ผลงานรัฐบาล ทุนสำรองอันดับ12 -ส่งออกอันดับที่22ของโลก

Wilai Thawinthai ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 2 ภาพ

ไทยอยู่ในสิบอันดับแรกของโลกที่เกินดุลบัญชีเดินสะพัด มากสุด
ค้าขายได้เงินเข้าประเทศในปีที่ผ่านมา

-ทุนสำรองอันดับ12
-ส่งออกอันดับที่22ของโลก

Current Account Balance พันล้านเหรียญ (US$)

1 Germany 294,299,992,064
2 China 196,400,005,120
3 Japan 191,000,002,560
4 Korea, South 98,679,996,416
5 Switzerland 78,930,001,920
6 Taiwan 75,290,001,408
7 Netherlands 74,299,998,208
8 Singapore 56,499,998,720
9 Italy 50,759,999,488
10 Thailand 46,409,998,336

15 ธันวาคม 2560

cr.ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย

ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดถึง 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ที่น่าสังเกตคือ ในปีที่แล้ว ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเช่นกันถึง 4.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 12 % ของ GDP

หากเปรียบประเทศเป็นบริษัท ประเทศที่มีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูงจึงเหมือนกับบริษัทที่มีเงินสดหมุนเวียนในบริษัทปริมาณมาก ทำให้มูลค่าของบริษัทในตลาดสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงทางบัญชี ทำให้ประเทศที่มีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูงเช่นไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนในรูปพันธบัตรด้วย

ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่ได้ตัดสินทิศทางค่าเงินบาทเสมอไป http://www.forbesthailand.com/investment-outlook-detail.php…

Saturday 04:57

cr.Somkiat Osotsapa

https://www.facebook.com/somkiat.osotsapa/posts/1708197682569571

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

อดีตตุลาการชี้ น่าจะมีคนโดนฟ้องนอกจากธนาคารคือตำรวจ…(อีกแล้ว )

Chuchart Srisaeng

นางสาวณิชาไปขอเปิดบัญชีที่ธนาคาร 7 แห่ง รวม 9 บัญซี แล้วหลอกบุคคลอื่นให้โอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวและกลุ่มคนร้ายได้เบิกเงินจากบัญชีหลบหนีไป ต่อมาผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายหลอกให้โอนเงินให้ ได้ไปร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านตาก จังหวัดตาก พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านตากได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจกองปราบปรามและได้ตัวนางสาวนิชาไปดำเนินคดี จากนั้นได้นำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดตาก ฝากขังเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561
…..นางสาวณิชาขอยื่นประกันตัว แต่ศาลจังหวัดตากไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่า กลัวผู้ต้องหาหลบหนี ต่อมานางสาวณิชาได้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ภาค 6 ซึ่งศาลอุทธรณ์ฯ อนุญาตให้ประกัน โดยนางสาวณิชาถูกขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดตาก 3 วัน 2 คืน
…..หลังจากได้รับการปล่อยตัวนางสาวณิชาจากเรือนจำได้กล่าวว่า จะฟ้องธนาคารทั้ง 7 แห่ง ที่ให้คนร้ายนำบัตรประจำตัวประชาชนของตนเปิดบัญชีในชื่อของตน เปิดเหตุให้ตนต้องได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุดในชีวิต
…..ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขา เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้น้ันทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการน้ัน
…..การที่พนักงานของธนาคารทั้ง 7 แห่ง ทำการเปิดบัญชีให้แก่บุคคลอื่นในชื่อของนางสาวณิชา โดยไม่ได้ตรวจสอบให้ได้ความแน่ชัดว่า ผู้ที่นำบัตรประจำตัวประชาชนของนางสาวณิชาไปขอเปิดบัญชีเป็นนางสาวณิชาจริงหรือไม่ ต้องถือว่าเป็นกระทำโดยประมาทเลินเล่อและเป็นการกระทำต่อนางสาวนิชาโดยผิดกฎหมาย ธนาคารในฐานะนายจ้างของพนักงานเหล่านั้น จึงต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นางสาวณิชา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425
…..ที่มีผู้บริหารชั้นผู้ใหญ่ของธนาคารบางแห่งให้เหตุผลว่า พนักงานธนาคารไม่อาจบังคับให้ผู้มาขอเปิดบัญชีที่ใช้ผ้าหน้ากากอนามัยปิดหน้าเปิดเพื่อให้เห็นหน้าผู้มาขอเปิดบัญชีได้นั้น ถ้าเป็นเช่นนั้นธนาคารก็ต้องไม่ยอมเปิดบัญชีให้ แต่ตามความเป็นจริงทุกธนาคารต่างก็พยายามหาลูกค้าให้มาเปิดบัญชีให้มากที่สุด พนักงานคนใดหาลูกค้ามาเปิดบัญชีได้มากก็จะได้รับบำเหน็จเป็นพิเศษด้วย ข้ออ้างดังกล่าวไม่อาจนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดได้
…..นอกจากนี้ตามข่าวที่ว่า เมื่อนางสาวณิชาทราบว่ามีหมายจับก็ได้เดินทางไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา พร้อมนำหลักฐานที่ได้แจ้งความเรื่องการถูกปลอมแปลงเอกสารไปเปิดบัญชีธนาคาร แต่พนักงานสอบสวนไม่สนใจหลักฐานดังกล่าว อ้างว่าไม่ใช่หน้าที่และทำบันทึกจับกุมว่า จับกุมนางสาวณิชาได้ที่บ้านพัก
…..ถ้าข่าวดังกล่าวเป็นความจริง และในคำร้องของพนักงานสอบสวนที่ขอฝากขังนางสาวณิชาระบุว่า จับกุมนางสาวณิชาได้ที่บ้านพัก คำร้องของพนักงานสอบสวนในส่วนนี้ก็เป็นการกล่าวความเท็จต่อศาล และคำกล่าวเท็จนี้เป็นสาระสำคัญในการที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการให้ประกันตัวนางสาวณิชาหรือไม่ เพราะถ้าในคำร้องขอฝากขังกล่าวว่า นางสาวณิชาเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และคดีฉ้อโกงมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ศาลก็น่าจะให้ประกันเนื่องจากไม่เหตุที่จะกลัวว่านางสาวณิชาจะหลบหนี ถ้าเป็นเช่นนี้การที่ศาลชั้นต้นไม่ให้ประกันตัวนางสาวณิชาและทำให้นางสาวณิชาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ 3 วัน 2 คืน ย่อมเป็นผลมาจากคำร้องอันเป็นเท็จดังกล่าว จึงต้องถือว่าพนักงานสอบสวนได้กระทำละเมิดต่อนางสาวณิชาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นางสาวณิชาด้วย
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

่จิตสำนึก ฝ่ายดีใฝ่ฝัน…ครอบครัวแตกแยกไม่ใช่ปัญหา

่จิตสำนึก ฝ่ายดีใฝ่ฝัน
.
เขาใช้เวลาแปดเดือนในแต่ละปี รับจ้างกรีดยางพารา แบ่งรายได้ที่เล็กน้อยส่วนหนึ่งส่งตัวเองเรียน กศน.ในวันเสาร์ อาทิตย์ ทั้งหลักสูตรสามัญและวิชาชีพตัดผม อีกส่วนหนึ่งเข้าร้านเน็ต ค้นคว้าความรู้ด้านอิเลคโทรนิคส์ด้วยตัวเอง ที่กระท่อมของเขา ขณะที่เขาหุงข้าวด้วยไม้ฟืนจากหลุมบนดิน กินกับเห็ดกับผักหญ้า ปูปลาที่หาจากในป่าในทุ่ง ปลดทุกข์ในป่า อาบน้ำท่าในบึง
.
เด็กหนุ่มอาชีพกรีดยางคนนี้ ไม่เพียงสามารถเขียนวงจรอิเล็คโทรนิคส์เองได้ เขายังทำแผงโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าเก็บลงแบตเตอรี่ไว้ชาร์จโทรศัพท์เล่น เฟซบุ๊ค ยามฝนตกเขายังสามารถผลิตไฟฟ้าพลังไอน้ำที่ต้มจากหลุมบนดิน ทดลองทำแก๊สที่ผลิตจากการหมักข้าวในขวดน้ำอัดลม แล้วส่งไปเก็บไว้ในยางรถยนต์ เป็นพลังงานสำรอง บัดกรีวงจรอิเลคโทรนิคส์ด้วยการเผาลวดทองเหลืองด้วยไม้ฟืนแทนการใช้หัวแร้ง ฯลฯ
.
ในวันที่มีผู้สะท้อนความจริงว่า ระบบการศึกษาที่ล้มเหลว ผลิตคนรุ่นใหม่ที่ทำข้อสอบพอได้ แต่สอบตกอีคิว ทำงานไม่เป็น ไม่มีความอดทน และขาดความรับผิดชอบ (นอกจากต่อตัณหาของตัวเอง) น่าคิดว่า อะไรที่ทำให้เด็กหนุ่มผู้มีแต่ความขาดและอัตคัตขัดสน จึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอิทธิบาท4 เชี่ยวชาญทั้งวิชาการใช้ชีวิต วิชาชีพ วิชาช่าง รวมทั้งนวัตกรรมล้ำยุค และที่สำคัญคือ….คิดเป็น
.
เขาเจียดเงินอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ท่องเที่ยว เปิดโลกหลังปิดหน้ายางในแต่ละปี …โดยติดป้ายให้บริการตัดผมฟรีไปตลอดเส้นทางกับจักรยานคู่ใจ… เดินทางเรียนรู้โลกไป และ แบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ยากแคลนสองข้างทาง ด้วยหัวใจบริสุทธิ์
.
เขาชื่อ กบ อนุรักษ์ สมมะ เด็กหนุ่มจาก จ.บึงกาฬ
.
#แรงบันดาลใจ #ไม่ยอมแพ้ #สู้ชีวิต #BLANK #คนหัวกลวง #คนค้นฅน
Photo by แมวมอง มุกดาหาร

ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

คุยกับ พิพัฒน์ธนชัย สระกวี ชายตาบอดผู้ฟ้อง 112 หญิงตาบอด

คุยกับ พิพัฒน์ธนชัย สระกวี ชายตาบอดผู้ฟ้อง 112 หญิงตาบอด

Published on Tue, 2018-01-09 19:15

ศรายุธ ตั้งประเสริฐ สัมภาษณ์

เกิดกระแสความสนใจข่าวจำคุก 1 ปี 6 เดือน หญิงตาบอดโพสต์เฟสบุ๊ค 112 ว่าเป็นความจริงหรือไม่ มีต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้ฟ้อง ฟ้องด้วยเหตุอะไร ประชาไทสัมภาษณ์ พิพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ผู้แจ้งความเอาผิด นูรยาฮาตี สาเมาะ หญิงพิการตาบอดผู้ถูกลงทัณฑ์ ม.112


ภาพประกอบจากเฟสบุ๊ค พัฒน์ธนชัย สระกวี

พิพัฒน์ธนชัย  สระกวี ชายผู้พิการทางสายตาวัย 32 ปี ชาวสงขลา รับว่าตัวเองเป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีเอาผิด นูรยาฮาตี

ไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัว มีเพื่อนในกลุ่มคนตาบอดแจ้งมา ผมเห็นว่าเป็นปัญหาก็เลยเป็นคนไปแจ้งความที่ สภ.โชคชัย และหลังจากนั้นก็ได้ส่งหลักฐานบันทึกการแจ้งความไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้มอบให้ผู้แทนเข้าแจ้งความดำเนินคดี

แล้วได้ติดตามความคืบหน้าไหม?

ผมไม่อยากให้เรื่องมันเงียบไป ผมพยายามติดตามความคืบหน้ามาเรื่อยๆ ตอนนั้นยังมี ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศชต. ผมก็เลยโทรตามที่ รองผู้บัญชาการ ศชต.ในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้ ทางตำรวจเขาก็มีแนวคิดไม่สั่งฟ้อง แต่คราวนี้ผมเรียนท่านว่าเขาเป็นเพียงแต่คนตาบอด นอกนั้นทุกอย่างก็เหมือนกับคนทั่วไป ไม่น่าจะเป็นเหตุผลให้ไม่ดำเนินคดี

ทางผมเองคิดว่าควรจะสั่งฟ้อง เลยไล่เรียนกับผู้ใหญ่หลายๆ ท่านในบ้านเมืองนี้ แล้วก็ผู้ใหญ่ท่านก็ให้ความสำคัญ สุดท้ายทางอัยการก็ได้มีความเห็นสั่งฟ้องคดีนี้ไป ผมอยากเห็นเรื่องนี้ถูกดำเนินคดีเป็นรูปธรรม ไม่ใช่แจ้งความแล้วหายไป

จริงๆ  ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อน แต่ที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะว่าน้องเค้ารู้เท่าไม่ถึงการ เสพข่าวด้านเดียว

คิดยังไงกับผลการพิพากษา ให้ นูรฮายาตี ต้องโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน ?

ผมมองว่าที่ศาลพิพากษาอย่างนี้ชอบแล้ว โทษที่ศาลลงไปนี่ถือว่าท่านปรานีมากเลยนะ จำคุก 3 ปี ลดเหลือ 1 ปี 6 เดือน ผมเข้าใจว่าเหตุหนึ่งที่ท่านไม่รอลงอาญาเนื่องจากว่าท่านมองว่ามันเป็นคดีความมั่นคง ถ้าท่านให้รอลงอาญา วันหน้าก็จะมีคนเอาเยี่ยงอย่าง เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกันน่ะ กฎหมายมันไม่ได้ยกเว้นคนพิการ

ท่านปรานีมากแล้วนะ (พูดซ้ำ) ท่านกรุณาให้สืบเสาะความประพฤติก่อนตัดสิน การทำความผิดก็ให้ลงโทษกันไป ในส่วนการจะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวก็ช่วยกันไป แต่มันคนละเรื่องกับคนพิการทำความผิดแล้วไม่ต้องลงโทษ ต่อไปผู้ร้ายก็ใช้คนพิการเป็นเครื่องมือกระทำความผิด

ในส่วนการที่จะอุทธรณ์ ในมุมมองของผม ผมมองว่า ศาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็ไม่น่าจะไปอุทธรณ์อีก ถ้ายังจะอุทธรณ์ ทางผมก็จะมีความเห็นทำหนังสือถึงอัยการเหมือนกันเพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับศาล สิ่งที่เกิดขึ้น ภาพลักษณ์ของคนตาบอดก็เสียมากพอแล้ว

ในฐานะที่คุณเป็นคนตาบอดด้วยกัน คุณคิดอย่างไร ถ้าจะต้องมีผู้หญิงตาบอดต้องถูกกักขังอยู่ในเรือนจำ ?

คุณต้องเข้าใจอย่างนี้ว่า คนตาบอดกับคนตาดีมันต่างกันเพียงแค่เขามีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจเพียงบางด้าน ในส่วนของคนตาบอดเขาก็เพียงแค่มองไม่เห็นเหมือนคนทั่วไป อย่างอื่นเขาก็ทำได้

การที่เขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำ มันก็เป็นการปรับปรุงนิสัยเขา มีงานอะไรที่เขาสามารถช่วยเรือนจำได้เขาก็ช่วยได้ครับ  ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทั้งผู้หญิงผู้ชาย

เรือนจำที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็น่าจะคำนึงถึงผู้หญิงที่เป็นมุสลิมะห์ หรือผู้หญิงที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วจึงไม่น่าจะเป็นห่วงอะไร ถ้าเขาไปอยู่ในเรือนจำ ทำตัวดีไม่มีปัญหาอะไร เขาก็จะได้รับการจำแนกชั้นนักโทษ ได้รับการอภัยโทษไปตามขั้นตอน

เรื่องคนพิการติดคุก รายนี้ไม่ได้เป็นรายแรกนะ ก็ไม่เป็นที่ต้องกังวลอะไร แต่สังคมอาจคิดมากหน่อยเพราะเห็นว่าเป็นคนพิการตาบอด เป็นผู้หญิง  แต่จริงๆ แล้ว ถ้าสังคมเข้าใจบริบทของคนพิการว่าเขาเป็นประชากรส่วนหนึ่งของสังคมเพียงแต่บกพร่องด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น

คุณบอกว่าคนพิการถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือ คุณไม่รู้สึกสงสารบ้างเหรอ?

ผมคิดว่า พ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือคนที่แวดล้อมเขา จะต้องบอกกับเขาว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราอยู่ในประเทศไทย ก็เหมือนกับอยู่ในบ้าน ไม่เคารพพ่อแม่ตัวเอง ไม่เคารพญาติผู้ใหญ่ มันก็ดูเป็นคนอกตัญญู

ตกลงว่าเป็นการอกตัญญูหรือการรู้เท่าไม่ถึงการณ์แน่?

น้องเขารับข้อมูลด้านเดียว ด้วยสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง ประกอบกับน้องเขาเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันคงพูดยาก แต่มีความผิดก็ต้องว่ากันไป เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง การลงโทษก็เพื่อให้ได้หลาบจำ ไม่ได้ฆ่าเขาให้ตาย ถ้าเขาพ้นโทษมา แล้วมีความสำนึกผิดสังคมก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขากลับตัวเป็นคนดี

สุดท้าย พัฒน์ธนชัยบอกว่า ถ้ามีสื่อมวลชนที่ไหนต้องการสัมภาษณ์ก็ยินดีให้ความร่วมมือ หรือจะให้ไปออกรายการทีวีก็ยินดีที่จะไป


ภาพประกอบจาก เฟสบุ๊คแฟนเพจ ไข่แมว

เกี่ยวกับคดี นูรยาฮาตี สาเมาะ

นูรฮายาตี มะเสาะ อายุ 23 ปี เป็นชาวอำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นคนพิการตาบอดทั้งสองข้างได้รับการศึกษาจากศูนย์การศึกษาพิเศษตาบอด จ.สงขลา ถึงชั้น ป.2 (หลักสูตรสำหรับผู้พิการ) ใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับคนตาบอด (สมาร์ทวอยซ์) โพสต์ความคิดเห็นและคัดลอกบทความของ ใจ อึ๊งภากรณ์ ลงในเฟสบุ๊ค หลังข่าวการสวรรคตของ ร.9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  จนเป็นเหตุให้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดตาม ม.112 หมิ่นสถาบันฯ โดยที่ศาลไม่ได้นำเหตุที่จำเลยเป็นผู้พิการทางสายตามาพิจารณาลดหย่อนโทษ เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรง

นูรยาฮาตีถูกพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกและตั้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 112 ทางครอบครัวของเธอได้นำตัวเธอเข้ารายงาตัวต่อเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียก แต่ได้รับการปล่อยตัวในชั้นสอบสวนก่อนจะถูกคุมขังในเรือนจำช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 เมื่อคดีขึ้นสู่ชั้นศาล ต่อมานูรฮายาตีให้การรับสารภาพ ศาลจังหวัดยะลาพิพากษาจำคุกเธอเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญาในวันที่ 4 มกราคม 2561

ปัจจุบันแม้ว่ามีการตัดสินในศาลชั้นต้นแล้ว คดียังไม่สิ้นสุด ทั้งโจทก์และทางจำเลยยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลอุทธรณ์หรือไม่ โดยปกติกฎหมายให้สิทธิ์กับโจทก์และจำเลยในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้น สามารถอุทรณ์ได้ภายใน 1 เดือนและยังให้ขอขยายเวลาในการอุทรณ์ได้ถ้ามีเหตุจำเป็น

ที่มา ประชาไท

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ใครทำสื่อควรอ่าน นักการเมืองควรอ่าน

Suwit Kotasin ได้แชร์โพสต์ของ Wilai Thawinthai

ใครทำสื่อควรอ่าน นักการเมืองควรอ่าน

Wilai Thawinthai ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 4 ภาพ

Cr. – Boonkua Aj Palagab

@@@: เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับพี่น้อง !!!,…

ทำไมครับ,… มันยากเย็นนักหรือที่จะเขียนข่าวชื่นชมให้กำลังใจคนดีๆ และขจัดคนชั่วออกไปจากสังคมไทย

-”เราไม่สามารถทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้,… แต่เราต้องช่วยกันสนับสนุนคนดีให้มีโอกาสบริหารชาติบ้านเมือง และขจัดคนชั่วออกไป อย่าให้มีอำนาจบริหารประเทศ”- (บางส่วนจากพระราชดำรัส ร.9)

>>> ถามจริงๆเถอะ,…
“พี่ตูนเขาเคยแสดงตนเป็นฮีโร่ ทำให้ใครหมั่นไส้หรือ” ?,…
ถึงได้มีไอ้คนที่ชื่อ-”พลาม”- ออกมาพล่าม-เห่าใส่เขาได้ไม่เว้นวัน !!!,…

เมริงอยากจะวิ่งจากเหนือสุดใต้ ผูกโซ่ตรวนห่าเหวอะไรก็วิ่งไป,… แต่ทำไมจึงต้องคอยพูดจาเสียดสี คนที่เขาทำความดีโดยไม่เคยหวังสิ่งตอบแทน

และผมก็ไม่เคยเข้าใจ ไอ้พวกสื่อเมืองไทย ?,… ว่าทำไมมันจึงต้องลงแต่ข่าวที่คอยเสี้ยมให้สังคมแตกแยก !!!,…

————–

@@@: เรื่องนายกลุงตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็เช่นเดียวกัน,…

ผมอยากถามคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่า,…
3-4 ปีที่แล้วท่านเคยร่วมปราศรัยกับท่านกำนันสุเทพ เพื่อขับไล่ระบอบทักษิณ พูดจาสาดเสียเทเสียถึงความชั่วร้ายระบอบทักษิณ,…
จนกระทั่งนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารดังเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

>>> คำถามคือ – เมื่อลุงตู่ จำเป็นต้องทำการปฏิวัติเพื่อความสงบสุขในบ้านเมือง แล้วท่านหวังจะให้คณะคสช. ลงจากอำนาจไวๆ เพื่อให้พวกท่านเข้ามาเห่าหอนในสภาแย่งชิงอำนาจกันต่อไปแบบง่ายๆ เหมือนเช่นในอดีตอีกใช่หรือไม่ ?.

สรุปคือ :- พวกท่าน (นักการเมือง) ไม่เคยสนใจเลยว่า -”ปัญหาของประเทศไทยคืออะไร”?,…

***พวกท่านสนใจ เพียงแค่จะแย่งชิงอำนาจปกครองประเทศกันเท่านั้น***

เลือกตั้ง (หาวิธีโกง) สู้เขาไม่ได้,…
ก็ชักชวนประชาชนออกมาบนถนน
เพื่อโน้มน้าวให้ทหารทำการปฏิวัติยึดอำนาจ (เพื่อไล่อีกฝ่ายออกไป)

>>>เมื่อทหารไม่มีทางเลือก,…
เพราะประชาชนบาดเจ็บล้มตายมาก
อุตส่าห์ขอร้องให้มีการยุบสภาเพื่อแก้ไขวิกฤตการเมือง

แต่ไม่มีใครฟังใคร ,…
มีแต่คนอยากจะเป็นใหญ่ / ล้วนแต่ข้าแน่ ข้าเหนือกว่าใครทั้งนั้น /
แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรล่ะ ?…

พอทหารเขาไม่โง่เง่า,… เหมือนทหารไทยในอดีต ที่ชอบเตะหมูเข้าปากหมา / ไม่ยอมลงจากอำนาจง่ายๆ

ไอ้พรรคที่เคยชวนคนไปตาย – กับไอ้พรรค ที่จ้างคนมาลอบยิงประชาชน
กำลังจะจับมือกันเพื่อขับไล่ทหาร !!!,…
ถุยยยย,… ชีวิตครับ

—————

@@@: คุณทักษิณ ชินวัตร ก็เช่นเดียวกัน ปีนี้ 69 แล้ว,… อีกไม่นานก็จะแก่ตายไป

คุณทักษิณรู้อะไรมั้ยครับ ?,…
ถ้าไม่รู้ / เพราะว่าเงินบังตาไว้
ผมจะบอกอะไรให้เอาบุญ

ชีวิตคุณทักษิณนั้น,…
จะถูกโลกจารึกไว้ ว่าเป็นนักการเมืองที่เลวร้าย
คอรัปชั่นปล้นชาติ จนไม่มีแผ่นดินอยู่ !!!,…
(เหมือนดังที่สื่ออินโดนีเซีย-เคยถามคุณว่า – ถ้าคิดว่าตนเองไม่ผิด/ทำไมไม่กลับมาสู้คดี)

คุณทักษิณต้องไม่ลืมว่า,…
คุณไม่ได้ทำร้ายเฉพาะตัวคุณเอง
แต่คุณทำร้าย-”ตระกูลชินวัตร”-
ทั้งตระกูลให้ย่อยยับพินาศสิ้น

หลังจากคุณตายไปแล้วตระกูลนี้ทั้งตระกูลจะต้องเอาปี๊บคลุมหัวเดิน / เพราะโลกจะจารึกความชั่วที่ปล้นชาติบ้านเมืองไว้ เป็นอันดับต้นๆของโลก

>>> เลิกราวางมือจากการเมืองเด็ดขาดเสียเถิด,… แล้วหมั่นสร้างความดี ในบั้นปลายชีวิตที่เหลืออยู่ อาจจะช่วยล้างบาปกรรมให้เบาบางลงได้บ้าง

เพราะอดีตชาติ-”ท่านพระชัยบุรี”- หรือลุงตู่
นั้นจะไม่มีวันให้ยอมลงจากอำนาจ จนกว่า-”เสือกระดาษ”-
ที่ตายทั้งเป็นไปแล้วอย่างคุณทักษิณ-จะตายจริงๆ

————–

*** บทความนี้ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงครับ ผมไม่ใช่สื่อประเภทที่ใครเข้ามาบริหารประเทศแล้วจะต้องด่ามั่วไปหมด !!!,…

ชาติบ้านเมืองเราจะต้องเดินไปข้างหน้าในสถานการณ์โลกที่ใกล้จะเกิดภัยสงคราม และเศรษฐกิจทั่วโลกที่ย่ำแย่

แน่นอนตามระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข / เราอยากให้มีการเลือกตั้ง

แต่ต้องถามด้วยว่า,… สถานการณ์เมืองไทย พร้อมแล้วจะเลือกตั้งหรือไม่ ?…

>>> ถ้าเลือกตั้งแล้วได้นักการเมืองน้ำเน่า หน้าเดิมๆเข้ามาแก่งแย่งชิงอำนาจกันอีก แล้วจะรีบเลือกตั้งไปหาพระแสงของ้าวอันใด ?,…

ยงยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเถิดพี่น้องไทย,… ทุกวันนี้เราประชาชนคนไทยเดือดร้อนอะไรนักหรือ กับรัฐบาล (ที่เคยเป็นทหาร)

อย่าเอาภาษีประชาชนไปละลายเล่นกับการเลือกตั้งที่ยังไม่พร้อม หรือหากนักการเมืองคนไหน อยากจะเลือกตั้งมากๆ,…

>>> ก็จงทำอย่างพี่ตูน,…
ให้วิ่งจากใต้สุดเหนือ / เหนือสุดใต้
เพื่อให้ประชาชนบริจาคอย่างน้อย 3 พันล้านขึ้นไป (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง)
แล้วท่านจะได้คำตอบที่แน่ชัดว่า,…

-”ประชาชนคนไทย,… อยากจะเลือกตั้งจริงๆหรือไม่” ?,…

:

—–boonpalagab fbusa—–
“จะเลือกตั้งทำไม/เมื่อยังไม่พร้อม”
(01 08-18)
.
https://www.facebook.com/boon.palagab.3/posts/1791743917789549

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

เลอเทอะกันใหญ่แล้ว กรณี สธ.ออก หนังสือย้ำกฎเหล็ก

เลอเทอะกันใหญ่แล้ว กรณี สธ.ออก หนังสือย้ำกฎเหล็ก ซึ่งทำถูกต้องแล้ว ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนตัว กับประโยชน์ส่วนรวม หรือกฎหมายเจ็ดชั่วโคตร ซึ่งใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคน เข้มงวดมาก เอาโทรศัพท์มาชาร์จไฟราชการ ถือว่ามีความผิด ใช้ซองตราครุฑใส่เงินไปให้ของขวัญก็ผิด

รพ. รัฐ มีปัญหาขาดทุนหนัก พี่ตูนต้องออกมาวิ่งระดมเงินบริจาค หากจนท.สาธารณสุข ยังผลาญเงินโดยผิดระเบียบ เอาประโยชน์ส่วนตัว โวยเรื่องชาร์ตแบต ถือว่าทุเรศสิ้นดี

ข้อห้าม นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีในระเบียบมานมนานแล้ว
1 .ห้ามนำวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ สนง.ต่างๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
2. ห้ามนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัว มาชาร์ตไฟในสถานที่ราชการ
3.ห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของทางราชการไปในกิจธุระส่วนตัว
4.ห้ามให้พนักงานขับรถยนต์ ของหน่วยงาน ไปกระทำภารกิจส่วนตัว ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในหน้าที่ หรือภารกิจของทางราชการ
5.ห้ามนำรถยนต์ส่วนตัวและครอบครัว มาจอดค้างคืนในสถานที่ราชการ
6.ห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัวมาล้างในสถานที่ราชการ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ทุนสำรองของไทยขึ้นอันดับที่ 12 ของโลก ทะลุ 236,000 ล้านเหรียญ

สิ่งดีๆต้องเชียร์ แต่ สมคิดให้ระวังค่าบาทแข็งเกินไป

เงินสำรองไทยตอนนี้ทะลุ 236,000 ล้านเหรียญเรียบร้อยแล้ว หลังจากตอน ปี2540 ที่เราใช้เงินสำรองทุ่มเพื่อพยุงค่าเงินบาทจนหมดคลังเหมือนประเทศยากจนที่ไม่มีเงิน

วันนี้เรากลับมีเงินทุนสำรอง ลำดับ12th ของโลก ที่ต่อให้มีวิกฤตต้มยำกุ้งอีก2ครั้งก็สบาย

แต่ไม่ควรประมาทผลาญเงินจนหมดแล้วกัน

cr.Thirapatra Phcemanee

เพิ่มเติม ทองสำรองของไทยเราถือว่าไม่ขี้เหร่เลยครับ อยู่อันดับที่ 26 ถ้ามองอีกมุมนึง ถือว่ามากกว่า มาเลย์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ด้วยซ้ำ

cr.Parinya Sam

https://www.facebook.com/ThailandSkyline/posts/1059204614221132

Wilai Thawinthai ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 2 ภาพ

เงินสำรองไทยตอนนี้ทะลุ 236,000 ล้านเหรียญเรียบร้อยแล้ว หลังจากตอน ปี2540 ที่เราใช้เงินสำรองทุ่มเพื่อพยุงค่าเงินบาทจนหมดคลังเหมือนประเทศยากจนที่ไม่มีเงิน

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

สรุปภาพรวมของประเทศไทยในปี 2017 ถึงต้นปี 2018

สรุปภาพรวมของประเทศไทยในปี 2017 ถึงต้นปี 2018

• ตลาดหุ้นไทยเตรียมปิดตัว 1,800 จุด มูลค่าการซื้อขายทะลุ 90,000 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดในรอบ 43 ปี
• เงินสำรองระหว่างประเทศของไทยพุ่งแตะ 1.95 แสนล้านดอลลาร์ สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
• คาดการณ์ GDP ปี 2017 ขยายตัวถึง 4.3%
• ส่งออกข้าวมากที่สุด อันดับ 1 ของโลก
• ยอดนักท่องเที่ยวปี 2017 ทะลุ 35 ล้านคน
• ทำรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด อับดับ 3 ของโลก ประจำปี 2017
• กรุงเทพมหานคร คือ เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก ประจำปี 2017
• เชียงใหม่ ครองอันดับ 3 เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก ประจำปี 2017

• ไทยครองอันดับ 1 ประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก จากรายงานของ US News
• ครองอันดับ 4 ประเทศที่การท่องเที่ยวโดดเด่นมากที่สุดในโลก
• ครองอันดับ 6 ประเทศที่มีการเติบโตโดยภาพรวมมากที่สุดในโลก
• ครองอันดับ 7 ประเทศที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นมากที่สุดในโลก
• ครองอันดับ 7 ประเทศที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการประกอบธุรกิจ
• ครองอันดับ 13 ประเทศที่เปิดโอกาสทางธุรกิจมากที่สุดในโลก
• ครองอันดับ 17 ประเทศที่มีวัฒนธรรมทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก
• ครองอันดับ 21 ประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นทำงาน
• ครองอันดับ 26 ประเทศที่ดีที่สุดในโลกในภาพรวม
• ครองอันดับ 29 ประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก

• สำนักข่าว Bloomberg จัดอันดับให้ไทยเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 3 ปีซ้อน
• ประเทศไทยมีสถานะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เช่นเดียวกับจีน มาเลเซียและบราซิล
• ธนาคารโลกชี้ ไทยกำลังหลุดพ้นจากความยากจนและก้าวขึ้นสู่ “ประเทศที่มั่งคั่ง” แล้ว

#ThailandSkyline
© Photo: goo.gl/Csid8o

Thailand Skyline

สรุปภาพรวมของประเทศไทยในปี 2017 ถึงต้นปี 2018

• ตลาดหุ้นไทยเตรียมปิดตัว 1,800 จุด มูลค่าการซื้อขายทะลุ 90,000 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดในรอบ 43 ปี
• เงินสำรองระหว่

ดูเพิ่มเติม

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร….แจงให้หยุดแชร์ข่าวปลอม

ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.

ะเพื่อน” ซึ่งมีสมาชิกบางส่วนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการตรวจจับความเร็วรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าภาพดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย และไม่ได้เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใด โดยเป็นภาพที่เกิดขึ้นในถนนสาย Cota – Siberia ประเทศโคลอมเบีย ซึ่งเว็บไซต์ “REVISTA ENFOQUE” ได้นำเสนอภาพนี้เมื่อวันที่ 11 พ.ย.60 ที่ผ่านมา จึงขอแจ้งเตือนผู้ที่แชร์ภาพดังกล่าวโปรดหยุดแชร์ และตั้งสติในการเสพข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย ในส่วนของผู้โพสต์นั้นทางศูนย์ฯ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

“รัฐบาลไทยเป็นเผด็จการหรือเปล่า”

21

“รัฐบาลไทยเป็นเผด็จการหรือเปล่า”

เมื่อจอมพล ป.ขึ้นมาเป็น นรม.ครั้งแรก ต่อจากพระยาพหลฯ
นั้น อำนาจของจอมพล ป.กำลังรุ่งเรื่อง เต็มท่ี เพราะ (1) ทหารท่ีเป็นคู่ปรับของ
จอมพล ป.ในคณะราษฎร์ หรือที่เรียกกันตอนปฏิวัติ2475ใหม่ๆว่า “4ทหารเสือ”
นั้นหลุดจากตำแหน่งทั้งหมด (2) ทหารรุ่นเดียวกับจอมพล ป. กำลังเติบโตขึ้นมา
(3) ฐานอำนาจฝ่ายพลเรือนในคณะราษฎร ซึ่ง นาย ปรีดีฯดูแลอยู่นั้น
ได้เข้ามาสนับสนุนจอมพล ป.
อีกด้วย (นาย ปรีดีอยู่ในตำแหน่ง รมต.คลัง ต่อเนื่องกันหลายปี), (4) จอมพล ป.
กวาดล้างศรัตรูที่มีอยู่จริง และ ฝันเอา อย่างรุนแรง ถึงขั้นใซ้ศาลพิเศษ พิพากษาประหารชีวิตไปหลายสิบคน ซึ่งเป็นจุดท่ีก่อตั้งรัฐตำรวจขึ้นในเวลาต่อมา และ ยัง มีการทำรัฐประหารเพื่อแย่งอำนาจกันในกลุ่มคณะราษฎรอีกหลายครั้ง ฯลฯ นั้นคือ 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment