Monthly Archives: พฤษภาคม 2013

ผลาญจนลืมอาย !!

ผลาญจนลืมอาย !!

สำเริง คำพะอุ
ใครที่ความจำดีหน่อยก็คงจะจำว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พูดว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ที่รับจำนำสูงกว่าราคาท้องตลาดใช้เงินไม่เกิน ๖ หมื่นล้านบาท
ยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรีหุ่นบอกต่อสภาว่า ให้ชาวนาได้เถอะค่ะ ชีวิตชาวนาจะได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังบอกว่า ข้าวที่รับจำนำมา ตราบใดที่ยังไม่ขาย ก็จะไม่ขาดทุน
แนวคิดดังกล่าวของนายกิตติรัตน์นี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ จากพ่อค้าข้าว จากนักการเมืองฝ่ายค้าน ว่า โง่ อวดฉลาด และไม่รู้เรื่องข้าวเลยแม้แต่น้อย ในขณะที่ราคาข้าวในตลาดโลกเขาซื้อขายกันตันละ ๑๒,๐๐๐ บาทบ้าง ๑๓,๐๐๐ บาทบ้าง รัฐก็ต้องซื้อข้าวเก็บไว้ในสต๊อก จนล้นยุ้ง [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment

ครอกเดียวกัน

ครอกเดียวกัน

สำเริง คำพะอุ
        ปฏิบัติการเพื่อช่วยให้ ทักษิณ ชินวัตร ที่ลอยคออยู่กลางทะเลอย่างจริงๆจังๆเริ่มแล้วครับ เริ่มจากร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของ วรชัย ตามด้วย ร่าง พ.ร.บ.ปรองดองของ เฉลิม อยู่บำรุง ผู้กล้าประกาศตนเป็น ขี้ข้าทักษิณ กลางสภา ไม่สนใจว่า ลูกเมียจะอับอายขายหน้า
        หรือเอาเข้าจริงๆอาจจะเป็นความภาคภูมิของตระกูล อยู่บำรุง ก็ได้
        ความแตกต่างระหว่างร่าง พ.ร.บ.ทั้งสองนี้ก็คือ ของ วรชัย แยกแกนนำออกไป ทักษิณ และแกนนำคนอื่นๆไม่เกี่ยว รวมทั้ง นายอภิสิทธิ์ นายสุเทพ ส่วนของ เฉลิม อยู่บำรุง นั้น นิรโทษกรรม แบบเหมาเข่ง ทักษิณ [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment

แพงทั้งแผ่นดิน

แพงทั้งแผ่นดิน

สำเริง คำพะอุ
        กำหนดเดิมว่าจะขึ้นราคาก๊าซหุงต้มเดือนมิถุนายน รัฐบาลเลื่อนไปอีก ๑ เดือน เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคมนี้ กระทรวงพลังงานจะปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคครัวเรือนแน่นอน นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีกล่าวว่า
        กระทรวงได้สอบถามประชาชนที่มีรายได้น้อยต่างเห็นด้วยให้ปรับราคาแอลพีจีครัวเรือนอีก กก.ละ ๖ บาท เมื่อคำนวณเป็นต้นทุนอาหารที่เพิ่มขึ้นจะอยู่ที่ ๒๕-๓๐ สตางค์ หรือราวๆ ๑ เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านอาหารจึงไม่สมควรปรับขึ้นราคาอาหาร
        ต้องนับถือ กระทรวงพลังงาน ที่มีนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล เป็นรัฐมนตรีว่าการแหละครับที่มีความสามารถเป็นพิเศษในการสรรหาประชาชนที่มีรายได้น้อยที่เห็นด้วยกับการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม เพราะแต่ไหนแต่ไรก็จะพบแต่คนที่ไม่เห็นด้วยที่จะต้องจบจ่ายใช้สอยแพงขึ้น ไม่ว่าประชาชนคนนั้นจะมีรายได้น้อยหรือมีรายได้มาก เพราะทุกวันนี้ ข้าวของเครื่องอุปโภคบริโภคมันแพงขึ้นทุกวันอยู่แล้ว เดือดร้อนไปหมดแหละครับ ไม่ว่าจะมีรายได้ขนาดไหน
        และก็ไม่ทราบว่า [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment

อย่าได้ฝันหวานไป

อย่าได้ฝันหวานไป

สำเริง คำพะอุ
        มีความพยายามที่จะให้ ทักษิณ ชินวัตร พ้นจากสภาพที่ลอยคออยู่กลางทะเล เป็นตะคริวหรือจมน้ำทะเลได้ ด้วยการเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง และแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะเคลื่อนไหวเอาจริงเอาจังเมื่อมีการเปิดสมัยประชุมสภาครั้งต่อไป โดยรัฐบาลคิดว่า ตัวมีเสียงข้างมาก จะออกกฎหมายอย่างไรก็ได้
        เอาเข้าจริงไม่ได้หรอกครับ
        กฎหมายจะออกมาใช้ได้ก็เฉพาะที่ไม่ขัดรัฐธรรมนูญเท่านั้น
        ในหมวด ๖ หมวดที่ว่าด้วยรัฐสภา ส่วนที่ ๘ ว่าด้วยการควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เขาเขียนไว้แล้ว
        มาตรา ๑๕๔ ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๑๕๐ หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภายืนยันตามมาตรา ๑๕๑ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง
        (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอต่อความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment

ใช่แล้ว ปลอดประสพ ประชาชน เสมอเพียงขยะ

ใช่แล้ว ปลอดประสพ ประชาชน เสมอเพียงขยะ

สำเริง คำพะอุ
        การประชุมสัมมนาและนิทรรศการด้านการบริหารจัดการน้ำระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อ เอเซีย แปซิฟิค วอเตอร์ ซัมมิต ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ น่าจะผ่านไปด้วยความเรียบร้อย แม้ว่าก่นการประชุม จะมีผู้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่า
        “น่าจะหวังผลเพียงแค่การนำภาษีของประชาชนไปประชาสัมพันธ์ นายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธาน กบอ. และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่เพิ่งมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นมามาดๆ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาเท่านั้น เพราะเนื้อหาสาระที่ได้มีการเปิดเผยถึงการเตรียมงานในเวทีดังกล่าวเป็นเพียงแค่การโฆษณาชวนเชื่อ หรือโชว์ความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำที่เพ้อฝันในรอบปีที่ผ่านมา ผ่านบูธพาวิลเลี่ยนแสงหลักการและแนวคิดของกลุ่มบริษัทที่เสนองานต่อรัฐบาล เพื่อบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยของชาติที่หวังจ้องได้โปรเจคงบประมาณ ๓.๕ แสนล้านบาท” [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment

เข้าใจ ชัย ราชวัตรแล้ว

เข้าใจ ชัย ราชวัตรแล้ว

สำเริง คำพะอุ
        การชุมนุมเพื่อกดดันให้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหยุดปฏิบัติหน้าที่ ลาออก ที่ดำเนินมาต่อเนื่องหยุดแล้วครับ หยุดลงตั้งแต่คืนวันที่ ๘ ต่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ที่พวกเขาประกาศว่า ถ้าหากมีผู้ร่วมชุมนุมน้อยกว่าแสน ก็จะหยุดการชุมนุม
        จากที่ชุมนุมกันอยู่วันละ ๒๐๐ คน ประกาศเพิ่มเป็นแสน ถ้าหากมาไม่ถึงแสนจะยุติการชุมนุมนั้น ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงย่อมทราบผลล่วงหน้าได้อยู่แล้ว แต่ไหนๆจะยุติการชุมนุม ก็ขอสักนิดหนึ่งเป็นการไว้เชิง นั่นก็คือขอเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณศาลรัฐธรรมนูญที่อยู่ถนนแจ้งวัฒนะ ไปวิภาวดี ผ่านสถานที่ต่างๆมาหยุดที่รัฐสภา ขบวนก็เอิกเกริกดี ในขบวนมีพระหลายรูป ห้อยคอด้วยรูป นางสาวยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี เก๋ไปอีกแบบหนึ่ง
        ถึงที่ทำการรัฐสภาแล้ว จะยื่นหนังสือถอดถอน ก็ยังไม่รู้ว่าจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา ดี
        ดูเอาเถอะครับพี่น้อง
        นอกจากพี่น้อง
        [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment

ไปให้สุดซอย

ไปให้สุดซอย

สำเริง คำพะอุ
        วันพรุ่งนี้ ๘ พฤษภาคม แล้วครับ เป็นวันที่ ทักษิณ ชินวัตร ออกคำสั่งไปให้สุดซอย หรือพูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็คือ เดินหน้าเต็มที่ เป็นไงเป็นกัน
        หลังจากปีที่แล้วมันบอกกับพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายว่า “พี่น้องพายเรือส่งผมถึงฝั่งแล้ว ผมจะเดินขึ้นภูเขา พี่น้องไม่ต้องแบกเรือตามผมมา”
        เล่นเอาพี่น้องเสื้อแดงเศร้าซึมกันเป็นแถว
        เหตุที่ ทักษิณกล่าววาจาตัดรอนเช่นนั้นในวันนั้นก็เพราะ ร่าง พ.ร.บ.ปรองดองของ พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ส.ส.พรรคมาตุภูมิ อดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารล้มทักษิณกำลังจะเข้าสภา จะเป็นการสมัครสมานสามัคคีปรองดองกับทุกฝ่าย ไม่เว้นแม้กระทั่ง นายอภิสิทธิ์ นายสุเทพ อดีตนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ที่จะต้องโดนข้อหาฉกรรจ์สั่งให้ทหารฆ่าประชาชน
        ถ้าหากดูจากความเคียดแค้นชิงชังของพี่น้องคนเสื้อแดงที่มีต่อนายอภิสิทธิ์ นายสุเทพ ทั่วทุกจังหวัดไม่ว่าภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ไม่ว่าทั้งสอง หรือพรรคประชาธิปัตย์ไปเปิดเวทีที่ไหน [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment

ยากที่จะโยกคลอนได้

ยากที่จะโยกคลอนได้

สำเริง คำพะอุ
        สัปดาห์กว่าแล้วครับที่กลุ่มคนเสื้อแดงไปชุมนุมที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรียกร้องให้ตุลาการทั้ง ๙ ท่านลาออก ปณิธานแน่วแน่ ถ้าหากไม่ลาออก ไม่เลิกรา
        แล้วออกจะเป็นเรื่องยาก เพราะ
        ผู้ชุมนุมมีเพียง ๒๐๐ กว่าคนในขณะที่ประชากรไทยมีถึง ๖๐ กว่าล้านคน ถ้าหากคน ๒๐๐ คนต้องการอย่างไรต้องได้อย่างนั้น คนอีก ๖๐ ล้านคนได้แต่ทำตาปริบๆ ย่อมไม่ใช่ประชาธิปไตย ใน ๒๐๐ คนนี้เป็นเศษเสี้ยวของ ๑๕ ล้านคนที่ลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทย นี่ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยอีกเหมือนกัน
        เหตุที่มีผู้ชุมนุมเพียงน้อยนิดน่าจะเป็นเพราะ ม็อบดังกล่าวไม่ใช่ม็อบของทักษิณ ชินวัตร ทั้งที่ ทักษิณ ชินวัตร เอง ก็อยากจะให้ตุลาการทั้ง ๙ (อาจจะมีถูกใจบ้างอยู่ หนึ่งคน) [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment