ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีครับ ท่านสั่งเตรียมรับมือภัยแล้งน้ำท่วมมาเยอะแล้ว เปลี่ยนเป็นการ “ตรวจงาน” บ้างเถิด !

32

ภาณุมาศ ทักษณา

ผมเขียนเรื่องนี้ด้วยความเคารพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.รวมไปถึง รัฐมนตรีกระทรวงอื่น ๆ ที่ออกข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมภาคใต้และเตรียมแผนรับมือภัยแล้งน้ำท่วมภาคอื่น ๆ จากใจจริง

มิได้มีเจตนาที่จะขัดขวางความตั้งใจในการทำงานเพื่อบ้านเมืองของทุกท่านเป็นความสัตย์ และที่ตัดสินใจเขียนเรื่องนี้ เพราะผมเป็นห่วงรัฐบาล ที่อาจถูกชาวบ้านเขารำคาญ

เหมือนนักหนังสือพิมพ์ที่รักรัฐบาลอีกท่านหนึ่งคือ “พี่” เปลว สีเงิน เขียนไว้ในคอลัมน์คนปลายซอย เรื่อง ทำมาก “ผลสัมฤทธิ์” ยังไม่มาก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นั่นแหละครับ

29

“พี่เปลว” เขียนถึงการทำงานของท่านนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ตอนหนึ่งว่า “…นี่เข้าปีที่ 3 ถึงตอนนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมแล้วด้วยซ้ำ” แต่กลับมองไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

30

ผมเห็นด้วยกับบทความนั้นเต็มที่ครับ “พี่” เปลว ใช้คำว่า “เหมือนพระรับประเคน แตะวาง…แตะวาง เป็นสิบ-เป็นร้อยจานคาวหวานเรียงราย แต่ฉันได้ไม่ทั่ว!

36

๓ ปีมานี่ นายกฯ จำได้หรือเปล่าว่า “แตะวาง..แตะวาง” อะไรไว้กี่สิบ-กี่ร้อยเรื่อง ในความหมาย “ต้องปฏิรูป-ต้องผ่าตัด” บ้าง?” เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ผมขอเสริมบทความ “พี่”เปลว เรื่องหนึ่ง

นั่นคือ การแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมที่คาราคาซังทั้งประเทศในขณะนี้ ผมจำได้ว่า ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้พูดอย่างเดียว ท่านตั้งคณะกรรมการฯขึ้นมารับผิดชอบอย่างน้อยก็ 2 หรือ 3 ชุดเข้าไปแล้ว

และในแต่ละปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับน้ำต่าง ๆ เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมเจ้าเท่า หรือแม้แต่กรมที่มีชื่อว่า “ป้องกัน” แต่ทำได้แค่ “บรรเทาสาธารณภัย” ก็เสนอแผนและของบประมาณกันจัง

บางกรมเก๋าเกมหน่อยอย่างกรมชลประทาน ซึ่งมีแผนงานประจำปีที่ของบประมาณเอาไว้แล้ว ก็ยัง “ตอดเล็ก-ตอนน้อย” เขียนแผนเร่งด่วนของ “งบกลางปี” อ้างว่าจะไปทำโน่นทำนี่ทุกปี

ซึ่งรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ ก็ “ต้องอนุมัติให้” ไม่งั้นเกิดมีคนปล่อยข่าว รัฐบาลนี้จงใจปล่อยให้น้ำท่วมภัยแล้ว.. ก็ซวยตายเท่านั้นเอง – แต่ถึงวันนี้ปัญหาเหล่านั้นก็ยังแก้ไม่ได้

ผมจำได้ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ เคยขึงขังคาดโทษผู้ว่าราชการจังหวัดที่ปล่อยให้แล้งหรือท่วมซ้ำซากด้วยซ้ำไป แต่ก็ไม่มีใครเกรงกลัว บางพื้นที่ก็ไม่สนใจ “คิดอยากทำอะไร” มันก็ทำของมันเฉย

37

ยกตัวอย่างจังหวัดสุโขทัย หรือจังหวัดพิจิตร แทนที่จะเตรียมพื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง-น้ำท่วมตามงบประมาณที่ได้ไป แต่ทั้งสองจังหวัดก็หันไปเน้นเรื่องทำแหล่งท่องเที่ยวเสียนี่

(จังหวัดสุโขทัย ขุดทุ่งทะเลหลวงตื้น ๆ เป็นรูปหัวใจแล้วปล่อยน้ำเข้าไปเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตรก็เอาน้ำเข้าบึงสีไฟเพื่อให้เป็นพักผ่อนหย่อนใจและดึงนักท่องเที่ยว)

39

38

เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว ผมจึงกราบขอร้องท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็น รัฐมนตรีเกษตรฯ รัฐมนตรีมหาดไทย หรือรัฐมนตรีที่ดูแลกรมทรัพยากรน้ำ กรุณาหยุดสั่งการชั่วคราวครับ

เพราะสั่งไปพวกมัน(กรมที่เกี่ยวกับน้ำประดามี) ก็อาจไม่สนใจทำ หรืออาจถือโอกาส “ขอเงินเพิ่ม” จากงบที่ได้รับอยู่แล้ว ให้เจ็บใจเข้าไปอีกครับ…

ผมจึงใคร่ขอเสนอให้รัฐบาลตั้ง “คณะกรรมการติดตามการทำงานตามคำสั่งรัฐบาล” ขึ้นมาสักชุดหนึ่ง โดยมีบุคลากรทีท่านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี “ไว้ใจได้” มาทำงาน

แล้วประกาศรับอาสาสมัครในแต่ละจังหวัดที่เคยประสบปัญหาภัยแล้งหรือน้ำท่วม เหมือนที่ผมเคยทำ กลุ่มไทยอาสาตรวจงานแผ่นดิน (ทส.ตง.) นั่นแหละครับ

แล้วให้ “อาสาสมัครที่รัฐบาลจะรับในจังหวัดต่าง ๆ” ทำหน้าที่ไปติดตามการทำงานของส่วนราชการต่าง ๆ แล้วนำมารายงานให้ “คณะกรรมการติดตามฯ” ที่ท่านนายกฯ แต่งตั้งรับทราบ

ว่า “งานท่านนายกฯ หรือท่านรัฐมนตรี” เคยสั่งการตั้งแต่ปีมะโว้ คืบหน้าไปแค่ไหน หรือ ยังไม่ได้ทำอะไรกันเลย ท่านจะได้ลงแส้กลางหลังข้าราชการปัญญาอ่อนได้ถูกคน…

ที่ผมกล้าพูดอย่างนี้ เพราะผมไม่เคยเชื่อเลยว่า ข้าราชการในส่วนต่าง ๆ ได้ทำงานตามแผนที่เขียนและงบประมาณที่ขอไปครับ หากทุกหน่วยทำงานกันจริง แม้ปัญหานี้จะไม่หมดไป ก็ต้องทุเลาลงบ้างแล้ว

วันนี้ไปดูเถอะครับ คลองในจังหวัดต่าง ๆ ยังรกชัฏ บางคลองถูกบุกรุกก็ยังไม่มีใครไปไล่เพื่อขอคืนคลองให้เป็นแหล่งระบายน้ำ เมื่อน้ำไปไหนไม่ได้ มันจึงท่วม

หรือริมถนนหลวงสายต่าง ๆ ที่ผมเข้าใจว่า กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท หรือแม้แต่เทศบาลของแต่ละจังหวัดก็คงมี “งบประมาณ” ขุดลอกคูน้ำ ก็แทบจะไม่ได้มีการขุดลอก

ท่านนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะนายทหารที่เข้ามาเป็นรัฐบาล มีความตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหาให้แก่ประเทศชาติ แต่บางเรื่องอาจไม่รับความร่วมมือจากข้าราชการประจำเพราะไปขัดลาภเขา

กรุณาตั้ง “คณะกรรมการติดตามการทำงานตามคำสั่งรัฐบาล” ขึ้นมาตรวจสอบเถอะครับ แล้วท่านอาจจะตกใจว่า ที่สั่ง ๆ ออกไปนั้น เหมือนการสั่งขี้มูกดี ๆ นี่เอง !

About blogger

สำนักข่าวเจ้าพระยา

Leave a Reply

พิมพ์ "2222" ในช่องข้างล่างก่อนกดส่งความเห็น1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@chaoprayanews.com