Monthly Archives: มีนาคม 2014

เรื่องที่อับอายขายหน้าทั่วโลกของไอ้ปึ้ง

สำเริง คำพะอุ
        วันนี้ ๒๕ มีนาคม ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม ไอปึ้ง นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อช่วงเย็นวานนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการณ์ให้ทุกประเทศทั่วโลกรับทราบถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ เป็นโมฆะ มีประชาชนกว่า ๒๐ ล้านเสียงถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน จึงอยากให้สังคมโลกเฝ้าจับตามองประเทศไทยหากมีขบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้น และขอให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ยืนยันว่า การออกแถลงการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นการนำต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงประเทศไทย แต่เป็นการนำข้อเท็จจริงให้สังคมโลกได้เข้าใจ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยด้วยกัน นอกจากนี้ หากตนเป็นประชาชนในกว่า ๒๐ ล้านเสียงดังกล่าว จะไปร้องต่อศาลยุติธรรมเนื่องจากถูกละเมิดการใช้สิทธิ์พื้นฐาน
        ไอ้ปึ้ง นายสุรพงษ์ กล่าวว่า สำหรับการชุมนุมใหญ่ของกปปส.วันที่ ๒๙ มีนาคมนี้ นายสุเทพ [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment

โลกศิวิไลซ์ ต้องอยู่กันด้วยกฎหมาย

สำเริง คำพะอุ

ถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันนี้ (๒๑ มีนาคม) ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์โมฆะหรือไม่ ?
เนื่องจาก นายกิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้การเลือกตั้ง ๒ กุมภาพันธ์ เป็นโมฆะ

ในคำร้องมีประเด็นสำคัญคือ

การเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวกัน

การรับสมัครมิได้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม

รัฐบาลประกาศใช้  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

การเลือกตั้งทั่วไป ๒ กุมภาพันธ์ ยังไม่แล้วเสร็จ แม้เวลาจะผ่านมานิ่นนาน ๒ เดือน จะเข้าเดือนที่ ๓ [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment

พรก.อภิสิทธิ์-ยิ่งลักษณ์ ศาลผ่านให้ทั้งคู่

สำเริง คำพะอุ
        หลังจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ผ่านร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน ๒ ล้านล้านบาทเสียงวิพากษ์วิจารณ์ยังไม่จบ นายกรัฐมนตรีคนสวย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พูดด้วยเสียงสั่นเครือ น้ำตาคลอว่า ไม่ควรเอากฎหมายมาไล่ล่ากัน ควรที่จะมองไปที่เจตนา
        เจตนาของนางสาวยิ่งลักษณ์ ที่บอกกล่าวต่อประชาชนก็คือ เจตนาที่จะพัฒนาด้านการคมนาคมให้ทันสมัย โดยจะสร้างรถไฟความเร็วสูง ไว้ขนคน ขนผัก
        แต่ประชาชนส่วนหนึ่งมองว่า โครงการดังกล่าวเจตนาไม่สุจริต เพราะโครงการที่ลงทุนสูงถึง ๒ ล้านล้านบาท มีรายละเอียดอยู่ในกระดาษแค่ ๓ แผ่น เป็นเงินกู้ ที่สามารถนำไปใช้โดยไม่ต้องใช้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของสำนักนายกรัฐมนตรี ใน ๒ ล้านล้านบาททั้งไว้นี้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับที่ปรึกษา ๖ หมื่นล้านบาท
        นี่มันทุจริตกันได้ง่ายๆ
        นางสาวยิ่งลักษณ์ และบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายบอกเป็นโครงการที่ดี และไม่มีทุจริต
        ผู้คนก็สงสัยว่า โครงการดีอย่างที่ว่านี้ทำไมไม่ทำเป็นงบประมาณแผ่นดิน จะได้ผ่านสำนักงบประมาณ จะได้ผ่านการพิจารณาของผู้แทนราษฎร
        [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment

ต้อง นิติรัฐ และ นิติธรรม

สำเริง คำพะอุ
        ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วครับ กรณีที่มีผู้ไปร้องว่า ร่าง พรบ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาทเพื่อมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ?
        วันนี้ (12 มีนาคม) เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ (ในวงเงิน 2 ล้านล้านบาท) ตราขึ้นโดยขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 169 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 170 ซึ่งก็จะถือว่าร่างกฎหมายดังกล่าวตกไปทั้งฉบับ
        ทั้งนี้ มีรายงานว่ามติที่วินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาทขัดรัฐธรรมนูญนั้นเป็นมติเอกฉันท์ ขณะเดียวกันมีมติ 6 [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment

บทเรียนจากคดี ถวิล เปลี่ยนศรี

สำเริง คำพะอุ
        เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษาของ ศาลปกครองสูงสุดในคดีที่ นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ยื่นฟ้อง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี กรณีออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๒/ ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ให้นายถวิลไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ให้นายถวิลพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ สมช. ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม
        คดีดังกล่าวนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีมาแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยให้คืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช.แก่นายถวิล แต่นายกรัฐมนตรีได้อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด
        ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment

เสียงข้างมาก ไม่ทำให้อยู่เหนือกฎหมาย ?

สำเริง คำพะอุ
        เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นวันที่ ปปช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) แจ้งให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไปรับทราบข้อกล่าวหา ที่มีผู้ไปร้องต่อ ปปช.ว่า นายกรัฐมนตรีมีส่วนรู้เห็นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตการรับจำนำข้าว
        ก่อนถึงวันนัด (๒๗ กุมภาพันธ์) นางสาวยิ่งลักษณ์ โอดครวญผ่านเฟสบุ๊คของนางว่า ปปช. ใช้เวลาสั้นมาก เพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองในการพิจารณาคำร้องแล้วเรียกนางไปรับทราบข้อกล่าวหา และนางยังโอดครวญที่จะให้เปลี่ยนตัวกรรมการ ปปช.เจ้าของสำนวนจาก นายวิชา มหาคุณ เป็นกรรมการ ปปช.ท่านอื่น
        เสียงโอดครวญของนางเหมือนจะฟ้องให้สังคมรับทราบว่า นางไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการ ปปช.
        ปปช.ไม่สนใจเสียงโอดครวญของนาง เพราะความเป็นจริงก็คือ กรณีจำนำข้าวมีผู้ร้องต่อคณะกรรมการ ปปช.มาเป็นปีแล้ว คณะกรรมการ ปปช.ก็เคยมีหนังสือเตือนมาถึงนาง ในฐานะนายกรัฐมนตรี [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment

ลิเกใกล้ปิดฉากแล้ว

สำเริง คำพะอุ
        มีข่าวว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จะเจรจากัน เป็นไปได้แค่ไหน ?
        นางสาวยิ่งลักษณ์ เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ เป็นผู้นำรัฐบาลที่ถูกประชาชนนับล้านประท้วงเรียกร้องให้ลาออกมาเป็นเวลายาวนาน เริ่มตั้งแต่ที่ชุมนุมกันที่สวนลุมพินีต้นเดือนสิงหาคม ชุมนุมเพิ่มที่อุรุพงษ์ ต่อด้วยกำนันสุเทพ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
        วันสองวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์พูดถึงการเจรจา ระหว่างนางสาวยิ่งลักษณ์ กับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เพื่อหาทางออกของประเทศ นายสุเทพ ตอบรับทันที ซึ่งการตอบรับของนายสุเทพทำให้มวลมหาประชาชนส่วนหนึ่งคลางแคลงใจในตัวนายสุเทพ มองว่านายสุเทพเปลี่ยนไป อาจจะเหนื่อย ล้า หรือมองเห็นว่ายากที่จะเอาชนะได้ จึงต้องหาทางลง
        แต่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็ยังวางใจในตัวลุงกำนันของเขา มองว่าการต่อสู้ยาวนานขนาดนี้ไม่มีทางที่ นายสุเทพจะกลับลำ หาทางลง หรือจะเลิกราง่ายๆ [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment