กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี ที่เคารพยิ่ง นี่คือ เหตุผลที่ผมเรียกร้องให้ท่าน ยึดอำนาจแก้น้ำท่วมและภัยแล้ง ครับ !

82

ภาณุมาศ ทักษณา

ผมเรียกร้องให้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ วางแผนป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้ง พร้อมกับเขียนคำแนะนำในบางเรื่อง ตั้งแต่สมัยคุณสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี มาจนถึง รัฐบาล คสช.แล้ว

ผมมีความหวังสูงมาก ที่จะได้เห็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งจากรัฐบาล คสช.อย่างจริงจัง เพราะรัฐบาลนี้ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ จากทุกโครงการที่จะทำ

ผมจึงตั้งใจว่า หากการเรียกร้องของผมครั้งนี้ล้มเหลว คือไม่ได้รับความสนใจจากท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. คือพ้นจากรัฐบาล คสช.นี้ ผมแล้วจะไม่เรียกร้องอีก

การแก้น้ำท่วมและภัยแล้งที่ผมนำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง มีทั้ง ขอให้รัฐบาลวางแผน ขุดลอก แม่น้ำ ลำคลอง ห้วย หนอง บึง และเสนอให้ “ตัดแม่น้ำสายใหม่” เพื่อช่วยแม่น้ำเจ้าพระยาระบายน้ำ

81

เรียกร้องให้รัฐบาลสั่งการให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เทศบาล อบต.ขุดลอกร่องน้ำสองข้างทางหลวงและถนนระหว่างอำเภอ ระหว่างหมู่บ้าน และเรียกร้องให้สร้างช่องทางระบายน้ำสองข้างมอเตอร์เวย์ที่กำลังจะสร้างใหม่

ไปจนถึงเสนอให้ “สูบน้ำ” จากแม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำโขง มาใส่ในเขื่อนใหญ่ ๆ ในช่วงที่แล้งจัดขาดน้ำ และเสนอให้ “ขุดบ่อใต้สนามกีฬาประจำจังหวัด” หรือ “สนามกีฬาใน กทม.”  เก็บน้ำฝน…

83

ผมเขียนบทความเรียกร้องและเสนอแนะเหล่านั้นเสร็จแล้ว ได้ใส่ซองส่งถึง ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. รวมทั้ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร

บางเรื่อง เช่นการ “สูบน้ำ” จากแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำโขง ท่านนายกฯได้นำไปพูดถึง ในรายการคืนความสุขครั้งหนึ่ง ทำให้กรมชลประทานเอาไป “ขยายผล” ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

ถึงขั้นจัดประชุมสัมมนาอย่างเอิกเกริกว่าจะต้องลุงทุนขุดอุโมงค์ส่งน้ำจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมายังเขื่อนใหญ่เป็นเงินจำนวนมหาศาล – ผมจึงเขียนบทความด่าเข้าให้

เพราะวิธีการ “ผันน้ำ” จากแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำโขง ตามความคิดของผมนั้น ไม่ต้องลงทุนมากมายขนาดต้องขุดอุโมงค์บ้าบอคอแตกอะไรเลย (มีโอกาสผมจะเรียนให้ทราบ)

หรือ เรื่องการขุดลอกบึงเก็บน้ำ ผมเขียนเรียกร้องจนกระทั่ง พล.อ.ฉัตรชัย มีเมตรตา กรุณา “เจียดงบประมาณ” ให้ขุดบึงบอระเพ็ดที่ใหญ่โตมโหฬาร ด้วยเงินงบประมาณเพียงเล็กน้อย(ฮา)

78

ช่วงน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย ผมขึ้นไปดูว่าต้นเหตุมาจากอะไร แล้วผมก็พบว่าทั้งที่ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสให้หาพื้นที่ทำแก้มลิงเพื่อดักน้ำที่จะไหลบ่ามาท่วมเมืองสุโขทัยแท้ ๆ

แต่ก็มีผู้ทรงอิทธิพลบางคน “เบี่ยงเบน” พระราชประสงค์ ให้กรมชลประทาน ขุดที่เก็บน้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวในนาม “ทุ่งทะเลหลวง” และ ซื้อที่นาของชาวบ้านรอบ ๆ ทุ่งทะเลหลวงเอาไว้

เหมือนกับต้องการให้น้ำท่วมเมืองสุโขทัยจนชาวบ้านทนไม่ได้ แล้วเรียกร้องให้ “ย้ายที่ทำการของส่วนราชการ” ไปอยู่ที่อื่น ซึ่งถ้าหากท่านนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่นำกำลังเข้ายึดอำนาจ ป่านนี้เราอาจเห็น “สุโขทัยเมืองใหม่” แล้วก็ได้

นอกจากพบการ “บิด” แก้มลิงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ผมยังพบว่า “คลองสายต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย” ถูกบุกรุก และบางแห่งก็ตื้นจนกระทั่งหายไป เหลือแต่ชื่อคลองเท่านั้น

จากตัวอย่างที่กล่าวมานั้น ผมจึงกลับมาเขียนบทความเรียกร้องให้ ท่านนายรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศให้ปี 2560 เป็นปีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างจริงจัง

ผมเรียกร้องให้ท่านนายกฯ มอบหมายงานการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ รองนายกฯ คนใดคนหนึ่ง หรือรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ “สั่งการ” ให้ทุกหน่วยงานที่มีแผนและงบประมาณ “ดำเนินการ”

ไม่ใช่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น กรมชลประทาน , กรมทรัพยากรน้ำ , กรมเจ้าท่า, กรมประมง ฯลฯ ต่างกรมต่างทำตามแผนงานที่แต่ละกรมวางไว้ เพราะ “บางแผน” อาจไม่ทันการณ์

75

เช่น การแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ในขณะนี้ รัฐบาล คสช.ห่วงใยว่าพี่น้องชาวใต้จะได้รับความเดือดร้อนซ้ำซาก จึงระดมสรรพกำลังต่าง ๆ เข้าไปช่วยเหลือ มีแผน “ระยะสั้น” เป็นการเฉพาะหน้าหลายเรื่อง

และเตรียมการที่จะช่วยเหลือ “ระยะยาว” หลายด้านเช่นกัน อาทิ การขุดคลอง สร้างอ่างเก็บน้ำ 7 อ่าง ล่าสุด พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรเรียกประชุมหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อทบทวนแผน

80

ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัย ให้ข่าวว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อขออนุมัติงบกลางปี 2560 วงเงิน 10,000 ล้านบาท ทำโครงการอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช

แต่ในข่าวเดียวกัน (โพสต์ทูเดย์ 9 มกราคม 60) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ให้ข่าวว่า กรมชลประทาน ได้เตรียมแผนงานต่าง ๆ สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช เอาไว้แล้วเช่นกัน

โดยนายสมเกียรติ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ว่า กรมชลประทานพร้อมเสนอขออนุมัติโครงการต่อ ครม. “คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2561” ครับท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพ

ในขณะที่รัฐบาล คสช.ห่วงใยพี่น้องชาวใต้ และพร้อมที่จะ “ป้องกันภัย” ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก แต่ “กรมชลประทาน” ที่เป็นเสมือน “มือ-ตีน” ของรัฐบาล กลับยืนยันที่จะ “ทำงานตามแผนที่มีอยู่”

79

นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานราชการของไทย หาได้รู้ร้อนรู้หนาวกับความเดือดร้อนของชาวบ้านเลย น้ำท่วมภาคใต้และนครศรีธรรมราชอยู่เห็น ๆ แต่กรมชลประทานจะลงมือแก้ปัญหาในปี 2561 โน่น

การทำงานของกรมชลประทานในลักษณะนี้ ไม่ใช่การทำงานแบบ “กว่าถั่วจะสุขงาก็ไหม้” นะครับ แต่เป็นการ “คั่วถั่วคั่วงารอไฟไหม้บ้าน” มากกว่าครับท่าน

ผมหยิบยกข่าวนี้มาเพื่อกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่า กรุณา “ยึดอำนาจ” การบริหารจัดการน้ำมาจากกรมชลประทาน และหน่วยงานในลักษณะเดียวกันมาได้แล้วครับ

ส่วนจะนำมาให้ รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่ง “กำกับดูแล สั่งการ” หรือจะ “โอนแผนงานและเงินงบประมาณ” ของหน่วยงานเกี่ยวกับน้ำทั้งหมด

หรือจะมอบหมายงานนี้ให้ “หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย” รับเป็น “เจ้าภาพ” ไปดำเนินการก็สุดแท้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเห็นสมควรครับ

ได้โปรดเถอะครับท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพยิ่ง ได้โปรดแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในห้วงเวลาที่ท่านมีอำนาจให้ได้ครับ เพราะผมเชื่อว่า พ้นจากรัฐบาลของท่านแล้ว คงไม่มีใครใส่ใจ

เพราะการปล่อยให้น้ำท่วมและเกิดภัยแล้งขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ นั้น มันคือ “ช่องทางในการทุจริต” ได้ไม่ยากเลย และสามารถทุจริตได้หลายช่องทางด้วย (มีโอกาสผมจะเรียนให้ทราบ)

ได้โปรดลงมือแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง เพื่อทำให้ประเทศไทยพ้นบ่วงกรรม และเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาล คสช.ภายใต้การนำของท่านไว้เป็นอนุสรณ์ให้ลูกหลานได้ร่ำลือเถอะครับ !

About blogger

สำนักข่าวเจ้าพระยา

Leave a Reply

พิมพ์ "2222" ในช่องข้างล่างก่อนกดส่งความเห็น1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@chaoprayanews.com