Monthly Archives: ธันวาคม 2016

นอกจากที่ตาบอด ยังมีต้นสวาปามอีก

สำเริง   คำพะอุ
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ได้มีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์  ส่งท้ายปี 2559 เป็นคดีที่ค่อนข้างสะเทือนเลื่อนลั่น  ต่อนักการเมือง นักกิจกรรม และข้าราชการคดีหนึ่ง
โดยศาลอุทธรณ์ ได้ตัดสินจำคุก นายพิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมคาด สืบตระกูล อดีตเลขานุการผู้ว่า  และนายชวน  พัฒนวรานนท์ อดีตผู้อำนวยการเขตบางซื่อ และคนอื่นๆ กรณีที่ กทม.  ซื้อที่ดินเป็นที่จอดรถขยะ และรถอื่นๆของเขตบางซื่อ ในวงเงิน 270  ล้านบาท  แพงกว่าความเป็นจริง  36 ล้านบาท  และมีค่านายหน้า 18 ล้านบาท
ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ ตาบอด อีกต่างหาก
เส้นทางการเงินที่ว่าเป็นค่า นายหน้า 18  ล้านบาท  [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ส่วนตัว ส่วนรวม

สำเริง  คำพะอุ
ดูจะยังเป็นปัญหาที่ผู้คนในสังคมพูดคุยกันอยู่ เรื่องที่นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง รับเงินค่าที่ปรึกษาจากบริษัทเอกชนที่ค้าเหล้าค้าเบียร์แห่งหนึ่ง
เป็นเรื่องสมควรหรือไม่สมควร  ?
มีนักข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามท่านนายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านมีความเห็นอย่างไร ท่านนายกรัฐมนตรีตอบเรื่องนี้สั้นๆ ว่า  เป็นเรื่องส่วนตัว ท่านไม่ออกความเห็นมากไปกว่านี้
ฟังแล้วก็งง   งงว่าท่านเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวได้อย่างไร  ส่วนตัวกับส่วนรวม  ท่านแยกอย่างไร ท่านแยกส่วนตัวส่วนรวมถูกต้องหรือไม่
คนๆ หนึ่ง การดำรงชีวิต ต้องมีทั้งส่วนตัวและส่วนรวม   แต่ไม่ว่าจะอย่างไรแม้ว่าคนๆ หนึ่ง จะต้องมีชีวิตส่วนตัวเป็นของเขาเอง ใครก็ไม่สมควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของใคร  ขณะเดียวกันชีวิตส่วนตัวของใครคนนั้นจะต้องไม่ดำเนินไปด้วยการขาดจริยธรรม คุณธรรม หรือตัวบทกฎหมาย
จะชอบอ่านหนังสือ ฟังเพลง เล่นกีฬา ปลูกผัก รักต้นไม้ นอนดึก ตื่นสาย  เข้าวัด หรือหาความบันเทิงในสถานเริงรมย์ ฯลฯ ถือเป็นเรื่องส่วนตัว  แต่ถ้าสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติส่วนตัวนั้นเกี่ยวข้องกับส่วนรวม ก็กระทบกับความเชื่อมั่น เชื่อถือของสังคม
เป็นต้น เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ครูสอนจริยธรรม คือ อีสป

สำเริง   คำพะอุ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 บัญญัติว่า
“ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือ สมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับ ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต
ผมยกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ท่านรองโฆษกกรมตำรวจ หรือข้าราชการตำแหน่งใหญ่โตทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจว่า  กฎ ระเบียบ ต่างๆ ของหน่วยงานท่าน อาจจะไม่ได้เขียนข้อห้าม ข้อบังคับไว้โต้งๆ ว่ารับเงินเดือน หรือผลประโยชน์ชั่วครั้งชั่วคราว หรือ รับเป็นประจำไม่ผิด ไม่มีข้อห้ามเขียนบังคับไว้
แต่ผิดกฎหมายอาญามาตรา 149 ดังได้ยกมานี้
บังเอิญกับที่เมื่อเช้านี้ หลานผมหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วอ้อนปู่ว่า อ่านให้ฟังหน่อย
ผมชำเลืองดูชื่อเรื่องก็เล่าได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องอ่านที่ตัวหนังสือ
มีชายคนหนึ่งไปตัดไม้ที่ข้างลำธาร  บังเอิญทำขวานหล่นหลุดมือ ขวานตกลงไปในน้ำ ชายคนนั้นลงไปงมหาขวานก็ไม่เจอ  [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

จะเป็นรัฐอิสระหรือ?

สำเริง  คำพะอุ
จำไม่ได้แล้วละครับว่า มีหมายจับกี่ใบหมายค้นอีกกี่ใบ ที่ศาลออกให้กับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ  และก็จำไม่ได้อีกเหมือนกันว่า  เส้นตายที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ดี   ตำรวจก็ดีขีดไว้มีกี่เส้นแล้ว
และก็จำไม่ได้อีกเหมือนกันว่าหมาย จับฉบับแรก หมายค้นฉบับแรกนั้นออกมาตั้งแต่เมื่อไร
รู้แต่ว่าเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังไม่ได้ตัว ธัมมะชโย มาดำเนินคดี  และรู้แต่ว่าเป็นเวลานานโขมากแล้ว   นานจนไม่แน่ใจว่า  ธัมมะชโย ที่ข่าวบอกว่าป่วยหนักไม่สามารถเดินทางมามอบตัวได้ ล้มหายตายจากไปหรือยัง  หรือหลบลี้หนีไปจากวัดธรรมกายแล้ว  เพราะฟังจากที่ลูกศิษย์ที่มีทั้งฆราวาส และพระภิกษุ ต่างก็เล่นลิ้น ไม่ตอบตรงไปตรงมาว่า  ธัมมะชโย ยังอยู่ที่วัดหรือไม่  พวกเขาบอกแต่เพียงว่า  ธัมมะชโย  ยังอยู่ในใจของพวกเขา  แต่ไม่ได้พบกันนานหลายเดือนแล้ว
ดูเอาเถอะ แค่ศีล 5  (หนึ่งในนั้นห้ามพูดปด)  มันยังรักษาไม่ได้  !
การที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำตัว ธัมมะชโย มาดำเนินคดีได้  สะท้อนให้เห็นถึง  อำนาจรัฐของเราว่า อยู่ในสภาพอย่างไร  [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

มาตรฐานที่สะท้อนความเสื่อมทราม !

สำเริง คำพะอุ
พลเอกวิทวัส รชตะนันท์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการมีส่วนร่วมจัดทำร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระว่า ขณะนี้ผู้ตรวจสอบการแผ่นดินได้ส่งความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะให้คณะทำงานพิจารณายกร่างมาตรฐานจริยธรรมตามร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 219 เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้ใช้ร่างมาตรฐานจริยธรรมฉบับยาว คือร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ เนื่องจากมีเนื้อหาสาระกำหนดจริยธรรมลักษณะต่างๆ อย่างละเอียด ตลอดจนมีการแบ่งส่วนขององค์กร และการบังคับใช้ไว้อย่างชัดเจน

การที่ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ดี ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระก็ดี หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญก็ดี รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นๆ ก็ดี จะมีมาตรฐานทางจริยธรรมนั้น นับว่าเป็นเรื่องดี
ออกจะเป็นเรื่องแปลกเสียด้วยซ้ำที่บุคคลที่มีตำแหน่งแห่งที่ขนาดนี้ยังจะต้องเขียนจริยธรรม ให้ประพฤติปฏิบัติ
เพราะ ไม่ต้องมีตำแหน่งแห่งที่ขอเพียงเป็นคน เป็นมนุษย์ ก็ต้องมีมาตรฐาน มีจริยธรรมของความเป็นคน เป็นมนุษย์อยู่แล้ว
ความแตกต่างของคนกับสัตว์ต่างกันตรงนี้ !
ต่างกันตรงที่ คนมีสมอง มีสติปัญญา มีความรู้สึกนึกคิด มีจริยธรรม !
ยิ่งคนที่กว่าจะมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

กองทุนหมู่บ้าน !

สำเริง   คำพะอุ
เงิน  12,750  ล้านบาท ที่รัฐบาลเอามาจากผู้ที่มีรายได้น้อย นั้น  ไม่ใช่เงินที่รัฐบาลมีอยู่แล้ว แล้วเหลือใช้นะครับ   เป็นเงินที่รัฐบาลกู้มาครับ
และก็ไม่ใช่หนี้  12,750 ล้านบาทนี่นะครับ   หนี้เดิมเรามีอยู่แล้ว
ปลดหนี้จาก ไอเอ็มเอฟ แล้วก็สร้างหนี้ใหม่  เป็นต้นหนี้ที่เอามาช่วยทำให้ไทยเข้มแข็ง  หนี้ที่เอามาสร้างสร้างสาธารณูปโภค  สร้างถนนหนทาง ป้องกันน้ำท่วม หนี้จากจำนำข้าวเห็นๆ ก็ 5 แสนล้านบาท
แจกคนมีรายได้น้อยรายละ 1,500  บาท  3,000. บาทนี่ยังไม่พอนะครับ  ข่าวบอกว่า จะต้องกู้มาให้แต่ละหมู่บ้าน  เป็นกองทุนหมู่บ้านอีก หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท  ก็จะต้องใช้เงินถึง  6/7  หมื่นล้านบาท
ถ้าให้หมูบ้านละ  5  แสน ก็จะลดมาครึ่งหนึ่ง
เอาเงินมาจากไหน [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ต้องทำให้เกษตรกรเข้มแข็ง !

สำเริง   คำพะอุ
พันเอกหญิง ทักษดา  สังขจันทร์  ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงว่า  คณะรัฐมนตรี อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลไว้ดังนี้
1. สำหรับผู้ที่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เกิน  30,000 บาทต่อปี รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือให้ 3,000 บาท โดยมีผู้ลงทะเบียนจำนวน  3.1 ล้านคน
2. ผู้มีรายได้ตั้งแต่  30,001 บาทขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 1  แสนบาทต่อปีรัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือให้  1,500  บาท จำนวน  2.3 ล้านคน
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น   12,750  ล้านบาท
โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่  1-30   ธันวาคม  2559  ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์   ธนาคารออมสิน  [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment