Monthly Archives: พฤศจิกายน 2012

เครื่อง ชี้ วัด สันดาน

สำเริง คำพะอุ   
                นางสาวยิ่งลักษณ์    ชินวัตร     นายกรัฐมนตรี  ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจร่วมกับรัฐมนตรีคนอื่นๆ ได้รับคะแนนไว้วางใจจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสูงสุด    เหนือรัฐมนตรีคนอื่นที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้    
                ทั้งที่ความเป็นจริงก็เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งประเทศที่ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ว่า      นางสาวยิ่งลักษณ์ตอบไม่ตรงประเด็น    นางสาวยิ่งลักษณ์อ่านโพยเท่าที่มีใครบางคนเขียนไว้ให้     เขียนอย่างไรก็อ่านตามนั้น   และที่เขียนนั้นก็ไม่ตรงกับคำถาม   ข้อสงสัยของฝ่ายค้าน
                แต่นางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้คะแนนสูงสุด
                ถ้าหากนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ลุกขึ้น   ไม่ตอบฝ่ายค้านเลย  แต่พูดอะไรที่นางสาวยิ่งลักษณ์อยากจะพูด   ก็เชื่อว่านางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้รับคะแนนไว้วางใจเช่นนี้อยู่ดี    เพราะ   ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลไว้วางใจนางสาวยิ่งลักษณ์   ตั้งแต่ก่อนการอภิปรายเสียด้วยซ้ำ     แถมยังมีพรรคภูมิใจไทย  พรรคมาตุภูมิ  พรรคฝ่ายค้านที่รอเสียบ    รอเข้าร่วมรัฐบาล    ยกมือไว้วางใจเพิ่มอีก    
                การได้คะแนนไว้วางใจเป็นกอบเป็นกำ    นอกจากสะท้อนวุฒิภาวะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่ที่ยอมรับนางสาวยิ่งลักษณ์    ที่เป็น    ตัวตลกระดับชาติ    สร้างความอับอายขายหน้าให้กับคนทั้งประเทศ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเล่นหูเล่นตากับ   โอบ้าม่า     ประธานาธิดีสหรัฐอเมริกา     นั้น    มองเห็นอนาคตของประเทศได้เลยว่าจะตกต่ำเพียงใด
                นี่ยังไม่นับการทุจริต     การแสวงหาประโยชน์     [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment

ความแตกต่างของการชุมนุม

สำเริง   คำพะอุ
       ผมเชื่อว่า    พลเอก   บุญเลิศ   แก้วประสิทธิ์     ไม่แน่ใจนักว่า     การชุมนุมครั้งแรกที่สนามม้านางเลิ้ง      เมื่อวันที่   ๒๘   ตุลาคมนั้นจะมีผู้คนเข้าร่วมสักเท่าไร     จะเป็น   พันห้าร้อยคน       อย่างที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้     หรือจะมากกว่า     พลเอกบุญเลิศไม่แน่ใจนัก     เนื่องจากไม่เคยจัดการชุมนุมมาก่อน      เนื่องจากรัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้ง     เนื่องจากรัฐบาลนี้มีมวลชนคนเสื้อแดงสนับสนุน
       พลเอกบุญเลิศจึงบอกว่าดูจำนวนคน     ถ้าหากมาน้อยก็จบ    ประกาศเลิกการชุมนุม    ถ้าหากมามากเป็นหมืนเป็นแสนนั้นว่าไปอย่าง
       การชุมนุมครั้งที่    ๒   วันนี้      ๒๔   พฤศจิกายน   ขององค์การพิทักษ์สยาม    รวมเอากลุ่มต่างๆที่ทนไม่ได้กับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์   ชินวัตร   จึงได้เกิดขึ้น
       ความที่ไม่เคยจัดการชุมนุมมาก่อน     พลเอกบุญเลิศจึงได้พูดอย่างท้อๆ     เหมือนที่เคยพูดก่อนการชุมนุมครั้งแรกว่า    ถ้าหากคนมาน้อย     ก็จบ
       เป็นรัฐบาลเองที่ค่อนข้างวิตกกังวล      เคยแต่ชุมนุมขับไล่รัฐบาลอื่น     เคยแต่ใช้ความรุนแรง    [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment

ติงต๊อง ปัญญาอ่อน ?

สำเริง    คำพะอุ
       ยิ่งใกล้วันนัดชุมนุมใหญ่ครั้งที่  ๒    ขององค์การพิทักษ์สยาม       เสาร์ที่   ๒๔     พฤศจิกายน      รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์   ชินวัตร     และบรรดาขี้ข้าของทักษิณ   ต่างเคลื่อนไหวเป็นการใหญ่เพื่อระงับยับยั้งการชุมนุม     
        หรืออย่างน้อยที่สุดก็ทำให้การชุมนุม    ขาดพลัง   ให้มีผู้เข้าร่วมชุมนุมน้อยที่สุดจะน้อยได้
       แม้กระทั่ง ทักษิณ  ชินวัตร เองก็ต้องโฟนอินเข้ามาปลุกเร้าบรรดาขี้ข้าม้าใช้ให้ระมัดระวังสถานการณ์    ให้แต่ละคน อยู่ในที่ตั้ง    คอยปกปักรักษารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ให้อยู่ต่อไปให้ได้   และถึงคราวที่จะระดมกำลังให้เรียกได้ทันที 
        เพราะนี่คือ   หัวใจ  
        นี่คือความเป็นความตายของทักษิณ     ไม่มีรัฐบาลที่บอกได้ใช้ฟัง     ทักษิณก็ไม่สามารถเคลื่อนไหว     หรือเคลื่อนไหวในต่างประเทศก็ย่อมไม่ถนัด       โอกาสที่จะกลับประเทศไทยก็น้อยลง    โอกาสที่จะได้สมบัติคืนก็น้อยลง
         ด้วยเหตุนี้    ม็อบขององค์การพิทักษ์สยามจึงกลายเป็นม็อบล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตย     รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง   ?
         รัฐบาลยิ่งลักษณ์มาจากการเลือกตั้ง    ไม่ต่างจากรัฐบาลทักษิณ   สมัคร   [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment

รัฐบาล ช่วยเรียกแขก ให้องค์การพิทักษ์สยาม

สำเริง คำพะอุ
                การชุมนุมครั้งแรก    กับการชุมนุมครั้งที่   ๒    ที่     พลเอก    บุญเลิศ   แก้วประสิทธิ์      ประธานกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามจัดการชุมนุมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในสายตาของรัฐบาล   ในสายตาของฝ่ายรัฐบาล    และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
                ครั้งแรก ที่พลเอกบุญเลิศจัดชุมนุมที่สนามม้านางเลิ้งฝ่ายรัฐบาลมองด้วยสายตาดูแคลน    คะเนว่าผู้ร่วมชุมนุมน่าจะไม่เกิน    ๑,๕๐๐   คน    เพราะรัฐบาลถือดีว่าได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนท่วมท้น    ๑๕   ล้านเสียง    มีการจัดตั้งกลุ่มผู้สนับสนุนเป็นอย่างดี ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ   ทุกตำบล    ระดมพลเมื่อไรก้จะได้เป็นหมื่นเป็นแสนเมื่อนั้น     
               แต่  พลเอกบุญเลิศ      ไม่เคยมีประวัติจัดการชุมนุม      ไม่เคยมีกิจกรรมทางการเมืองมาก่อน     นอกจากจะเคยร่วมการยึดอำนาจหนหนึ่ง   แต่ก็ไม่สำเร็จ     กลายเป็นกบถไป      แล้วก็มาปักหลักอยู่สนามม้านางเลิ้ง
               ที่ไหนได้     เมื่อวันที่   ๒๘     ตุลาคม       ผู้คนที่ ทนไม่ได้กับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์มากันเป็นหมื่นเต็มที่นั่งสนามม้าซึ่งจุคนได้     ๒  [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment

บทเรียนของประชาธิปัตย์

  สำเริง   คำพะอุ  
                ถ้าหากฟังจากนายพงษ์เทพ    เทพกาญจนา    รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา  อดีตตุลาการ   ที่ลาออกมาเล่นการเมือง    เป็นมือเป็นตีนให้ ทักษิณ ชินวัตร     แล้วละก้อ   สถานะของนายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ     หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์     ผู้นำฝ่ายค้าน  ก็พ้นสภาพ  ส.ส.ไปแล้ว     เพราะถูก      พลอากาศเอก   สุกำพล     สุวรรณฑัต  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม     (เป็นอะไรกับ   นายไถง   สุวรรณฑัต     อดีต  ส.ส.     คนเก่าคนแก่ของพรรคประชาธิปัตย์     ก็ไม่รู้)     ปลดออก
                ปลดออกจากการเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อย   จปร.     ซึ่งนายอภิสิทธิ์   ลาออกมาแล้วเกิน   ๒๐    ปี
                และถ้าหากนายอภิสิทธิ์    พ้นสภาพการเป็น   [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment

อันเนื่องมาจาก ประชานิยม

สำเริง คำพะอุ
                อีกเดือนกว่าๆ       คือตั้งแต่วันที่   ๑  มกราคม    ๒๕๕๖   ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศก็จะได้เฮ     เพราะต่างก็จะมีรายได้สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด     โดยค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่   ๓๐๐   บาทต่อวัน     จากที่เคยได้วันละ   ร้อยกว่าบาท   เกือบ   ๒๐๐   บาท      หรือ    ๒๐๐   -    ๒๕๐   บาทต่อวันในบางจังหวัด
                ความจริงควรที่จะได้ตั้งแต่วันที่   ๑   มกราคม    ๒๕๕๕   โน่นแล้ว     ตามนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้   ก่อนการเลือกตั้ง    ๓    กรกฎาคม   ๒๕๕๕    ว่า      ค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่     ๓๐๐   บาทต่อวัน     แต่พอชนะเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาล      รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์    ชินวัตร   ก็ให้ค่าแรงขั้นต่ำ    [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment

ใครจะเสี่ยงเป็น เสี่ยงตาย เพื่อชาติ เพื่อบ้าน เพื่อเมือง

สำเริง   คำพะอุ
         จ.ส.ต.  หญิง    ณัฐฐะกุล   ณัฏฐะพิชาญ์   ผบ.หมู่งานธุรการ   อำเภอ  เขื่องใน    อุบลราชธานี   พร้อมกลุ่มแม่บ้าน ทหารตำรวจ  ที่สามีได้รับบาดเจ็บทุพลภาพ   และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน    ๕๐   นาย   เดินทางไปที่สภาทนายความเพื่อขอให้ช่วยเหลือทางกฎหมาย    กรณีที่ถูกกรมบัญชีกลางงดจ่ายค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญพิศษ   (ชคบ.)    และเรียกคืนเงินที่เบิกเกินสิทธิ    โดยให้ส่งคลัง  คืนภายใน    ๑๕  วัน    นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส่วนราชการ     หากไม่ชำระจะดำเนินการตามกฎหมาย
        จ.ส.ต.หญิง  ณัฏฐะกุล    กล่าวว่าสามีเป็นตำรวจตระเวนชายแดน    เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ที่อำเภอบ้านกรวด    บุรีรัมย์     เมื่อปี    ๒๕๓๒   ทำให้เธอต้องมีภาระเลี้ยงดูบุตร    ๒   คน หลังจากที่สามีเสียชีวิตได้รับความเดือดร้อน   ต้องดิ้นรนต่อสู้หาเลี้ยงครอบครัว    ระหว่างนั้นได้รับเงินบำนาญพิเศษที่รัฐโอนเข้าบัญชีทายาท
         [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment

ตำรวจ ช่วยเรียกแขกให้ เสธ.อ้าย

 

 สำเริง  คำพะอุ   
        ต้องมีใครสักคนโกหก       หรือไม่ก็ตอแหล    เนื่องจากเมื่อไม่กี่วันมานี้    ทักษิณ   ชินวัตร   ให้สัมภาษณ์นิตยสาร ฟรอบส์ว่า    การทั้งหลายในประเทศไทยตั้งแต่นโยบายรับจำนำข้าว     แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี    เขาเป็นคนจัดการ   นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นน้องสาวโทรศัพท์ไปหาเขาเพื่อขอคำปรึกษาหารือสัปดาห์ละ    ๒-๓   ครั้ง   
        เพราะเขาคือ    กูรู    สำหรับน้องสาวของเขา  ขณะเดียวกับที่นางสาวยิ่งลักษณ์     ชินวัตร    นายกรัฐมนตรีก็เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งหลายหนว่า    เป็นเรื่องของเธอ     ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี
        แต่ที่ประชาชนทังหลายทั้งปวงเห็นก็คือ    ป้ายหาเสียงพรรคเพื่อไทย     ทักษิณคิด    เพื่อไทยทำ       หรือการยกขบวนไปหาทักษิณที่ดูไบ   ที่ฮ่องกง      หรือคำใสห้สัมภาษณ์ของนายตำรวจใหญ่ที่บอกว่า    มีวันนี้เพราะพี่ให้       หรือกระทั่งการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด     
        เมื่อมีบางคนพลาดตำแหน่ง    ก็ต่อว่าต่อขานไปที่ ทักษิณ    ชินวัตร  ว่า   ตระบัดสัตย์    ทั้งที่โฟนอินข้ามประเทศมาบอกว่าคนนั้นคนนี้เหมาะสมที่จะเป็น   [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment