Monthly Archives: สิงหาคม 2014

ในหลวงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557

ภาณุมาศ ทักษณา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2557 แล้ว นั้น

บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1.พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
[...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

เวลา 1 ปี กับ การล้างดินที่พอกหางหมู พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำทันหรือ แก้ภัยแล้งน้ำท่วมก่อนเถอะครับ

ภาณุมาศ ทักษณา
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.กล่าว

หลังรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ถึงภารกิจข้างหน้าหลากหลายเรื่องราว

ทุกเรื่องล้วนเป็นปัญหาที่ถูกนักการเมืองสร้างไว้จนดูไม่ต่างไปจาก “ดินที่พอกหางหมู” จนเกือบเท่าตัวหมูทั้งสิ้น

เห็นแล้วน่าเป็นห่วงว่าระยะเวลาเพียง 1 ปีที่รัฐบาลของท่านมีเวลาอยู่จะล้างดินที่พอกหางหมูก้อนใหญ่ออกหมดหรือ

ท่านได้แยกปัญหาที่รัฐบาลของท่านกำลังเผชิญหน้าให้เห็นว่ามีด้วยกัน 4 ด้าน ซึ่งหนังสือพิมพ์มติชน วันนี้ได้ทำเป็นกราฟฟิกให้เห็นดังนี้

ด้านความมั่นคงประกอบด้วย ปัญหาชายแดน การหลบหนีเข้าเมือง สินค้าหนีภาษี ยาเสพติดและ การพนัน ฯลฯ

ด้านเศรษฐกิจ คือ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โครงสร้างภาษี สาธารณูปภคพื้นฐาน เป็นต้น

ด้านสังคมและวัฒนธรรม ก็คือการศึกษา การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน กฎหมายและกระบวนการยุติธีรรมคือต้องแก้กฎหมายที่ล้าสมัยให้สอดคล้องกับสากล [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฉบับที่ 2 ควรแจกแจงแผนการใช้เงินทุกโครงการอย่างชัดแจ้ง !

ภาณุมาศ ทักษณา
วานนี้ 25 ส.ค.57 ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.และ หัวหน้า คสช.จะเข้าสู่พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในตอนสาย ๆ นั้น

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ได้พาดหัวข่าวว่า พุ่งเป้าปรับใหญ่ภาคเกษตร-ฟื้นเชื่อมันลงทุน ชง “ประยุทธ์” วารระเร่งด่วน โดยมีกราฟฟิกประกอบข่าวให้เข้าใจง่ายขึ้น

จากภาพประกอบข่าวจะเห็นว่ามีภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาล คสช.จะต้องทำรวมทั้งสิ้น 17 เรื่อง แต่ละเรื่องแยกย่อยมาจากการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 กลุ่มที่ถูกกำหนดไว้

แต่ที่ผม “ติดใจ” คือ ภารกิจเร่งด่วนดังกล่าวไม่มีการแก้ภัยแล้งและน้ำท่วมเอาไว้ แต่ไปมีอยู่ใน 8 ยุทธศาสตร์งบประมาณปี 2558 ผมจึงอยากเรียนท่านนายกรัฐมนตรีครับ

อยากเรียนว่า ห้วงเวลานี้คือห้วงที่อยู่ในฤดูฝน ที่ถึงแม้ว่าจะมีคำพยากรณ์ว่าปีนี้ ฝนจะตกน้อย [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

กราบขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพกองทัพภาคที่ ๓ และ พ.อ.คงเดช ขยันกิจ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก ที่กรุณา “ทวงคืนหนองป่าตอ” กลับมาให้ชาวบ้านอีกครั้ง !

ภาณุมาศ ทักษณา
ผมเขียนเรียกร้องรัฐบาลที่มาจากนักการเมืองทุกรัฐบาล ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา
ให้ช่วยส่งเจ้าหน้าที่เข้า “ไปหาหนองป่าตอ” ที่ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ให้หน่อย
โดยได้เล่าให้ทราบว่า สมัยผมอยู่ในวันเด็กซึ่งก็คง 50 กว่าปีที่แล้ว
เคยมีหนองน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกว่า “หนองป่าตอ” อยู่หลังบ้านผม
(คือหลังวัดท่าทอง และหลังวัดท่าเกษม แล้วลึกเข้าไปในหมู่บ้านอื่นด้วย)
หนองน้ำแห่งนี้ เคยเป็นหนองน้ำสาธารณะ ขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่ง
เวลาหน้าหลากหลังฤดูฝน น้ำในแม่น้ำยมจะไหลเข้าไปในคลองเพื่อไหลไปลงหนอง
ที่ผมเรียกว่าคลองควาย เพราะชาวบ้านอาศัยต้อนควายไปอาบน้ำในแม่น้ำยม
ซึ่งตอนนี้คลองดังกล่าวได้กลายเป็นถนนไปเรียบร้อยแล้ว
เช่นเดียวกับที่ในขณะนี้ ไม่มีหนองป่าตอให้ชาวบ้านใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค
และเคยนำเรือลงไปทอดแหหาปลาในหนองแห่งนี้อีกแล้ว
ผมจึง “ทวงคืน” หนองน้ำแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องทั้งในคอลัมน์ที่เคยมีในหนังสือพิมพ์และที่นี่
วันนี้ ผมทราบข่าวคืบหน้าจากเพื่อนร่วมงานที่เดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกับ ชมรมคนรักในหลวง ที่จังหวัดพิษณุโลกว่า
กองทัพภาคที่ ๓ ของ พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา “ได้ลงพื้นที่แล้ว”
โดยเจ้าหน้าที่ของท่านแม่ทัพได้เริ่มพูดคุยหาข้อมูลจากชาวบ้านที่อยู่รอบ ๆ หนองป่าตอ
ทำให้ทราบว่า เคยมีหนองน้ำสาธารณะแห่งนี้จริง จึงเริ่มสำรวจพื้นที่ทั้งหมด
เพื่อนร่วมงานผมเล่าให้ฟังว่า หลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดแล้ว
จะนำเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
ผมฟังข่าวนี้ด้วยความรู้สึกดีใจอย่างยิ่ง ที่เสียงเรียกร้อง “ทวงคืนสมบัติชาติ” ของผมไม่เสียเปล่า
เพราะวันนี้ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

กราบขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี – พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพกองทัพภาคที่ ๓ และคณะ !

ภาณุมาศ ทักษณา
ผมเขียนเรียกร้องรัฐบาลที่มาจากนักการเมืองทุกรัฐบาล
ให้ช่วยส่งเจ้าหน้าที่เข้า “ไปหาหนองป่าตอ” ที่ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ให้หน่อย

โดยได้เล่าให้ทราบว่า สมัยผมอยู่ในวันเด็กซึ่งก็คง 50 กว่าปีที่แล้ว
เคยมีหนองน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกว่า “หนองป่าตอ” อยู่หลังบ้านผม (บริเวณนั้นกินบริเวณหลังวัดท่าทอง วันท่าเกษม ฯลฯ)

หนองน้ำแห่งนี้ เคยเป็นหนองน้ำสาธารณะ เวลาหน้าหลากหลังฤดูฝน น้ำในแม่น้ำยมจะไหลเข้าไปในคลองที่ผมเรียกว่า คลองควาย เพราะชาวบ้านอาศัยต้อนควายไปอาบน้ำ

แต่ในขณะนี้ ไม่มีหนองป่าตอให้ชาวบ้านใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคและลงหาปลาในหนองแห่งนี้อีกแล้ว
ผมจึง “ทวงคืน” หนองน้ำแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องทั้งในคอลัมน์ที่เคยมีในหนังสือพิมพ์รายวันและที่นี่

วันนี้ ผมทราบข่าวคืบหน้าจากเพื่อนร่วมงานที่เดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกับ ชมรมคนรักในหลวง ที่จังหวัดพิษณุโลกว่า
กองทัพภาคที่ ๓ ของ พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา “ได้ลงพื้นที่แล้ว”
[...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร แนะให้ใช้คำว่า “สยาไมเซชั่น” และภาษาไทยว่า “สยามาภิวัตน์” ในบรรยากาศอย่างนี้

ภาณุมาศ ทักษณา

วานนี้ 24 ส.ค.57 ผมเขียนในเฟซบุ๊กของผมว่าเรื่อง “ในทางสากลเรียก “สยามไมซ์เซชั่น”แต่ในไทยใช้ “สยามาธิปไตย”ดีไหม มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ผมกำลังหาคำที่จะใช้เรียกการปกครองของไทย ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของ คสช.ให้เป็นเรื่องเป็นราว

แทนการเรียกว่า คสช.ปกครองประเทศด้วยอำนาจพิเศษ เหมือนที่มีบางคนเรียก เพื่อให้เป็นเอกลักษณะเฉพาะตลอดไป

คือไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า ประชาธิปไตย เหมือนชาติมหาอำนาจที่พยายามตีขลุมหรือกดดันให้ประเทศอื่นเดินตาม

คำที่ผมคิดคำแรกคือ “ชาวไทยาธิปไตย” มาจากคำว่า ชาวไทย กับคำว่า อธิปไตย แปลว่า ชาวไทยเป็นใหญ่ กับ

อีกคำหนึ่งคือ สยามาธิปไตย มาจากคำว่า สยาม คือชื่อดั่งเดิมของไทย กับคำว่า อธิปไตย แปลว่า สยามเป็นใหญ่

แต่ก็ไม่กล้าเขียนเพราะรู้ว่าต้นทุนทางสังคมมีน้อย [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฉบับที่ 1 ความสุขุมคัมภีรภาพทำให้ชนะอุปสรรคทั้งปวงครับ !

ภาณุมาศ ทักษณา
ผมไม่มีเจตนาที่จะ “สอนหนังสือสังฆราช” แต่อย่างใด ทว่า จากการติดตามการทำงานของท่าน มาตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก((ผบ.ทบ.) และหัวหน้า คสช.

ทำให้รู้ว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม โผงผงา มีอะไรไม่เคยเก็บไว้ในใจ อยากพูดอะไรพูดทันที เพื่อให้ทุกอย่างเคลียร์ ซึ่งเป็นบุคลิกของทหารหาญส่วนใหญ่

ผมจึงยกเอาคำว่า สุขุมคัมภีรภาพ ซึ่งมีความหมายว่า ความละเอียดและรอบคอบ มาเป็นข้อคิดเตือนใจ เพราะวันนี้ท่านมิได้เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่แต่เพียงตำแหน่งเดียวแล้ว

แต่ท่านมีสถานะเป็น นายกรัฐมนตรี ของประเทศไทย ที่จะต้องใช้อำนาจในมือบริหารประเทศไทยทั้งประเทศ มิได้บริหารเฉพาะกองทัพบก หรือ คสช.อย่างที่เคยปฏิบัติเท่านั้น

หากท่านจะมีโอกาสได้บทความที่ผมเขียนถึงท่าน สมัยที่ท่านดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ.ท่านคงจำได้ว่า ผมนี่แหละที่คอยทักท้วงท่านว่าไม่ควรแสดงอาการหงุดหงิด

และเผลอตอบโต้บุคคลบางคนที่มีสถานะด้อยกว่าท่านทั้งฐานะทางสังคม วัยวุฒิ คุณวุฒิ  แต่ท่านก็อดไม่ได้ ทำให้พวกนั้นกลายเป็นคนที่มีราคาในสังคมขึ้นมาทันที

หรือแม้แต่กรณีที่มีกลุ่มสื่อมวลชนออกอาการไม่พอใจกองทัพและตั้งป้อมที่จะรวมหัวกันฉะท่าน [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

ผมไม่ใช่กระบอกเสียงทหารที่ออกมาแก้ตัวแทน คสช. แต่ผมพูดในฐานะสื่อและคนไทยที่อยากเห็นชาติเจริญ !

ภาณุมาศ ทักษณา
วานนี้ ผมเขียนเรื่อง กราบขอร้องพี่น้องไทย ที่เกลียดชัง “ทหาร” ทุกท่าน กรุณาหยุดการต่อต้านสัก 1 ปี หากไม่ดีค่อยว่ากัน ! ในตอนท้ายเรื่องผมยกเอาตัวอย่างว่า

“การนำประเด็นน้ำมันที่เป็นปัญหาหมักหมมมานานและเข้าใจยากมาชูเพื่อให้ชาวบ้านเห็นคล้อยตามนั้น” เผยแพร่ในเฟซบุ๊กและที่สำนักข่าวเจ้าพระยา

ปรากฏว่า คุณสุชาติ สุทธาชีวะ ได้กรุณาแชร์เรื่องนี้ไปที่เฟซส่วนตัว พร้อมแสดงความเห็นว่า “โอกาส บุคคลและเวลา……เหมาะสมและลงตัวที่สุดแล้วในตอนนี้

เราเสียทั้งโอกาสและเวลาใน อาเซียนมานานแล้ว…………ร่วมมือกันพาชาติไทยเดินหน้าให้ก้าวไกลกันดีกว่า………..”

หลังจากนั้น ผู้ใช้นามว่า  Yongyut Krapunpongsakul ผมว่ายังไงเรื่องพลังงานน้ำมันนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากจนไม่สามารถที่จะมารอดู อีกตั้ง1ปีได้นะครับ

ไม่เชื่อก็ลองถามประชาชนดูสิ มันจะช้าเกินการ เพราะไอ้พวกนายทุนสามานย์มันคงไม่มานั่งรออีก1ปีหรอกครับ!”

ผมตอบผุ้ใช้นามว่า Yongyut ไปค่อนข้างยาว และคิดว่า น่าจะนำมาเผยแพร่ในเฟซบุ๊กให้มิตรรักแฟนเพจได้รับทราบที่นี่ด้วย เผื่อท่านใดจะมีอะไรเสริมหรือแย้งครับ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

กราบขอร้องพี่น้องไทย ที่เกลียดชัง “ทหาร” ทุกท่าน กรุณาหยุดการต่อต้านสัก 1 ปี หากไม่ดีค่อยว่ากัน !

ภาณุมาศ ทักษณา
วันนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ที่มีต้นกำเนิดมาจากการยึดอำนาจของ คสช.
ได้มีมติเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.และหัวหน้า คสช.เป็น นายกรัฐมนตรี
ซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากได้รับพระบรมราชโอการ โปรดเกล้าฯ ก็คงจะมีคณะรัฐมนตรีตามมา
และนับจากนั้นประเทศไทยก็จะอยู่ภายใต้การบริหารของ คณะนายทหารและพลเรือน
ที่คนไทยจำนวนหนึ่งทั้งที่เป็นนักการเมืองผู้สูญเสียอำนาจและบุคคลทั่วไปที่เกลียดทหาร
คงจ้องที่จะหาโอกาสเพื่อ “ทำลายล้าง” รัฐบาลชุดนี้ด้วยวิธีต่าง ๆ ให้ล้มพับลงไปให้ได้ !
และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในฐานะคนไทยที่ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองมา
ผมกราบขอร้องพี่น้องชาวไทยทุกกลุ่มที่กำลังคิดและเตรียมการ เพื่อก่อความวุ่นวาย ว่า
กรุณาหยุดการต่อต้านรัฐบาลชุดนี้สัก 1 ปีได้ไหม ขอโอกาสให้พวกเขาได้ทำงานกันสักระยะ
และระหว่างนี้ขอให้พวกเรามีร่วมกัน “เฝ้ามอง” การทำงานของรัฐบาลกันอย่างใกล้ชิดที่สุด
พบเห็นอะไรที่ไม่เข้าท่า หรือว่าออกนอกลู่นอกทางก็ช่วยกันติ ช่วยกันทักท้วงให้แก้ไขให้ดี
หลังจากทักท้วงแล้ว หากรัฐบาลชุดนี้ไม่ให้ความสนใจใยดี หรือลุแก่อำนาจไม่ฟังเสียงใคร
นั่นแหละ พวกเราจึงค่อยออกมาร่วมไม้ร่วมมือเพื่อกำจัดรัฐบาลชุดนี้เหมือนที่เคยทำมาแล้ว
วันนี้ ผมนำภาพข่าวนี้มาลงประกอบเรื่อง เพื่อให้พี่น้องไทยได้เห็นความเปลี่ยนแปลงรอบบ้าน
ว่าทุกประเทศในแหลมทองนี้ กำลังเร่งพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่า ลาว พม่า หรือเขมร
ผมติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศในแหลมทองและอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้ว
ตอนเช้าระหว่างมาทำงานจะฟังรายการกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียน ทางสถานีวิทยุ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ปชป. หากไม่รู้จักหุบปากซะบ้าง ระวังจะถูกสาวไส้ออกมาให้กากิน

ภาณุมาศ ทักษณา
อ่านความเห็นของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)ที่โพสต์ช้อความผ่านเฟซบุ๊กแล้ว มติชน เอามาเผยแพร่ในหน้า 3 วันนี้แล้ว

นึกถึงนิทานเรื่องหมาสองฝูงเห่าบอกเจ้าของบ้านที่ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิ ปชป.เคยเล่าขึ้นมาทันที (ฮา)

นายอภิสิทธิ์ วิจารณ์ พ.ร.บ.งบประมาณ ของ คสช.แนวเดิมครับ “เอาดีใส่ตัว-เอาชั่วใส่คนอื่น” หรือไม่อีกทีก็เหมือนจะ “สอนมวย คสช.” ว่างั้น

คสช.จำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาที่นักการเมืองเหี้ย ๆ รวมหัวกันทำให้ระบบการเงินของประเทศฉิบหายจากโครงการประชานิยมว่า “ไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ”

โดยนายอภิสิทธิ์ ยกตัวอย่างเงินที่จะต้องนำไปเคลียร์ปัญหาจากโครงการจำนำข้าว 71,000 ล้านบาท เพื่อชดเชยเงินให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

และ เงินเพื่อชดใช้เงินคงคลังอีกเกือบ 42,000 [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment