Monthly Archives: มิถุนายน 2016

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา เปิดหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน !

ภาณุมาศ ทักษณา
วันนี้ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวันที่ผมรู้สึกปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทราบข่าวจากมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งมี อาจารย์สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นเลขาธิการว่า

อาจารย์สุเมธ ตันติเวชกุล
ในวันนี้ อาจารย์สุเมธจะเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๑ (นพย.๑) พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้นำ” ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ตามข่าวที่ได้รับ การจัดทำหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ เป็นการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานพระราชกระแสให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พิจารณาจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำด้านต่างๆ ให้เพียบพร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

วิทยาลัยเกษตรฯ ใน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียนระดับ ปวช. ฟรีครับ !

ภาณุมาศ ทักษณา
ในทุกครั้งที่เดินทางออกนอกพื้นที่ เพื่อติดตามข่าวที่ สมาชิก “กลุ่มไทยอาสาตรวจงานแผ่นดิน” (ทส.ตง.)แจ้งให้ทราบ หรือเดินไปโดยลำพังก็ตาม

สิ่งที่หนึ่งที่ผมมักแสวงหามาให้ท่านผู้อ่าน ก็คือ สิ่งที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับบางคนหรือบางกลุ่ม หรือส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ เช่น

เมื่อเดินทางไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน นครปฐม ผมก็จะดูว่าเขามีทุนการศึกษาให้ลูกหลานเกษตรกร หรือไม่ เป็นต้น

ดังนั้น เมื่อมีโอกาสเดินทางไปสังเกตการณ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำแห่งยุคฯ ที่ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนของ ชมรมคนรักในหลวง ที่มูลนิธิบุคคลพอเพียง จัดขึ้น

โดยคัดเลือกตัวแทนจากชมรมคนรักในหลวง พื้นที่ภาคกลางจังหวัดละ 4 คนไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 มิถุนายน 2559

ผมจึงพบสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานเกษตรกรอีกเช่นกัน นั่นคือ ระหว่างทางนั้นมีป้าย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ริมถนนด้านหนึ่ง

เมื่อมีจังหวะว่างจากการติดตามสังเกตการณ์ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชดำริ ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ไว้ 5 ประการ !

ภาณุมาศ ทักษณา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกร และในปี ๒๕๒๓ได้รับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และพระราชทานพระราชดำริ ถึงวิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันออกไว้ ๕ ข้อ คือ
“…๑..ให้เร่งระบายน้ำให้ออกสู่ทะเล โดยผ่านแนวคลองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

๒.กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียว(Green Belt) เพื่อป้องกันการขยายตัวของเมือง และแปรสภาพเป็นทางระบายน้ำ เมื่อถึงช่วงน้ำหลาก

๓.สร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตชุมชนกรุงเทพมหานคร

๔.สร้างสถานที่กักเก็บน้ำตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยในโครงการป้องกันน้ำท่วม

๕.ขยายทางน้ำหรือเปิดทางน้ำในจุดที่ผ่านทางหลวง หรือทางรถไฟ”

ผมมีเหตุผลที่อัญเชิญพระราชดำริที่ในหลวงทรงพระราชทานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครในปี ๒๕๒๓ มาตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง 2 ประการ…
[...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

รายงานการศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการอบรมผู้นำแห่งยุค ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๒)

ภาณุมาศ ทักษณา

การเดินทางไปสังเกตการณ์ การศึกษาดูงานของ ผู้เข้ารับการอบรม โครงการผู้นำแห่งยุคฯ ของผมครั้งนี้ ผมไม่ได้พักในเรือนพักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ แต่พักในที่พักไม่ไกลสักเท่าไหร่

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงเห็นหลักกิโลเมตรที่หน้าทางเข้าศูนย์ฯ ว่าอยู่ห่างจากตัวจังหวัดฉะเชิงเทราไปตามเส้นทางหมายเลข ๓๐๔ ที่หลักกิโลเมตรที่ ๕๑ และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๑๒๓ กิโลเมตรพอดี…

การเดินทางไปที่นี่ หากไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราก็ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ผ่านตัวจังหวัด จนถึงทางแยกตะวันออกคอมเพล็กซ์  ให้เลี้ยวซ้าย  ผ่านแยกบางคล้าแล้วตรงไป ก็จะพบที่ตั้งศูนย์ฯ อยู่ฝั่งขวามือของถนน

แต่ถ้าไปทางนครนายก ให้มุ่งหน้าเข้าจังหวัดปราจีนบุรี เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ ผ่านแยกโคกปีบ ตรงไปจะเชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ เลี้ยวซ้ายไปเล็กน้อยก็จะถึงที่ตั้งศูนย์ฯ ได้เช่นกัน

หรือถ้ามาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ต้องผ่าน อำเภอกบินทร์บุรี แล้วขับไปตามถนนหมายเลข ๓๐๔ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

รายงานการศึกษาดูงานของ ผู้เข้ารับการอบรมผู้นำแห่งยุคฯ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๑)

ภาณุมาศ ทักษณา
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผมได้เดินทางไปสังเกตการณ์ การศึกษาภาคปฏิบัติของ สมาชิกชมรมคนรักในหลวง ภาคกลาง ที่ไปดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ผมเห็นความกระตือรือร้นและการเอาใจใส่ที่จะเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมแล้วชื่นใจครับ แม้ว่าหลายคนที่มาจะมีความรู้ในบางสาขาอาชีพอยู่แล้ว แต่ทุกคนต่างก็พร่องน้ำในแก้ว พร้อมรับน้ำใหม่เป็นอย่างดี
วันศุกร์ตอนสาย ๆ ผมมีโอกาสพบและพูดคุยกับ คุณอนุวัชร  โพธินาม ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คนที่ ๙ ทำให้ทราบความเป็นมาของศูนย์ฯ แห่งนี้  โดยคุณอนุวัชรย้อนอดีตว่า…

“วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดศาลพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้
วันนั้นผู้ใหญ่บ้านได้นำชาวบ้าน ๗ คน [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

“สวนจิตรลดา” พระราชวังที่ประทับพระมหากษัตริย์ไทย ที่ไม่เหมือนพระราชวังกษัตริย์ใดในโลก !

ภาณุมาศ ทักษณา
คนไทยต่างก็ทราบกันดีว่า พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต คือที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
แต่จะมีคนไทยสักกี่คนที่ทราบว่า พระราชวังที่ในหลวงและพระราชินีประทับอยู่นั้น หาได้เหมือนกับพระราชวังของพระมหากษัตริย์ในประเทศต่าง ๆ
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำพื้นที่บางส่วนในเขตพระราชฐานมาเป็น “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา”
โครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๔ ในหลวงทรงให้พื้นที่นี้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพระราชทานแก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
นับจากปี ๒๕๐๔ ถึง ปี ๒๕๕๙ ทำให้พื้นที่ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีโครงการสาธิตต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น แปลงนาข้าวทดลอง โรงสีข้าวตัวอย่าง โรงบดแกลบ
อีกทั้งยังมี โรงโคนม  โรงนมยูเอสที  โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงเพาะเห็ด โรงกระดาษสา โรงน้ำผลไม้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กังหันลม บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
และที่น่าประทับใจอย่างยิ่งคือ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

กทม.ใช้งบ 16,000 ล้านบาท ขุดอุโมงค์ 4 แห่งเสร็จแล้ว แต่แก้ปัญหาน้ำท่วม กทม. ไม่ได้ – บัดซบไหม !

ภาณุมาศ ทักษณา

เมื่อ คืนวาน 21 มิถุนายน 2559 ฝนตกทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังผลให้รถติดตามถนนหนทางต่าง ๆ เป็นแถวยาว เนื่องจากบางถนนมีน้ำท่วมขัง เพราะระบายไม่ทัน

ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้าที่นี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นำโดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร จะแถลงข่าวให้ความมั่นใจว่าได้เตรียมรับมือฝนที่ตกลงมาว่า กทม.จะสามารถระบายน้ำได้ทัน

โดยผู้บริหาร กทม.ได้แจกแจงถึงการเตรียมระบายน้ำที่ท่วมขังถนนไปยังอุโมงค์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ – เพื่อให้ผู้อ่านพิจารณาว่าแผนงานของผู้บริหาร กทม.ล้มเหลวไม่เป็นท่า

ผมขอนำข่าวเก่าที่ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

ขอขอบคุณ มูลนิธิบุคคลพอเพียง มูลนิธิมั่นพัฒนา มูลนิธิยุวสถิรคุณ และ สำนักงาน กปร.ที่กรุณาเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เกษตรกร !

ภาณุมาศ ทักษณา
นับเป็นวาสนาของผมโดยแท้ ที่มีโอกาสติดตาม มูลนิธิบุคคลพอเพียง ไปสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

แม้ว่าในภาคทฤษฏีจะมีโอกาสรับฟังการบรรยายเรื่อง พลังปัญญา มิติใหม่ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เกิดมณี จากโครงการพลังปัญญา ของ มูลนิธิมั่นพัฒนา เพียงท่านเดียว

และยังไม่ได้ฟังการบรรยายเรื่อง การวางแผนทางการเงินและเคล็ดไม่ลับเศรษฐกิจพอเพียง ของ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์และเรื่อง ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดย อาจารย์ปราโมทย์ โชติมงคล และ รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ จาก มูลนิธิยุวสถิรคุณ เลยก็ตาม

แต่จากการฟังคำบรรยายของ รศ.ดร.เฉลิมพล เกิดมณี และการได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 17-19 [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ “โรดแม็ป” ที่ในหลวงทรงพระราชทานไว้นานแล้ว !

ภาณุมาศ ทักษณา
ปกติผมเป็นคนต่อต้านการใช้คำภาษาอังกฤษปนไทยไม่ว่าจะโดยใครก็ตาม ดังจะเห็นได้จากบทความหลาย ๆ ชิ้นของผมที่มักจะแสดงความไม่พอใจ ใครก็ตามที่ใช้ไทยคำอังกฤษคำ

แต่วันนี้ ผมจำเป็นต้องใช้คำภาษาอังกฤษในการเขียนบทความ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น เนื่องจากคำนี้ได้ถูกใช้จนเกือบจะกลายเป็นคำไทยไปเสียแล้ว

นั่นคือคำว่า Rood Map หรือออกเสียงว่า โรดแม็ป ซึ่งมีผู้แปลว่า หมายถึงแผนที่การเดินทาง หรือ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด นั่นแหละครับ

แรงบันดาลใจที่ทำให้ผมต้องใช้คำว่า โรดแม็ป เกิดขึ้นหลังจากการที่มีโอกาสเดินทางไปสังเกตการณ์การอบรมผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ภาคปฏิบัติเมื่อ 17 – 19 มิ.ย.59 ครับ

ในห้วงเวลา 2 วันนั้น มูลนิธิบุคคลพอเพียง ได้นำตัวแทนชมรมคนรักในหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 78 คนที่เคยรับฟังคำบรรยายในทางวิชาการที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อช่วงต้นเดือนนี้

เดินทางไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

มูลนิธิบุคคลพอเพียง พาผู้เข้ารับการอบรมโครงการผู้นำแห่งยุคฯไปศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ภาณุมาศ ทักษณา
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตัวแทนเกษตรกรจากชมรมคนรักในหลวงพื้นที่ภาคอีสานที่ผ่านการเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๗๘ คน
ได้เดินทางจากภูมิลำเนามาพร้อมกันที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อเรียนรู้ดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดย พล.ต.ดร.ก้องพิทักษ์ วงศ์ดีธนรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิบุคคลพอเพียง ได้บรรยายสรุปถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ที่พาผู้เข้ารับการอบรมผู้นำแห่งยุคฯ มาศึกษาดูงานที่นี่

หลังจากจากนั้น คุณสุชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานให้การต้อนรับ และบรรยายให้ทราบถึงความเป็นมาของศูนย์ฯภูพานให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริว่า จะให้ที่นี่เป็นการดำเนินงานในลักษณะย่อส่วนภูมิประเทศให้เล็กลง เพื่อที่จะมีการดำเนินงานในทุก ๆ ด้านมารวมอยู่ในศูนย์ฯ นี้ โดยจะมีการศึกษาทดลอง เผยแพร่การพัฒนาและเป็นตัวอย่างซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
โดยจะมีการศึกษาและพัฒนาตั้งแต่เพาะกล้า การปลูก การใช้ที่ดินให้เหมาะสม ตลอดจนการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตรเป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม โดยทรงตั้งศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment