Monthly Archives: ตุลาคม 2014

ขออัญเชิญ พระราชดำรัสในหลวงเกี่ยวกับการเกษตร เพื่อสะกิดใจ คณะกรรมการนโยบายข้าว และรัฐบาล

ภาณุมาศ ทักษณา
พระราชดำรัสองค์นี้ พระราชทานแด่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.ค.๔๑ ความตอนหนึ่งว่า

“การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม

ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น

เริ่มต้นตั้งแต่การลงมือผลิต โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด ด้วยการดัดแปลงปรับปรุงนำสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติมาใช้ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

เพื่อให้เกษตรกรของเราได้ผลผลิตเพียงพอแก่การเลี้ยงตัว คือพอมี พอกิน เป็นเบื้องต้นก่อน ต่อไป เมื่อเหลือจึงจำหน่ายหารายได้

ซึ่งหากจะให้ได้ผลที่สมบูรณ์ ก็จะต้องมีการจัดการเรื่องการตลาดอย่างดี รวมทั้งมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อันจะทำให้ผลิตผลทางการเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น

โดยนัยนี้เกษตรกรของเราก็จะมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงพึ่งตนเองได้ อันจะส่งผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศมีความเข้มแข็งตามไป”

….

ผมอัญเชิญพระราชดำรัสองค์นี้มานำเสนอเพราะต้องการ เตือนใจ ใครก็ตาม ที่กำลังจะทำลายรากเง้าของประเทศไทยให้ผิดแผกไปจากที่บรรพบุรุษสร้างไว้ ให้ตระหนักและสำนึก

ขอเรียนว่า ผมไม่สบายใจที่ได้อ่านข่าวที่นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดลชัย ผู้ช่วย [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

อย่ารอให้เกิดวิกฤตศรัทธามากกว่านี้เลย เพื่อประเทศชาติ นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ควรเกรงใจใคร !

ภาณุมาศ ทักษณา
ตอนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีตำแหน่งเพียง ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) แล้วขุดบ่อล่อพวกกเฬวรากให้ตกลงไปพร้อมกันทุกตัว แล้วยึดอำนาจจากพวกมันนั้น

ผมก็เหมือนคนไทยครึ่งค่อนประเทศ ที่ดีใจ สะใจ และต่างวาดหวังว่า คณะ คสช. จะแก้ปัญหาที่นักการเมืองสร้างไว้ให้ลุล่วงตามที่คิดไว้โดยไม่ขัดขวาง ซ้ำยังสนับสนุน

เช่น ไม่ออกมาตำหนิติเตียนรัฐบาล คสช.ตามที่ คสช.ให้คำมั่นสัญญาว่าขอเวลา 1 ปี ตามเนื้อเพลงท่อนหนึ่งที่ว่า “ขอให้พวกเธอจงไว้ใจและศรัทธา” นั่นแหละครับ

ผมเองนอกจากจะพยายามหุบปาก ที่จะไม่วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล คสช.แล้ว ผมยังเสนอหน้า เรียกร้อง ขอร้องคนอื่น ๆ ให้อยู่นิ่ง ๆ สักพักหนึ่งให้เวลา คสช.อีกด้วย

ผมมองว่าโอกาสที่จะปฏิวัติรัฐประหารในสมัยนี้มีไม่ได้ง่ายนัก หากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วย [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

ผมไม่ได้เกรี้ยวกราด ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ด้วยเรื่องส่วนตัว แต่ผมไม่พอใจที่ท่านไม่แก้ปัญหาให้เกษตรกรอย่างจริงจัง !

ภาณุมาศ ทักษณา
วานนี้ ผมเขียนในเฟซบุ๊กถึง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ ของรัฐบาล คสช.หลายเรื่อง มีผู้อาวุโสโทร.มาถามว่า ไม่พอใจหม่อมอุ๋ยเรื่องอะไรหรือ

ผมกราบเรียนท่านผู้นั้นไปแล้วว่า ผมมิได้ไม่พอใจหม่อมอุ๋ยเป็นการส่วนตัว แต่ไม่พอใจในการทำงานของท่าน ที่มองข้ามหัวเกษตรกรชาวไร่ชาวนา

อย่างที่เคยเรียนให้ทราบแล้วว่า ผมเคยทำนิตยสารเกษตรกรไทยรายเดือน และเมื่อมาทำหนังสือพิมพ์รายวัน ก็เคยเป็น หัวหน้าข่าวเกษตรอยู่พักหนึ่ง

ผมจึงพอจะทราบว่า ปัญหาที่เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ทั้งประเทศประสบอยู่มีอะไรบ้าง และเกิดจากอะไร ผมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

ผมไม่อยากพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ แต่เพื่อเรียนให้มิตรรักได้รับทราบ ก็ขอนำเสนออีกครั้งหนึ่งว่า ปัญหาที่เกษตรกรประสบทำให้มีชีวิตเหมือนผ้าที่ขาดวิ่น คือ

๑.การไร้ที่ทำกิน ทั้งที่ไร้ที่ทำกินมาเก่าก่อน และไร้ที่ทำกินเพราะขายที่นาให้นายทุน แล้วเช่าที่นาที่เคยเป็นของตัวเองทำ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Leave a comment

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร อยากโกหกตัวเองก็เชิญ แต่อย่าโกหกคนไทย วันนี้ภาคเกษตรกรรมยังง่อนแง่นจะไปทำดิจิทัลหาพระแสงหรือ ?

ภาณุมาศ ทักษณา
ผมต้องขอบคุณหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 30 ต.ค.57 ที่รายงานให้ทราบว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯฝ่ายเศรษฐกิจพูดอะไรในงานสัมมนา “ยุทธศาสตร์ประเทศ บนฐานเศรษฐกิจใหม่” เป็นอย่างยิ่ง

ผมนั่งอ่านรายงานชิ้นนั้น 2 รอบ รอบแรกอ่านเพื่อต้องการรู้ว่า รองนายกฯปรีดิยาธร ต้องการสื่อให้สังคมทราบเรื่องอะไร และกำลังจะทำอะไรกับเรื่องเหล่านั้น รอบสองอ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญมาเขียนถึงครับ

รองนายกฯ เริ่มต้นก็เหมือนจะโกหกคนไทยทั้งประเทศที่บอกว่า เครื่องจักรทางเศรษฐกิจของไทยได้แก่ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดี

โดยยกตัวอย่างเหมือนคนไทยโง่เง่าเหมือนเต่าตุ่นว่า ภาคการเกษตรที่ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าว มันสำปะหลัง ปลาทุน่าและสับปะรดได้เป็นอันดับหนึ่ง รวมไปถึงการส่งออกด้านอื่น ๆ ว่าน่าพอใจ

ซึ่งคำพูดของรองนายกฯปรีดิยาธรนั้น หาได้เป็นความจริงไปเสียทั้งหมดไม่ วันนี้คนไทยในประเทศต่างก็รู้กันดีว่าภาคการเกษตรของไทยยังมีปัญหา ชาวนายังมีหนี้สิน เพราะภัยจากธรรมชาติ และถูกคนกลางเอาเปรียบ

แทนที่รัฐบาลจะเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาดังกล่าว [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

เรื่อง “หลุมขนมครก”จัดการน้ำท่วม-น้ำแล้งได้เองไม่พี่งใคร ทำให้ผมขนลุกด้วยความตื่นเต้นและดีใจจริง ๆ

ภาณุมาศ ทักษณา
ในหน้าชุมชน หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๗ นี้ มีรายงานเรื่อง “หลุมขนมครก” จัดการน้ำท่วม-น้ำแล้งได้เองไม่ต้องพึ่งใคร

โดยครูกุศล รักษาสุข เล่าว่า “ภายในพื้นที่โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ถูกเด็กนักเรียนร่วมกับครูขุดเป็น “เป้าหลุมขนมครก”

คือบ่อน้ำขนาดต่างกันตามแต่พื้นที่จะอำนวย หวังเก็บน้ำหลายบ่อให้มากพอที่จะเก็บน้ำจากหน้าน้ำเหลือพอใช้ในหน้าแล้ง แล้วนำดินที่ขุดได้ทำเนินล้อมโรงเรียน

โดยในบ่อน้ำได้เลี้ยงปลา ที่เนินดินปลูกพืช  ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และสวนครัวเพื่อใช้ยังชีพ ส่วนพื้นที่ราบก็ปลูกข้าวไว้กินและเลี้ยงไก่เพื่อใช้มูลทำปุ๋ยอินทรีย์

รายละเอียดของรายงานชิ้นนี้ หากท่านใดสนใจกรุณาหาอ่านได้ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกฉบับวันนี้ หรือไปดู ณ พื้นที่ตามที่ผมเขียนบอกไว้นะครับ

แต่ที่ผมบอกว่าผมขนลุก และขอบคุณชาวบางคล้าที่ “เราหัวใจตรงกัน-คิดเหมือนกัน” [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

กฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้นักการเมือง คืออีกเรื่องที่ สมาชิก สปช.ควรปฏิรูป และ ป.ป.ท.-สตง.ควรเข้าไปตรวจสอบ

ภาณุมาศ ทักษณา
หนังสือพิมพ์คมชัดลึกหน้า ๑ ตีพิมพ์ภาพข่าว เจ้าหน้าที่ของรัฐสภาตั้งโต๊ะแจกไอแพดให้สมาชิก สปช. ผมเห็นแล้วจึงนำมาเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก

ตั้งชื่อเรื่องว่า “ไม่ได้ถามเพราะอิจฉาริษยา แต่ถามว่าสมควรแล้วละหรือ” เพราะผมจำได้ว่า ต้องมีผู้ที่อาสาสมัครเข้าทำงานเป็นสมาชิก สปช.จำนวนไม่น้อย

ที่แสดงตนว่า สมัครเข้ามาทำงานเพื่อชาติ แต่ทุกคนก็ได้ รับเงินเดือนกันคนละแสนทุกเดือน และยังมีสิทธิจ้างทีมงานด้วยเงินแผ่นดิน ตามข้อกำหนดที่มีอยู่เดิม

ผมถามว่า แล้วแต่ละคนยังรับโน่นนั่นนี่อย่างเช่นไอแพดที่กำลังรับแจกที่ทุกหาเองก็ได้ ผมถาว่าไม่ละอายแก่ใจตัวเองบ้างเลยหรือ !

ผมไม่ทราบหรอกว่าแต่ละปีสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา  เสียเงินซื้ออุปกรณ์พรรค์อย่างนี้ปีละเท่าไหร่ เพื่อแจกจ่ายให้คนที่เป็น ส.ส.หรือ ส.ว.และ ส.อื่น ๆ

ผมจึงขอถามใจผู้เสียสละทั้งที่เป็น สนช.และ สปช.ว่า จะกล้ายกเลิกระเบียบหรือข้อบังคับ หรือกฎหมายที่อนุมัติให้สำนักงานเลขาฯสั่งซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ไหม

ผมอยากให้เอาเงินงบประมาณที่จะซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ ไปซื้อเครื่องมือสื่อสารให้คนพิการ เช่นคนหูหนวก – [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองฯ และ ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรี คิดอย่างนี้ไม่อาย ทักษิณ ชินวัตร หรือ !

ภาณุมาศ ทักษณา
ผมไม่อาจทราบได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รู้สึกอย่างไรที่เห็นคนที่ท่านไปเชิญชวนมาเป็นร่วมรัฐบาลทำงานเหมือนพายเรือในอ่าง(ฮา)

แต่สำหรับผมนั้นรู้สึกสังเวชใจอย่างที่สุด ไม่อยากเชื่อว่า ๓ คนนี้คือ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล , นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา และ นายสมหมาย ภาษี จะมีฝีมือแค่นี้

ผมเข้าใจว่าทั้ง ๓ คนนี้เป็นคนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจมาโชกโชนทั้งนั้นจึงได้รับเชิญให้มาร่วมรัฐบาลกับ คสช.

แต่ผมไม่อยากเชื่อว่าทั้ง ๓ คนนี้จะมีสมองในการแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรไม่ต่างจากรัฐมนตรีในรัฐบาลที่มาจากนักการเมืองนั่นคือหาทางล้างหนี้ให้

ผมจำได้ว่า ทักษิณ ชินวัตร น่าจะเป็นต้นตำรับในการแก้ปัญหาให้เกษตรกรด้วยการปลดหนี้ โดยในปลายสมัยการเป็นรัฐบาลครั้งแรกทักษิณให้เกษตรกรมาลงทะเบียน

ว่าใครมีหนี้สินกับสถาบันการเงินไหนเท่าไหร่เพื่อรัฐบาลจะได้หากทางช่วยเหลือ นั่นคือปฐมบทในการ “ล้างหนี้ให้ชาวนา” แล้วเป็นไงหนี้ของชาวนาหมดไหม – ก็ยังมีอยุ่
[...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จำไม่ได้จริง ๆ ใช่ไหม ว่าเคยออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับน้ำมาแล้ว

ภาณุมาศ ทักษณา
วานนี้ ๒๘ ต.ค.๕๗ มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ตามปกติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเข้าวาระปกติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ปรารภกับ ครม.ว่า

สถานการณ์ภัยแล้งของไทยเป็นสิ่งที่น่ากังวล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อมรับมือ นอกเหนือจากการเร่งขุดคูคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติแล้ว

นายกฯบอกว่า ต้องตระหนักถึงปัญหากระทบการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร ที่จะส่งผลให้สินค้าเกษตรในตลาดและการส่งออกมาปัญหา

แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีก็สั่งการว่า “ดังนั้นต้องเตรียมหาแนวทางรับมือ” ฟังจากวิทยุ อ่านจากหนังสือพิมพ์แล้วน่าปลื้มใจนะครับ

ที่เรามีนายกรัฐมนตรีที่เป็นห่วงเป็นใยเกษตรกรชาวนาชาวไร่ ถึงกับออกปากสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีให้เตรียมหาแนวทางรับมือ

แต่ขอประทานโทษเถอะครับ ผมกลับไม่รู้ปลื้มใจและดีใจแต่อย่างใดเลย เพราะการสั่งการของท่านเกี่ยวกับภัยแล้งครั้งนี้ ไม่ใช่การสั่งการครั้งแรก

จำได้ว่าตอนที่ท่านยึดอำนาจในนาม คสช.ใหม่ ๆ นั้น ท่านให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างจริงจังมาก

วันที่ ๓ ก.ค.๒๕๕๗ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คงต้องลงมือเอง ในฐานะ ประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นั่นแหละ !

ภาณุมาศ ทักษณา
ผมเพิ่งเขียนบทความชื่นชมการแก้ปัญหาให้เกษตรกรของ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสวรรณ รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ ที่จะดึงเกษตรกรเข้าสู่ระบบสหกรณ์ ว่ามาถูกทางแล้ว

และยังแนะนำว่า เมื่อแก้ปัญหาการตลาดด้วยระบบสหกรณ์แล้ว ก็น่าจะแก้ปัญหาการผลิตด้วยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไปเมื่อเช้าวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗

สายวันเดียวกันก็เห็นหัวข่าว “ที่ดิน” จัดให้คนยากจนเช่าที่ราคาถูก – ครัวละไม่เกิน 15 ไร่ ในหนังสือพิมพ์มติชน รายวัน อย่างนึกไม่ถึงว่าจะได้เห็น

ตามข่าว “นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน เผยกับผู้สื่อข่าวว่า “ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” มอบนโยบายให้ทุกส่วนราชการ

เร่งรัดดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนให้เกิดผลเป้นรูปธรรมโดยเร็วในห้วงระยะเวลา ๓ เดือนจากนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนนั้น

กรมที่ดินได้ดำเนินโครงการจัดที่ดินของรัฐขจัดความยากจน แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยจะให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ครอบครัวละ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

หรือ สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) คือการฟักตัวของ พรรคทางเลือกใหม่ !

ภาณุมาศ ทักษณา
วานนี้ หนังสือพิมพ์รายงานการก่อตัวจัดตั้ง สถาบันปฏิรูปประเทศไทย(สปท.) โดยให้น้ำหนักข่าวไปที่ บุคคลที่เป็นสมาชิก สปช.และอดีต พธม.เก่า

อาทิ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ สปช., นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง สปช., นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สปช., นายสุริยะใส กตะศิลา หรือแม้แต่นายพิภพ ธงไชย ฯลฯ

ทำให้ผมมองการก่อตัวจัดตั้งของ สปท.พลาดไปอย่างไม่น่าให้อภัย จนกระทั่งได้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับ สปท.ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ผมจึงเห็นบางอย่าง

บางอย่างที่แฝงอยู่ใน สปท.ในห้วงเวลานี้เป็นที่น่าสนใจ และน่าติดตามอย่างยิ่ง แม้ว่าในรายละเอียดจะบอกถึงที่มา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ

ยังขาด “หัวใจสำคัญ” แต่ถ้าพินิจจากรายชื่อบุคคลกรที่ประกอบเป็น สปท.ซึ่งในระยะเริ่มวางโครงสร้างไว้สองระดับคือที่ปรึกษา [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment