พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชดำริ ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ไว้ 5 ประการ !

1

ภาณุมาศ ทักษณา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกร และในปี ๒๕๒๓ได้รับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และพระราชทานพระราชดำริ ถึงวิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันออกไว้ ๕ ข้อ คือ

22“…๑..ให้เร่งระบายน้ำให้ออกสู่ทะเล โดยผ่านแนวคลองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

๒.กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียว(Green Belt) เพื่อป้องกันการขยายตัวของเมือง และแปรสภาพเป็นทางระบายน้ำ เมื่อถึงช่วงน้ำหลาก

๓.สร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตชุมชนกรุงเทพมหานคร

๔.สร้างสถานที่กักเก็บน้ำตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยในโครงการป้องกันน้ำท่วม

๕.ขยายทางน้ำหรือเปิดทางน้ำในจุดที่ผ่านทางหลวง หรือทางรถไฟ”

ผมมีเหตุผลที่อัญเชิญพระราชดำริที่ในหลวงทรงพระราชทานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครในปี ๒๕๒๓ มาตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง 2 ประการ…

หนึ่งเพื่อให้ชาวกรุงเทพฯ ได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่องค์พระประมุขทรงมีต่อชาวกรุงเทพฯ นั่นคือประการสำคัญที่สุด

ประการถัดมาก็คือ อยากให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทั้งที่เป็นข้าราชการการเมืองอย่าง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กทม.พร้อมคณะ และทั้งที่เป็นข้าราชการประจำอย่าง นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับน้ำและการกำจัดขยะ ได้อ่าน

เพื่อที่จะทบทวนว่า ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทั้งสองฝ่าย ได้สนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานไว้สำหรับแก้ปัญหาน้ำท่วม ครบถ้วนทุกประการแล้วหรือเปล่า หรือยัง และ หรือไม่ ?

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทั้งสองฝ่ายทราบหรือไม่ว่า หลังจากทรงพระราชทานพระราชดำริในปี ๒๕๒๓ แล้ว ต่อมาในปี ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เสด็จพระราชดำเนินออกตรวจสภาพพื้นที่น้ำท่วมด้วยพระองค์เองถึง ๖ ครั้ง

ในหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินทั้งเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เรือพระที่นั่ง และรถยนต์พระที่นั่ง หลายครั้งที่เสด็จฯ พระองค์ทรงฉายภาพบริเวณน้ำท่วมด้วยพระองค์เอง และกางแผนที่ทอดพระเนตรจุดต่าง ๆ ในการระบายน้ำจากคลองด้านเหนือไปยังด้านใต้

เมื่อถึงจุดที่เป็นเวลาพลบค่ำ พระองค์จะทรงนำไฟฉายส่วนพระองค์ที่เตรียมออกมาส่องแผนที่การป้องกันน้ำท่วมและแนวพนังกั้นน้ำ

นายประเสริฐ สมะลาภา ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน จากการตามเสด็จในครั้งนั้นว่า

“..ให้ตะลุยขุดคลองและลำรางให้มากขึ้นอีก เพื่อการระบายน้ำลงคลองลาดกระบังให้หมด” และว่า พระองค์ทรงเข้าใจสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี นายประเสริฐ สมะลาภา เล่า ในหลวงทรงรับสั่งว่า

“ถ้ามองภาพไม่เห็นชัดเจน ก็ให้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดูทางอากาศ จะเห็นเส้นทางระบายน้ำอย่างชัดเจน” อีกทั้งยังทรงรับสั่งว่า

“ข้อมูลและการแก้ปัญหาน้ำท่วมสำหรับปีนี้ ขอให้ทุกคนอย่าลืมเสียหมด…ขอให้ทุกคนเก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานประกอบการแก้ไขในอนาคต… ในส่วนพระองค์ ก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ เพื่อเป็นสิ่งเปรียบเทียบกับปัญหาในอนาคต…”

ในปี ๒๕๓๘ เกิดน้ำท่วมอย่างหนักอีกครั้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดอ่างทองลงมาถึงกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก

ในขณะเดียวกันก็เป็นห้วงเวลาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต ทุกคืนหลังจากเสด็จสดับพระพิธีธรรมสวดพระศพสมเด็จย่าแล้ว พระองค์ท่านได้ทรงงานต่อ

33ในคืนวันหนึ่งได้มีพระราชดำรัสกับนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และทรงโปรดฯ ให้นำแผนที่กรุงเทพมหานครฉบับใหญ่ออกมากาง ทรงมีรับสั่งเรื่องการแก้ไขน้ำท่วมท่ามกลางฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง ด้วยสีพระพักตร์เคร่งเครียดเป็นเวลาเกือบชั่วโมงในการรับสั่ง พร้อมทั้งชี้ไปที่แผนที่เป็นจุด ๆ

และในคืนนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ขอประชุมหารือท่านองคมนตรี และผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาแนวทางการบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ในเวลา ๒๑.๐๐ น.

นับเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการทรงงานอย่างหนักโดยไม่หยุดพัก เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของพสกนิกรของพระองค์

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้รับสนองพระราชดำริให้สัมภาษณ์ว่า “ ให้ลองสังเกตดูโครงการตามพระราชดำริและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่เพียงแต่เรื่องน้ำท่วมเท่านั้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมักจะไม่ได้พระราชทานเป็นเงิน แต่พระราชทาน knowledge ซึ่งทันสมัยมาก และได้พระราชทานมาอย่างต่อเนื่อง…

พระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานลงมานั้นมากมายมหาศาลเกินกว่าวาสนาน้อย ๆ ของผมจะมีโอกาสได้พบเห็นหรือรับทราบ

แต่เมื่อรับทราบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว ก็อดที่จะนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบด้วยไม่ได้ เหมือนการทรงงานเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมของพระองค์เรื่องนี้

ผมคงไม่บังอาจไปคาดคั้นผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ว่า หลังจากวันที่ในหลวงทรงมีรับสั่งถึงแนวทางในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในแต่ละปีแล้ว ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทั้งข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ ได้รับสนองพระราชดำริในหลวงครบถ้วนไหม

แต่ในฐานะพสกนิกรในพระองค์คนหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณฯ อย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระกรุณาฯ พระราชทานพระราชดำริในการแก้ปัญหาท่วมเอาไว้ให้อย่างมากมาย

ผมจึงเพียงแต่ต้องการทราบว่าทุกท่าน ที่บริหารกรุงเทพมหานครในตำแหน่งต่าง ๆ ขณะนี้ ได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง เท่านั้น !

(ขอบคุณ คุณลัดดา เกี๊ยเจริญ ข้าราชการในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนในพระราชดำริ ที่กรุณามอบหนังสือ ร้อยเรื่องเล่า : เกร็ดการทรงงาน ให้ผมมาเล่มหนึ่ง ผมจึงมีเรื่องนี้มานำเสนอ และจะได้นำเรื่องอื่น ๆ มาเสนอในวาระต่อไป

441442About blogger

สำนักข่าวเจ้าพระยา

Leave a Reply

พิมพ์ "2222" ในช่องข้างล่างก่อนกดส่งความเห็น1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@chaoprayanews.com