Monthly Archives: มิถุนายน 2014

เรียน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. กรุณาดึง กรมพัฒนาที่ดิน มาร่วมแก้ภัยแล้งให้แก่ชาวนาด้วย

ภาณุมาศ ทักษณา
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2557 ผมเขียนจดหมายเปิดผนึก กราบขอบคุณ หัวหน้า คสช.ครั้งที่ 2 ที่มอบหมายให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วย ผบ.ทบ.รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.
เรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ “น้ำ” 7 หน่วยงาน เพื่อวางแผนแก้ภัยแล้งไปแล้ว แต่เมื่อสำรวจดูหน่วยงานทั้ง 7 ตามข่าวแล้ว ปรากฏว่า ดูเหมือนจะตำไปหน่วยหนึ่ง
หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดชาวบ้านและเกษตรกรไม่น้อยหน้าหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบภารกิจไป นั่นคือ กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งสังกัดอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครับ
หน่วยงานนี้มีโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน มาตั้งแต่ปี 2547 คือจะขุดสระให้เกษตรกรขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณบ่อละ 19,100 บาท
แต่ไม่สามารถดำเนินการให้แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงเพราะได้รับงบประมาณจำกัด ผมเห็นว่า ไหน [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

กราบขอบคุณ หัวหน้า คสช.ครั้งที่ 2 กรณีส่งทหารขุดคูคลองทั่วประเทศเพื่อแก้ภัยแล้งและน้ำท่วม

ภาณุมาศ ทักษณา
วานนี้ 28 มิ.ย.57 ผมกราบขอบคุณ หัวหน้า คสช.ครั้งที่ 1 ที่กรุณาสั่งรื้อกฎการตั้ง ป.ป.ช.จังหวัดเสียใหม่ให้มีความรัดกุมขึ้น เพราะเคยตั้งคัดค้านเรื่องนั้นมาตลอดปีที่แล้ว
และได้เขียนด้วยว่า แม้เรื่องที่ได้รับการแก้ไขจะมิได้มาจากคำร้องขอของผม แต่อาจเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่คิดขึ้นมาได้ แต่เมื่อเรื่องตรงกัน ผมก็อดที่จะดีใจไม่ได้
เหมือนวันนี้ที่ผมต้องเขียนหนังสือกราบขอบคุณ หัวหน้า คสช.เป็นครั้งที่ 2 เพราะเห็นข่าวจากสื่อมวลชนว่า คสช.เตรียมงบ 1.3 หมื่นล้านให้ทหารขุดลอกคูคลองทั่วประเทศ
ข่าวดังกล่าวเกิดจากการให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.หลังการประชุมร่วมกับ 7 หน่วยงาน คือ
กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมเจ้าท่า สำนักนโยบายและบริหารน้ำและอุทักภัยแห่งชาติ กรมโยธาธิการ
ทั้งนี้โดยมีตัวแทนของ กรมการทหารช่าว กองทัพบกเข้าร่วมหารือเรื่องการวางแผนป้องกันภัยแล้งและน้ำท่วมตามเงินงบประมาณปี 2557 ที่เหลืออยู่ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

กราบขอบคุณ หัวหน้า คสช.ครั้งที่ ๑ ที่กรุณารื้อวิธีการและระบบการตั้ง ป.ป.ช.จังหวัด

ภาณุมาศ ทักษณา
ผมเขียนบทความการเมืองมานานมาก นับจากปี 2519 จนถึงปีนี้ก็เกือบ 40 ปีเต็ม
ได้รับความสนใจจากผู้บริหารประเทศและส่วนราชการบ้างไม่ได้บ้างไปตามเรื่อง !
เรื่องไหนได้รับการเอาใจใส่และได้รับการแก้ไขก็ปลาบปลื้มยินดีเป็นธรรมดามนุษย์
แม้เรื่องที่ได้รับการแก้ไขอาจจะมิได้มาจากคำร้องขอของผมแต่เมื่อตรงกันก็อดดีใจไม่ได้
ยกตัวอย่างข่าว คสช.รื้อกฎตั้ง ป.ป.ช.จังหวัด ที่ปรากฏใน มติชน วันที่ 28 มิย.2557 นี้
หลายท่านที่อ่านบทความผมมาอย่างต่อเนื่อง จะทราบดีว่าผม “คัดค้านเรื่องนี้มาตลอด”
ในปี 2556 หลังจากทราบว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
จะตั้ง ป.ป.ช.จังหวัด ให้ทำหน้าที่เหมือน ป.ป.ช.ส่วนกลางทุกอย่างแล้ว ผมไม่สบายใจเลย
ผมเขียนบทความคัดค้านตั้งแต่เดือนเมษายนและเดือนอื่น ๆ ที่เห็น ป.ป.ช.ดันทุรังทำต่อ
ผมให้เห็นผลว่าไม่เห็นด้วยตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติกรรมการสรรหาและผู้สมัครในพื้นที่
แสดงให้เห็นว่า ป.ป.ช.ในเรื่องคน หรืองบประมาณในการก่อสร้างสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดก็ไม่มี
ที่น่าสมเพชเวทนาเป็นที่สุดก็คือ ป.ป.ช.ใหญ่จะให้ ป.ป.ช.จังหวัดไปอาศัยศาลากลางจังหวัดอยู่
ผมไม่เห็นด้วยเพราะ ป.ป.ช.จังหวัดเป็นหน่วนตรวจสอบการทุจริตของข้าราชการในจังหวัดนั้น ๆ
แต่ดันให้ ป.ป.ช.จังหวัดไป “ซุก” อยู่ในอำนาจและบารมีของ ผู้ว่าราชการจังหวัด [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ ๒๐ ถึง หัวหน้า คสช. – นับจากนี้ คสช.ต้องกำหนดผู้ให้ข่าว เพื่อความชัดเจนและเชื่อถือได้ !

ภาณุมาศ ทักษณา
การประชุมทำความเข้าใจกับผู้บริหารสื่อมวลชน ที่ คสช.จัดขึ้น ณ หอประชุมกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เสร็จสิ้นลงเมื่อเที่ยงวันนี้ 27 มิ.ย.2557
สาระสำคัญเป็นอย่างไรเชื่อว่าทุกท่านคงจะเห็นจากข่าวตามสื่อต่าง ๆ ไปแล้ว แต่มีประโยคหนึ่งที่ผมติดใจอย่างมากคือ “หากสื่อเพียงหนึ่งเดียวโจมตี คสช.ก็ไปไม่รอด”
ประโยคนี้มาจากปาก พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ.เลขาธิการ คสช.พูดต่อหน้าตัวแทนสื่อ ที่ไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรก็ตาม แต่ผมขอบอกว่า “ใช่เลย”
ผมจึงมีจดหมายฉบับนี้มาเพื่อกราบเรียนว่า นับจากวันนี้ไป คสช.จะต้อง “กำหนดผู้ให้ข่าว” ต่อสื่อมวลชนอย่างชัดเจนว่า เรื่องไหนใครควรเป็นคนพูดหรือให้ข่าว
วันนี้ หากหน่วยงานของ คสช.ที่เกี่ยวข้องกับการ “รวบรวมข่าวสาร” จากสื่อต่าง ๆ ใช้ความสังเกตสักนิดก็จะพบข่าวที่ไม่ปรากฏ “ผู้ให้ข่าว” แพร่หลายในสื่อบ้างแล้ว
เช่นคำว่า “แหล่งข่าวผู้ใช้ คสช.” หรือ “รายงานข่าวจาก [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

หาก “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” กำหนดนโยบายการศึกษาภาคใต้ไม่รอบคอบ ก็น่าเป็นห่วงการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ !

ภาณุมาศ ทักษณา
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า สังคม –ชุมชน-สิ่งแวดล้อม ฉบับวันที่ 26 มิ.ย.57 รายงานข่าวที่ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ให้สัมภาษณ์
หลังจากนางสุทธศรี เดินทางไปมอบนโยบายการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้โดยนางสุทธศรีได้แสดงความเป็นห่วงการจัดการการศึกษาในภาคใต้ที่มีพื้นฐานค่อนข้างต่ำ
ตอนหนึ่งนางสุทธศรีพูดถึงนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนสอนศาสนาว่า มีปัญหาการเทียบวุฒิการศึกษา ทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปได้ และกล่าวว่า
“ที่ผ่านมา ศธ.ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)เข้าไปจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญเพิ่มตามสถานศึกษาปอเนาะ
เพื่อให้เด็กสามารถเทียบวุฒิในการเรียนต่อได้ รวมถึงส่งเสริมการเรียนในสายอาชีพ และจะได้รวบรวมปัญหาต่าง ๆ เสนอต่อ คสช.พิจารณาต่อไป”
อ่านแค่นี้ผมก็อดเป็นห่วงการศึกษาในภาคใต้ไม่ได้เสียแล้ว เพราะการที่ ปลัด ศธ.พูดออกมาอย่างนั้น ส่อให้เห็นว่า ปลัด ศธ.ไม่รู้ปรัชญาการศึกษาของชาวมุสลิมนะครับ
พฤติการณ์ของนางสุทธศรี ไม่ต่างไปจากข้าราชการจากส่วนกลางที่ไม่พยายามศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีของคนพื้นถิ่นเสียก่อนอย่างไรอย่างนั้น
จริงอยู่ภาคใต้คือส่วนหนึ่งของประเทศไทย ที่ทุกส่วนราชการของไทยมี “หน่วยงานในสังกัด” ไปดำเนินงานตามนโยบายอยู่ ผู้บริหารจึงมีอำนาจที่จะสั่งการให้ทำอะไรก็ได้
แต่นางสุทธศรีลืมไปแล้วหรือว่า พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนั้นต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ หลายเรื่องที่สำคัญคือที่นั่นมีชาวไทยมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาอยู่เป็นจำนวนมาก
และในขณะนี้ในพื้นที่ภาคใต้กำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่น่าไว้วางใจ เนื่องจากเกิดเหตุร้ายอยู่ตลอดเวลา โดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร
จึงอาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ในภาคใต้มีความอ่อนไหวค่อนข้างสูง [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

การป้องกันน้ำท่วมประเทศไทยในฤดูฝน – คสช.รู้ไหมส่วนราชการต่าง ๆ เขาใช้เงินงบประมาณซื้อกระสอบทรายกี่ล้านใบ

ภาณุมาศ ทักษณา
เมื่อวานนี้ 26 มิ.ย.57 มีข่าวจากกรุงเทพมหานคร ที่ทำให้ผมนึกถึงการวางแผนป้องกันน้ำท่วมของส่วนราชการต่าง ๆ ขึ้นมาทันที หลังจากอ่านข่าวนี้
ข่าวนายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมส่วนราชการ เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมประจำปี 2557
ตามข่าวบอกว่าตามแผนงานป้องกันน้ำท่วม กทม.ได้ทำความสะอาดท่อระบายย้ำยาว 3,834 กม.ดำเนินการล้างแล้ว 2,597 กม.หรือ 68.29 เปอร์เซ็นต์
เปิดทางน้ำไหลด้วยการจัดเก็บวัชพืชตามแผนงานไป 80.51 เปอร์เซ็นต์ และจัดซื้อกระสอบทรายอีก 2 ล้านใบเพื่อเตรียมความพร้อมให้ถึง 5,775,760 ใบ และอื่น ๆ
ที่ผมติดใจอย่างยิ่งก็คือการจัดซื้อกระสอบทรายของส่วนราชการ ไม่เพียงแต่กรุงเทพมหานคร(กทม.)เท่านั้นนะครับ ที่มีการจัดซื้อกันได้ทุกปีในฤดูฝน
แต่ทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำสายสำคัญ ๆ ก็มักจะจัดงบประมาณเพื่อซื้อกระสอบทรายเช่นเดียวกับ กทม. ส่วนจะมากหรือน้อยก็อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าราชการ
จำได้ว่า ผมเคยตั้งข้อสังเกตในการสั่งซื้อกระสอบทรายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มักจะสั่งซื้อกระสอบทรายมาทำเป็นทำนบที่ริมตลิ่งป้องกันน้ำท่วมโบราณสถาน
ผมไม่ทราบแน่ชัดหรอกครับว่าแต่ละปีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งซื้อกระสอบทรายจากที่ไหน ราคากระสอบละเท่าไหร่ และซื้อมากแค่ไหน [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

มันมาแล้ว “ขบวนการกวนน้ำให้ขุ่น” อ้างผล โพลล์ที่เหมือนทำกันฉุกละหุกแล้วเผยแพร่ผ่านสื่อ ?

ภาณุมาศ ทักษณา
24 มิถุนายน 2557 ผมเขียนบทความเรื่อง “สื่อ ตำรวจ และนักเคลื่อนไหวที่ อกหัก จะเป็นอุปสรรค ในการทำงานของ คสช.” เพื่อแจ้งให้ คสช.รับทราบว่า เตรียมรับสถานการณ์ไว้
แล้วในที่สุดวันนี้ก็มี พาดหัวข่าวใน ASTV ผู้จัดการออนไลน์ว่า “นักเศรษฐศาสตร์มอง คสช.ไร้ยุทธศาสตร์ ขาดกลยุทธ์ ชี้มาตรการที่ทำแก้ปัญหาเพียงระยะสั้น” (ฮา) ว่า
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือที่เรียกกันว่า กรุงเทพโพลล์ ได้สำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 27 แห่งจำนวน 60 คน
เรื่อง “ครบ 1 เดือน คสช : ผลงานในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์” โดยสำรวจระหว่างวันที่ 18 - 25 [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ ๑๙ ถึง หัวหน้า คสช. – สร้างละครสอนประชาธิปไตยชาวบ้านเถอะครับ

ภาณุมาศ ทักษณา
2 – 3 วันก่อนหน้านี้ ผมได้ขี่ม้าเลียบค่ายเพื่อบอกให้ท่านได้รับทราบถึง “ภารกิจสำคัญ” ที่ท่านอาจลืม เพราะตลอดเดือนที่ผ่านมามีแต่พายุลูกใหญ่ ๆ โหมเข้าใส
จึงเกรงว่าท่านจะลืมภารกิจการปฏิรูปการเมืองที่เป็น “รูปธรรม” ไม่ใช่ออกมาเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองที่เป็น “นามธรรม” เหมือนนักเรียกร้องออกมาป่าว ๆ กัน
ผมว่าน่ารำคาญนะครับ ที่สักแต่ออกมาพูดกันอยู่นั่นแล้ว ว่า คสช.ต้องเร่งปฏิรูปการเมือง ต้องเร่งปฏิรูปประเทศ – ก็ที่ต้องยึดอำนาจนี่ไม่เพราะต้องปฏิรูปโน่นนั่นนี่หรือ
ทำไมไม่นำเสนอเล่าว่า คสช.ควรจะปฏิรูปการเมืองอย่างไร ปฏิรูปการศึกษาอย่างไร ปฏิรูปสากกะเบืออย่างไรจึงจะสามารถตำน้ำพริกได้อร่อย(ฮา)
ผมยอมรับว่าไม่ได้มีความรู้สูงส่งอะไร แต่ก็พยายามนำเสนอการปฏิรูปในสิ่งที่พอมองเห็นเป็นรูปธรรมได้เช่น การปฏิรูปการศึกษาก็ควรวางรากฐานการผลิตครู
ด้วยการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนไปเลยว่า คนที่จะเป็นครูจะต้องผ่าน โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู และวิทยาลัยวิชาการศึกษา – ไม่ใช่ว่างงานก็มาเป็นครู
หรือการปฏิรูปการเมือง ก็กำหนดไปเลยว่า คนที่จะสมัครเป็นนักการเมืองไม่ว่าประเภทไหน ต้องผ่านหลักสูตรจากสถาบันพระปกเกล้าฯ ก่อน เป็นต้น
นอกจากการนำเสนอเรื่องเหล่านั้น ผมก็ออกมาขอร้องให้ [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.ที่เคารพ หาก พ.ร.บ.กองทุนเบี้ยยังชีพสมาชิกรัฐสภายังอยู่กรุณาสั่งยุบด้วยครับ

ภาณุมาศ ทักษณา
วันที่ 29 สิงหาคม 2556 สื่อมวลชนได้รายงานข่าวนี้อย่างแพร่หลาย ดังตัวอย่างในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่โปรยข่าวว่า
รัฐสภาไทย แจกเบี้ยยังชีพแบบถาวร อดีตสมาชิกรัฐสภา เดือนละ 1.5 หมื่นบาท หลังระเบียบกองทุน ยังชีพสมาชิกรัฐสภาไทย มีผลบังคับใช้ ดีเดย์งวดแรก 31 ต.ค.นี้ มีเข้าข่าย กว่า 3 พันคน
แล้วนำเสนอเนื้อหาข่าวว่า…
วันที่ 29 ส.ค. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกิจการสภา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่อดีตสมาชิกรัฐสภาเดือนละ 15,000 บาท ตามระเบียบกองทุนเบี้ยยังชีพสมาชิกรัฐสภาว่า
ขอให้อดีตสมาชิกรัฐสภาไทย ที่มีอยู่กว่า 3 พันกว่าคน มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ในการรับเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพเดือนละ 15,000 [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment

ไม่คบ อเมริกา และ สหภาพยุโรป เลือกคบประเทศอื่น แล้วอยู่กันอย่างพอเพียง คนไทยก็ไม่อดตายครับ !

ภาณุมาศ ทักษณา
ผมยังจำได้ ว่าเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ผมเขียนเรื่อง วัด “ใจ” ไปเลยว่า ใครรักหรือไม่รัก คสช. !
เสนอให้ หัวหน้า คสช.หาจังหวะเหมาะ ๆ เชิญ เอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ มาประชุมสักวัน
เพื่อบอกให้รู้ว่าทำไมต้องยึดอำนาจจากนักการเมืองสารเลว และจะทำอย่างไรกันต่อไป
ครั้นได้เห็นท่าทีของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ที่ข่มขืนใจประเทศไทยในห้วงเวลานี้
อีกทั้งได้อ่าน บทความของ บ.ก.สำเริง คำพะอุ เขียนไว้ในเฟซบุ๊ก วันที่ 24 มิ.ย.นี้ เรื่อง
“ต้องยอมยากลำบาก เพื่ออนาคต” ตอนหนึ่งว่า “เห็นความยากลำบากอยู่ข้างหน้า
เราจะต้องยอมสยบต่ออเมริกา ต่อสหภาพยุโรปหรือ ? ต้องรีบประกาศว่าจะต้องเลือกต้ัง
ภายใน 6 เดือน ภายใน [...]

Posted in ใต้ร่มธงไทย ภาณุมาศ ทักษณา | Tagged | Leave a comment