ก่อการร้ายในกรุงปารีส

10093

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

การก่อการร้ายที่กรุงปารีสในสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีคนตาย 129 คน บาดเจ็บกว่า 200 คน ถือเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อระบบโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ การก่อการร้ายครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ในกรุงปารีสที่เกิดขึ้นในปีนี้ นับตั้งแต่การก่อการร้ายโดยมีการบุกสังหารกองบรรณาธิการนิตยาสารชาร์ลี เอ็บโด (Charlie Hebdo) และตามมาด้วยการฆ่าแขวนคอที่โรงงานชานเมืองปารีส ความจริงมีความพยายามก่อการร้ายในปีนี้ถึง 8 ครั้ง แต่ก็มีการป้องปรามได้เพียง 5 ครั้ง และครั้งหลังสุดก็ถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญสำหรับตะวันตกและของโลก

ความจริงการก่อการร้ายครั้งนี้ถือเป็นกระบวนการต่อเนื่องนับตั้งแต่เหตุการณ์ 9/11 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่ม ISIS ก็เป็นกลุ่มที่แยกตัวออกมาจากกลุ่ม Al Qaeda ซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายถล่มตึก World Trade Center กลุ่ม ISIS นำโดย อาบู บาคร์ อัล-แบกดาดี (Abu Bakr al-Baghdadi) ซึ่งแยกตัวมากจาก Al Qaeda สามารถขยายอิทธิพลจนถึงขั้นสามารถจัดตั้งรัฐโดยรวบเอาดินแดนบางส่วนของอิรักและซีเรียไว้ นอกจากนี้ กลุ่ม ISIS ยังสามารถขยายอิทธิพลและเครือข่ายออกไปอย่างกว้างขว้าง

ปัญหาการก่อการร้ายในยุโรปและในโลกซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและแผ่กว้างขึ้นนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

ประการแรก การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในแง่ลึก ๆ เป็นภาพฉายของการเผชิญหน้าด้านค่านิยมที่แตกต่างกันซึ่ง Huntington เรียกว่า เป็นการปะทะกันด้านอารยธรรม (The Clash of Civilizations) กล่าวคือ ในขณะที่โลกเข้าสู่โลกาภิวัตน์ (Globalization) หนึ่งในองค์ประกอบคือ การเผยแพร่ค่านิยมตะวันตกที่เน้นเรื่องประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี และความทันสมัย ค่านิยมดังกล่าวจึงถูกต่อต้านจากกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงที่เรียกว่า Fundamentalism ซึ่งประกอบด้วย Taliban ในอัฟกานิสถาน,  Al Qaeda, PAS ในมาเลเซีย กลุ่มหัวรุนแรงเหล่านี้ต้องการที่จะรักษาอัตลักษณ์ความเป็นอิสลามเก่าแก่ ต้องการการปกครองแบบรัฐอิสลามที่เต็มขั้น ต่อต้านการเน้นค่านิยมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย การปะทะกันของอารยธรรมจึงเปรียบเสมือนการทำสงครามระหว่าง 2 ค่านิยมคือ ตะวันตกและอิสลาม ซึ่งเคยเกิดขึ้นในอดีตที่เรียกว่า สงครามครูเสด การก่อการร้ายครั้งนี้จึงอาจเรียกได้ว่าเป็น สงครามครูเสดครั้งที่ 2 เพียงแต่ในยุคก่อนอยู่ในยุคเกษตรกรรม จึงมีการผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ แต่ในยุคปัจจุบันเป็นยุค IT พลังของอิสลามจึงไม่สามารถต่อกรกับตะวันตกได้ ทางออกคือ การสู้อย่างผสมผสาน ศรัทราในสิ่งที่เชื่อ และใช้วิธีการพลีชีพ

t7srjKR

ประการที่ 2 การก่อการร้ายในฝรั่งเศสก็มาจากเหตุผลของการต่อสู้ระหว่างตะวันตกและ ISIS การต่อสู้ด้วยอาวุธระหว่างตะวันตกและ ISIS ในสมรภูมิซีเรียและอิรักนั้น ประเทศหัวหอกที่มีบทบาทมากในตะวันตกก็คือ ฝรั่งเศส ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่า ฝรั่งเศสจึงตกเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายของ ISIS อย่างไรก็ตาม กลุ่ม ISIS ไม่ได้หยุดการก่อการร้ายอยู่แค่ฝรั่งเศส แต่มุ่งเป้าที่จะปฏิบัติการในหลายประเทศของยุโรป โดยเฉพาะประเทศที่มีบทบาทในการส่งกำลังหรือในทางอ้อม ดังนั้น เป้าหมายของ ISIS จึงไม่ใช่เพียงแค่ประเทศในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา แต่ยังครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ที่กลุ่มประเทศตะวันตกมีสถานทูตหรือมีกิจกรรมสนับสนุน เป็นต้น

ประการที่ 3 การก่อการร้ายมิใช่จำกัดแค่กลุ่ม ISIS เพราะในปัจจุบันกลุ่มก่อการร้ายยังมีอีกหลายกลุ่ม นอกจากกลุ่ม ISIS และ Al Qaeda แล้ว ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะในเอเชียก็มีหลายกลุ่มเช่นกัน โดยกลุ่มต่าง ๆ อาจมีความสัมพันธ์กันทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างกัน อาจมีการฝึกอาวุธ หรือให้ความสนับสนุนด้านทรัพยากร แต่ทุกกลุ่มมีเป้าหมายเหมือนกันคือ ทำลายล้างค่านิยมตะวันตกและทุนนิยม

ประการที่ 4 การก่อการร้ายนั้นยังมีจุดที่สัมพันธ์กับการต่อต้านยิว โดยเฉพาะปัญหาตะวันออกกลางระหว่างอิสลาเอลกับปาเลสไตน์ กับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค การก่อการร้ายในฝรั่งเศสจะเห็นได้ว่า สถานบันเทิงโรงละครที่มีผู้เสียชีวิต 80 คน นั้นมีเจ้าของเป็นชาวยิว

ประการที่ 5 การก่อการร้ายในปัจจุบันยังผูกพันกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับการก่อการร้ายโดยตรง แต่เป็นคนในประเทศตะวันตกที่ไม่พอใจกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่และยิ่งได้รับข้อมูลการก่อการร้ายด้วยการพลีชีพ คนเหล่านี้จึงกลายเป็นผู้ก่อการร้าย การก่อการร้ายของคนเหล่านี้อาจมาจากความไม่พอใจวิถีชีวิต พฤติกรรมการแสดงออกถึงเสรีภาพจนถึงขั้นมีการดูหมิ่นเสียดสีศาสนาอิสลาม ตัวอย่างการก่อการร้ายกับนิตยาสารชาร์ลี เอ็บโด (Charlie Hebdo) เป็นภาพฉายที่ชุดที่สุด จะเห็นได้ว่า ครั้งนี้ไม่ผูกพันกับ ISIS โดยตรง

ประการที่ 6 การก่อการร้ายอยู่ในส่วนของการกลายพันธุ์ กล่าวคือ นอกจากกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงแล้วยังเกิดกับกลุ่มขวาจัดที่ต่อต้านอิสลามและกลุ่มขวาจัดที่ต่อต้านยิว

Par8333062

อาจจะสรุปได้ว่า การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในปารีสเป็นกระบวนการที่มีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์ 9/11 และขยายบทบาท ทิศทาง ความรุนแรง และขยายวงกว้างมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากการก่อการร้ายได้ปรับยุทธศาสตร์ทำเป็นสงครามกองโจร ดังนั้นไม่ว่าจะมีการเล่นงานหัวหน้าอย่าง บิน ลาเดน (Bin Laden) หรือ อัล-แบกดาดี (Al-Baghdadi) ก็ตาม กลุ่มก่อการร้ายต่าง ๆ ก็ยังคงอยู่และขยายวงมากขึ้น

การก่อการร้ายยังแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยโดยอาจจะสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์กันก็ได้ แต่กลุ่มเหล่านี้มีเป้าหมายเหมือนกันคือ ทำลายสัญลักษณ์ ค่านิยมที่ตัวเองต่อต้าน ยิ่งไปกว่านั้น การก่อการร้ายในปัจจุบันก็เข้าถึงอาวุธและมีผู้สนับสนุนในวงกว้างขึ้น และการก่อการร้ายดังกล่าวก็มีแนวโน้มขยายเครือข่ายสาขาไปสู่ทุกภูมิภาคของโลก เนื่องจากผู้ก่อการร้ายนั้นมองว่าเป็นสงครามโลกที่ต้องดำเนินทุกจุด โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือ ทำลายประชาธิปไตย ทุนนิยม เพื่อก่อตั้ง Caliphate หรือรัฐอิสลามซึ่งเคยเกิดขึ้นในอดีตในช่วงที่รัฐอิสลามจากแอฟริกาสามารถขยายอิทธิพลไปครอบคลุมบางส่วนของยุโรป เป็นต้น การก่อการร้ายในปารีสจึงเป็นเพียงภาพฉายของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยมีมาก่อน มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นและขยายวงกว้างมากขึ้น

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ความหวังของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

10065

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนของการปรึกษาหารือและฟังเสียงแนวคิดของภาคส่วนต่าง ๆ แม้ว่าผู้ร่างฯ จะมีธงอยู่ในใจเป็นสำคัญอยู่แล้วก็ตาม รัฐธรรมนูญของประเทศหมายถึง กฎหมายสูงสุดซึ่งในทางเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ 2 ส่วน ส่วนแรกเกี่ยวกับการพูดถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจของฝายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ ซึ่งทั้ง 3 อำนาจในทางรัฐศาสตร์เรียกว่า โครงสร้างเบื้องบน (Super Structure) อีกส่วนพูดถึงความสัมพันธ์ของโครงสร้างเบื้องบน (Super Structure) กับประชาสังคม (Civil Society) หรือโครงสร้างส่วนล่าง (Infrastructure) ในรูปธรรม หมายถึง การที่โครงสร้างเบื้องบนกำหนดขอบเขตของสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลซึ่งอยู่ในโครงสร้างเบื้องล่าง รัฐธรรมนูญในความหมายของเนื้อหาก็คือ ส่วนที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น ส่วนรัฐธรรมนูญในแง่รูปแบบหมายถึง การร่างกฎหมายเป็นรายลักษณ์อักษรซึ่งหมายถึง กฎหมายที่กำหนดเนื้อหาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเอง สำหรับในบางประเทศ เช่น อังกฤษ เนื้อหาดังกล่าวจะปรากฏในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณี

เมื่อพูดถึงคำว่า ประชาธิปไตย ความหมายที่แท้จริงเป็นเพียงระบบการเมืองที่มีการเลือกตั้งโดยผู้ที่ได้เสียงข้างมากจะได้มาจัดตั้งรัฐบาล การที่เสียงข้างมากชนะการเลือกตั้งและขึ้นมาทำหน้าที่รัฐบาลนั้น อาจจะอาศัยการชนะการเลือกตั้งเสียงข้างมากเพื่อมาสร้างความชอบธรรมในการปกครอง ทั้ง ๆ ที่ในการปกครองนั้นเต็มไปด้วยการผูกขาดอำนาจมีการโกงกันอย่างโจ๋งครึ่ม ดังนั้น คำว่าประชาธิปไตยซึ่งหมายถึงการปกครองโดยเสียงข้างมากจึงไม่ใช่การปกครองที่ดีเสมอไป ในประเทศจำนวนมากรวมทั้งไทยในอดีต การเลือกตั้งและการปกครองโดยเสียงข้างมากก็กลายเป็นเผด็จการเสียงข้างมากและอาศัยการได้คะแนน (ทั้ง ๆ ที่อาจจะมาจากการโกงหรือการซื้อสิทธิ์ขายเสียง) มาอ้างความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาล

ในอดีตความเลวร้ายของรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการปกครองโดยเสียงข้างมากก็ได้แสดงความเลวร้ายอย่างเด่นชัดตั้งแต่สมัยกรีก เมื่อ 300 ปีก่อนคริสตกาล เสียงข้างมากตัดสินประหารโสเครติส(Socrates) เพราะโสเครติสคิดต่างจากพวกเขา ประชาธิปไตยจึงถูกมองจากนักปรัชญาอย่างเพลโตและ อริสโตเติลว่าเป็นระบบที่เลวเช่นเดียวกับระบบการเมืองโดยคน ๆ เดียว หรือหลายคนซึ่งอาจจะดีก็ได้เลวก็ได้ การปกครองจากการเลือกตั้งเสียงข้างมากอาจจะดีก็ได้ เลวก็ได้เช่นเดียวกัน

จากแนวคิดต่อต้านประชาธิปไตยในลักษณะที่กลายมาเป็นเผด็จการเสียงข้างมากจึงได้เกิดกระแสการพัฒนาระบบการเมืองที่ดี มีจริยธรรม กระแสดังกล่าวทำให้เกิดการพัฒนาในยุโรปตะวันตกในศตวรรษที่ 16 ที่เรียกว่า กระแสเรอแนสซองซ์ (Renaissance) ซึ่งเน้นแนวคิดที่ได้จากอารยธรรมกรีกที่เรียกว่า มนุษยนิยม (Humanism) โดยหลักการคือ มนุษย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล กล่าวคือ มนุษย์สามารถสร้างหลักคิดความรู้ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า อภิปรัชญา (Metaphysics) ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้อันดับแรกของตะวันตก แนวคิดมนุษยนิยมจึงถูกต่อยอดมาโดยหลักคิดพื้นฐานที่เชื่อว่ามนุษย์เก่งและดีจึงไม่ควรถูกจำจองจากรัฐ ทั้งในแง่เศรษฐกิจและการเมือง ในแง่เศรษฐกิจก็พัฒนามาสู่แนวคิดที่ว่าด้วยเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ โดย อดัม สมิธ  (Adam Smith) ที่กล่าวถึงมือที่มองไม่เห็น (invisible hand) ส่วนแนวคิดที่กล่าวถึง เสรีนิยมทางการเมือง กล่าวโดย ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean Jaques Rousseau) ซึ่งกล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนเกิดมาอิสระ แต่ทุกแห่งหนเขาเขาถูกจำจอง” โดยกฎหมายของธรรมชาติ (Natural Law) กล่าวคือ มนุษย์เกิดมาเป็นอิสระ รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของบุคคลให้เต็มที่ และมนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกัน และมีสิทธิเสรีภาพเท่ากัน (ตามกฎหมาย) แนวคิดดังกล่าวจึงนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญของอเมริกาปี 1776 และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในยุโรปและทำให้เกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศสปี 1789 และพัฒนายุโรปให้เป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมจนถึงทุกวันนี้

ประชาธิปไตยเสรีนิยม หมายความถึง ประชาธิปไตยที่ต้องมีการถ่วงดุลเพื่อป้องกันไม่ให้กลายพันธุ์เป็นเผด็จการเสียงข้างมาก การถ่วงดุลจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการแบ่งอำนาจ (Montesquieu) เป็นระบบที่ต้องเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่

1. แบ่งแยกอำนาจ กล่าวคือต้องตั้งองค์กรที่แตกต่างกันเพื่อดูแลอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ

2. ถ่วงดุลอำนาจคือ ป้องกันไม่ให้อำนาจใดอำนาจหนึ่งรวบ 3 อำนาจกลายเป็นเผด็จการเสียงข้างมาก

3. มีการเคารพสิทธิเสรีภาพที่ไม่มีใครละเมิดได้ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

4. สิทธิจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีทางเลือกหลากหลายพหุนิยม (Pluralism) กล่าวคือ มีพรรคการเมืองให้เลือกหลายพรรค ไม่ใช่แค่พรรคเดียวแบบพรรคคอมมิวนิสต์ มีสหภาพแรงงานหลายสหภาพแรงงาน ไม่ใช่แบบนาซี คอมมิวนิสต์ที่มีเพียงแห่งเดียว

5. จะต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อถึงอายุถึงกำหนด (Universal suffrage) ไม่ใช่กำหนดรายชื่อแบบคอมมิวนิสต์

6. ปัจเจกบุคคลมีสิทธิเท่าเทียมกันทางกฎหมาย

7. เมื่อมนุษย์มีความสามารถพื้นฐานครอบครองสมบัติส่วนบุคคล ระบบประชาธิปไตยจึงต้องคู่กับทุนนิยม ระบบประชาธิปไตยเสรีนิยมอาจจะผสมกันได้ เช่น ประเทศในสแกนดิเนเวียซึ่งจะมีทุนนิยมผสมอยู่ ผิดกับคอมมิวนิสต์ที่เป็นระบบสังคมนิยม

8. ในระบบถ่วงดุลนอกจากในโครงสร้างเบื้องบน ถ้ารัฐบาลเลว ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ไว้วางใจก็สามารถเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ ถ้านิติบัญญัติเลว ฝ่ายบริหารก็สามารถยุบสภาได้ แต่การถ่วงดุลนี้จะต้องมีการถ่วงดุลจากองค์กรกลาง มีผู้ตรวจการรัฐสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และสื่อที่ต้องมีหน้าที่เป็นกลาง

ระบบประชาธิปไตยเสรีนิยมแม้จะเหมือนกันทั้ง 8 ประการ แต่ก็สามารถแบ่งเป็นระบบย่อยที่แตกต่างกันได้ 3 ระบบ คือ

1. ระบบรัฐสภา

2. ระบบประธานาธิบดี

3. ระบบกึ่งประธานาธิบดี

ในประเทศที่พัฒนาแล้วในระบบรัฐสภา เช่น อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย หรือ ญี่ปุ่น หรือระบบประธานาธิบดี เช่น อเมริกา และระบบกึ่งประธานาธิบดี เช่น ฝรั่งเศส ต่างก็มีการบริหารการจัดการที่ดีในระดับหนึ่ง จะเห็นว่าในประเทศเหล่านี้ไม่มีการขัดแย้งจนถึงขั้นเผชิญหน้าและกลายเป็นสงครามกลางเมือง เหมือนดั่งเช่น ประเทศในละตินอเมริกา หรือ ไทยเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา ประเทศที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ ในแง่ทฤษฎี ระบบไม่แตกต่างจากยุโรปและอเมริกา แต่สิ่งที่แตกต่างคือ ระบบการศึกษา ค่านิยม จะเห็นได้ว่า ประเทศที่ได้กล่าวถึงรวมทั้งไทย องค์กรกลางไม่ทำงาน มีการคอรัปชั่น และค่านิยมอุปถัมภ์ก็มีส่วนทำลายประชาธิปไตย ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพต่ำก็เป็นเหยื่อของสื่อและสื่อก็กลายเป็นผลประโยชน์ของระบบการเมือง

ปัญหาการศึกษาและค่านิยมที่ไม่ได้รับการแก้ไข จะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังร่างอยู่นี้ก็อาจไม่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ ที่ตามมาด้วยปัญหาร้อยแปด รัฐธรรมนูญที่ดีต้องใช้เป็น 10 ปี เพราะมองระยะยาว ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนรัฐธรรมนูญไทยในช่วง 10 ปีมีรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ การร่างรัฐธรรมนูญต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนที่มองเห็นภาพฉายในอนาคต ต้องคำนึงถึงบริบททางการเมืองทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รัฐธรรมนูญถึงจะอยู่ยงคงกระพัน และเป็นรัฐธรรมนูญที่ดี ผู้เขียนเชื่อว่า รัฐธรรมนูญที่ร่างกันอยู่คงจะไม่สามารถตอบโจทย์ประเทศไทยได้อย่างที่หลายคนกำลังตั้งความหวังไว้เช่นเดียวกับผู้เขียน

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ประชามติของอังกฤษ

10031

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

หลังจากที่สหภาพยุโรปได้พ้นภัยจากความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เงินสกุลยูโรต้องพังทลายและความเสี่ยงที่เกิดจากกรีกจะออกจากยูโรโซน โดยอาจจะนำมาซึ่งความแตกแยกและสร้างปัญหาให้กับการรวมกลุ่มทั้งในกรอบยูโรโซนและสหภาพยุโรป

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปก็ยังไม่ได้จบลง สัญญาณใหม่ของปัญหากำลังก่อตั้งขึ้น นั่นคือ แผนการของรัฐบาลอังกฤษที่จัดให้มีการหยั่งเสียงประชามติระหว่างปี 2017-2018 เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจว่า อังกฤษจะอยู่หรือถอนตัวจากสหภาพยุโรป

แนวคิดที่จะให้มีการหยั่งเสียงประชามติว่าจะให้อยู่ในสหภาพยุโรปหรือจะออกเป็นแนวคิดของนายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน ซึ่งได้ประกาศในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวาระแรก ความจริงจุดประสงค์ของเดวิด คาเมรอน คือ ต้องการเอาใจกบฏภายในพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวนโยบายการรวมกลุ่มอย่างลึกซึ้งของสหภาพยุโรป ในจำนวนนี้ยังมีกบฏอีกกลุ่มที่ต้องการถอนอังกฤษออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป ขณะเดียวกันเดวิด คาเมรอน ก็ต้องการใช้การประชามติเป็นที่กำราบกบฏให้เงียบลงเพราะเชื่อว่า ผลการลงประชามติจะออกมาในทางบวก กล่าวคือ ประชาชนคงต้องการรักษาสมาชิกภาพในสหภาพยุโรปต่อไป นอกจากนั้น เป้าหมายอีกประการของเดวิด คาเมรอน คือ ต้องการลอกเลียนแบบนายกรัฐมนตรีมาร์กาเรต แทตเชอร์ ที่ต้องการสร้างแรงกดดันต่อสหภาพยุโรปเพื่อขอเจรจาใหม่ให้ได้เงื่อนไขซึ่งประชาชนอังกฤษต้องการ เพราะทุกวันนี้เดวิด คาเมรอน และประชาชนอังกฤษยังมีความรู้สึกว่า อังกฤษได้เสียอธิปไตยมากเกินไปในการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

อย่างไรก็ตาม กาลเวลาผ่านมาหลายปี แถมอยู่ในช่วงวิกฤตสหภาพยุโรป บริบทดังกล่าวนี้ทำให้ประชาชนอังกฤษเริ่มที่จะไม่พอใจในการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปมากขึ้น โดยมองว่า วิกฤตนี้ส่วนหนึ่งมาจากสหภาพยุโรป นอกจากนั้นยังทำให้กบฏภายในพรรคที่ต้องการถอนอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปมีจำนวนมากขึ้น ปัญหาดังกล่าวอาจทำให้เกิดการแตกแยกของพรรคอนุรักษ์นิยม และถ้าเดวิด คาเมรอนไม่หาแนวทางแก้ไข และถ้าไม่วางกลยุทธ์ให้เหมาะสม การหยั่งเสียงประชามติในอนาคตจะทำให้อังกฤษมีโอกาสออกจากสหภาพยุโรปสูงขึ้น

ความไม่พอใจสหภาพยุโรปของเดวิด คาเมรอนอธิบายได้ด้วยแนวคิดของคนอังกฤษที่เห็นคุณค่าของอธิปไตยและแนวคิดของพรรคอนุรักษ์นิยม กล่าวคือ ถึงแม้ว่าจะไม่ปฏิเสธสหภาพยุโรปแต่ก็ต้องการเงื่อนไขใหม่ที่สอดคล้องกับผลประโยชน์แห่งชาติของอังกฤษ เช่นเดียวกันกับมาร์กาเรต แทตเชอร์ นายเดวิด คาเมรอนจะมีความเห็นต่างจากผู้นำประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี หรือกลุ่ม Benelux ที่มีแนวคิดรวมสหภาพยุโรปให้แน่นแฟ้นทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ บางคนถึงขั้นต้องการให้พัฒนาไปสู่การเป็นสหรัฐยุโรป นี่จึงเป็นเหตุผลการรวมกลุ่มที่ใกล้ชิดลึกซึ้ง เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งประชาคมยุโรป ปี 1958 (ความจริงเกิดจาการจัดตั้งประชาคมถ่านหินยุโรป ปี 1952)

พัฒนาการการรวมกลุ่มอย่างลึกซึ้งของสหภาพยุโรปนับวันยิ่งสร้างปัญหา โดยเฉพาะวิกฤตเงินยูโรในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา ย่อมเป็นภาพฉายของปัญหาที่เกิดจากการรวมกลุ่มถึงขั้นมีเงินสกุลเดียวกัน ประชาชนอังกฤษจึงเริ่มที่จะไม่เห็นด้วยกับสหภาพยุโรปมากขึ้นทุกที เดวิด คาเมรอนจึงถูกกดดันจากทั้งประชาชนและกบฏภายในพรรค จึงต้องเปิดให้มีการหยั่งเสียงประชามติซึ่งคาดว่าจะดำเนินการภายในปี 2018 โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ เป้าหมายหลักของเดวิดคือ หาทางเจรจากับสหภาพยุโรปให้ปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับท่าทีและผลประโยชน์แห่งชาติของอังกฤษ กล่าวคือ ต้องการให้สหภาพยุโรปคำนึงถึงอธิปไตยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและคลายปมการรวมกลุ่มมากขึ้น ภายหลังจากที่เดวิด คาเมรอนและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง นายจอร์จ ออสบอร์น ต่างก็กำลังเดินสายเพื่อหาลู่ทางในการเจรจากับประเทศสมาชิกเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหภาพยุโรป (ในที่นี้หมายถึง สนธิสัญญาต่าง ๆ ที่ผูกมัดประเทศสมาชิกมากจนเกินไป)

ในขณะนี้ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษ นายจอร์จ ออสบอร์น ก็กำลังเดินทางเพื่อหาทางเจรจาให้ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปนและอื่น ๆ ให้ยินยอมในการแก้ไขเงื่อนไขที่จำกัดอธิปไตยประเทศสมาชิกในด้านต่าง ๆ

ประเด็นแรก อังกฤษต้องการที่จะปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้คลายปมที่เขียนไว้ว่า “Ever closer union” (รวมกลุ่มอย่างลึกซึ้งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ) เพื่อเป็นการตัดประเด็นที่สหภาพยุโรปจะไม่มุ่งสู่เป้าหมายสหรัฐยุโรปหรือไปสู่เส้นทางการรวมกลุ่มลึกซึ่งโดยเพิ่มข้อจำกัดต่ออธิปไตยแห่งชาติ

ประเด็นที่ 2 อังกฤษต้องการให้สหภาพยุโรปแบ่งเป็น 2 ทิศทาง (Two speed) กล่าวคือ ควรจะแยกการรวมกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศที่ต้องการจะขยายการรวมกลุ่มลึกซึ้งยิ่งขึ้นและอีกกลุ่มที่ไม่ต้องการขยายการรวมกลุ่มอย่างลึกซึ้ง โดยไม่ควรยัดเยียดให้ทุกประเทศรวมกลุ่มแบบ one speed

ประเด็นที่ 3 อังกฤษต้องการให้แก้ไขเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายบุคคล กล่าวคือ เงื่อนไขดังกล่าวทำให้คนในประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรป เดินทางไปทำงานที่อังกฤษ นอกจากไปหางานแล้วยังได้การประกันสุขภาพ สวัสดิการที่มาจากการเสียภาษีของคนอังกฤษ ดังนั้น อังกฤษจึงต้องการจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายบุคคล กล่าวคือ ไปทำงานได้ แต่จะไม่ได้รับสิทธิเหมือนคนอังกฤษ

ประการที่ 4 อังกฤษคำนึงถึงข้อเท็จจริงว่ามีบางประเทศอยู่นอกยูโรโซน ดังนั้นการพัฒนาสหภาพทางการเงิน สหภาพแบงกิ้งยูเนี่ยน และสหภาพทางการคลังจึงไม่ควรบังคับประเทศนอกยูโรโซนให้อยู่ในกรอบสหภาพแบงกิ้งยูเนี่ยนเดียวกัน

โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า สิ่งที่อังกฤษต้องการเจรจาให้สหภาพยุโรปผ่อนปรนเงื่อนไขในการบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับอธิปไตยของประเทศสมาชิก โดยเดวิด คาเมรอน หวังว่าจะปลดล็อคได้ และประชาชนอังกฤษจะลงประชามติให้อังกฤษอยู่ในสหภาพยุโรปต่อซึ่งเป็นสิ่งที่เดวิด คาเมรอนต้องการ อาจกล่าวได้ว่า ท่าทีของเดวิด คาเมรอนกับประชาชนนั้นสอดคล้องกันคือ ความผูกพันของอังกฤษกับสหภาพยุโรปไม่ได้ผูกพันกันแบบโรแมนติกที่จะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกัน แต่เป็นความผูกพันด้วยผลประโยชน์ซึ่งต้องตอบสนองผลประโยชน์แห่งชาติมากกว่านี้

การทำประชามติของอังกฤษจะเป็นการชี้ชะตาว่า อังกฤษจะเป็นประเทศแรกที่จะออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่ และเป็นการชี้ชะตาถึงเอกภาพและพลวัตการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปในอนาคต

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ตอกหมุดเอเชีย (Pivot Asia)

10003

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ยุทธศาสตร์ของอเมริกาในทางเศรษฐกิจและการเมืองต่อเอเชีย สามารถสรุปได้จากแนวทางที่เรียกว่า ตอกหมุดเอเชีย (Pivot Asia) ซึ่งในระยะหลังได้เปลี่ยนชื่อใหม่คือ การพัฒนาดุลยภาพใหม่ (Rebalancing) เนื่องจากคำว่า ตอกหมุดเอเชีย สร้างความอ่อนไหวให้กับพันธมิตรในเอเชียของสหรัฐฯ ว่าแนวทางดังกล่าวนั้นอาจจะมีการเคลื่อนไหวทั้งในแง่บวกและลบ เนื่องจากพันธมิตรของสหรัฐฯ เริ่มไม่แน่ใจในการยึดมั่นแนวทางของสหรัฐฯ ว่าจะมีความจริงจังกับการถ่วงดุลจีนหรือไม่ ดังนั้น รัฐบาลสหรัฐฯ จึงต้องเปลี่ยนศัพท์แสงดังกล่าวเป็น Rebalancing เพื่อแสดงถึงความแน่วแน่ของนโยบายที่จะมีต่อจีน

ในแง่เศรษฐกิจ แนวนโยบายของสหรัฐคือ การสร้างพันธมิตรทั้งในระดับทวิภาคีแลพหุภาคีต่อภูมิภาคต่าง ๆ กลยุทธ์ที่จะบรรลุคือ การพัฒนาเขตการค้าเสรีรวมถึงการพัฒนาตลาดร่วมกับกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ดังนั้น ตอกหมุดเอเชีย (Pivot Asia) จึงหมายถึง การเป็นพันธมิตรกับประเทศเอเชียด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มผ่านแนวทางจัดตั้งเขตการค้าเสรีจนถึงตลาดร่วม (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ประชาคมเศรษฐกิจ) แนวนโยบายดังกล่าวของสหรัฐฯ จึงใช้ทุกวิถีทางผ่านกลไกทั้งทวิภาคีและพหุภาคี เช่น การเป็นสมาชิก East Asia Summit (การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก) การส่งเสริม TPP ซึ่งก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเมื่อมีการลงนามเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา APEC ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สหรัฐฯ จะใช้ในการตกหมุดเอเชีย (Pivot Asia)

ในด้านยุทธศาสตร์ทางการเมือง สหรัฐอเมริกาในกรอบของ Rebalancing หมายถึง การดำเนินมาตรการถ่วงดุลจีนและเป็นพันธมิตรกับกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะประเทศที่มีปัญหากับจีน ในปัญหาทะเลจีนใต้ซึ่งมีการเรียกร้องสิทธิในหมู่เกาะสแปรทลีย์ และหมู่เกาะพาราเซล ประกอบด้วยประเทศ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม บูรไน และมาเลเซีย รวมทั้งญี่ปุ่นซึ่งมีความขัดแย้งกับจีนในหมู่เกาะเซนกากุ

แนวนโยบายของสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย

1.ดำเนินมาตรการในลักษณะตามแนวคิด Collective Defense กับกลุ่มประเทศที่พูดถึง (ฟิลิปปินส์ เวียดนาม บูรไน และมาเลเซีย รวมทั้งญี่ปุ่น) และถ้าเป็นไปได้รวมอาเซียนทุกประเทศ ซึ่งเป็นแนวคิดในการป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกร่วมกันซึ่งก็คือ จีน

2.ให้พันธมิตรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการให้ใช้ฐานทัพและท่าเรือซึ่งสอดคล้องกับฐานะความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของอเมริกาที่ลดลง

3.ยังยึดหลักการให้บริเวณน่านน้ำในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกเป็นเขตเสรีในการเดินเรือ ซึ่งเป็นการท้าทายจีนที่กำหนดแนวทางที่เรียกว่า 9-Dash Zone ดังจะเห็นได้ว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ส่งเรือรบเข้าเขต 12 ไมล์ในเขตเกาะเทียมซึ่งจีนสร้างขึ้นแล้วอ้างกรรมสิทธิ์ อีกทั้งยังส่งเครื่องบินไปในเขตที่จีนกำหนดว่าเป็นเขต Air Identification zone นโยบายท้าทายเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปกป้องพันธมิตรและให้น่านฟ้าและน่านน้ำเป็นเขตเสรี โดยเฉพาะน่านน้ำนั้นให้เป็นการเชื่อมต่อจากมหาสมุทรอินเดียสู่แปรซิฟิกโดยผ่านอันดามันและอ่าวไทย เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในภาคพื้นเอเชีย

อาจจะกล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์ Rebalancing ของสหรัฐอเมริกาเป็นการดำเนินในกรอบแนวนโยบายต่างประเทศที่เรียกว่า Moneyball America

นโยบายต่างประเทศของอเมริกาตั้งแต่ในอดีตจะมี 3 แนวทาง อันได้แก่

1.Independent America ซึ่งเป็นนโยบายที่โดดเดี่ยวไม่ยุ่งกับใคร นโยบายนี้ดำเนินเมื่อศตวรรษที่แล้ว ซึ่งรู้จักกันในนามลัทธิ Monroe

2.Indispensable America หมายถึง นโยบายที่อเมริกาเป็นตำรวจโลก เป็นนโยบายที่ดำเนินในช่วงสงครามเย็น ระหว่างปี 1945-1989 ซึ่งรู้จักกันในนามลัทธิ Truman

3.Moneyball America เป็นแนวนโยบายที่ถูกใช้ในขณะนี้ เป็นการลดค่าใช้จ่ายตัวเองแต่เน้นความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตร โดยให้พันธมิตรออกค่าใช้จ่ายในการป้องกันตนเองรวมทั้งกองกำลัง และช่วยเหลือด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการให้ใช้ฐานทัพและท่าเรือ

ตอกหมุดเอเชีย (Pivot Asia) หรือ Rebalancing จึงจัดอยู่ในแนวนโยบาย Moneyball America นั่นเอง

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ยุทธศาสตร์จีน

10001

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

จีนในขณะนี้เปรียบเหมือนประเทศที่มี 2 ด้าน ซึ่งมีความขัดแย้งในตัวมันเอง ในด้านภายใน จีนกำลังเผชิญกับความจำเป็นในการปรับโครงสร้างขนานใหญ่ในทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้อัตราการเติบโตชะลอตัวลงในระดับต่ำสุดในรอบ 2 ทศวรรษ อีกด้านหนึ่ง จีนกำลังแสดงแสนยานุภาพภายนอกทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

ในด้านภายใน ประเทศจีนกำลังอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่า New normal หรือแปลว่า ความปกติแบบใหม่ ซึ่งความจริงคือ การประชาสัมพันธ์เพื่อซ่อนเร้นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ดังนั้น ข้อเท็จจริงของ New normal ก็คือ Abnormal หรือความไม่ปกตินั่นเอง ความไม่ปกติของเศรษฐกิจจีนเกิดขึ้นจากการท้าทายที่รอการแก้ไขจากรัฐบาลจีน กล่าวคือ จีนกำลังเสียความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากผลิตสินค้าที่เริ่มแข่งขันลำบากในโลก เนื่องจากประเทศจีนมีค่าแรงที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีกว่า 2 ทศวรรษ จีนจึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับสินค้าจากการพึ่งพาแรงงานมาสู่สินค้ามูลค่าเพิ่ม พัฒนาด้าน IT ก่อนหน้านี้กลไกการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนจะมาจากการส่งออกและการลงทุนของภาครัฐ ในขณะที่การส่งออกย่ำแย่ลง ส่วนหนึ่งเกิดจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวไม่ดีนัก อีกส่วนเกิดจากขีดความสามารถในทางแข่งขันของสินค้าลดลง

ผลจากการกระตุ้นผ่านการลงทุนของภาครัฐนั้นก็ได้ส่งผลกระทบในด้านลบ กล่าวคือ ทำให้เศรษฐกิจจีนแม้จะขยายตัวสูงเฉลี่ย 10% แต่ก็ทำให้เกิดการขยายตัวของลูกโป่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทำให้เกิดการขยายตัวของ shadow Bank หรือธนาคารเงา หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลท้องถิ่น และจำนวนหนี้เหล่านี้พุ่งสูงขึ้นไปถึง 260% ของ GDP ซึ่งถือว่าสูงสุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา รัฐบาลจีนจึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งหมดด้วยการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยปรับประเภทสินค้าให้เป็นสินค้ามูลค่าเพิ่ม พัฒนาทางด้าน IT หันมาเน้นการบริโภคภายในประเทศ ชดเชยการส่งออกและทดแทนการลงทุน แม้ว่าขณะนี้ทิศทางการปรับตัวจะอยู่ในลักษณะที่อยู่ในกรอบดังจะเห็นได้ว่าจากข้อมูลไตรมาส 3 นี้ การบริโภคขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ภาคการบริการขยายตัวจนถึงระดับ 51% ของ GDP ในขณะที่ภาพอุตสาหกรรมลดลง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นที่จับตาและเป็นห่วงในหมู่นักลงทุนคือ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ ดังจะเห็นได้ว่าในไตรมาส 3 เศรษฐกิจจีนขยายตัว 6.9% และนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่า ปีหน้าจะขยายตัวลดลงต่ำลงไปอีก การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนที่ต่ำกว่าเป้าที่รัฐบาลกำหนดไว้ ผสมผสานกับการที่ตลาดหุ้นตกลงอย่างมากมายเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนตัวลงรุนแรง

ปรากฏการณ์ทั้ง 3 กรณีทำให้นักลงทุนเริ่มคลางแคลงใจ และลดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลจีนในการบริหารเศรษฐกิจในช่วงขาลงนอกจากนั้นการเข้าไปแทรกแซงตลาดหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนของจีนนั้น จีนต้องใช้เงินสำรอง 5 แสนล้าน ซึ่งทำให้ทุนสำรองลดลงจาก 4 ล้านล้านอย่างฮวบฮาบ นักวิเคราะห์เริ่มตั้งข้อสงสัยในเรื่องทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนมากขึ้น กล่าวคือ นักวิเคราะห์เริ่มไม่ไว้ใจตัวเลขเศรษฐกิจของจีน ตั้งข้อสงสัยว่า จีนรวมเงินหยวนในต่างประเทศเข้ากับทุนสำรองระหว่างประเทศหรือไม่ หรือกล่าวอีกอย่างคือ ตัวเลขทุนสำรองระหว่างประเทศต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ เพราะถ้าเงินสำรองลดลง ประสิทธิภาพในการบริหารเศรษฐกิจของจีนในช่วงขาลงจะมีข้อจำกัดมากขึ้น ในการประชุมของ World Bank และ IMF เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมต่างก็มีความเป็นห่วงถึงปัญหาเศรษฐกิจจีนในอนาคตและปัญหาเศรษฐกิจจีนก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยและมีการคาดการณ์ด้วยว่า อาจจะต้องรอถึงเดือนมีนาคมปีหน้ากว่าดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะขึ้น

ในขณะที่จีนกำลังสาละวนกับปัญหาภายใน จีนก็ต้องแสดงแสนยานุภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจในภายนอก ในด้านเศรษฐกิจ จีนก็ให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนต่างประเทศทั้งในแง่การตั้ง Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) และ BRICS Bank ช่วยเหลือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเช่น การช่วยเข้ามาสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงหนองคายกับมาบตาพุดของไทย และล่าสุดจีนลงนามข้อตกลงกับอังกฤษในการเข้าไปลงทุนกิจการโรงงานไฟฟ้าปรมาณูของอังกฤษ ตลอดจนการลงทุนในด้านอื่น ๆ มีมูลค่ารวมถึง 3 หมื่นล้านปอนด์ และเป็นเหตุผลที่นายกอังกฤษให้การต้อนรับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงด้วยพรมแดงที่ยาวที่สุด และเป็นการให้เกียรติทางการทูตในระดับสูงสุด ในด้านต่างประเทศ จีนได้แสดงแสนยานุภาพด้วยการพัฒนาเส้นทางสายไหม one road one belt  โดยมีการเชื่อมต่อกับยุโรปโดยเส้นทางเรือไปยังเมือง Pyreus ของกรีก เชื่อมโยงรถไฟและถนนจากปักกิ่งผ่านไซบีเรียไปยุโรปตะวันออก และเชื่อมโยงเกี่ยวกับเส้นทางพลังงาน เช่น ท่อแก๊ส น้ำมัน จึงไม่น่าแปลกใจว่า จีนสนใจโครงการขุดคอคอดกระเพราะโครงการดังกล่าวถ้าทำสำเร็จจะช่วยร่นระยะทาง 1,200 กิโลเมตร ลดระยะเวลาในการเดินทาง 3 วัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งน้ำมันในกับจีน ประเทศจีนพึ่งพาน้ำมันซึ่งขนส่งผ่านช่องแคบมะละกาถึง 80% คอคอดกระจะช่วยลดต้นทุนส่วนนี้ลง ยิ่งกว่านั้นจีนยังขยายบทบาทต่างประเทศในเรื่องค่าเงินหยวนเพื่อที่จะให้ค่าเงินดังกล่าวเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ

ในด้านยุทธศาสตร์ทางการเมือง จีนได้ขยายอิทธิพลทางการทหารและการเมืองไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้งในตะวันออกกลางโดยเป็นพันธมิตรกับรัสเซียในการคว่ำบาตรข้อมติที่สหรัฐฯ และยุโรปสนับสนุนในคณะมนตรีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิหร่านหรือซีเรีย ในภูมิภาคเอเชีย จีนได้ขยายอิทธิพลครอบคลุมทั้งทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกด้วยการกำหนดเส้นทางเดินเรือที่ถือว่าเป็นอาณาเขตของตนในกรอบ 9-Dash  Zone ซึ่งก็กระทบกับประเทศอาเซียนที่เรียกร้องสิทธิในเกาะสแปรทลีย์ และหมู่เกาะพาราเซลไม่ว่าจะเป็น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม บูรไน และมาเลเซีย ตลอดจนไต้หวัน นอกจากนั้นจีนยังถมทะเลเพื่อสร้างเกาะเทียมในบริเวณดังกล่าวโดยอ้างว่าเอาไว้ควบคุมโจรสลัด ในทางอากาศ จีนได้ประกาศเขตภายใต้การควบคุมที่เรียกว่า Air Identification zone นอกจากนั้นจีนยังเพิ่มงบทางการทหารและเน้นพัฒนากองทัพเรือให้เข้มแข็งเพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองเส้นทางเดินเรือจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่อ่าวไทยและทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก การขยายอิทธิพลทางอากาศและทางเรือนำไปสู่การรวมตัวด้านความมั่นคงของอาเซียน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะสหรัฐฯ ได้นำนโยบายถ่วงดุลจีนที่เรียกว่า ตอกหมุดเอเชีย (ปัจจุบันเรียกว่า Rebalancing) และในอนาคตนี้ สหรัฐฯ ซึ่งปฏิเสธการรับรู้และการเรียกร้องสิทธิของจีนทั้งทางทะเลและอากาศจะเริ่มส่งกองเรือไปสู่บริเวณดังกล่าว เพื่อส่งสัญญาณให้อาเซียนและญี่ปุ่นรู้ว่าอเมริกาเป็นพันธมิตรที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ

ประเทศจีนในขณะนี้จึงมีปรากฏการณ์ที่สะท้อนภาพฉาย 2 ด้าน ด้านหนึ่งเป็นประเทศที่มีปัญหาภายใน ขณะเดียวกันด้านหนึ่งก็สะท้อนแสนยานุภาพเพื่อให้โลกรับรู้ว่าจีนกำลังขยายตัวเป็นมหาอำนาจทั้งของภูมิภาคและของโลก

ยุทธศาสตร์จีนมีผลกระทบต่ออาเซียนและไทยทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Trans-Pacific Partnership (TPP)

9892

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา 12 ประเทศสมาชิก Trans-Pacific Partnership (TPP) ก็ได้บรรลุข้อตกลงหลังจากมีความพยายามเจรจาตลอด 5 ปี โดย 12 ประเทศดังกล่าวมีอยู่ 2 ฝากมหาสมุทรแปซิฟิก อันประกอบด้วย ฝั่งแปซิฟิกตะวันออก 5 ประเทศคือ แคนาดา สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก เปรู ชิลี กับอีก 7 ประเทศอยู่ฝั่งเอเชียแปซิฟิก ประกอบด้วย 4 ประเทศอาเซียนคือ สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย และเวียดนาม กับอีก 3 ประเทศคือ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยทั้ง 12 ประเทศล้วนเป็นสมาชิกของ APEC ซึ่งมีจำนวน 21 ประเทศ

TPP กำเนิดจากแนวความคิดของนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์คือ นาย โก๊ะ จ๊กตง ร่วมกับผู้นำของชิลีและนิวซีแลนด์ โดยในการประชุม APEC ปี 2002 ที่เม็กซิโก ผู้นำทั้ง 3 ประเทศได้มีการแยกตัวออกมาประชุมเพื่อจัดตั้ง TPP ในลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะเป็นเขตการค้าเสรี หลังจากนั้นเมื่อปี 2005 บรูไนก็เข้าร่วมเป็นประเทศที่ 4 และในปี 2008 เป็นต้นมาก็มีการขยายวงโดยมีประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 8 ประเทศ และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้ง 12 ประเทศ โดยเฉพาะแรงผลักดันของประธานาธิบดีโอบามาก็มีการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปตกลงกันได้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อตกลงของ TPP ยังไม่มีผลบังคับใช้เพราะต้องผ่านขั้นตอนในการให้สัตยาบันของรัฐสภาในประเทศสมาชิกซึ่งต้องใช้เวลาอีก 6 เดือนถึง 1 ปี ทั้งนี้ข้อตกลง TPP มีลักษณะเป็นมากกว่าเขตการค้าเสรี เนื่องจากครอบคลุมหลายมิติ ตั้งแต่การส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้า บริการ การลงทุน การกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานแรงงาน ตลอดจนการปกป้องสิทธิทางปัญญา อีกทั้งมีการกำหนดเงื่อนไขในการลงโทษประเทศที่ฝ่าฟืน

CHINA-APEC/

TPP จึงถูกมองว่า เป็นข้อตกลงของศตวรรษที่ 21 คือครอบคลุมตั้งแต่เขตการค้าเสรีไปสู่มิติใหม่ เป็นการรวมกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด โดยครอบคลุม 40% ของ GDP โลก และปริมาณการค้าเท่ากับ 1 ใน 3 ของโลก

ความจริง ข้อตกลง TPP ก็เป็นข้อตกลงด้านการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) ซึ่งหมายถึง สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศสมาชิก TPP 12 ประเทศ สามารถเข้าออกระหว่างกันโดยมีภาษีศุลกากรเท่ากับ 0 และการกำหนดโควตาเท่ากับ 0 แต่ในความเป็นจริง ประเทศสมาชิกมีเงื่อนเวลาปรับลดกำแพงภาษี คือ ไม่ใช่เท่ากับ 0 โดยทันที โดยนับตั้งแต่การเจรจารอบอุรุกวัยเป็นต้นมา การรวมกลุ่มในลักษณะ Preferential zone ซึ่งยังไม่ใช่เขตการค้าเสรีได้ถูกห้ามโดยเด็ดขาด ดังจะเห็นได้ว่า ข้อตกลงหลายแห่ง เช่น อนุสัญญาโลเม่ ระหว่างกลุ่มประเทศยุโรปกับแอฟริกา คาริเบียน และแปรซิฟิก ต้องแปลงเป็นสนธิสัญญา Cotonou (Cotonou เป็นชื่อเมืองหลวงของประเทศเบนิน ซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกา) โดยเหตุผลดังกล่าว ตั้งแต่ปี 1995 การเจรจารอบอุรุกวัยมีผลบังคับใช้จึงมีลักษณะเป็นเขตการค้าเสรี เพียงแต่หลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขกำแพงภาษีโดยมีเวลาในการปรับตัว แต่เป้าหมายสุดท้ายคือ ปรับให้เหลือ 0

การที่การเจรจารอบอุรุกวัยห้ามทำ Preferential zone นั้น มาจากเหตุผลซึ่งขัดกับหลักการประเทศที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (Most favoured nation: MFN) ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันสำหรับสินค้าในประเทศสมาชิก WTO

ดังที่ได้กล่าวว่า TPP นอกจากจะมีลักษณะเป็นเขตการค้าเสรี กล่าวคือ มีกำแพงภาษีเท่ากับ 0 และการกำหนดโควตาเท่ากับ 0 แล้ว ยังครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้า บริการ การลงทุน การกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานแรงงาน ตลอดจนการปกป้องสิทธิทางปัญญา การเข้าเป็นสมาชิก TPP นั้น จึงมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ขึ้นอยู่กับว่า ประเทศดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งอะไร เช่น สหรัฐอเมริกาจะได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีบริการและการลงทุน การปกป้องสิทธิทางปัญญา การกำหนดมาตรฐานแรงงาน และส่วนหนึ่งสามารถขยายสินค้าไปยังประเทศสมาชิก แต่สหรัฐอเมริกาจะประสบกับด้านลบคือ สินค้าจากประเทศสมาชิกที่มีต้นทุนแรงงานต่ำก็จะเข้าไปในอเมริกาซึ่งจะเกิดปัญหาการว่างงานที่มาจากอุตสาหกรรมประเภทที่แข่งขันไม่ได้ ในกรณีของญี่ปุ่น ข้อดีคือจะขยายตลาดได้กว้างขึ้น โดยเฉพาะตลาดอเมริกา แคนาดา แต่จะถูกกระทบจากสินค้าเกษตรของอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะกระทบกับชาวไร่ชาวนาของญี่ปุ่น ประเทศที่กำลังพัฒนาเช่น ชิลี เปรู หรือมาเลเซียก็จะได้ผลดีในแง่สามารถส่งสินค้ามายังตลาด โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ได้มากขึ้น เนื่องจากไม่มีกำแพงภาษี แต่ประเทศเหล่านี้จะถูกกระทบจากค่ายาที่แพงขึ้นจากการปกป้องสิทธิทางปัญญา อีกทั้งมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม

TPP-map-620x330

เป็นที่น่าสังเกตว่า การเข้า TPP มีทั้งด้านบวกและด้านลบ แต่ทำไมทั้ง 12 ประเทศจึงตกลง เหตุผลสำคัญคือ ข้อตกลงประเภทนี้ ประเทศสมาชิกจะมองผลได้ในลักษณะ Absolute gain มิใช่ relative gain กล่าวคือ มีทั้งด้านบวกและลบ แต่หักลบกันสุทธิต้องเป็นบวก ในส่วนที่เป็นด้านลบก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเข้าไปแก้ไขและบรรเทา น่าสังเกตว่า ถ้ามีโอกาสเข้าร่วมเจรจา ประเทศเหล่านี้ก็มีความได้เปรียบ เพราะสามารถที่จะกดดันและผลักดันข้อสรุปเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ในขณะที่ข้อตกลงยังไม่เสร็จดีกว่ารอจนข้อตกลงเสร็จแล้ว เพราะนั่นหมายความว่า ประเทศดังกล่าวจะไม่มีโอกาสกำหนดทิศทางของข้อตกลง เพียงแต่จะรับหรือไม่รับเท่านั้นเอง

ข้อตกลง TPP ทั้ง อเมริกาและญี่ปุ่นถือว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและถ่วงดุลกับจีน TPP จึงเปรียบเสมือนรูปธรรมของนโยบายตอกหมุดเอเชีย (Pivot  Asia) ของโอบามา การที่นาย Abe นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นตัดสินใจเข้าร่วม TPP เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันซึ่งถือเป็นลูกศรดอกที่ 3 ของนโยบายลูกศร 3 ดอกของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นจะได้เปรียบจีนเพราะจะสามารถส่งสินค้าไปอเมริกา แคนาดา และประเทศละตินอเมริกาโดยมีกำแพงภาษีเท่ากับ 0 TPP สำหรับทั้งสองประเทศมหาอำนาจคืออเมริกาและญี่ปุ่นจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือการถ่วงดุลและต่อรองอำนาจระหว่างจีนนั่นเอง

TPP จะเป็นประเด็นถกเถียงในไทย ด้านหนึ่งต่อต้านโดยอ้างว่า ยาจะแพงขึ้น จะต้องมีการปรับมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น อีกทั้ง เราไม่จำเป็นต้องทำ TPP เพราะทำเขตการค้าเสรีกับประเทศอื่นไว้แล้ว ยกเว้น อเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ผลได้จึงไม่คุ้มผลเสีย แต่อีกด้านหนึ่งจะมีแรงกดดันกับนักธุรกิจส่งออก จะเห็นว่า ประเทศไทยจะเสียความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีก สินค้าไทยโดยเฉพาะสิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ จะไม่สามารถแข่งกับเวียดนาม และมาเลเซียซึ่งอยู่ใน TPP ได้ ยิ่งกว่านั้นประเทศที่อยู่ใน TPP ยังสามารถดึงการลงทุนจากประเทศอื่น ๆ มากขึ้น การลงทุนในไทยจะถูกกดดันให้ย้ายฐานไปเวียดนามและมาเลเซียเพิ่มขึ้น ในกลุ่มยานยนตร์ แม้ไทยจะได้เปรียบในขณะนี้ แต่ถ้าไทยไม่เข้า TPP ในระยะกลางและระยะยาวย่อมประมาทไม่ได้ เนื่องจากเวียดนามหรือมาเลเซียก็สามารถพัฒนาขีดความสามารถในส่วนนี้ได้และจะได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการลงทุน เนื่องจากสินค้าใน TPP ด้วยกันไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

ในความเห็นของผู้เขียน การเข้า TPP แม้จะมีทั้งด้านบวกและด้านลบ อีกทั้งมีผู้ต่อต้านก็เยอะ อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่า การไม่เข้าจะมีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพียงแต่การเข้าไปนั้น รัฐบาลจะต้องมีมาตรการส่งเสริมในการบรรเทาผลกระทบในด้านลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องยา หรือมาตรฐานอื่น ๆ ใน TPP

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ประเทศไทยกับตำแหน่งประธาน จี77

14432375701443237590lรศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ประเทศไทยได้รับมติเอกฉันท์จากกลุ่ม 77 ได้เป็นประธานสำหรับปี 2016 โดยในปัจจุบัน ประเทศที่เป็นประธานคือ แอฟริกาใต้ การที่ได้รับมติให้เป็นประธานทำให้รัฐบาลมีความภูมิใจและถือเป็นเกียตริภูมิของประเทศไทยด้วย อีกทั้งแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ ความจริงกลุ่ม 77 ในปัจจุบันมีสมาชิก 134 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยประเทศที่กำลังพัฒนา จุดเริ่มต้นของกลุ่ม 77 เกิดขึ้นในทศวรรษ 1960 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการซึ่งประกอบด้วยประเทศกำลังพัฒนา 77 ประเทศ โดยเกิดขึ้นหลังการประชุมครั้งแรก United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ในปี 1964

จุดผลักดันให้เกิดกลุ่ม 77 อาจจะกล่าวได้ว่ามาจากพัฒนาการทางการเมืองระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1944 ประเทศตะวันตกซึ่งคาดว่าจะมีชัยชนะต่อนาซีได้มีการทำข้อตกลงเบรตตันวูดส์ ซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งธนาคารโลก (World Bank) และ International Monetary Fund (IMF) องค์การการค้าระหว่างประเทศ (ITC) ซึ่งกลายเป็น GATT และการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนตายตัว ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีสมาชิกมากมายนัก นอกจากนั้น ประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ยังเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกไม่ว่าฝรั่งเศส อังกฤษ หรือเนเธอร์แลนด์ กลุ่มประเทศซึ่งเป็นผู้ชนะสงครามในภายหลังได้ปรึกษาหารือและนำไปสู่การจัดตั้ง United Nations (UN) ซึ่งก็ประกอบด้วยองค์กรย่อย ๆ ต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น UNESCO FAO เป็นต้น องค์กรหรือกลไกระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นจึงเป็นการกำหนดโดยประเทศพัฒนาแล้วซึ่งทำให้กฎเกณฑ์หลายปะการไม่เอื้อต่อประเทศด้อยพัฒนา

ในช่วงทศวรรษ 1950-1960 ประเทศอาณานิคมเริ่มมีเอกราชอธิปไตยเพิ่มขึ้นมากมาย ประเทศเหล่านี้คือกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนา ซึ่งต้องยอมรับกฎเกณฑ์เหล่านี้ในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งถูกบีบรัดและเสียเปรียบเพราะเป็นการกำหนดโดยประเทศพัฒนา ประเทศด้อยพัฒนาจึงรวมตัวและเรียกร้องผ่าน UN ซึ่งหนึ่งในความสำเร็จของการเรียกร้องคือ การจัดตั้ง UNCTAD ซึ่งเป็นองค์กรที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีบทบาทอย่างมาก หลังจากนั้น กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาก็มีการรวมตัวจัดตั้งอย่างเป็นทางการหลังประชุม UNCTAD ครั้งแรกเมื่อปี 1964 ซึ่งเรียกว่า กลุ่ม 77

กลุ่ม 77 มีเป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ

ประการแรก ประสานนโยบายและผลประโยชน์เพื่อนำไปสู่การเจรจากับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในกรอบของ UN และ องค์กรย่อย

ประการที่ 2 ประสานนโยบายแห่งความร่วมมือระหว่างกันที่เรียกว่า South–South

แรงกดดันที่สำเร็จและเห็นได้ชัดเจนในอดีตคือการผลักดันให้เกิดระบบ Generalized System of Preferences (GSP) ซึ่งทำให้ประเทศพัฒนาไม่ว่าจะเป็นประชาคมยุโรปในสมัยนั้นหรือสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องยอมรับและจัดตั้งระบบ GSP เพื่อเอื้อให้ประเทศกำลังพัฒนา

ระบบ GSP เป็นระบบที่นำไปสู่การแก้ไขหลักการที่สำคัญของ GATT ซึ่งต่อมาคือ WTO กล่าวคือ ประการแรก หลักการต่างตอบแทน หมายความว่า ถ้าประเทศใดให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนำเข้า ประเทศที่ได้รับสิทธิ์ก็ต้องตอบสนองในลักษณะเดียวกัน

ประการที่สอง หลักการที่ด้วยประเทศที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง Most favoured nation (MFN) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) กล่าวคือ ถ้ามีการลดกำแพงภาษีในการเจรจาของ GATT ทุกประเทศก็ต้องลดในอัตราเท่ากัน โดยไม่มีข้อยกเว้น หรือถ้าประเทศใดลดมากกว่าข้อตกลง ประเทศอื่นในสมาชิก GATT ก็จะได้อานิสงส์ด้วย

หลักการทั้ง 2 ข้อทำให้ประเทศกำลังพัฒนาเสียเปรียบ คล้าย ๆ กับคนรวยและคนจนมานั่งกินข้าวด้วยกันแบบอเมริกันแชร์ คนจนเสียเงินเท่ากับคนรวย จึงมีการแก้ไขหลักการทั้ง 2 เพื่อให้มีการยกเว้นสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ระบบ GSP จึงเป็นส่วนสำคัญของกลุ่ม 77 กล่าวคือ ภายใต้ระบบ GSP ประเทศที่รวยต้องช่วยเหลือประเทศจน ในการลดกำแพงภาษีต่ำกว่า MFN ซึ่งอาจจะหมายถึงลดให้เหลือ 0 ก็ได้ อีกประการคือ การลดพิกัดอัตราภาษีเป็นพิเศษและเป็นการให้ฝ่ายเดียว คือ ประเทศรวยให้ประเทศจน ไม่มีการให้ต่างตอบแทน ระบบ GSP จึงเป็นความสำเร็จที่สำคัญที่มาจากการผลักดันของกลุ่ม 77

ประเทศไทยมีโอกาสเป็นประธานจึงถือว่าเป็นการยอมรับจากสังคมโลก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ทั้งในแง่ของการยอมรับประเทศและการยอมรับรัฐบาล ทั้งที่ก่อนหน้านี้ถูกวิจารณ์ว่ามาโดยไม่ชอบธรรมก็ตาม โดยต้องยอมรับว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ใช้เวลา 1 ปี ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นที่ยอมรับของคนในประเทศซึ่งถือเป็นการสร้างความชอบธรรมเพื่อชดเชยกับความไม่ชอบธรรมในตอนต้น การยอมรับนี้ก็มีส่วนช่วยให้สังคมโลกมองประเทศไทยและรัฐบาลด้วยสายตาที่ดีขึ้น และเป็นเหตุผลที่ไทยได้เป็นประธานกลุ่ม 77 นอกเหนือจากเหตุผลการ Rotate ตำแหน่งประธานตามภูมิภาค

การที่ไทยได้เป็นประธานจะเปิดโอกาสให้รัฐบาลประสานผลประโยชน์ประเทศกำลังพัฒนาในการต่อรองกับประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งนี้ กลุ่ม 77 ได้กำหนดกฎบัตรและวางโครงสร้างปี 1967 ตั้งแต่การประชุมที่ Algier ในปัจจุบัน กลุ่ม 77 มีสถานที่ที่เรียกว่า chapter Liaison อยู่ในนิวยอร์ก อยู่ใน IMF และ World Bank ที่วอชิงตัน อยู่ใน FAO ที่โรม อยู่ใน UNESCO ที่ปารีสและที่เจนีวา นอกจากนั้นภายใต้กลุ่ม 77 ยังมีกลุ่ม 24 ที่ประสานผลประโยชน์ด้านการเงินมีออฟฟิศอยู่ที่ IMF และ World Bank

ประเทศไทยในฐานะประธานจึงสามารถประสานผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศกลุ่ม 77 เพื่อต่อรองกับประเทศพัฒนาแล้วดังกล่าว โดยประเด็นที่ไทยสามารถผลักดันได้ร่วมกันกับกลุ่ม 77 คือ การผลักดันให้ประเทศพัฒนาแล้วลดพิกัดภาษีหรือลดการกีดกันลง หรือที่เรียกว่า Market access นอกจากนั้นประเทศไทยสามารถประสานผลประโยชน์ในการแก้ไขรายละเอียดในองค์การระหว่างประเทศเช่น IMF หรือ World Bank เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรเหล่านี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนา

นอกจากนี้ ประเทศไทยในฐานะประธานยังสามารถที่จะประสานผลประโยชน์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม ร่วมกับกลุ่ม 77 หรือที่เรียกว่า South–South อีกทั้งประสบการณ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของไทยก็พอจะถ่ายทอดให้กลุ่ม 77 ได้ในทางหนึ่ง

การที่ไทยได้เป็นประธานยังถือได้ว่า นอกจากภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับแล้ว ในส่วนเนื้อหาบทบาทยังมีส่วนที่ไทยจะผลักดันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนาในเวทีระหว่างประเทศ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการล้มร่างรัฐธรรมนูญ ?

444444444444

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ปรากฏว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอมา ด้วยคะแนนเสียง 135 ต่อ 105 เสียง เท่ากับว่า ความพยายาม 1 ปี ในการมีรัฐธรรมนูญเป็นอันชะงักไปชั่วคราว คงต้องรอเงื่อนไขของกาลเวลาซึ่งต้องรอเวลาอีกเกือบ 2 ปีกว่าที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ (ถ้ารัฐธรรมนูญใหม่สามารถผ่านประชามติได้)

การคว่ำร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) (ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.) กลายเป็นที่ถกเถียงและมีเหตุผลมาอธิบายนานาประการทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ไม่รับ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนขอวิเคราะห์เหตุผลที่นำไปสู่การไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญ ตลอดจนผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ตามมา โดยเราอาจจะแบ่งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่ต้องการที่จะให้มีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมอย่างแท้จริง กล่าวคือ เป็นประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีองค์กรอิสระที่สามารถถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิผล ต้องการระบบการเมืองที่รัฐบาลมีความชอบธรรมในการบริหารการจัดการ คือ นอกจากจะไม่โกงแล้วยังต้องมีประสิทธิภาพในการบริหารด้วย กลุ่มนี้โดยแง่หลักการกลายเป็นกลุ่มที่คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยเห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้นยังมีจุดที่ขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยเสรีนิยม อาทิเช่น นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง มีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและปรองดองแห่งชาติ(คปป.) ซึ่งเปรียบเสมือนกลไกในการยืดเนื้อหาของเผด็จการต่อไป มีสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจำนวนหนึ่ง บ้างก็ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งแบบสัดส่วน (Proportional representation) เพราะเอื้ออำนวยการนำเอากลุ่มผลประโยชน์เข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองโดยตรง

กลุ่มที่ 2 จะเป็นกลุ่มซึ่งโดยผิวเผินจะสนับสนุนหลักประชาธิปไตยเสรีนิยมเหมือนกลุ่มแรก แต่โดยลึก ๆ แล้ว กลุ่มเหล่านี้ต้องการที่จะนำเอาระบบเผด็จการเสียงข้างมากหรือระบบทักษิณกลับมาใหม่ กลุ่มนี้จะสนับสนุนรัฐธรรมนูญปี 2540 เพราะแม้รูปแบบของรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะใช้หลักการประชาธิปไตย แต่ในทางความเป็นจริงเป็นการเปิดทางให้กลุ่มผลประโยชน์และพรรคพวกเข้ามากุมกลไกทางการเมือง คนเหล่านี้มักจะอ้างความชอบธรรมจากการเลือกตั้งอย่างเดียว อีกทั้ง ไม่ได้คำนึงว่าการเลือกตั้งจะบริสุทธิ์ ยุติธรรม หรือมีการโกงกันการใช้เงินหรือไม่ กลุ่มนี้คือกลุ่มที่เสียผลประโยชน์จากผลของการรัฐประหารของ คสช. พวกนี้จะคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว

กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มที่สนับสนุนระบบประชาธิปไตย ประเภทที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางการเมืองและสังคมในขณะนี้ กล่าวคือ ต้องการเน้นเสถียรภาพทางการเมืองและเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการเห็นการกลับมาใหม่ของเผด็จการเสียงข้างมาก กลุ่มนี้ต้องการเห็นรัฐธรรมนูญที่มีเงื่อนไข แม้จะไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มที่แต่เจือปนด้วยลักษณะที่ผิดเพี้ยนจากหลักการของประชาธิปไตยเสรีนิยมบ้าง แต่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง เป็นการป้องกันการเผชิญหน้าจนจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองดังที่เห็นก่อนหน้านี้ กลุ่มที่สนับสนุนรัฐธรรมนูญดังกล่าวก็คือ กลุ่มที่สนับสนุนคสช. อย่างเต็มที่ ตลอดจนนักธุรกิจส่วนใหญ่ กลุ่มเหล่านี้ก็คือกลุ่มที่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ

ความจริงนั้น ผู้อยู่ในอำนาจก็น่าจะพอใจแนวทางที่ 3 ก็คือ สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญและเมื่อพิจารณาจากวิธีการแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งแม้จะเจือปนจากหลายฝ่าย แต่ในทางปฏิบัติ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า บุคลส่วนใหญ่ที่คัดเลือกมานั้นคือกลุ่มซึ่งมาจากความผูกพันทางใจและแนวคิด ดังนั้นในทางปฏิบัติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ก็น่าที่จะโหวตให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านไป แต่เอาเข้าจริง ๆ กลับมีตรงกันข้าม อะไรคือปัจจัยหรือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผลดังกล่าว

ผู้เขียนขอวิเคราะห์ถึงปัจจัยและสาเหตุดังนี้ คือ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการล้มร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ว่าด้วยสมการทางการเมืองและปัจจัยด้านเงื่อนเวลา กล่าวคือ ในการรัฐประหารตอนต้น สมการทางการเมืองยังไม่ชัดว่าจะอยู่กับฝ่ายที่ทำรัฐประหารหรือไม่ ผู้มีอำนาจในตอนต้นคงจะยังไม่แน่ใจและมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความชอบธรรมทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อสร้างฐานการเมืองให้แน่นแฟ้น กล่าวคือ เปลี่ยนสมการทางการเมืองให้เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบ

แนวคิดดังกล่าวจึงอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินนโยบายทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อสร้างความชอบธรรม นั่นคือ ที่มาของการออกนโยบายเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง มีการตั้งสมาชิกต่าง ๆ มีการตั้งสภานิติบัญญัติ สภาปฏิรูป คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ การกำหนดโรดแมปอย่างชัดเจน มีการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเข้มข้น มีการแก้ปัญหาที่ค้างไว้ ตลอดจนการเอาจริงเอาจังเรื่องคอรัปชั่น

กว่า 1 ปีที่ผ่านไป คสช. และรัฐบาลก็ได้รับการยอมรับจากประชาชน เป็นจำนวนมาก และโดยเฉพาะพ่อค้า นักธุรกิจ ตลอดจนกลุ่มซึ่งเกลียดชังระบบเก่า ซึ่งเป็นต้นเหตุที่เกือบจะทำให้เกิดสงครามกลางเมือง พูดง่าย ๆ ว่า กล่าว 1 ปีที่ผ่านมา คะแนนนิยมของคสช. สูงพอสมควร 1 ปีที่ผ่านมา สมการทางการเมืองจึงเคลื่อนมาทางฝ่ายคสช.และรัฐบาล ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น

ถ้าสมมติว่าผู้เขียนมีอำนาจ ผู้เขียนก็คงพอใจกลุ่มที่ 3 หรือเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ เพราะมีองค์ประกอบที่ช่วยป้องปรามการกลับมาใหม่ของระบบเก่า ระบบคิดแบบนี้อาจจะโอเคถ้าเกิดขึ้นในตอนเงื่อนเวลาแรก ๆ ในตอนที่สมการทางการเมืองยังไม่เด่นชัด แต่เมื่อเงื่อนเวลา 1 ปีผ่านมา เรตติ้งดีขึ้นซึ่งทำให้สมการทางการเมืองมาอยู่ข้างเรามากขึ้น

ผู้เขียนถ้ามีอำนาจก็คงไม่ปฏิเสธหรืออาจะเห็นดีด้วยกับการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ เหมือนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เพียงแต่แตกต่างด้วยเหตุผล กล่าวคือ การคว่ำร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว แม้เป็นรัฐธรรมนูญที่เราชอบ แต่เรามีทางเลือกที่ดีกว่านี้ กล่าวคือ การคว่ำร่างรัฐธรรมนูญทำให้มีเงื่อนเวลาหรือยืดเวลาที่จะเก็บกวาดปัญหาทางการเมืองที่ยังบริหารจัดการไปไม่มาก ยิ่งมีเวลามากยิ่งจะช่วยทำให้กลุ่มที่เสียผลประโยชน์จะมีโอกาสกลับเข้าสู่การเมืองใหม่ได้ยากขึ้น บุคคลที่เสียผลประโยชน์นี้จำนวนมากกำลังเผชิญชะตากรรมกล่าวคือ ยังมีคดีที่รอการตัดสินในอนาคต ซึ่งผ่านหลายวันเข้า สายความผูกพันทางผลประโยชน์ของกลุ่มเก่าก็ยิ่งจะเจือจาง อีกทั้งประเทศไทยอยู่ช่วงรอยต่อทางการเมืองซึ่งจำเป็นต้องมีเสถียรภาพทางการเมืองระดับหนึ่ง

กล่าวสรุปคือ ถ้าผู้เขียนมีอำนาจในตอนแรกอาจมีทางเลือกเดียวคือ ทางเลือกสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อเงื่อนเวลาผ่านไป 1 ปี ทำให้มีอำนาจมีทางเลือกมากขึ้น (ด้วยการเห็นดีเห้นชอบกับการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ) ทั้งนี้เพราะว่า ผลจากการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญสามารถที่จะเพิ่มเงื่อนไขของเวลาในการสร้างสมการทางการเมืองที่เป็นต่อมากขึ้นในช่วงที่มีการคุมเรตติ้งอยู่ได้ นอกจากนั้นก็เป็นที่คาดหมายว่า ในส่วนเนื้อหาของรัฐธรรมนูญคงต้องออกมาในลักษณะประชาธิปไตยเสรีนิยม แบบมีเงื่อนไขลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับเงื่อนเวลา สถานการณ์ และสมการทางด้านอำนาจด้วยกล่าวอีกนัยคือ ทางเลือกใหม่ครอบคลุมข้อ 3 แต่มีปัจจัยขยายเวลาเพื่อเก็บกวาดสิ่งที่ค้างอยู่ในระบบเก่าให้มากขึ้น

เพียงแต่ทางเลือกใหม่ (การคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ) จะมีข้อเสียคือ การกระเพื่อมทางการเมืองจากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ และกลุ่มที่มีหลักการบริสุทธิ์ที่เห็นด้วยกับประชาธิปไตยเสรีนิยมอย่างเต็มที่ กลุ่มนี้จะยอมรับเงื่อนเวลาตามที่โรดแมปได้กำหนดไว้ แต่จะไม่พอใจที่จะมีการขยายโรดแมปออกไป กลุ่มที่1 และกลุ่มที่ 2 นี่อาจจะสร้างแรงกระเพื่อมเหมือนกัน แต่เหตุผลจะต่างกัน เป็นที่น่าสังเกตว่า กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 เป็นกลุ่มที่ตรงข้ามกัน (อาจเป็นศัตรูกันด้วยซ้ำ) แต่มีประเด็นที่เห็นตรงกัน (การคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ) แต่ด้วยเหตุผลและผลประโยชน์ต่างกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเชื่อว่า สมการทางการเมืองอยู่ทางผู้มีอำนาจ การกระเพื่อมดังกล่าวอาจ หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะสามารถควบคุมได้

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญอาจกล่าวได้ว่า แทบจะไม่มี โดยดูจากตลาดหุ้น และข้อวิจารณ์ของนักธุรกิจ ซึ่งต้องการเสถียรภาพทางการเมือง และนักธุรกิจไม่น้อยต้องการให้คสช.อยู่ยาวกว่านี้ เพราะนอกจากเสถียรภาพทางการเมืองแล้ว ยังนำไปสู่การดำเนินมาตรการหลายเรื่อง เช่น การปราบปรามคอรัปชั่น แม้ยังไม่รู้ถึงคุณภาพของแผนเศรษฐกิจแต่ก็มีความพยายามในการปฏิรูป อีกทั้งผลกระทบจากต่างประเทศคงไม่แตกต่างกับที่เผชิญมาตั้งแต่แรก

โดยสรุป จากการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางการเมืองมีจำกัด โดยเฉพาะด้านการเมืองอาจจะมีแค่ปัญหาเรื่องความไม่พอใจของกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งซึ่งแยกแยะในข้อ 1 และข้อ 2 อย่างไรก็ตาม อาจทำให้เกิดแรงกระเพื่อม แต่ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนสมการทางการเมือง อย่างน้อยภายในเงื่อนเวลา 1-2 ปี กล่าวคือ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งในอนาคตคือปี 2560

โดยสรุป การคว่ำร่างรัฐธรรมนูญเปรียบเหมือนกับคณะผู้จัดการละคร ซึ่งในระยะแรกตั้งใจแสดงละครประมาณปีกว่า เล่นไปเล่นมา เรตติ้งดีมากขึ้นถึงจุดที่มีความมั่นใจว่า น่าจะขยายเวลาเล่นต่อไปอีกสักปีกว่านั่นเอง

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

วิกฤตของกรีกและกรณีศึกษาของทฤษฎีเกม

9558

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

วิกฤตของประเทศกรีกโดยเฉพาะในช่วงการเจรจาต่อรองของรัฐบาลใหม่ซ้ายจัดพรรค Syriza ภายใต้นายกรัฐมนตรี Tsipras ซึ่งมีอายุราว 40 ปี และถือว่าเป็นนายกฯ ที่หนุ่มที่สุดของกรีก อดีตเคยนิยมคอมมิวนิสต์และเป็นผู้นำนักศึกษา ตอนชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ เขาขึ้นมาเป็นผู้นำทางการเมืองโดยไม่เคยมีประสบการณ์การบริหารประเทศมาก่อนเลย อีกทั้งพรรค Syriza ซึ่งมีจำนวนสมาชิก 149 คน และเป็นพันธมิตรกับพรรคขวาจัดชื่อว่า Independent Greeks อีก 13 คน จึงถือว่าเป็นรัฐบาลผสม 162 คน เกินเสียงข้างมาก 150 คน จากจำนวนของสภาล่าง 300 คน ภายในพรรค Syriza จะประกอบด้วยกลุ่มการเมืองหัวรุนแรงซ้ายจัดซึ่งมีจำนวนประมาณ 30-40 คน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ อีกส่วนหนึ่งเป็นซ้ายกลางแต่ไม่กลางมาก นายกฯ Tsipras ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่สอง ขณะที่อดีตรัฐมนตรีคลัง นาย Varoufakis อยู่ในกลุ่มซ้ายจัดนิยมคอมมิวนิสต์ พรรค Syriza ชนะการเลือกตั้งในเดือนมกราคมในช่วงที่ประชาชนกรีกต้องทนทุกข์ทรมานกับเงื่อนไขข้อตกลงในฐานะลูกหนี้กับเจ้าหนี้ 3 ฝ่าย ที่เรียกว่าทรอยก้า (Toika) ประกอบด้วย สหภาพยุโรป ยูโรโซน (ซึ่งให้เงินกู้มากที่สุดโดยเฉพาะเยอรมัน) และ IMF กรีกนั้นได้รับความช่วยเหลือจากข้อตกลง 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นการขอกู้ยืมเงิน 110,000 ล้านยูโรในปี 2010 และฉบับที่สอง 130,000 ล้านยูโร ในปี 2012 ภายใต้รัฐบาลเก่าของกรีกยังประกอบด้วยพรรคขวากลางคือ พรรค New Democracy และพรรคซ้ายกลางคือ พรรคสังคมนิยม (PASOK) โดยรวมรัฐบาลรับเงินกู้รวม 240,000 ล้านยูโรจากทรอยก้า เงื่อนไขนั้นถือว่าสุดโหด ทำให้คนกรีกตกงาน 28 % อัตราการเติบโตติดลบ 4-5 ปี สวัสดิการลดลง ธุรกิจซบเซา แถมยังต้องขายทรัพย์สินของรัฐภายใต้กรอบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ภายใต้บรรยากาศดังกล่าว เมื่อมีการเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคม อันสืบเนื่องจากแรงกดดันรัฐบาลผสมขวากลางและซ้ายกลางซึ่งลาออกให้มีการเลือกตั้ง ปรากกฎว่า พรรค Syriza ได้ชนะการเลือกตั้งมาจัดตั้งรัฐบาล เนื่องจากได้อาศัยความรู้สึกที่ไม่พอใจของประชาชนต่อทรอยก้าและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นตัวตั้ง แนวทางการหาเสียงคือ การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้และแก้ไขข้อตกลงทาสซึ่งบีบคั้นจากเจ้าหนี้ และเน้นศักดิ์ศรีของประเทศกรีก นโยบายดังกล่าวจึงทำให้พรรค Syriza ได้มาจัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า ตลอดเวลา 5 เดือนจนถึงปลายมิถุนายน รัฐบาลใหม่ภายใต้นายกหนุ่มที่มีอุดมการณ์ซ้ายกลางซึ่งขาดประสบการณ์ในการบริหารประเทศ ไม่สามารถต่อรองกับเจ้าหน้าหนี้ 3 ฝ่ายได้ ความจริงแล้วการเจรจาจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนก็เกือบสำเร็จ เพียงแต่มีข้อแตกต่างระหว่างกรีกกับทรอยก้าบ้าง ส่วนใหญ่ข้อตกลงจะสะท้อนถึงเงื่อนไขของทรอยก้ามากกว่าที่กรีกจะสามารถผ่อนปรนได้ พูดง่าย ๆ คือ ข้อตกลงที่จบในวันที่ 30 มิถุนายนนั้น เจ้าหนี้ยังรักษาเงื่อนไขเดิมได้ถึง 80% และผ่อนปรนให้กรีกเล็กน้อยราว 20% (รายละเอียดเคยวิเคราะห์ไว้ในบทความก่อนหน้านี้) ปรากฏว่า ก่อนจะถึงกำหนดของการทำข้อตกลง รัฐบาลกรีกกลับประกาศให้มีการลงประชามติเพื่อให้ประชาชนเลือกว่าจะรับเงื่อนไขของเจ้าหนี้หรือไม่ แน่นอนว่ารัฐบาลก็ต้องแนะให้ประชาชนไม่ยอมรับโดยอ้างว่า ถ้าหากไม่ยอมรับเงื่อนไข อำนาจต่อรองในการเจรจาประนีประนอมหนี้กับทรอยก้าจะสูงขึ้น อีกทั้งแม้ไม่ยอมรับเงื่อนไขก็ยังคงอยู่ในยูโรโซนได้ต่อไป

4500

ในวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผลการลงประชามติก็เป็นตามที่รัฐบาลต้องการ คะแนนเสียงไม่ยอมรับเงื่อนไขของทรอยก้าสูงถึง 61% รัฐบาลกรีกและประชาชนจึงโห่ร้องยินดีโดยคาดว่า จะเป็นอำนาจในการปรับเงื่อนไขข้อตกลงตามที่กรีกต้องการระดับหนึ่ง ผลก็คือ ในข้อเท็จจริง ทรอยก้ากลับเพิ่มเงื่อนไขบังคับกรีกรุนแรงกว่าเดิมจากที่เคยจะตกลงกันเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน และในที่สุดรัฐบาลกรีกภายใต้นาย Tsipras ก็ถูกสถานการณ์บีบให้ยอมรับเงื่อนไขใหม่ที่สุดโดหดจากทรอยก้า และนำไปสู่การเกิดกบฏในพรรค Syriza ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้กว่า 30 คน

เงื่อนไขสุดโหดที่รัฐบาลกรีกต้องยอมรับก็เพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือรอบที่ 3 จำนวน 86,000 ล้านยูโร ในช่วงระยะเวลา 3 ปี บวกกับการได้เงินช่วยเหลือระยะสั้นด้านสภาพคล่องอีก 900 ล้านยูโรภายในกรอบ Emergency Liquidity Assistance (ELA) ซึ่งมียอดรวมก่อนหน้านี้ 89,000 ล้านยูโร ผนวกกับขอเงินช่วยเหลือระยะสั้น 7,200 ล้านยูโรเพื่อไม่ให้กรีกเบี้ยวหนี้ต่อ IMF ที่ถึงกำหนดกว่า 2,000 ล้านยูโร และหนี้ที่ถึงกำหนดวันที่ 20 กรกฎาคม ของ ECB อีก 3,500 ล้านยูโร โดยเงื่อนไขที่กรีกจะต้องทำตามข้อตกลงรับความช่วยเหลือประกอบด้วย

1. กรีกจะต้องดำรงการเกินดุลงบประมาณ Primary Surplus โดยไม่รวมดอกเบี้ย 1% ในปีนี้ 2% ในปีหน้า 3% ในปี 2017 และ 3.5% ในปี 2018

2. กรีกจะต้องขึ้นภาษี VAT โดยแบ่งเป็นสามระดับ 6%, 13%, 23%

3. กรีกจะต้องเก็บภาษีในเกาะที่เดิมไม่เคยเก็บภาษีมาก่อนโดยกรีกอ้างว่าเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกล

4. กรีกต้องลดรายจ่ายโดยเฉพาะรายจ่ายสวัสดิการเรื่องเงินบำนาญและต้องให้คนเกษียณเพิ่มอายุจาก 57 ปี เป็น 67 ปี และตัดเงินช่วยเหลือพิเศษกลุ่มคนจนอีกทั้งลดรายจ่ายด้านทหาร

5. กรีกจะต้องแปรรูปรัฐวิสาหกิจและต้องตั้งกองทุนในการแปรรูปโดยเอามาจากสินทรัพท์ของรัฐวิสาหกิจรวมกัน 50,000 ล้านยูโร โดยเงินจำนวนนี้จะถูกนำมาใช้ 1. จ่ายหนี้ 2. ช่วยสภาพคล่องธนาคาร 3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ กล่าวอีกนัยคือเป็นหลักประกันเจ้าหนี้นั่นเอง

1MAY-GREECE-FEATURE-009

เงื่อนไขสุดโหดนี้หมายความว่าคนกรีกต้องทนทุกข์ทรมานจากการว่างงานที่เพิ่มขึ้นสูงซึ่งปัจจุบันสูงถึง 28% อยู่แล้ว หนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นจาก 177% เป็น 200% ของ GDP ในอีกสองปีข้างหน้า เศรษฐกิจจะทรุดตัวลงอีก 2-3 ปี จากที่ทรุดต่อเนื่องมา 5 ปีแล้ว คิดเป็นตัวเลขติดลบรวม 30% ของ GDP แล้ว

การที่รัฐบาลกรีกต้องยอมรับเงื่อนไขและนำไปสู่การแตกแยกกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับความช่วยเหลือและอยู่ในเงินยูโรต่อไป พูดง่าย ๆ มีทางเลือก 2 ทางคือ ทางที่เลว และทางที่เลวสุดสุด ซึ่งกรีกก็ต้องเลือกทางที่เลวเพื่อหลีกเลี่ยงทางเลือกที่เลวกว่านั้น เหตุผลที่สำคัญในการอธิบายสถานการณ์กรีกอาจจะอธิบายได้ด้วยทฤษฎีเกม

ทฤษฎีเกมที่นำมาใช้กับกรีกก็คือ Chicken game เป็นเกมที่เปรียบเหมือนผู้ขับรถสองคันเกลียดกันมาก จะขับรถชนกันให้ตายไปข้างหนึ่ง แต่แท้จริงแล้ว เกมนี้จะไม่มีใครตาย เพียงแต่ว่าจะสร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้ชมและคนขับเพื่อดูว่าใครจะขี้ขลาด (Chicken) มากกว่ากัน คนที่ขี้ขลาดกว่าจะยอมรับเงื่อนไขของอีกฝ่าย ดังนั้นกรีกจึงต่อรอง สร้างเงื่อนเวลา เพื่อหาทางต่อรองกับทรอยก้า เพื่อให้ทรอยก้ากลัวว่า เหตุการณ์ของกรีกจะลามปามไปยังประเทศอื่นจนเกิดวิกฤตเงินยูโร อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีเกมได้อธิบายว่า อำนาจการต่อรองของกรีกกับทรอยก้าไม่เท่ากัน คุณเป็นลูกหนี้หมดเนื้อหมดตัว จะสู้อะไรกับเจ้าหนี้ซึ่งมีอำนาจต่อรองมากกว่า โดยเฉพาะรัฐบาลเยอรมันถึงกลับขู่ให้กรีกออกไปเลย ในภาวะที่คู่ต่อกรอำนาจต่างกันมาก คนที่เป็น Chicken จะยอมหักรถออกไปก่อน คนที่มีอำนาจต่อรองน้อยกว่าซึ่งในกรณีนี้หมายถึงกรีกต้องยอมหักรถออก คือยอมรับเงื่อนไขของเจ้าหนี้ซึ่งรุนแรงกว่าเดิม กรณีศึกษาของทฤษฎีเกมนี้กำลังอธิบายถึงความผิดพลาดของกรีกได้ต่อไปนี้

1. กรีกประเมินสถานการณ์ผิดนึกว่าการทำประชามติและต่อรองเวลานานจะเพิ่มอำนาจต่อรอง แต่ผลกลับตรงกันข้าม

2. รัฐบาลกรีกซึ่งอ่อนหัดประเมินสถานการณ์ผิดว่าประชามติจะต่อรองได้ สุดท้ายแพ้ราบคราบ

วิกฤตของกรีกจึงสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีเกมได้เป็นอย่างดี

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การพัฒนาความคิดในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

chess2 รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

1. ความสำคัญของระบบคิด

ในโลกซึ่งการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ ธุรกิจ หรือส่วนตัว อันเป็นลักษณะของโลกยุคโลกาภิวัตน์(Globalization) กลยุทธ์ในการบริหารจึงมีการพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เครื่องมือใหม่ๆในการบริหารการจัดการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นและมีลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจกับเครื่องมือและแนวทางการบริหารแผนใหม่ เป็นสิ่งซึ่งสามารถเรียนรู้กันได้ทั่วทุกคนด้วยการอ่านหนังสือ ฝึกอบรม หรือ การสะสมจากประสบการณ์จากการทำงานโดยตรง(On the job training) เครื่องมือในการบริหาร(management tools) เปรียบเสมือนอาวุธ แต่ความสำเร็จในการใช้อาวุธ มิได้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือลักษณะของอาวุธที่มีอยู่ แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้อาวุธนั้นๆ คนบางคนอาจมีก้อนหินเพียงก้อนเดียว แต่สามารถเอาชนะคนที่มีปืน หรือ คนบางกลุ่มอาจจะใช้เครื่องมือเพียงแค่มีด(cutter) และวางแผนจี้เครื่องบินและยอมตาย ก็สามารถทำความเสียหายให้กับประเทศที่ทรงพลังด้วยอาวุธมหาประลัยมากมาย ดังในกรณีเหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน ปี ค.ศ.2001 ฉันใดก็ฉันนั้น การเรียนรู้เครื่องมือหรือวิธีการในการบริหาร  ซึ่งเปรียบเสมือนอาวุธจึงมิใช่หลักประกันสู่ความสำเร็จในการบริหารการจัดการสู่ชัยชนะในโลกที่เข้มข้นด้วยการแข่งขัน องค์ประกอบหรือปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการบริหารการจัดการสู่ความสำเร็จ ทั้งในระดับมหภาค ระดับธุรกิจ หรือระดับส่วนตัว ย่อมขึ้นอยู่กับระบบคิดของบุคคล คนใดมีระบบคิดที่ฉลาดกว่า ลึกซึ้งมากกว่า ย่อมได้เปรียบผู้ที่มีระบบคิดที่ตื้นเขินกว่าแม้ว่าอาวุธที่มีจะน้อยกว่าก็ตาม ระบบคิดจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอยางยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จและความล้มเหลวในการปกครอง ในระดับมหภาค หรือการบริหารการจัดการในระดับธุรกิจและส่วนตัว

2. กระบวนทัศน์ในการคิด(Thinking Paradigm)

ระบบคิดหรืออาจจะเรียกว่ากระบวนทัศน์ในการคิด(Thinking Paradigm) อาจสามารถจำแนกออกเป็น 4 ระบบตามระดับความซับซ้อน(Sophistication) ระบบดังกล่าวอาจจำแนกเป็น

ความคิดในเชิงบวก(Positive Thinking)

ความคิดในเชิงสร้างสรรค์(CreativeThinking)

ความคิดในเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking)

ความคิดในเชิงจริยธรรม(Ethical Thinking)

2.1 ความคิดในเชิงบวก(Positive Thinking)

คนสองคนพบกันในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศของถ้ำก็ปกคลุมด้วยความมืด แต่ว่าไกลสุดหูสุดตาจะมีแสงสว่างอยู่นิดหน่อย คนแรกมองความมืดรอบข้างแล้วก็เกิดท้อแท้ใจ สิ้นหวัง เอามือก่ายหน้าผากและนั่งหมดอาลัยตายอยาก ในขณะที่คนที่สองกลับจ้องสายตาไปสู่แสงสว่างเรืองรองที่อยู่ไกลสุดหูสุดตาแทนที่จะมองความมืดรอบข้าง การที่คนที่สองหันไปมองความสว่างแทนความมืดเพราะเขารู้ว่าโลกนี้ไม่มีขาวกับดำเต็มร้อย กล่าวคือ ในที่ที่มีความมืดคือสีดำ ย่อมมีความสว่างหรือสีขาวเจือปนอยู่ และในมีที่ทีมีความสว่างหรือสีขาว ก็ย่อมมีสีดำปนอยู่ หรือความมืดปนอยู่ ลักษณะความคิดดังกล่าวของบุคคลที่สอง อาจเรียกว่ามีระบบคิดเป็นสีเทา(Grey Thinking)  คนที่มีระบบคิดแบบนี้ย่อมมีจิตสำนึกอยู่เสมอว่าข้อเท็จจริงในโลกนี้มองได้สองแง่ แง่หนึ่งก็คือสีดำ อีกแง่หนึ่งก็คือสีขาว แง่หนึ่งก็คือ ความสว่าง อีกแง่หนึ่งก็คือความมืด แง่หนึ่งก็คือความทุกข์ อีกแง่หนึ่งก็คือความสุข แง่หนึ่งก็คือความรุ่งโรจน์ อีกแง่หนึ่งก็คือความโศกศัลย์ แง่หนึ่งก็คือโอกาส(Opportunity) ในอีกแง่หนึ่งก็คือภยันตราย(Threat) วิธีการคิดของคนประเภทนี้(Grey Thinker) จะทำให้เขามีการตระหนักอยู่เสมอว่า ภายใต้ความมืดยังมีความสว่างรออยู่ข้างหน้า ดังนั้นจึงไม่ต้องท้อแท้ ทำตัวให้เข้มแข็งและอดทนต่อสู้กับความมืดสักพักใหญ่ก็จะได้เห็นแสงสว่าง ในขณะเดียวกัน ภายใต้ความสว่าง ก็อย่าชะล่าใจ เพราะจะมีความมืดรออยู่ข้างหน้า ดังนั้นจึงต้องมีการะวังระไว อย่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไป เผื่อมาตรการในการรองรับเมื่อความมืดในชีวิตเข้ามาถึง

คนที่มีระบบคิดเป็นสีเทา(Grey Thinking) จะเป็นผู้ที่เข้าใจถึงกฎข้อเท็จจริงของธรรมชาติที่มีวงจร(Cycle) เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หากบุคคลประเภทนี้ทำธุรกิจและมีสายผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมาก เขาจะไม่ชะล่าใจ และหาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพื่อรองรับข้อเท็จจริงว่า เมื่อผลิตภัณฑ์ตัวเก่าหมดความนิยมลง ตัวใหม่ที่พัฒนามาหลายตัว ขอให้บางตัวประสบความสำเร็จก็ช่วยชดเชยทดแทนผลิตภัณฑ์ที่กลายเป็นดาวร่วง นักคิดสีเทา(Grey Thinker) ถ้าหากเป็นนักการเมือง ในขณะที่กำลังมีชีวิตรุ่งโรจน์ จะทำตัวอ่อนน้อมและไม่โอหัง เพราะรู้ว่าสักวันหนึ่ง วงจรแห่งความตกต่ำย่อมมาถึง และเมื่อวันนั้นมาถึงจริงๆเขาก็มิได้ตกต่ำ เพราะประชาชนจะยังเคารพและรักด้วยความจริงใจ ในขณะเดียวกัน นักการเมืองประเภทมองด้านเดียว(Black & White Thinking) ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าความรุ่งโรจน์จะอยู่กับตนตลอดไปและยึดเอาความโอหังเป็นที่ตั้ง วันที่หนาวเย็นที่สุดคือวันที่ความมืดในชีวิตคืบคลานเข้ามา เพราะในวันนั้น นอกจากจะไม่มีคนกราบไหว้แล้ว ยังมีแต่คนสมน้ำหน้าและดูถูก บุคคลที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนั้น ก็คือ เป็นบุคคลประเภทไม่มีตำแหน่งใดๆ กล่าวคือ ไม่มีหัวโขนที่สวมไว้ เดินไปไหนคนยกมือไหว้ด้วยความเคารพรักบริสุทธิ์ แต่บุคคลประเภทที่มีตำแหน่งรองรับ จะเดินไปไหนแม้จะมีคนยกมือไหว้ ก็มิใช่บุคคลผู้ยิ่งใหญ่จริง เพราะคนที่ไหว้เหล่านั้นอาจจะนึกด่าและดูถูกอยู่ในใจ

คนที่มีลักษณะเป็นนักคิดสีเทา(Grey Thinker) ย่อมตระหนักได้ว่าทุกอย่างในโลกนี้มีสองด้านของเหรียญ ขึ้นอยู่กับเราว่าจะมองด้านไหน จะหันไปมองด้านบวกก็ได้ จะหันไปมองด้านลบก็ได้ จะหันไปมองด้านมืดหรือด้านสว่างก็ได้ ถ้าจะเปรียบไปแล้วก็คือ ลักษณะการมองกุหลาบ กุหลาบมีสองด้านของเหรียญ ในด้านหนึ่งคือหนาม อีกด้านหนึ่งก็คือกลิ่นหอมและความงาม คนบางคน อาจจะเจาะจงมองเฉพาะด้านหนาม ก็เห็นแต่ภยันตรายหรือด้านมืดด้านเดียว แต่บางคนกลับมองอีกด้านหนึ่ง นั่นคือด้านของความงามและกลิ่นหอม หรือด้านสว่างนั่นเอง

ดังได้กล่าวในตอนต้น คนสองคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน คืออยู่ภายใต้ถ้ำที่มืดมน และมีแสงสว่างริบหรี่อยู่ไกลโพ้น บุคคลแรกมองแต่เพียงด้านเดียวก็เกิดความท้อแท้และหมดอาลัยตายอยาก เพราะบุคคลประเภทนี้จัดอยู่ในประเภท นักคิดในเชิงลบ(Negative Thinker) บุคคลประเภทนี้ ยังไม่ได้ทันได้สู้ก็ยอมแพ้แล้ว องค์ประกอบที่สำคัญของบุคคลประเภทนี้ ส่วนหนึ่งคือ ลักษณะการมองอะไรในโลกเพียงด้านเดียว ไม่ด้านขาวก็ด้านดำ(Black & White Thinking) บางคนอาจจะมองด้านมืดเพียงด้านเดียว หรือบางคนอาจจะมองความสว่างเพียงด้านเดียว ทั้งสองกรณี แสดงให้เห็นถึงอคติทั้งในทางบวกและในทางลบ บุคคลประเภทนี้ย่อมขาดความยุติธรรมอยู่ในดวงใจ มองคนในลักษณะถ้าไม่เป็นมิตรก็เป็นศัตรู ไม่เป็นพวกข้าก็พวกมัน ถ้าคนใดเป็นพวกก็ดูดีหมด ถ้าคนใดเป็นคนละพวกก็ดูเลวหมด คนเหล่านี้จะไม่มีวันได้รับความรักและความเคารพอย่างจริงจังและถาวร หรือจากคนโดยทั่วไป ยกเว้นคนในกลุ่มซึ่งได้รับประโยชน์เท่านั้นเอง ในขณะที่บุคคลแรกส่ายสายตาดูเฉพาะด้านมืดของถ้ำและเกิดความหดหู่สิ้นหวัง บุคคลที่สองซึ่งอยู่ในสภาพการณ์เดียวกัน กลับใช้สายตาเล็งไปที่ความสว่างปลายอุโมงค์และเกิดความหวังในชีวิต จิตใจมีความสดชื่นและมีกำลังใจและมีความบากบั่นลุกเดินไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็ไปถึงปากถ้ำที่มีแสงสว่าง และก่อนจะเดินออกไปจากถ้ำเขาก็มองกลับมาที่บุคคลแรกซึงยังนั่งซึมอยู่กับความมืดของอุโมงค์ดังเดิม

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า คนสองคนซึ่งอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน คือ ภายใต้ความมืดของอุโมงค์ บุคคลหนึ่งกลับประสบความสำเร็จบรรลุสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ ในขณะที่อีกคนหนึ่งยังจมปลักอยู่กับความมืดและความสิ้นหวังของชีวิต คนทั้งสองนั้นแม้อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน คนหนึ่งรอดอีกคนหนึ่งไม่รอด ก็ด้วยเหตุผลของระบบคิดที่ต่างกัน คนที่ไม่รอดเพราะมีระบบคิดมองโลกในแง่ลบ(Negative Thinking) และยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้น ในขณะที่คนที่สองซึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น มีระบบคิดมองโลกในแง่บวก(Positive Thinking) องค์ประกอบประการหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดแนวคิดในเชิงบวกได้นั้น ก็คือ การมีระบบคิดสีเทา(Grey Thinking) กล่าวคือ ทุกอย่างมีสองด้านของเหรียญ ในความมืดย่อมมีความสว่าง ซึ่งจะทำให้ไม่ท้อแท้และเกิดความหวัง ในขณะที่ยามสว่างก็เกิดความตระหนักความมืด ซึ่งจะทำเกิดความไม่ประมาท ผลกระทบต่อชีวิตย่อมลดลงและทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถมองโลกในแง่บวกมากขึ้น

2.2 ความคิดในเชิงสร้างสรรค์(Creative Thinking)

องค์ประกอบประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความคิดในเชิงสร้างสรรค์(Creative Thinking) ก็คือ การมีความคิดในเชิงบวก(Positive Thinking)  คนที่มองโลกในแง่ลบย่อมไม่มีสมองที่ปลอดโปร่งเพียงพอ จะทำให้เกิดประกายแห่งความคิดสร้างสรรค์ได้ดี ถ้าจะว่ากันตามวิชาแพทย์ ก็คือ ถ้าตราบใดจะมีสารทุกข์ที่เรียกว่าอะเดรนาลินหลั่งอยู่ ย่อมมีแต่ความเครียดและไม่ช่วยในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ(Innovation) คนที่จะมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ได้นั้นควรจะต้องมีความคิดในเชิงบวกหรือมีสารสุขที่เรียกว่าเอนโดฟีน เพราะเมื่อมีกำลังใจ สมองปลอดโปร่งก็ย่อมจะมีพลังในด้านที่จะคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆได้ อย่างไรก็ตาม การที่จะพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ได้นั้น ยังจะต้องอาศัยองค์ประกอบและเทคนิคอื่นๆ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อๆไป

2.3 ความคิดในเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking)

การพัฒนาความคิดเมื่อมาถึงจุดๆหนึ่งจะเกิดความลุ่มลึกและมีระบบและนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในระดับสูง ระบบคิดในลักษณะที่ลุ่มลึกเช่นนี้ ก็คือ ความคิดในเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) การพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์(Creative Thinking) อาจจะเป็นปัจจัยขั้นหนึ่งสู่การพัฒนาความคิดในเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) คนที่มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ซึ่งในระยะแรกอาจจะมีแนวคิดใหม่ๆ “นวัตกรรม(Innovative)” ซึ่งอาจจะใช้งานได้หรืออาจจะใช้งานไม่ได้ การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เมื่อสะสมนานเข้า บุคคลดังกล่าวย่อมเกิดประสบการณ์และเข้าถึงนวัตกรรมหรือแนวคิดที่ตรงประเด็นและใช้ประโยชน์ได้ ความลุ่มลึกของระบบคิดที่เกิดขึ้นคือองค์ประกอบสำคัญของระบบคิดในเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking)

ระบบคิดในเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) เป็นเสมือนกลไกในการพัฒนาขีดความสามารถหรือศักยภาพแห่งการแข่งขันของบุคคล คนที่มีระบบคิดที่ลุ่มลึกและทันเกมอันเป็นลักษณะสำคัญของนักคิดในเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinker) ย่อมมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน(Competitive Edge)

มีการพูดถึงความคิดในเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking)บ่อยมาก แต่จะเห็นได้ว่ามีน้อยคนนักที่สามารถให้คำจำกัดความหรือนิยามของ “ความคิดในเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking)” ความจริงนั้นคนที่มีลักษณะเป็นนักคิดในเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinker) ถ้าจะให้มีการเปรียบเปรยก็คือ การมีคุณสมบัติของความเป็นนักปราชญ์จีนที่ชื่อซุนวู ที่กล่าวไว้ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”  นักคิดในเชิงกลยุทธ์จึงเปรียบเสมือนผู้ที่ทันต่อเกมการแข่งขันและมักจะอยู่หน้าคู่แข่งหลายสิบหลายร้อยก้าวเสมอ(ahead of your competitors)

ถ้าจะให้นิยามอย่างเข้าใจง่าย คนที่มีลักษณะความคิดในเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinker) จะต้องมีลักษณะครอบคลุมเนื้อหาของสองประโยค ดังนี้คือ

“Not only did I know what you did last summer but I also know what you are going to do next…next….next…summer” (ไม่เพียงแต่ผมรู้ว่าคุณแอบไปทำไรในฤดูร้อนที่แล้ว แต่ผมยังรู้ว่า ฤดูร้อนในอนาคตข้างหน้า คุณจะไปทำอะไร”

You หรือ คุณในที่นี้ ถ้าใช้ในทางธุรกิจ ย่อมหมายถึงคู่แข่งหรือลูกค้า ลักษณะดังกล่าวของนักคิดในเชิงกลยุทธ์ จึงหมายความว่า “ไม่เพียงแต่ผมรู้ว่าในอดีต คุณแอบไปทำอะไร แต่ผมยังสามารถรู้ว่าคุณคิดจะทำอะไร” บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ย่อมหมายถึง ไม่เพียงแต่ทันเกมทันเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังมีระบบคิดที่ก้าวก่อนผู้อื่น บุคคลดังกล่าว ถ้าเป็นนักธุรกิจย่อมหมายถึงความสามารถในการที่จะวางตำแหน่งสินค้าสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและชนะคู่แข่ง เพราะสามารถวิเคราะห์แนวโน้มแห่งการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันและพฤติกรรมการบริโภคได้ถูกต้องล่วงหน้านั่นเอง

2.4  ความคิดในเชิงจริยธรรม(Ethical Thinking)

ความคิดในเชิงจริยธรรมถือเป็นระบบความคิดที่อยู่ในระดับสูงสุดของระบบความคิด การจะพัฒนามาสู่การมีความคิดเชิงจริยธรรมนั้น ย่อมหมายถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในองค์ประกอบของ “จริยธรรม(Ethics)” และสามารถที่จะปฏิบัติไปตามกรอบแห่งจริยธรรมได้ คนเป็นจำนวนมากมักจะอ้างถึงจริยธรรม ทั้งๆที่ในทางความเป็นจริงยังไม่มีความเข้าใจว่าเป็นอย่างไร ในวงการธุรกิจและในวงการเมืองมักจะพูดถึง “ธรรมรัฐ(Good Governance)” และ“บรรษัทภิบาล(Good Corporate Governance)” โดยเข้าใจเพียงว่ามีความหมายจำกัดเพียงหลักการแห่งความโปร่งใส หลักการแห่งความรับผิดชอบ หลักการควบคุมและตรวจสอบ(Check and Balance) หลักการนิติธรรม(Rule of Law) และหลักการอื่นๆ ซึ่งก็ยึดเอาตามที่ทางการกำหนดไว้ ความจริงนั้น แนวความคิดลึกๆของธรรมรัฐ(Good Governance) และบรรษัทภิบาล(Good Corporate Governance) เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับแนวคิดที่ว่าด้วยจริยธรรม(Ethical Thinking) โดยตรง การทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในส่วนที่เกี่ยวกับธรรมรัฐและบรรษัทภิบาล จึงต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของ  “จริยธรรม(Ethics)”

แนวความคิดในเรื่องของธรรมรัฐและบรรษัทภิบาลนั้น ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากตะวันตก โดยเฉพาะจะเห็นได้ว่าการผลักดันในเรื่องดังกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไทยประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี ค.ศ.1997 ซึ่งทำให้ไทยจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยเฉพาะกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(International Monetary Fund : IMF) เงื่อนไขข้อหนึ่งของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) ก็คือการพัฒนาในเรื่องของธรรมรัฐและบรรษัทภิบาล ซึ่งทั้งนี้เหตุผลที่นำไปสู่วิกฤตที่เกิดขึ้นก็มาจากปัญหาดังกล่าว ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อรายได้และนำไปสู่วิกฤตของตลาดการเงินอันนำไปสู่การล่มสลายของสถาบันการเงินจำนวนมาก ก็เป็นผลมาจากปัญหาการปล่อยสินเชื่อให้กับเพื่อนพ้อง(Cronyism) ญาติมิตร และการหาผลประโยชน์ ซึ่งถือเป็นการคอรัปชั่น จนกระทบกับระบบเศรษฐกิจการเงินในประเทศ นอกจากนั้นปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือการปั่นตลาดหุ้น โดยอาศัยข้อมูลภายในและพฤติกรรมซ่อนเร้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวในอนาคต เงื่อนไขข้อหนึ่งของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) ก็คือการพัฒนาระบบธรรมรัฐ(Good Governance) และบรรษัทภิบาล(Good Corporate Governance) จากจุดนี้เอง ภาครัฐจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบธรรมรัฐและบรรษัทภิบาล

แม้ว่าภาครัฐจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบธรรมรัฐ(Good Governance)และบรรษัทภิบาล(Good Corporate Governance)มากมายแค่ไหนก็ตาม ประสิทธิภาพดังกล่าวย่อมขึ้นอยู่กับพื้นฐานของระบบความคิดที่ว่าด้วยจริยธรรมของคนในประเทศ โครงสร้าง องค์กร และกฎหมายจะนำไปสู่พัฒนาการและจรรโลงระบบธรรมรัฐและบรรษัทภิบาลได้แค่ไหน ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์กรที่ดูแลระบบดังกล่าว เมื่อใดก็ตาม ผู้ที่ดูแลนั้นขาดความเป็นกลางและขาดความเป็นอิสระ และยังมีวัฒนธรรมแบบระบบอุปถัมภ์ การจะรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของระบบธรรมรัฐและบรรษัทภิบาลจึงเป็นเรื่องที่ยาก พื้นฐานระบบความคิดในเชิงจริยธรรมจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในการอธิบายคุณค่าที่แท้จริงของระบบธรรมรัฐและบรรษัทภิบาล

แนวความคิดในด้านจริยธรรมที่สำคัญของตะวันตก อันเป็นรากฐานของพัฒนาการที่ว่าด้วยธรรมรัฐและบรรษัทภิบาลนั้น ก็คือแนวคิดในด้านจริยธรรมของนักปราชญ์กรีกคนสำคัญคืออริสโตเติล(Aristotle) จริยธรรมในแนวความคิดของอริสโตเติลนั้น จะมีความสัมพันธ์กับแนวคิดที่ว่าด้วยความยุติธรรม(Justice) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ จริยธรรมอันหมายถึงความประพฤติอันดีงาม เป็นความประพฤติที่คำนึงถึงความยุติธรรมอยู่ภายใน ความดี(Good)และความยุติธรรม(Justice) จึงเป็นเรื่องเดียวกัน เช่นตัวอย่าง ถ้าเราแกล้งคนโดยเขาไม่ได้ทำผิดหรือหาเรื่องใส่ร้ายเขา หรือการเล่นพรรคเล่นพวก ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี และที่ไม่ดีก็เพราะมันไม่ยุติธรรม เพราะฉะนั้น ความดีและความยุติธรรมจึงถือเป็นเรื่องเดียวกัน

ความดีและความยุติธรรมในแนวความคิดของอริสโตเติลก็คือ  “จงทำกับคนอื่นในสิ่งที่เราต้องการให้คนอื่นทำกับเรา” และ “จงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆกับคนอื่นในสิ่งที่ไม่อยากให้คนอื่นทำกับเรา” กล่าวคือ สิ่งที่ดีและถูกต้องจึงหมายถึง อะไรที่ดีสำหรับเราต้องดีสำหรับคนอื่นด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผลประโยชน์ส่วนตน(Individual Interest) ต้องสอดคล้องกับผลประโยชนส่วนสังคม(Social Interest) จริยธรรม ความดีงาม ความยุติธรรม จึงหมายถึงความสอดคล้องระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนสังคมนั่นเอง สังคมกรอบที่ใกล้ที่สุดที่ห้อมล้อมเราหมายถึงครอบครัว กรอบที่กว้างกว่านั้นคือที่ทำงานของเรา กรอบที่กว้างกว่านั้นคือชุมชนที่เราอยู่ กรอบที่กว้างกว่านั้นคือประเทศที่เราอยู่ และกรอบที่กว้างที่สุดคือโลกที่เราอยู่ ความสอดคล้องระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนสังคมจึงย่อมหมายถึง สิ่งที่ดีสำหรับเราต้องดีสำหรับครอบครัวเพราะเป็นสังคมรอบแรก ต้องดีสำหรับที่ทำงานเพราะเป็นสังคมรอบที่สอง ต้องดีสำหรับชุมชนเพราะเป็นสังคมรอบที่สาม ต้องดีสำหรับประเทศเพราะเป็นสังคมรอบที่สี่ และดีสำหรับโลกเพราะเป็นสังคมรอบที่ห้า พ่อที่ไม่ดูแลลูกย่อมถือว่าผิดหลักจริยธรรม เพราะถ้าเราเป็นลูกก็คงไม่อยากให้พ่อทำกับเราเช่นนี้ ฉันใดฉันนั้น เจ้านายที่เล่นพรรคเล่นพวกก็เท่ากับขาดจริยธรรม เพราะถ้าเราเป็นลูกน้องก็คงไม่อยากให้เจ้านายทำเช่นนี้ โรงงานที่ปล่อยน้ำเสียก็ขาดหลักจริยธรรม เพราะถ้าเราเป็นชุมชนก็คงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น คนที่ตัดไม้ทำลายป่าหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน ก็ถือว่าขาดหลักจริยธรรม  เพราะการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลก และกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

คนเรานั้นอาจจะแบ่งออกมาเป็นสองประเภท ประเภทแรกคือคนซึ่งยึดเอาเป้าหมายในชีวิตเป็นสรณะโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งเป้าหมายดังกล่าว บุคคลประเภทนี้ก็คือ ยึดเอา “The end justifies the means”(จุดหมายปลายทางอธิบายความถูกต้องของแนวทาง) อันเป็นหลักปรัชญาของนักปราชญ์ที่ชื่อว่า มาเคียเวลลี่(Machiavelli) คนประเภทนี้จะไม่คำนึงถึงวิธีการในการบรรลุจุดมุ่งหมายว่าจะถูกต้องตามทำนองคลองธรรมหรือกฎหมายหรือไม่ เราเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าเป็นพวกมาเคียเวลลี่หรือเป็นบุคคลประเภที่ขาดจริยธรรม บุคคลอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นบุคคลประเภทซึ่งคำนึงถึงความยุติธรรมหรือความดีเป็นสรณะ บุคคลประเภทนี้จะให้ความสำคัญของแนวทางและเป้าหมาย  การได้มาซึ่งเป้าหมายในชีวิตจะต้องได้มาด้วยวิธีการที่ถูกต้องและสง่างาม

การพัฒนาสู่การมีแนวคิดในเชิงจริยธรรมจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องอาศัยความเข้าใจอย่างแท้จริง คนจำนวนหนึ่งนึกว่าตัวเองมีจริยธรรม ทั้งๆที่ในทางปฏิบัตินั้นตรงกันข้ามอยู่ตลอดเวลา สาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขาดความเข้าใจ หรือแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจ หรือพยายามที่จะอธิบายเหตุผลสนับสนุนตัวเอง สังคมที่เข้มแข็งในทางจริยธรรมจะมีส่วนช่วยลดการแพร่ขยายของบุคคลประเภทนี้ ในสังคมที่ไม่เข้มแข็งในทางจริยธรรม คุณลักษณะของคนประเภทนี้จะมีอย่างแพร่หลาย

การพัฒนาสู่แนวความคิดในเชิงจริยธรรมจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากและถือว่าเป็นพัฒนาการระดับสูงสุดของความเป็นมนุษย์เพราะบุคคลประเภทนี้จะยึดมั่นคุณความดีและการเข้าใจผู้อื่นเป็นประการสำคัญ

กระบวนทัศน์ในการคิด(Thinking Paradigm) ซึ่งหากยึดการจำแนกตามระดับความซับซ้อนอาจแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ความคิดในเชิงบวก(Positive Thinking)  ความคิดในเชิงสร้างสรรค์(Creative Thinking) ความคิดในเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) และความคิดในเชิงจริยธรรม(Ethical Thinking) อย่างไรก็ตามแม้ระบบความคิดทั้งสี่ประการจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันในระดับใดก็ตาม ในทางข้อเท็จจริง แต่ละแนวความคิดก็มีความเป็นอิสระต่อกัน  คนบางคนอาจจะเป็นนักคิดในเชิงกลยุทธ์แต่ก็อาจมองโลกในแง่ลบ และคนจำนวนมากอาจจะเป็นนักคิดในเชิงจริยธรรมโดยที่ขาดความซับซ้อนของการเป็นนักคิดในเชิงกลยุทธ์ หรือแม้กระทั่งอาจจะขาดแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์ ระบบคิดทั้งสี่ประการ ในหลายกรณีจึงอาจเป็นอิสระต่อกันได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาถึงพัฒนาการของระบบความคิดทั้งสี่นั้น จะเห็นความเชื่อมโยงเป็นขั้นบันไดในลักษณะเอื้ออำนวยและสนับสนุนต่อกัน แน่นอนคนบางคนอาจจะเดินก้าวข้ามโดยไม่จำเป็นที่ต้องผ่านแต่ละขั้นก็ได้ เช่น คนบางคนอาจจะก้าวข้ามจากแนวความคิดในเชิงบวก กลายเป็นคนที่มีลักษณะความคิดในเชิงจริยธรรม ทั้งๆที่ขาดสมรรถภาพในด้านของความคิดในเชิงสร้างสรรค์และขาดความซับซ้อนของระบบคิดในเชิงกลยุทธ์Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น