Monthly Archives: กรกฎาคม 2016

จดหมายเปิดผนึกถึง นายกฯลุงตู่ หากต้องปรับ ครม. กรุณาให้โอกาสคนหนุ่มสาวและฟื้นฟูการเกษตรด้วยครับ !

ภาณุมาศ ทักษณา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2557

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ จัดตั้งรัฐบาลและทูลเกล้าฯรายชื่อรัฐมนตรี เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2557

หลังจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้ปรับคณะรัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสม จนกระทั่งวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2558 จึงได้มีการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ อีกครั้งหนึ่ง

ในการปรับ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

หากยังต้องการให้นักการเมืองเข้ามาโกงกินประเทศ ก็อย่ารับร่างรัฐธรรมนูญตามนายอภิสิทธิ์ไปเลย !

ภาณุมาศ ทักษณา
ผมไม่เข้าใจ ทำไมสังคมต้องให้ความสนใจความเห็นของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่รับ
และเมื่อนายอภิสิทธิ์จัดแถลงว่า ว่าจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ด้วยเหตุผลโน่นนั่นนี่ ก็มีเสียงวิพากย์วิจารณ์กันอย่างอึงมี่ในสังคมตามมาทันที
จริงอยู่นายอภิสิทธิ์ มีสถานะทางสังคมเป็น หัวหน้าพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคหนึ่ง ที่เคยมีบทบาททางการเมืองและมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
ผู้คนจำนวนหนึ่งที่เคยชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์และตัวนายอภิสิทธิ์ จึงอยากรู้ว่า นายอภิสิทธิ์จะคิดเห็นอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญ จึงต่างก็รอฟัง
แต่ผมมีคำถามว่า ทำไมคนไทยจำนวนนั้น ต้องรอฟังความเห็นนายอภิสิทธิ์ ทั้งที่นายอภิสิทธิ์ก็มิได้วิเศษวิโสไปกว่าคนไทยทั่วไปในประเทศนี้
ที่สำคัญในระหว่างที่นายอภิสิทธิ์มีตำแหน่งทางการเมืองนั้น ผมอยากถามว่า นายอภิสิทธิ์ได้ทำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติอย่างเอกอุ อย่างนั้นหรือ
เปล่าเลย… ระหว่างที่นายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี ปัญหาของประเทศที่น่าจะแก้ไขได้ เช่น ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ก็หาได้ถูกสะสางลงไปไม่
ภาระหนี้สิ้นของประเทศแทนที่จะบรรเทาเบาบางลง รัฐบาลที่มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำ ก็สร้างหนี้ให้ประเทศชาติเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ปัญหาการคอร์รัปชั่นแทนที่จะได้รับการแก้ไขให้เบาบางลง รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ทำอะไร คงปล่อยให้นักการเมืองโกงได้โกงดี
ผมจึงมีคำถามถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่สนใจการเมืองว่า เรามีนักการเมืองเป็นรัฐบาลบริหารประเทศมา ๘๐ กว่าปีแล้ว
แต่เคยเห็นมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสักรัฐบาลหนึ่งไหม  ที่ทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองจนประชาชนแซ่สร้องสรรเสริญ และเรียกร้องให้อยู่นาน ๆ
ไม่มีเลย.. ตลอดเวลานั้นได้ยินแต่เสียงประชาชนสาปแช่งให้นักการเมืองฉิบหายตายห่า แล้วมันก็ฉิบหายจริง [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ เขียน รหัส ปศพพ. 2 3 4 3…ใครถอดได้ อาจพบลายแทงไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน !

ภาณุมาศ ทักษณา
การบรรยายในหัวข้อ การวางแผนทางการเงิน และ เคล็ด(ไม่)ลับเศรษฐีพอเพียง ตั้งแต่บ่ายวันที่ 23 ก.ค.ต่อเนื่องถึงครึ่งวันแรกของวันที่ 24 ก.ค.2559 ให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน นั้น

ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ ชวนตัวแทนเกษตรกรจาก ชมรมคนรักในหลวง พื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับเลือกมา พูดคุยเรื่อง เงิน และตั้งคำถามว่าทำไมคนเราต้องวางแผนทางการเงิน และการวางแผนทางการเงินที่ดีควรทำอย่างไร

โดยระหว่างที่บรรยายนั้น ดร.อัจฉรา ได้ฉายภาพสิ่งที่ท่านนำเสนอผ่านจอภาพไปเรื่อย ๆ พร้อมกับชี้ให้เห็นถึง การกำหนดเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้บรรลุผลนั้น ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง

ไปจนถึงการชี้ให้เห็นว่า การใช้จ่ายอย่างขาดสติ และการมีหนี้สิน จะทำให้การวางแผนทางการเงินนั้นล้มเหลวอย่างไร จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างไร

ท่านบอกด้วยว่า หากจะมีหนี้ก็มีได้ แต่ควรมีหนี้อย่างมีสติ และถ้ามีหนี้ขึ้นมาแล้ว จะจัดการกับหนี้อย่างไร เพื่อให้มีเงินพอใช้จ่าย [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

ปัญหาของสังคมไทยในอดีต เกิดจาก “ความไม่มีคุณธรรม และ จริยธรรม” ของคนในสังคมจริงหรือ ?

ภาณุมาศ ทักษณา
ผมสัญญาว่าจะรายงานให้ท่านผู้มีเกียรติทราบถึงความรู้ที่ได้รับจากการเดินทางไปสังเกตการณ์การฝึกอบรมผู้นำแห่งยุคฯ ของมูลนิธิบุคคลพอเพียง ที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว

วันนี้จะเริ่มจากการบรรยายเรื่อง ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง(ด้วย)ครอบครัวคุณธรรม โดย อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ กับ อาจารย์วราภรณ์ หลวงมณี จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ครับ

อาจารย์ทั้งสองท่านได้ตั้งคำถามกับผู้เข้ารับการอบรมในทำนองว่า ที่สังคมไทยมีปัญหาอยู่ในขณะนี้มีสาเหตุมาจากอะไร และควรที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นกันอย่างไร ซึ่งเป็นคำถามที่ค่อนข้างกว้าง

จากนั้นอาจารย์ทั้งสองก็ตั้งเป็นคำถามที่แคบลงว่า สาเหตุที่ทำให้สังคมไทยมีเกิดปัญหานั้น น่าจะมาจากสมาชิกในครอบครัวไทยส่วนใหญ่ขาดความมีคุณธรรมและจริยธรรม ใช่หรือไม่ ?

คำตอบก็คือ ใช่ และสมาชิกในครอบครัวที่มีอยู่ก็คือ พ่อ แม่ ลูก ที่บางครอบครัวอาจขาดความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง เพราะต่างก็มีภารกิจของตัวเองที่ต้องทำ โอกาสพบปะกันจึงน้อย

อาจารย์ทั้งสองได้อธิบายให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบว่า คุณธรรม คือ ธรรมที่เป็นคุณหรือสภาพคุณงามความดี เริ่มตั้งแต่ความนึกคิด ความปรารถนา [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

ในอดีต วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เคยพยายามล้มมาตรา 112 และปัจจุบันได้ป้ายสี รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อย่างนี้แล้ว อนาคตล่ะ ?

ภาณุมาศ ทักษณา
วานนี้ 26 ก.ค.2559 คอลัมน์บันทึกหน้า 4 ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ซึ่งเขียนโดยผู้ใช้นามปากกาว่า เพลิงทัศน์ ได้นำคำพูดของ นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งเป็น 1 ในนักวิชาการที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองพิมพ์ในคอลัมน์และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายวรเจตน์ ว่า “เป็นหัวขบวนของกลุ่มนิติราษฎร์” โดยนายวรเจตน์ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ที่กำลังจะลงประชามติว่า

“หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติ จะเป็นการมัดตราสังสังคมไทย โดยยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใดที่ผ่านมา แก้ได้ยากเท่ากับฉบับนี้ เมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำได้ในวิถีทางปกติได้ ก็อาจจะต้องใช้วิธีนอกรัฐธรรมนูญ ทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีก..” และ

“อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังรับรองบทบัญญัติมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว ให้คำสั่ง คสช.เป็นมรดกต่อไป ขณะที่รัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะทำอะไรได้ลำบากมาก เป็นเหมือนองค์กรฝ่ายประจำที่ต้องทำตามกรอบ มีการเพิ่มอำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ทั้งนี้ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

ขอชื่นชม คุณพิเชษฐ์ ธีระดำรงชัย ที่สามารถ “ตอนกิ่งไผ่” ทั้งที่ไม่ได้เรียนและไม่ได้เป็นเกษตรกร !

ภาณุมาศ ทักษณา
ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผมได้เดินทางไปสังเกตการณ์การอบรมผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ของมูลนิธิบุคคลพอเพียง ที่จังหวัดสุโขทัยครับ
โครงการนี้ มูลนิธิบุคคลพอเพียง ได้มอบหมายให้ ชมรมคนรักในหลวงพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมี พ.อ.หญิง หรรษา ประสพโชค ผู้จัดภาคเป็นผู้คัดเลือกจากจังหวัดต่าง ๆ จังหวัดละ 4 คน
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ช่วงแรกเป็นการบรรยายหัวข้อ “ปลูกจิตสำนึกคุณธรรม เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ กับอาจารย์วราภรณ์ หลวงมณี
ในช่วงที่สองเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การวางแผนทางการเงินและเคล็ด(ไม่)ลับเศรษฐีพอเพียง” โดยอาจารย์ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ เช่นเดียวกับอาจารย์สองคนแรก

เนื้อหาสาระของวิชาการทั้งสองหัวข้อ ผมจะรายงานให้ทราบถัดจากเรื่องนี้ครับ เพราะได้สรุปประเด็นสำคัญของแต่ละหัวข้อให้ทราบผ่านเฟซบุ๊กภาณุมาศ ทักษณา ไปบ้างแล้ว
แต่วันนี้ ภาณุมาศภูมิใจเสนอ (ว่ายังกะหนังกลางแปลง [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

เมื่อจะสร้างเมืองต้นแบบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ รัฐบาล คสช.ควรมีสิ่งจูงใจคนหนุ่ม-สาว ให้คืนถิ่นด้วย !

ภาณุมาศ ทักษณา
นับเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องชาวใต้ใน 3 จังหวัดคือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่กำลังอยู่กันอย่างหวาดระแวงกับภัยมืดมาอย่างยาวนาน

ที่รัฐบาลนายกฯลุงตู่ มอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ผลักดันโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ขึ้น

เรื่องนี้ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ว่าเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งนักธุรกิจในพื้นที่

โดยทุกฝ่ายเห็นร่วมกันว่าจะต้องส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้อัตลักษณ์ของตนเองเชื่อมต่อกับประเทศโลกมุสลิม ภายใต้แนวคิด สานพลังประชารัฐผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ (Big push) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่

สำหรับพื้นที่ที่จะพัฒนานั้น พล.ต.สรรเสริญ บอกว่ารัฐบาลจะพัฒนา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

เรียน คุณพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กรุณาตรวจสอบการจ้างสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ร่าง รธน.ด้วยครับ !

ภาณุมาศ ทักษณา
ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกระเบียบว่าด้วย  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ
คําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติม คําอธิบาย หลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง และการจัดสรรเวลาออกอากาศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๙”
และได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ ๑๑ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๖ ก ไปเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ และมีผลบังคับใช้แล้วนั้น
ผมได้ตรวจสอบในระเบียบการดังกล่าว พบว่า หลักเกณฑ์ วิธีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญฯนั้น กกต. สามารถกระทำได้โดยการ
๑. การจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ และ

๒. ประชาสัมพันธ์ ผ่านศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.) [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

มูลนิธิบุคคลพอเพียง จัดกิจกรรมให้แก่ชมรมคนรักในหลวง พื้นที่ภาคเหนือ วันเดียว พร้อมกัน ๒ งาน !

ภาณุมาศ ทักษณา
วันนี้ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิบุคคลพอเพียง ซึ่งมี พล.อ.จีระศักดิ์ วัฒนาวงศ์ รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็น ประธานที่ปรึกษา ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยพร้อมกัน ๒ งาน
โดยงานแรก เริ่มขึ้นในช่วงสาย ณ อาคารวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยที่นั่น ได้มีพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ ๔ ของปี ๒๕๕๙

ในงานดังกล่าว นางพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ โดยมีสมาชิกชาวสุโขทัยเข้าร่วมพิธีประมาณ ๕๐๐ คน
ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน มูลนิธิบุคคลพอเพียง ได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ของสมาชิกชมรมฯ ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นครั้งที่ ๓ ของหลักสูตร
ในการนี้มีอาจารย์ทรงพล [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

เราควรตกใจหรือดีใจ ที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่พาเหรดเข้ามา แต่ถ้าคิดว่านั่นคือวิกฤต ก็น่าพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสนะครับ !

ภาณุมาศ ทักษณา
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 หนังสือพิมพ์แนวเศรษฐกิจ 2 ฉบับ คือ กรุงเทพธุรกิจ และ โพสต์ทูเดย์ พร้อมใจกันนำเสนอความเคลื่อนไหวของชาวจีนแผ่นใหญ่ในไทยราวกับนัดกันไว้

กรุงเทพธุรกิจ นำเสนอในหน้า 1 ว่า ค้าปลีกรายย่อยจีนยึดหัวหาด – นักวิชาการแนะเร่งรัดจัดระเบียบ ผุดไชน่าทาวน์ “ห้วยขวาง” พร้อมข่าวเสริม ทัวร์จีนเจนวายบูมย่านการค้าห้วยขวาง-รัชดา

นอกจากนี้ยังนำเสนอบทสัมภาษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ถึงการใช้แอพลิเคชั่นที่ชาวจีนแผ่นใหญ่นิยมใช้ ซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นของชาวจีนอีกเช่นกัน

ส่วน โพสต์ทูเดย์ นำเสนอในหน้า 2 เรื่อง นักกอล์ฟจีนดวลวงสวิงในไทยพุ่ง 5 ปีแตะหลักแสน ชี้เป็นกลุ่มท่องเที่ยวคุณภาพ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment