Monthly Archives: กรกฎาคม 2014

กราบขอบคุณ หัวหน้า คสช.ครั้งที่ 4 ที่กรุณาโอน“สภาเกษตรกร”เข้ากระทรวงเกษตรฯ

ภาณุมาศ ทักษณา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ผมเขียนจดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 12 ถึง หัวหน้า คสช. เรื่อง กรุณายุบอีกสัก 2 -3 สภาฯเถอะครับ

ทั้ง 3 สภาที่ผมขอให้ หัวหน้า คสช.พิจารณายุบประกอบด้วย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สป.) สภาพัฒนาการเมือง และสภาเกษตรกรแห่งชาติ

[...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

จดหมายเปิดผนึกถึง หัวหน้า คสช.ฉบับที่ 25 หากยังไม่ยุบ สสปน. ก็ควรระงับ 3 โครงการในแคมเปญไมซ์อคาดามี่!

ภาณุมาศ ทักษณา

โพสต์ทูเดย์ฉบับวานนี้ พาดหัวข่าวในหน้าประชาคมอาเซียนว่า “ส่งออกแรงงานไมซ์ รับตลาดอาเซียนบูม”โดยตีพิมพ์คำให้สัมภาษณ์ของ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สสปน.

สสปน.ซึ่งเป็นอักษรย่อของ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ซึ่งเป็น องค์การมหาชน อีกแห่งหนึ่งที่พยายาม “หางาน” ให้ตัวเองว่ายังมีความสำคัญอยู่

ทั้ง ๆ ที่องค์การมหาชนแห่งนี้ น่าจะหมดความสำคัญตั้งแต่ผู้ประกอบธุรกิจการจัดงานทั้งประชุม แสดงสินค้า หรือนิทรรศการเขายืนอยู่บนขาตัวเองได้อย่างมั่นคงแล้ว

คงจำกัดได้นะครับว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 นี้ ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว 3 [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

คสช.ยุบโครงการประชานิยมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ โอน สภาเกษตรกร ไปกระทรวงเกษตรฯ

ภาณุมาศ ทักษณา

ค่ำวันที่ 29 ก.ค. 57 ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน (ครสช.) ว่า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ในฐานะหัวหน้า คสช. เห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินงานของกองทุนตามนโยบายของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2557 วงเงินรวม 9,925 ล้านบาท คือ

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน (เอสเอ็มแอล) วงเงิน 5,700 ล้านบาท กองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในหมู่บ้านและชุมชน วงเงิน 3,000 ล้านบาท และโครงการพัฒนาเมือง วงเงิน [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

การทุจริตของนักการเมืองมักถูกขุดคุ้ยจากสภาผู้แทนราษฎร แล้วไปมักจะไปจบลงที่ ป.ป.ช.

ภาณุมาศ ทักษณา
การทุจริตโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่มาจากนักการเมืองพรรคเพื่อไทย ที่มี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกฯ เริ่มที่สภาผู้แทนราษฎร ไปจบที่ ป.ป.ช.

เรื่องที่กำลังจะเขียนถึงก็เริ่มที่สภาผู้แทนราษฏรเหมือนกันครับ แต่ไม่ทราบว่าไปค้างอยู่ที่ไหน จบอย่างไร ใครพอจำได้ กรุณาเล่าให้ฟังบ้างครับ

เรื่องนี้เกิดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.คมนาคม ซึ่งกำกับดูแลกรมเจ้าท่าว่ามีพฤติการณ์ส่อเอื้อประโยชน์ ทุจริตตามกฎหมายฮั้ว

รายละเอียดมีว่า “ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.คมนาคม ซึ่งดูแลกำกับกรมเจ้าท่า มีพฤติกรรมส่อ เอื้อประโยชน์ ทุจริตผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ประกวดและสมยอมราคา (ฮั้ว)

ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยพิธีพิเศษในโครงการขุดลอกและฟื้นฟูร่องน้ำที่ ประสบอุทกภัยแม่น้ำ ปิง วัง ยม น่าน ชี มูล [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

เมื่อ คสช.ทำจริงตามพูด ก็ควรได้รับคำขอบคุณ ขอขอบคุณจากใจจริงจาก “สำนักข่าวเจ้าพระยา”

ภาณุมาศ ทักษณา
หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผมเขียน ขอบคุณ หัวหน้า คสช.ครั้งที่ 2 กรณีส่งทหารขุดคูคลองทั่วประเทศเพื่อแก้ภัยแล้งและน้ำท่วม
ผมก็เฝ้าติดตามว่า ท่านมีแผนงาน(ขอใช้คำนี้แทนยุทธศาสตร์นะครับ)ในการทำงานอย่างไรบ้าง และจากที่ติดตามมาตลอดทำให้ทราบว่าที่มีแผนไว้ดีมาก
นั่นคือตั้ง พล.ท.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายเศรฐกิจ คสช.ซึ่งเคยเป็น รองประธาน โครงการฟื้นฟูขุดลอกคูคลอง ของ ทบ.มาดูแล
จากประสบการณ์ในครั้งนั้น พล.ท.ฉัตรชัยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำ 7 หน่วยจากกระทรวงต่าง ๆ มาหารือพร้อม กรมการทหารช่าง ทบ.เพื่อวางแผนร่วมกัน
ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ คณะกรรมการที่ พล.ท.ฉัตรชัย นำเงินงบประมาณปี 2557 จากหน่วยต่าง ๆ มา “ลงขัน” ปรากฏว่ามีอยู่ทั้งสิ้น 17,000 ล้านบาท
โดยจะแบ่งงบประมาณ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

นักวิชาการไทย ไม่ใช้คำไทย พล่ามแต่คำว่า ลานีญา กับ เอลนีโญ ผ่านรายการวิทยุรัฐสภา !

ภาณุมาศ ทักษณา
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง
“ปัญหาการ ใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการ ของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่า…
“…เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ควรจะใช้คำเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก…ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ
อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ
ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ … สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี”
ผมอัญเชิญพระราชดำรงองค์นี้มาแสดง เพื่อบอกคนจำนวนมากตามผลสำรวจที่ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไปสำรวจความคิดเห็นจากชาวบ้านมาเมื่อเร็ว ๆ นี้
คือเรื่อง “ภาษาไทยบนสังคมออนไลน์ของคนรุ่นใหม่” ที่ผมอ่านผลสำรวจแล้วตกใจมาก เพราะร้อยละ 55.7 [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

คสช.ต้องตั้งเป้า “พัฒนา 3 จชต.ให้เป็นรูปธรรม เร่งสร้างงานให้เยาวชนที่ไม่มีงานทำ มีรายได้”

ภาณุมาศ ทักษณา
หลัง “ฝันร้าย” ของชาวเบตง จังหวัดยะลา ที่ถูกกลุ่มคนร้ายซุกระเบิดในรถปิกอัพ เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2557
ผมกลับไปหาข้อมูลในแฟ้มเหตุร้ายในภาคใต้มาอ่าน ยิ่งอ่านก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นว่า
สาเหตุมาจากกลุ่มผู้สูญเสียผลประโยชน์ในการค้ายาเสพติดและของเถื่อน
หาใช่การก่อเหตุของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ “ถูกป้ายสี-ถูกปลุกผี” ขึ้นมาแต่อย่างใดไม่ ดูลักษณะการก่อเหตุน่าจะเกิดจากผู้มีอิทธิพลค่อนข้างแน่นอน
ในรายงานเรื่อง “แค่คืนความเป็นธรรม คำสารภาพโจรใต้กลับใจ” ของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เมื่อเดือน สิงหาคม 2555 ที่ไปสัมภาษณ์ผู้ก่อเหตุทำให้ทราบว่า…
“ที่เจ้าร่วมขบวนการเพราะ ความโกรธแค้นที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับกุม และ สังหารเพื่อน – ญาติทั้งที่ไม่ได้กระทำความผิด”
และพูดถึงสาเหตุที่เกิดความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ว่า
“เพราะการแย่งผลประโยชน์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเถื่อน หรือยาเสพติด – มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นปัญหาการแบ่งแยกดินแดนหรือสงครามศาสนา”
ผู้เคยร่วมก่อเหตุเล่าด้วยว่า “ได้ค่าจ้างในการยิงสายข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่ครั้งละ 4 ถึง 500 บาท หากเป็นการวางระเบิดที่มีนำมาให้ก็จะได้ครั้งละ 1 หมื่นบาท”
ผู้เคยก่อเหตุอีกร้ายกล่าวว่าในยุคที่ทักษิณ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

หาก “ซุปเปอร์บอร์ด” ทำได้แค่นี้ ปฏิรูปซุปเปอร์บอร์ดเถอะ คสช.

ภาณุมาศ ทักษณา
ตอนที่เห็นรายชื่อ ซุปเปอร์บอร์ดใหม่ ๆ ผมเคยตั้งความหวังว่า
เราคงได้เห็นนิมิตใหม่ของ รัฐวิสาหกิจไทยที่เหมือนปลิงฝูงใหญ่
เพราะแต่ละคนที่ถูก คสช.เชิญมา ล้วนชำนาญการไปคนละด้าน
แต่พอเห็นคำสั่งแรกให้รัฐวิสาหกิจส่งแผนฟื้นฟู ความหวังวูบเลย
อยากบอกบรรดาซุปเปอร์บอร์ดทั้งหลายว่า ปัญหาของรัฐวิสาหกิจ
อยู่ที่ ผู้วางแผนบริหารคือบรรดาคณะกรรมการ ที่เรียกว่า บอร์ด
และ ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการที่นั่งทำงานอยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ
หากตั้งแต่ บอร์ด และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีฝีไม้ลายมือ ไม่ใช่ “เด็กเส้น”
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ก็คงจะเจริญรุ่งเรืองไม่เจ๊งวินาศสันตะโรอย่างนี้
เพราะงั้น คสช. จึงต้องไปเชิญพวกท่านมาเป็น ซุปเปอร์บอร์ด ไงครับ
ท่านรู้ไหมว่า “เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ที เปลี่ยนรัฐมนตรีที่ดูแลใหม่ครั้ง”
คำสั่งแรกของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่ดูแลก็คือ “ให้เขียนแผนฟื้นฟู”
ทุกรัฐวิสาหกิจที่เจ๊ง ๆ นั่นเขียนมาไม่รู้แล้วกี่แผ่น แต่ก็ยังโงหัวไม่ขึ้น
สาเหตุไม่ใช่เพราะแผนไม่ดี แต่ตั้งแต่บอร์ดและผู้ปฏิบัติต่างหากเล่า
ที่ไม่มีฝีไม้ลายมือในการบริหารงาน แต่เข้ามาได้เพราะนักการเมืองยัดเข้ามา
หน้าที่ของ ซุปเปอร์บอร์ด ก็คือ พิจารณาผู้วางแผนและผู้บริหารครับ
เห็นว่าไม่ได้เรื่องก็เสนอ คสช.ปลดออกไปซะ แล้วหาคนใหม่มาแทน
หรือดูแล้วบางคนพอไหวและต้องการให้โอกาสพิสูจน์ฝีไม้ลายมือ
ซุปเปอร์บอร์ดนั่นแหละ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

เหตุเกิดที่เบตง เมื่อ 25 ก.ค.2557 ทหารให้หนักแน่นเข้าไว้ อย่าเผลอปากพูดถึงแผนปฏิบัติการอย่างเด็ดขาด !

ภาณุมาศ ทักษณา
แล้วเหตุคาร์บอมที่หน้าโรงแรมฮอลิเดย์ฮิลล์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บเกือบ 40 รายเมื่อ 25 ก.ค.57 ก็เป็นข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับ

แต่ละฉบับพาดหัวข่าวตามความรู้และวุฒิภาวะของหัวหน้าข่าว หรือ ซับเอดิเอเตอร์
( หนังสือพิมพ์หัวสี ผู้พาดหัวข่าวคือ หัวหน้าข่าว ส่วนหนังสือพิมพ์หัวขาวดำ ผู้พาดคือ ซับเอดิเตอร์)

สำหรับผู้พาดหัวข่าวที่เป็นผู้ใหญ่และเข้าใจถึงสถานการณ์ของบ้านเมือง ก็อาจจะพาดหัวข่าวให้ผู้อ่านทราบว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ และผลเป็นอย่างไร

แต่สำหรับผู้พาดหัวบางคนแม้จะเป็นผู้ใหญ่ แต่ถ้าหาก “อคติ” กับ คสช.ก็คงจะพาดหัวข่าวในลักษณะเย้ยหยันแผนดับไฟใต้ของ คสช.ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อเร็วนี้ว่า ไม่ได้เรื่อง

แล้วหลังจากนั้นก็คงจะมีนักข่าวสายทหารบางคน [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

กราบขอบคุณ หัวหน้า คสช. ครั้งที่ 3 ที่กรุณาสั่งยุบ สป. – คิวต่อไปขอให้ยุบ “องค์การมหาชน” บางแห่งนะครับ

ภาณุมาศ ทักษณา
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2557 ผมเขียนบทความเรื่อง “กราบขอบคุณ หัวหน้า คสช.ครั้งที่ 2 กรณีส่งทหารขุดคูคลองทั่วประเทศเพื่อแก้ภัยแล้งและน้ำท่วม”
แล้วผมก็ว่างเว้นมิได้กราบขอบคุณอย่างเป็นทางการ แต่ก็ชื่นชมยินดีที่ คสช.ในการนำของท่าน หัวหน้า คสช. “จัดการ” กับปัญหาบ้านเมืองอยู่เงียบ ๆ
แต่วันนี้ ขออนุญาต กราบขอบคุณหัวหน้า คสช.อย่างเป็นทางการด้วยเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องที่ผม “ต่อสู้” มาอย่างยาวนาน(แฟนประจำผมคงเป็นพยานได้)
นั่นก็คือ ผมเขียนเคยเขียนบทความเรียกร้องให้รัฐบาลที่มาจากนักการเมืองยุบทิ้ง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) เพราะเห็นว่าไม่สามารถยังประโยชน์ให้สังคมได้สักเท่าไหร่
นอกจากจะเป็นแหล่งที่ กลุ่มพ่อค้า นักธุรกิจ นักการเมืองท้องถิ่น หรือนักวิชาการที่อกหัก แห่เข้ามาฟักตัว “สร้างชื่อ” ในสังคมเพื่อไต่ไปสู่องค์กรอื่น ๆ
ซึ่งองค์กรในลักษณะนี้แหละครับ ที่ทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณบานเบอะเพิ่มขึ้นทุกปี  แต่ไม่มีรัฐบาลไหนกล้าแตะเพราะบางพรรคส่งคนเข้าไปอยู่
ตอนที่ท่านนำคณะนายทหาร-ตำรวจ ยึดอำนาจในนาม คสช.ใหม่ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment