Monthly Archives: ธันวาคม 2012

ถลุงกันให้สนุกไปเลยครับ

สำเริง    คำพะอุ
                ผมได้แนะช่องทางแก้ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มให้ชาวสวนปาล์มไว้แล้ว     ทั้งจะแก้ปัญหาให้กับชาวสวนปาล์ม    และแก้ปัญหาปากท้องของท่านรัฐมนตรีได้เป็นอย่างดี    คือขอเงินงบประมาณจากรัฐบาลมาสัก    ๒-๓   พันล้านบาท     รับซื้อปาล์มกิโลกรัมละ    ๕    บาท     เหมือนอย่างที่เอาเงินงบประมาณไปซื้อยางพาราอย่างสนุกสนานมาแล้ว    สูญเงินไปแล้ว   รัฐบาลกลับไม่ทำ    ทำให้ชาวสวนปาล์มต้องชุมนุมเรียกร้องเป็นครั้งที่   ๓ ที่ชุมพร
                จะมีครั้งที่   ๔    หลังเทศกาลปีใหม่อีกแน่นอน      แม้จะมีการดำเนินคดีกับแกนนำ     แต่ดูเหมือนว่าชาวสวนปาล์มไม่สะทกสะท้าน                     
                เกษตรกรชาวสวนปาล์ม    ๘   อำเภอในจังหวัดชุมพร    ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ    ครั้งแรกรัฐบาลบอกให้รอก่อน   วันที่    ๑๗    ธันวาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร   (คชก)      ถึงเวลา    ไม่มีการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวแต่อย่างใด
                เกษตรกรจึงนัดชุมนุมกันที่หน้าวนอุทยานเขาพาง   .ต.ท่าข้าม  อำเภอ ท่าแซะ   เมื่อวันที่  ๑๙   [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment

เดิมพันครั้งนี้สูงยิ่ง

สำเริง คำพะอุ
         ความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ   พุทธศักราช    ๒๕๕๐    ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันนี้     มีมาตั้งแต่หลังเลือกตั้งที่ทำให้   พรรคพลังระชาชน   ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล   อันมีนายสมัคร    สุนทรเวช    เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วครับ   แต่ความพยายามครั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จ    เพราะประชานออกมาคัดค้านอย่างแข็งขัน อึงคะนึง   
          ตอนนั้นพวกเขาจะขอแก้มาตรา     ๓๐๙
          มาตรา   ๓๐๙   ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช   ๒๕๕๐   เขียนไว้ว่า
          บรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)   พุทธศักราช    ๒๕๔๙   ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ    รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยกฎหมาย
          ว่ากันว่า    รัฐธรรมนูญมาตรานี้เขียนเอาไว้เพื่อรับรองการเกิดขึ้นของ   คตส.     และการปฏิบัติหน้าที่ของ   คตส.     ซึ่งได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่การบริหารราชการแผ่นดินของ   ทักษิณ    ชินวัตร    และก็พบความผิด     แล้วส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้อง ทักษิณ   ชินวัตร
           มีที่ศาลตัดสินแล้ว    [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment

เอาไปศาลระหว่างประเทศเลย

สำเริง คำพะอุ
        นอกจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ    (ดีเอสไอ) จะเล่นงานนายอภิสิทธิ์    เวชชาชีวะ    นายสุเทพ    เทือกสุบรรณให้ขึ้นศาลไทยให้ได้ในข้อหาร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผล  แล้ว    ยังมีความพยายามที่จะนำคดีของนายอภิสิทธิ์   และนายสุเทพ     ไปสู่ศาลต่างประเทศอีกด้วย
        เรียกว่าเอากันให้ตายไปข้างหนึ่งกันเลยทีเดียว
        ในความเห็นของคนเสื้อแดง     หรือ   นปช.   และสื่อมวลชนบางสื่อ   ทั้งนายอภิสิทธิ์    และนายสุเทพ    คือคนร้าย   คนอำมะหิตที่สั่งฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์      สมควรที่จะต้องถูกลงโทษ    เพื่อให้สาสมกับความผิด
        ซึ่งความผิดที่ว่านี้ในความเห็นของนายธาริต   เพ็งดิษฐ์    อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษว่าเอาไว้ก็คือ     ประหารชีวิต     หรือ  เบาะๆ    จำคุกตลอดชีวิต     หลายกรรม    หลายวาระ     ศาลจะลงยังไงก็ยังไม่รู้
        โทษออกหนักขนาดนั้น     ทำไมทักษิณ    ชินวัตร    จึงได้บอกมวลชนเสื้อแดงว่า     “ พายเรือส่งผมถึงฝั่งแล้ว     จะแบกเรือขึ้นรถไปบนภูเขาไปกับผมทำไม    ?”
        [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment

ผู้ไม่กลัว โทษประหาร

 
สำเริง คำพะอุ
                นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ  อดีตนายกรัฐมนตรี    นายสุเทพ    เทือกสุบรรณ   รองนายกรัฐมนตรี   เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาร้ายแรง        ของ   ดีเอสไอ   เมื่อวานนี้    กลับออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม    บอกกับผู้มาให้กำลังใจว่า    “ ผมไม่หนีไปไหน    ไม่หนีไปต่างประเทศ   เพราะโทษก็มากสักเท่าไร    แค่ประหารชีวิต   ถ้าศาลตัดสินประหารก็ยินดีให้ประหาร   เพื่อรักษากฎหมาย     รักษาขื่อแปของบ้านเมือง”     
                เหตุที่ต้องตกเป็นผู้ต้องหานั้นมาจาก     การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อต้นเดือนมีนาคม    ต่อไปถึงเมษายน   พฤษภาคม    ๒๕๕๓    จากราชดำเนินแล้วไปปักหลักที่   สีแยกราชประสงค์     เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ลาออก      หรือยุบสภา    เลือกตั้งใหม่   
                ระหว่างที่ชุมนุมที่ราชดำเนิน     รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เห็นว่า     ผู้ชุมนุมเนื้อที่ในการชุมนุมมากไป     สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน     จึงขอคืนพื้นที่บางส่วนของราชดำเนิน
                เรียกกันว่า   กระชับพื้นที่
                เอาทหารมือเปล่าไปกระชับพื้นที่
                [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment

เชิญปู้ยี่ปูยำกันให้สนุกมือ

สำเริง คำพะอุ
         เมื่อวานนี้ชาวสวนปาล์มเกือบ    ๓   พันคนมาชุนุมกันที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร    เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายาง    เดิมเคยขายได้กิโลกรัมละ    ๘    บาท     ขณะนี้ราคารูดลงไปเหลือ กิโลกรัมละ  ๒.๕๐   บาท  - ๒.๗๕   บาท   
         ขณะที่ปาล์มราคา กิโลกรัมละ   ๘   บาท     ราคาน้ำมันปาล์มก็ขายขวดละ     ๔๗   บาท
         ขณะที่ปาล์มราคากิโลกรัมละ    ๒.๕๐ บาท –  ๒.๗๕   บาท    ราคาน้ำมันปาล์ก็อยู่ที่ขวดละ    ๔๗   บาทเหมือนเดิม     นับว่าเป็นเรื่องที่ประหลาดมาก
         เมื่อชาวสวนปาล์มเกือบ     ๓   พันคนมาชุมนุมที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร    เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด    นักการเมืองซีกรัฐบาลก็บอกว่า     นี่เป็นการปลุกปั่นของ   ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน      คือพรรคประชาธิปัตย์ที่จ้องจะเล่นงานรัฐบาลทุกเรื่อง   ทุกประเด็น
         ก็ใช่    [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment

อันดับที่ ๘๘ ที่ได้มา

สำเริง คำพะอุ
                เมื่อสักเดือนหนึ่งผ่านมานี้   สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ   จัดสัมมนา    เรื่องพลิกเส้นทางพัฒนา   สถาปนาความมั่งคั่งให้ประเทศ     โดยมีผู้ที่มีชื่อเสียงมีความรู้ในทางเศรษฐกิจระดับแนวหน้าของประเทศมาร่วมแสดงความคิดเห็นหลายท่าน   อาทิ   นายสมคิด    จาตุศรีพิทักษ์     ประธานสถาบันอนาคตไทยศึกษา     นายเศรษฐพุฒิ    สุทธิวาทนฤพุฒิ    กรรมการสถาบันอนาคตไทยศึกษา    นายฐาปน   สิริวัฒนภักดี    กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไทยเบฟเวอเรจ    นายบรรยง   พงษ์พาณิช    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   กลุ่มการเงินเกียรตินาคิน
                นายบรรยง   พงษ์พาณิช    กล่าวว่า    สาเหตุที่การพัฒนานวัตกรรมในและด้อยคุณภาพไทยมีค่อนข้างน้อย    เป็นเพราะการใช้เงินในการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้ผลมากกว่าการลงทุนด้านนวัตกรรม     โดยที่ผ่านมามีการวัดการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศที่มีการพัฒนาทางนวัตกรรมน้อย     จะเห็นว่ามีการใช้เงินในการคอร์รัปชั่นสูงมาก
                “การคอร์รัปชั่นในประเทศไทยจะมีมากในการลงทุนแบบปิดที่ไม่มีการแข่งขันมากในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน    ซึ่งรัฐบาลจะควบคุมการลงทุนที่ไม่มีการแข่งขันมาก    แต่มีการคอร์รัปชั่นมาก      ซึ่งประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน   จะพบว่าโครงสร้างพื้นฐานนั้นจะมีไม่เพียงพอกับความต้องการ    ราคาค่อนข้างสูงและด้อยคุณภาพ    ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่มีประสิทธิภาพจะกระทบถึงการพัฒนานวัตกรรมด้วย     เช่น    การประมูลคลื่นความถี่     ๓   จี  ที่มีปัญหาอยู่    [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment

เอาให้กระอักเลือดตายไปเลย

 

สำเริง คำพะอุ
        มีรายงานว่าพรรคแกนนำ รัฐบาล   และพรรคร่วมรัฐบาลจะลงมติวาระ   ๓    ผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกไม่นานนี้     ซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นเดือนมีนาคม    เพราะการปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาจนป่านนี้      ก็ช้าไปแล้วสำหรับ   ทักษิณ   ชินวัตร   เจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริง    เจ้าของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตัวจริง เสียงจริง
        การเกิดรัฐบาลยิ่งลักษณ์     ก็เพื่อที่จะช่วยทักษิณทุกอย่าง ทุกประการ     ตั้งแต่กลับประเทศได้โดยที่ไม่ต้องติดคุก ทั้งที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาแล้ว     ได้รับเงิน    ๔.๖   หมื่นล้านบาทคืน    ทั้งที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาพิพากษาเรียบร้อยไปแล้วให้ยึดเงินดังกล่าวเป็นของรัฐ
        ระหว่างที่ภารกิจนำทักษิณกลับประเทศ    และให้ได้ทรัพย์สินคืน ยังไม่เสร็จ      รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ต้องอำนวยความสะดวกให้ทักษิณในทุกด้าน   ทุกเรื่องที่เป็นอุปสรรค       เป็นต้นว่า      ทักษิณถูกยกเลิกหนังสือเดินทาง    โดยรัฐบาลอภิสิทธิ์  ก็ต้องออกหนังสือเดินทางให้ทักษิณ     แถมต้องคาบไปให้ถึงที่พำนักของทักษิณ      รัฐบาลประเทศใดยกเลิกวีซ่า    ไม่ให้ทักษิณเข้าประเทศก็ต้องช่วยเจรจา     ช่วยลอบบี้     ช่วยบอกเขาว่า     รัฐบาลนี้   (ยิ่งลักษณ์)    ไม่ต้องการตัวทักษิณมาติดคุกแล้ว     [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment