คำอ่าน คำแปล และความหมายใน พระนามสมเด็จพระสังฆราช ที่ชาวพุทธควรทราบ !

10

ภาณุมาศ ทักษณา

อาจารย์ธงทอง จันทราศุ ได้เขียนถึงความหมาย คำอ่าน และคำแปล พระนามสมเด็จพระสังฆราชตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ ที่ชาวพุทธ โดยเฉพาะนักศึกษาวิชาภาษาไทยได้รับทราบทั่วกัน ดังนี้ครับ

พระนามสมเด็จพระสังฆราชที่จารึกในพระสุพรรณบัฏคือ

“สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒพุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสสนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฏ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช”

การออกพระนามแบบสังเขปคือ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ออกเสียงว่า

“สม – เด็ด – พระ – อะ – ริ – ยะ – วง – สา – คะ – ตะ – ยาน – สม – เด็ด – พระ – สัง – คะ – ราด – สะ – กน – มะ – หา – สัง – คะ – ปะ – ริ – นา – ยก

คำอ่านพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏ ที่ถูกต้อง

1.สม-เด็ด-พระ-อะ-ริ-ยะ-วง-สา-คะ-ตะ-ยาน

2. สุ-ขุม-ทำ-มะ-วิ-ทาน-ทำ-รง

3. สะ-กน-ละ-มะ-หา-สง-คะ-ปะ-ริ-นา-ยก

4. ตรี-ปิ-ดก-ทะ-รา-จาน

5. อำ-พะ-รา-พิ-ทาน-สัง-คะ-วิ-สุด

6. ปา-พด-จะ-นุด-ตะ-มะ-สาด-สะ-นะ-โส-พน

7. กิด-ติ-นิ-ระ-มน-คุ-รุ-ถา-นี-ยะ-บัน-ดิด

8. วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-นะ-ริด-ปะ-สัน-นา-พิ-สิด-ตะ-ประ-กาด

9. วิ-สา-ระ-ทะ-นาด-ทำ-มะ-ทู-ตา-พิ-วุด

10. ทด-สะ-มิน-สม-มุด-ปะ-ถม-สะ-กน-ละ-คะ-นา-ทิ-เบด

11. ปะ-วิด-ทะ-เนด-ตะ-โย-พาด-วาด-สะ-นะ-วง-สะ-วิ-วัด

12. พุด-ทะ-บอ-ริ-สัด-คา-ระ-วะ-สะ-ถาน

13. วิ-บูน-สี-ละ-สะ-มา-จาน-ระ-วัด-วิ-ปัด-สะ-นะ-สุน-ทอน

14. ชิน-นะ-วอน-มะ-หา-มุ-นี-วง-สา-นุ-สิด

15. บอ-วอน-ทำ-มะ-บอ-พิด

16. สม-เด็ด-พระ-สัง-คะ-ราด

คำแปลความหมายพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏ

1. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ แปลว่า สมเด็จพระผู้มีญาณสืบมาแต่วงศ์พระอริยเจ้า

2. สุขุมธรรมวิธานธำรง แปลว่า ทรงเป็นผู้มีธรรมวิธีอันละเอียดอ่อน

3. สกลมหาสงฆปริณายก แปลว่า ทรงเป็นผู้นำพระสงฆ์หมู่ใหญ่ทั้งปวง

4. ตรีปิฎกธราจารย แปลว่า ทรงเป็นอาจารย์ผู้ทรงไว้ซึ่งพระปริยัติธรรม คือ พระไตรปิฎก

5. อัมพราภิธานสังฆวิสุต แปลว่า ปรากฏพระนามฉายาในทางสงฆ์ว่า อมฺพโร

6. ปาพจนุตตมสาสนโสภณ แปลว่า  ทรงงดงามในพระศาสนาด้วยทรงพระปรีชากว้างขวาง

ในพระอุดมปาพจน์คือพระธรรมวินัย

7. กิตตินิรมลคุรุฐานิยบัณฑิต แปลว่าทรงดำรงพระเกียรติโดยปราศจากมลทิน และทรงเป็นครู

8. วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ แปลว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาด้วยเหตุที่ทรงพระราชศรัทธา

เลื่อมใส

9. วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ แปลว่า ทรงเป็นที่พึ่งผู้แกล้วกล้าและมีพระปรีชาฉลาดเฉลียว

ทรงเป็นผู้ยังความเจริญแก่กิจการพระธรรมทูต

10. ทศมินทรสมมุติปฐมสกลคณาธิเบศร แปลว่า  ทรงเป็นใหญ่ในสงฆ์ทั้งปวง (คือทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช)

พระองค์แรกที่ได้รับพระราชทานสถาปนาในรัชกาลที่ ๑๐

11. ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ แปลว่า ทรงยังแสงสว่างแห่งแบบอย่างอันดีงามให้บังเกิด โดยเจริญรอย

ตามสมเด็จพระอุปัชฌายะคือสมเด็จพระสังฆราช

(วาสนมหาเถร)

12. พุทธบริษัทคารวสถาน แปลว่า ทรงเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพของพุทธบริษัท

13. วิบุลสีลสมาจารวัตรวิปัสสนสุนทร แปลว่า  ทรงงดงามในพระวิปัสสานาธุระ ทรงพระศีลาจารวัตรอันไพบูลย์

14. ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฏ แปลว่า  ทรงเป็นอนุศิษย์ผู้สืบวงศ์สมณะมาแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอ

กรมหลวงชินวริสิรวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

15. บวรธรรมบพิตร แปลว่า  ทรงเป็นเจ้าผู้ประเสริฐในทางธรรม

16. สมเด็จพระสังฆราช แปลว่า  ทรงเป็นราชาแห่งหมู่สงฆ์

About blogger

สำนักข่าวเจ้าพระยา

Leave a Reply

พิมพ์ "2222" ในช่องข้างล่างก่อนกดส่งความเห็น1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@chaoprayanews.com