AIS ที่ ทักษิณ ชินวัตร ก่อตั้ง ถูก ป.ป.ช.ชี้มูล ศาลฎีกานักการเมืองชี้ขาด หาก คสช.ไม่เข้ามารัฐอาจสูญ 8 หมื่นล้านบาท !

9765

ภาณุมาศ ทักษณา

วานนี้มีข่าวที่น่าจะเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ แต่เท่าที่ผมตรวจดูปรากฏว่ามีไม่ครบ

ข่าวนั้นคือ นายกฯลุงตู่ ได้สั่งการให้ รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)

จี้ไปที่ บริษัท ทีโอที.จำกัด(มหาชน)เร่งเรียกเงินจากบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

เป็นเงิน 7.7 หมื่นล้านบาท ก่อนที่สัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนที่จะถึงนี้เสียก่อน..

รายละเอียดคือ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อ 15 กันยาที่ผ่านมารัฐมนตรีใหม่เอี่ยมคนหนึ่ง

คือคุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี ไอซีที.ได้ยกปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐกับภาคเอกชน

ในกรณีบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน)ของรัฐกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)AIS

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาการร่วมทุนที่เอื้อต่อ AIS ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ได้แจ้ง ครม.ทราบ

ส่งผลให้ภาครัฐเสียประโยชน์ ต่อมา ป.ป.ช.ได้สอบสวนพบว่าการแก้ไขสัญญาเอื้อประโยชน์ให้ AIS

ซึ่งเรื่องนี้ได้ถูกส่งต่อไปศาลฏีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และมีคำพิพากษาให้เรียกเงินคืน

แต่ปรากฎว่า ในรัฐบาลที่ผ่านมาคือรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ และรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ ไม่เดินเรื่องต่อ

นายอุตตม รมว.ไอซีที.จึงนำเรื่องเข้าหารือใน ครม.ทำให้นายกฯลุงตู่ มีคำสั่งให้ เร่งดำเนินการทันที

ทั้งนี้เนื่องจากหากสัญญาสัมปทานดังกล่าวซึ่งจะหมดลงในวันที่ 30 กันยายน 2558 นี้จะเรียกคืนไม่ได้

เรื่องนี้ ป.ป.ช.ชี้มูลว่าหากเรียกเงินคืนไม่ได้ ทีโอที.ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐจะเสียประโยชน์ 7.7 หมื่นล้านบาท

นี่คือ ข้อแตกต่างระหว่างรัฐบาลที่มาจากนักการเมือง กับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารที่ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่ง

นั่นคือ รัฐบาลที่มาจากนักการเมืองจะไม่กล้าตัดสินใจดำเนินการใด ๆ แม้ว่าจะรู้ว่าเรื่องดังกล่าวผิดกฎหมาย

เพราะอาจเกรงใจนักการเมืองด้วยกัน หรือหากเป็นพรรคการเมืองที่มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันก็ไม่กล้าทำอะไร

ต่างจากรัฐบาลทหารที่มาจากการปฏิวัติ ที่กล้าตัดสินใจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง

จึงกล่าวได้ว่าเป็นโชคดีของประเทศไทย ที่ นายกฯลุงตู่ ยึดอำนาจมาจากรัฐบาลพลเรือนในวันที่ 22 พ.ค.57

และเอาจริงเอาจังกับเรื่องที่นักการเมืองทำความเสียหายไว้ เงิน 7.7 หมื่นล้านบาทจึงไม่หายไปอย่างเสียดาย

ขอบคุณนายกฯลุงตู่ และรัฐบาล คสช.อีกครั้งหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของชาติเอาไว้ครับ !

About blogger

สำนักข่าวเจ้าพระยา

Comments are closed.