Monthly Archives: เมษายน 2013

ขอสนับสนุนด้วยคน

ขอสนับสนุนด้วยคน

สำเริง คำพะอุ
        ใครที่ได้อ่านจดหมายเปิดผนึกของนายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) เรื่องข้อเสนอปรับปรุงศาลรัฐธรรมนูญ ก็จะเข้าใจได้ทันทีว่า ไม่ต่างกับคน ๒๐๐ กว่าคนและพระอีกไม่กี่รูปที่กำลังเย้วๆอยู่หน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในขณะนี้ เป็นความคิดเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน เดินไปบนหนทางอันเดียวกัน
        แน่นอนว่า ทักษิณ ชินวัตร ย่อมจะต้องพอใจ
        นายอุกฤษ ยกตัวอย่างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจในอดีต โดยบอกว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยเกิดความขัดแย้งทางสังคมและทางการเมืองที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยยกตัวอย่างคดีต่างๆ เช่น
        คดีการเพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ โดยเห็นว่าการจัดคูหาเลือกตั้ง ไม่เป็นการลงคะแนนโดยลับ
        คดียุบพรรคการเมืองหลายพรรค
        คดีการตัดสินให้ความเป็นรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) สิ้นสนุดลง เพราะเหตุเนพิธีกรในรายการ “ชิมไป บ่นไป”
        หรือคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกรณีรับคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตครา ๖๘ [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment

ลอยคออยู่กลางทะเลทำไม ?

ลอยคออยู่กลางทะเลทำไม ?

 สำเริง คำพะอุ
        ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บันไดขั้นแรกของการนิรโทษกรรม นั่นคือสามารถเลื่อนร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมมาพิจารณาในวาระแรก แล้วก็ทิ้งไว้ รอเปิดประชุมคราวหน้าค่อยพิจารณา
        ทำไมไม่รอการประชุมพิจารณาคราวหน้าค่อยเลื่อนมาก็ได้ ?
        ไม่อยากรอ การเลื่อนวาระการประชุมโดยให้ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมมาจ่อเอาไว้ก็เพื่อให้บรรดาผู้คนที่เรียกร้อง ให้มีการนิรโทษกรรมให้เห็นว่า ฝ่ายรัฐบาลทำให้แล้ว ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้อยู่นิ่ง และ เฉย ต่อบรรดาเสื้อแดงทั้งหลายที่ถูกดำเนินคดี หรือเสื้อแดงที่ศาลลงโทษไปแล้ว ใจเย็นอีกนิด รออีกหน่อยเดียว ที่ถูกดำเนินคดีอยู่ก็จะไม่ถูกดำเนินคดี ที่อยู่ในคุกก็จะพ้นคุก
        เป็นไปตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ก่อนการชุมนุมเมษายน ๒๕๕๒ และเมษายน ๒๕๕๓ ว่ายังไงเสียก็ไม่มีการทอดทิ้งกันอย่างเด็ดขาด
        “เห็นไหมเล่า เงินเยียวยา สำหรับคนที่ไปเสี่ยงเป็นเสียงตายให้กับ ทักษิณเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๒ และเมษายน ๒๕๕๓ ก็ทำให้แล้ว ได้มารายละ ๗ ล้านบาท [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment

อย่าได้ถอย

อย่าได้ถอย

สำเริง คำพะอุ
        ขณะที่คนไทยทั่วประเทศกำลัง เริงสงกรานต์ กันอย่างมีความสุขสนุกสนาน พอถึงวันเปิดทำการประชุมสภานักแรกฝ่ายรัฐบาลก็มีแผนที่จะใช้เสียงข้างมากผลักดัน ร่าง พรบ.ปรองดอง ออกมา โดยขอเลื่อนวาระการประชุม และใช้เสียงข้างมากรับหลักการ
        เพราะมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วในการผ่านร่าง แก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้
        นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทยจะใช้เอกสิทธิ์ ส.ส.ขอเลื่อนวาระการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมขึ้นมาพิจารณาว่า เป็นสิทธิส่วนบุคคล ในฐานะหัวหน้าพรรคคงไม่ยับยั้ง เพราะพรรคขับเคลื่อนเรื่องนี้มานานแล้ว เพื่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในประเทศที่ถูกดำเนินการด้วยกฎหมาย ๒ มาตรฐานมาเกือบ ๖ ปี ตั้งแต่รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
        “พรรคเพื่อไทยได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างกติกาของกฎหมาย ขณะเดียวกันหากผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมอาจทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นก็ต้องยอม เพื่อให้ได้ข้อยุติเรื่องความยุติธรรม เราคงไม่หยุดยั้ง ในการเดินหน้าที่ต้องการหาความยุติธรรม [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment

ธาตุแท้ของทักษิณและนักประชาธิปไตยจอมปลอม

ธาตุแท้ของทักษิณและนักประชาธิปไตยจอมปลอม

สำเริง คำพะอุ
        หลังการยึดอำนาจ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ มีความตื่นตัวของประชาชน นักวิชาการ สื่อสารมวลชน ส่วนใหญ่ๆออกมาต่อต้านเผด็จการ ต่อการการปฏิวัติรัฐประหาร ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นั่นเป็นวิธีที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งก็ถูก และที่ไปไกลกว่าใครเพื่อน เห็นจะเป็นแนวร่วมต่อต้านเผด็จการ ดูจะแข็งขันต่อต้านเผด็จการเป็นพิศษ
        แต่ดูเหมือนพวกเขาจะต่อต้านเผด็จการเฉพาะที่เกิดจากการปฏิวัติ รัฐประหาร
        เผด็จการรูปแบบอื่นพวกเขาเฉยๆ นอกจากจะวางเฉยแล้ว ยังสนับสนุนเสียอีก
        เห็นชัดๆจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน ๔ ประเด็นที่สภารับหลักการไปแล้ว ไม่เห็นนักวิชาการ สื่อมวลชน รวมทั้งนักเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาคัดค้านแต่อย่างใด ทั้งๆที่เห็นกันอยู่ว่าการแก้ไขมาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญโดยตัดช่องทางของประชาชนที่จะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไปนั้น ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนที่จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
        ฝ่ายที่เสนอให้แก้ไขบอกว่า เขียนให้ชัดเสียเลยว่า ให้ประชาชนหรือใครก็ตามที่พบเห็นการกระทำที่จะเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ร้องต่ออัยการสูงสุด เท่านั้น
        การลิดรอนสิทธิของประชาชนเช่นนี้มันเป็นประชาธิปไตยที่ตรงไหน
        นักวิชาการ นักกฎหมาย อาจารย์สอนกฎหมาย [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment

ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

สำเริง คำพะอุ
        ก่อนนี้ใครที่เคยไปแม่ฮ่องสอนหน้าร้อนจะเจอปัญหา หมอกควัน ทุกวันนี้ไม่เฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วครับ ขึ้นเหนือจะจอปัญหาหมอกควันกันเกือบทุกจังหวัด ถามชาวบ้านว่าเกิดจากอะไร ? ได้รับคำตอบว่า เกิดจากการเผาป่าทำไร่ เป็นเช่นนี้มาเป็นสิบๆปีแล้ว
        ควันจากการเผาป่า ทำให้คนในเมืองแทบจะอยู่ไม่ได้ แต่ก็ต้องทน ในแต่แต่ละปี เราเสียผืนป่าไปไม่น้อย ที่เผากันได้เป็นสิบๆปี ก็สะท้อนให้เห็นว่า ผืนป่าเรายังมีมากพอที่จะให้เผาอยู่บ้างเหมือนกัน
        เราแก้ปัญหาการเผาป่าไม่ได้หรือ ?
        ทุกปัญหาแก้ได้ทั้งนั้นแหละครับ เพียงแต่ว่า เราจะลงมือแก้ไขกันจริงจังหรือไม่เท่านั้น เรามีประเทศ มีอาณาเขต มีจังหวัด มีอำเภอ มีตำบล มีหมู่บ้าน แต่ละเขตมีสายบังคับบัญชา สายการบริหาร ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สายข้าราชการประจำก็มีปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ จนหน่วยย่อยที่สุดก็ผู้ใหญ่บ้าน ในเมืองก็มีนายกเทศมนตรี [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment

อันเนื่องจาก รัฐบาลโง่ๆนี้

อันเนื่องจาก รัฐบาลโง่ๆนี้

สำเริง คำพะอุ
        นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเปิดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกรอบที่ ๒ โดยห้ามนำข้าวเปลือกระยะการปลูกสั้น หรือต่ำกว่า ๑๑๐ วัน เข้าร่วมโครงการรีบจำนำ โดยอ้างว่าเป็นข้าวเปลือกด้อยคุณภาพ และเมื่อสีแปรสภาพแล้วจะกลายเป็นข้าวสารเม็ดไม่สวย และมีจำนวนแป้งหรือรำที่ถูกขัดสีออกมาจำนวนมาก ทำให้ได้ข้าวสารไม่เต็มเม็ด
        นายวิเชียร กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลเห็นใจชาวนาทั่วประเทศ เนื่องจากเมื่อต้นฤดูกาลผลิตช่วงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ยังไม่มีการกำหนดเงื่อนไขนี้ ดังนั้นหากนำมาบังคับใช้ในช่วงนี้ จะสร้างความเสียหายต่อชาวนาอย่างมาก เพราะไม่รู้จะนำข้าวไปขายที่ไหน และจะทำให้ข้าวในท้องตลาดตกต่ำลงด้วย จึงเห็นว่าควรเลื่อนไปบังคับใช้นช่วงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังรอบหน้าในช่วงปลายปีจะเหมาะสมกว่า เพื่อให้ชาวนาได้เตรียมตัวทัน
        รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ทักษิณคิด เพื่อไทยทำ ประกาศนโยบายรับจำนำข้าวตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท มาตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศแล้ว ท่ามกลางเสียงคัดค้านของนักวิชาการ ฝ่ายค้าน โดยให้เหตุผลว่า นโยบายดังกล่าวนี้สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศ เพราะมีแต่ที่จะขาดทุน [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment