แต่ไปดูเอาเถิดในหน้าหนังสือพิมพ์และในรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ เกิดภัยแล้งแล้วหลายพื้นที่

92

และด้วยเหตุนี้อย่างไรเล่า ผมจึงได้แสดงอาการรังเกียจส่วนราชการเกี่ยวกับน้ำ โดยเฉพาะ 2 หน่วยงานใหญ่อย่าง กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ ถึงขั้นจุดธูปแช่งผู้บริหาร

นอกจากรังเกียจแล้ว ผมยังไม่เคยไว้วางใจการทำงานของหน่วยงานเกี่ยวกับน้ำทุกหน่วยที่มีอยู่ จนต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยุบรวมหน่วยงานต่าง ๆ เป็นองค์กรเดียวกัน

93

และเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ประกาศให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้ง แล้วแต่งตั้งรองนายกฯท่านหนึ่งขึ้นมาสั่งการ

เพราะที่ผ่านมาหน่วยงานเกี่ยวกับน้ำที่มีอยู่ จะทำงานในลักษณะ “ต่างคนต่างทำ” คือ ใครมีความพร้อมด้านไหนก็ลงมือทำโดยไม่สนใจ “หน่วยข้างเคียง” ว่าจะลงมือทำหรือยัง

ทั้ง ๆ ที่การแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะ “การขุดลอกแม่น้ำ-ลำคลอง”นั้น ทุกหน่วยงานควรจะระดมสรรพกำลัง “ลงมือทำพร้อมกัน” เพราะ แม่น้ำ หรือลำคลอง ก็เหมือน ท่อขนาดใหญ่

หากปล่อยให้แต่ละหน่วยงาน นึกอยากจะขุดลอกแทนที่แม่น้ำหรืลำคลองแต่ละสายที่มีความยาวผ่านจังหวัดต่าง ๆ จะได้รับการทะลวงพร้อมกัน ก็กลายเป็นขุดตรงนั้น ตรงนี้ไม่ได้ขุด

94

ดังที่เห็นได้จากอดีตที่ฤดูฝนบางปี น้ำจะท่วมในพื้นที่หนึ่ง(คือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ขุด) แต่ไม่ท่วมในอีกพื้นที่หนึ่ง(คือพื้นที่ที่ขุดลอกแล้ว) จนในที่สุดก็พากันท่วมไปทุกพื้นที่ เพราะน้ำไม่รู้จะไปทางไหน

และที่สำคัญก็คือ กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานที่ มีแผนงานและงบประมาณ “ที่เพิ่มขึ้นทุกปี” และ รู้จังหวะด้วยว่าจะ “ของบกลางปี” จากรัฐบาล ตอนไหน ด้วยข้ออ้างอะไร มาแล้ว

แต่ก็แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วมไม่ได้ วันนี้น้ำก็ยังแล้งและท่วมซ้ำซากทุกปี โดยเฉพาะปีนี้ 2560 พื้นที่ภาคใต้ถูกท่วมหนักอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะหนักและยาวนานหลายวันอย่างที่คนไทยทุกคนทราบ

และตรงนี้แหละครับ ที่ผมขอประณามกรมชลประทานที่กล้ากล่าวอ้างว่าได้แก้ปัญหาน้ำท่วมตามแนวพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9 เพราะในภาคใต้นั้นมีโครงการในหลวงถูกทอดทิ้งหลายโครงการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เป็น โครงการตามพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองชุมพรนั้น

ผมทราบมาว่า ได้ถูกปล่อยปละละเลย ไม่ต่างไปจากโครงการอื่น ๆ ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานให้แก่พี่น้องชาวใต้ ช่วงต้นปีนี้ ชาวใต้จึงต้องรับเคราะห์กรรมเพราะความมักง่ายของกรมชลประทาน

95

วันนี้ กรมชลประทาน โดย นายสัญชัย เกตุวรชัย ซึ่งเป็นอธิบดี ได้ออกมาตีเกราะเคาะไม้ว่าจะทำโน่นนั่นนี่เพื่อแก้น้ำแล้ง-น้ำท่วมผ่านสื่อมวลชนให้ได้ยินไปถึงประชาชนและรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งแล้ว

ทั้งในฐานะสื่อมวลชน และในฐานะประชาชนที่รวมกลุ่มกับเพื่อน ๆ ทั่วประเทศที่เล่นเฟซบุ๊กตั้งเป็น กลุ่มไทยอาสาตรวจงานแผ่นดิน(ทส.ตง.) ผมขอเรียกร้องมายังนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน

ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญใหม่ ที่จะต้องแจกแจงการทำงานโครงการใหญ่ ๆ และใช้เงินจำนวนมาก ๆ ให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้รับทราบว่า กรมชลประทาน มีโครงการที่จะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ด้วยวงเงินเท่าไหร่

หลังจากนั้น ผมจะนำแผนงานของกรมชลประทานที่จะทำมาเผยแพร่ในสื่อทั้งที่นี่ ทั้งในทวิตเตอร์ ทั้งในเฟซบุ๊กปกติ และเพจ ในทุกเดือนที่ กรมชลประทาน จะลงมือทำงาน

96

ทั้งนี้เพื่อให้เพื่อน ๆ ที่เป็นอาสาสมัครใน “กลุ่มไทยอาสาตรวจงานแผ่นดิน” (ทส.ตง.) แต่ละจังหวัดได้รับทราบ และติดตามดูการทำงานของกรมชลประทานทุกแห่ง

การเรียกร้องให้หน่วยงานชี้แจงการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม มิได้ทำเพียงแค่กรมชลประทานเท่านั้น

แต่ผมจะใช้สิทธิ์และหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญใหม่ เรียกร้องทุกหน่วย ที่ได้เงินไปแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม ให้แถลงแผนออกมาเช่นเดียวกับกรมชลประทาน

ทั้งนี้เพราะผมหมดความอดทนกับการทำงานที่ล้มเหลวของหน่วยงานแต่ละแห่ง ที่ขอเงินงบประมาณแผ่นดินไปใช้จ่ายแล้วจริง ๆ ครับพี่น้อง !

About blogger

สำนักข่าวเจ้าพระยา

Leave a Reply

พิมพ์ "2222" ในช่องข้างล่างก่อนกดส่งความเห็น1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@chaoprayanews.com