Monthly Archives: กันยายน 2012

มะกอก ๓ ตะกร้า ปามันไม่โดน

สำเริง   คำพะอุ
       กำลังจะชม    คณะกรรมการกฤษฎีกา    อยู่ทีเดียวว่าช่างขยันเอาเสียจริงๆ   วันหยุดแท้ๆควรที่จะเล่นกับหลานอยู่ที่บ้านยังอุตส่าห์มาประชุมเพื่อที่จะให้ความเห็นว่านายยงยุทธ    วิชัยดิษฐ์    รองนายกรัฐมนตรี     รัฐมนตรีว่ากากระทรวงมหาดไทยได้รับการล้างมลทินไปตาม    พรบ.ล้างมลทิน    ๒๕๕๐    ไปหรือยัง     แต่ที่ไหนได้     ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่อ้างกันอยู่เวลานี้ไปๆมาๆกลายเป็นความเห็นของ    นายอัชพร     จารุจินดา    เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่เพียงผู้เดียว
       มีรายงานจากคณะกรรมการกฤษฎีกา   คณะที่ ๒     แจ้งถึงกรณีที่นายอัชพร  จารุจินดา   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ทำความเห็นเรื่องการตีความกรณีนายยงยุทธเข้าข่าย พ.ร.บ.ล้างมลทิน  พ.ศ.   ๒๕๕๐   แล้วส่งให้คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   ๒๒   เรื่องดังกล่าวไม่ได้มีการหารือในคณะกรรมการกฤษฎีกา  คณะที่ ๒    คาดว่าเรื่องที่ส่งมา   น่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วน     ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนนายอัชพรอาจจะนำความเห็นที่เคยมรการตีความมาเทียบเคียงก็ได้
        มิน่าเล่า   จึงได้รวดเร็วทันใจดีนัก     ถูกใจนายยงยุทธ    ถูกใจรัฐบาลดีนัก
         แต่ก็นั่นแหละ     [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 37 Comments

พื้นที่ของคนหน้าด้าน

สำเริง  คำพะอุ
         การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้    ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๕      ใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง  ไม่พิจารณาเรื่องสลักสำคัญอันใดของประเทศ  รองนายกรัฐมนตรีที่จะต้องทำหน้าที่ในการประชุมคือ   นายยงยุทธ   วิชัยดิษฐ์   อาจจะไม่แน่ใจนักว่า     การทำหน้าที่   รองนายกรัฐมนตรี     หรือ รัฐมนตรึว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น    จะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่     คณะรับมนตรีคนอื่นๆ ที่ร่วมประชุมด้วยก็คงจะไม่แน่ใจเช่นเดียวกัน     แต่ละคนก็คงจะคิดว่า   ประชุมไปก็เท่านั้น     ดีไม่ดีจะเข้าปิ้งด้วย  
         เพราะ  ปปช.ชี้มูลความผิดแล้ว     อกพ.กระทรวงมหาดไทยมีมติให้ปลดออกนายยงยุทธแล้ว แต่มาอ้างว่านายยงยุทธพ้นมลทิน      อันเนื่องมาจาก  พ.ร.บ.ล้างมลทิน  พ.ศ.    ๒๕๕๐   จะช่วยให้นายยงยุทธ   พ้นมลทิน    ซึ่งจะพ้นหรือไม่ยังเป็นข้อถกเถียง     เพราะ   พรบ.ล้างมลทินออกมาก่อนที่จะมีการชี้มูลความผิดนายยงยุทธ    และนายยงยุทธก็ไม่เคยถูกลงโทษก่อนหน้าที่   พรบ.ล้างมลทินบังคับใช้
        หรือว่า    พ.ร.บ.ล้างมลทินใช้ได้กับ   อนาคต   [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 2 Comments

เพื่อความปรองดอง ?

สำเริง คำพะอุ
          ผมบอกไว้คราวก่อนนี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าหวาดเสียวมากสำหรับนายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ      อดีตนายกรัฐมนตรี   นายสุเทพ   เทือกสุบรรณ    อดีตรองนายกรัฐมนตรี    ตามที่นายธาริต   เพ็งดิษฐ์   อธิบดี   ดีเอสไอ    พูดเอาไว้     ยิ่งมาฟัง    ร้อยตำรวจเอกเฉลิม   อยู่บำรุง       ดอคเตอร์ทางกฎหมายสำทับเข้าไปอีกว่า      นี่เป็นเพียงคดีแรก  ที่ศาลชี้ว่าผู้ตาย   ตายเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ยังมีอีก   ๓๐   กว่ารายที่จะต้องให้ศาลชี้อีก
          นี่มิต้องขึ้นศาลในคดีออกคำสั่ง   ศอฉ.   ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปฆ่าคนจนกระทั่งแก่หง่อม     แล้วรับโทษประหารชีวิต     อย่างที่นายธาริตอธิบายวันก่อนนี้หรอกหรือ    ?
          แล้วทำไมวันนี้นายสุเทพ    เทือกสุบรรณ     อดีตรองนายกรัฐมนตรี     ซึ่งจะต้องเจอวิบากกรรมยามชรายังปากแข็ง      มี่ไชโยโห่ร้องรับ   ร่าง  พ.ร.บ.ปรองดอง     ซึ่ง   บังเละ     พลเอกสนธิ   บุญยรัตกลิน     [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 72 Comments

ไม่ง่ายอย่างที่ ธาริต พูดมั้ง ?

สำเริง   คำพะอุ
         นายธาริต   เพ็งดิษฐ์   อธิบดี  ดีเอสไอ    แถลงภายหลังจากที่ศาลอาญามีคำสั่งว่า    นายพัน  คำกอง   คนขับแท็กซี่ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่    ๑๕  พฤษภาคม   ๒๕๕๓   เกิดจากกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของ   ศอฉ .  ว่า   ศาลมีคำสั่งผูกไว้เป็นการปฏิบัติตามคำสั่ง    ศอฉ.   
          ดังนั้น   ดีเอสไอ   จะทำสำนวน    ๒   แนวทาง    คือ ทหารยิงประชาชนตกเป็นผู้ต้องหา   และทหารคนดังกล่าวถูกกันเป็นพยาน    เนื่องจากทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาขณะนั้น    คือนายอภิสิทธิ์    เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี   และนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  อดีตรองนายกรัฐมนตรี    ผู้อำนวยการ    ศอฉ.
         อธิบดี   ดีเอสไอ.   กล่าวว่า   [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 40 Comments

อย่ามาโม้เลยดีกว่า

สำเริง   คำพะอุ
          เริ่มขึ้นมาก็โม้แล้วครับ   
          ผมหมายถึงนายบุญทรง   เตริยาภิรมย์     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์     แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา    สามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล    และพึงพอใจต่อผลงาน   ทั้งดูแลค่าครองชีพประชาชน    และการยกระดับราคาสินค้าการเกษตร   และรายได้เกษตรกร
          ที่ผมบอกว่าโม้โดยที่ยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดที่นายบุญทรงคุยก็เพราะ    นายบุญทรงแถลงถึงผลงานของเขาหลังจากที่เกษตรกรที่ปลูกยางพารา    ปลูกมะพร้าว   ปลูกปาล์ม    ปิดถนนเพชรเกษม จนกระทั่งเส้นทางลงใต้ที่ประจวบคีรีขันธ์เป็นอัมพาตอยู่ครึ่งค่อนวัน   เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยทำให้ราคายางพารา    ราคามะพร้าว   และราคาปาล์มน้ำมันราคาสูงขึ้น
          ยังนึกไม่ออกเลยครับว่าราคาสินค้าการเกษตร    (ที่จะส่งไปต่างประเทศเป็นสินค้าส่งออก)   ตัวไหนที่ราคาสูงขึ้น
          หรือจะคุยว่าเป็นการรับจำนำข้าว    ตันละ   ๑๕,๐๐๐   บาท      ซึ่งผมก็ได้พูดหลายครั้งแล้วว่า     การรับซื้อในราคาที่สูงกว่าตลาดนั้นสร้างความ   ฉิบหาย     ให้กับประเทศ      เนื่องจาก
          ๑ มีชาวนาน้อยรายที่ขายได้   ๑๕,๐๐๐ บาทต่อตัน    ส่วนใหญ่จะขายให้โรงสีได้   ๑๑,๐๐๐ -๑๒,๐๐๐   [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 49 Comments

อนาคตของเกษตรกรไทย ?

สำเริง คำพะอุ
        รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์   ชินวัตร     ได้ชื่อว่าเป็นขวัญใจของ  รากหญ้า    ขวัญใจของชาวนาชาวไร่ที่ยากไร้รอวันที่จะลืมตาอ้าปาก       แต่   ๑   ปีที่ผ่านมา   บรรดาเกษตรกรคนยากคนจนดูเหมือน  จะจนลง   จนลงเรื่อยๆ    เพราะผลผลิตราคาตกต่ำ
        รัฐบาลคุยว่า    มีโครงการรับจำนำข้าว    ซื้อราคาสูงกว่าตลาด   ตลาดขายตันละ    ๑๐,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท     รัฐบาลรับซื้อ   ตันละ   ๑๕,๐๐๐   บาท     แต่ที่ไหนได้ราคาที่เกินมา   ๒-๓   พันบาทนั้นเป็นช่องทางให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการ  เป็นช่องทางให้นักการเมืองที่ทรงอิทธิพลได้ทำมาหากิน    รวยกันอื้อซ่า
        ข่าวการจับกุมการทุจริตจำนำข้าวมีในหน้าหนังสือพิมพ์ให้เห็นทุกวัน    อย่างเช่น    นางศิวาพร   ชื่นจิตต์ศิริ   รองอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ    (ดีเอสไอ)    นางสุมิตรา   ศรีสมบัติ  รองผู้ว่าราชการฉะเชิงเทรา    พลตำรวจตรี   สมบัติ   [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 43 Comments

จริยธรรมของนักการเมือง/ข้าราชการประจำ

สำเริง คำพะอุ
        มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่   ๓   กันยายน    นายวรยุทธ    อยู่วิทยา   ทายาทอัครมหาเศรษฐีเครื่องดื่มกระทิงแดงขับรถเก๋งเฟอร์รารี่   ชนดาบตำรวจ   วิเชียร    กลั่นประเสริฐ   ผบ.หมู่   สน. ทองหล่อ   ขณะปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิต    เหตุเกิดปากซอยสุขุมวิท  ๔๗     
        รายงานข่าวกล่าวว่ารถเก๋งเฟอร์รารี่ลากร่างดาบตำรวจโชคร้ายไป    ๒๐๐   เมตร   จนถึงปากซอยสุขุมวิท     ๔๙     แล้วหลบหนีเข้าบ้านพัก   เลขที่   ๙   ซอยสุขุมวิท    ๕๓    แขวงคลองตันเหนือ     เขตวัฒนา     กทม.
        ต่อมา    พันตำรวจโท ปัณณ์ภณ   นามเมือง    สวป.   สน.ทองหล่อ   นำนายสุเวส   หอมอุบล   พ่อบ้านมามอบตัว
        พลตำรวจโท  คำรณวิทย์    [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 121 Comments

นี่ก็โกหกสีขาวอีกเรื่อง

สำเริง  คำพะอุ
       ขณะที่กำลังเขียนต้นฉบับอยู่นี้     ฝนกำลังพรำปรอยๆ    และอาณาบริเวณกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ก็คงจะฉ่ำฝนเช่นกัน   เป็นช่วงจังหวะที่      รัฐบาลกำลังจะทดลองผันน้ำเข้ากรุงเทพฯ   เพื่อจะทดลองว่า       เอาอยู่     หรือ เอาไม่อยู่     โดยที่คนกรุงเทพ   ฯ    ต่างระทึก     ตื่นเต้น   ด้วยฝันร้ายของปี     ๒๕๕๔     คอยหลอน
       ที่ตื่นเต้นตกใจก็เพราะไม่เชื่อใจรัฐบาล     ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น   เพราะเมื่อต้นปีนี้รัฐบาลออกพระราชกำหนดเพื่อที่จะได้ใช้งบประมาณ    ๓ ,๕  แสนล้านบาทลงทุนสร้างระบบป้องกันอุทกภัย    ไม่ให้เกิดขึ้นเหมือนที่เกิดมาแล้วในปี    ๒๕๕๔      รัฐบาลบอกศาลรัฐธรรมนญว่ามีความจำเป็น    มีความเร่งด่วนอย่างยิ่ง    ช้าไม่ได้แม้แต่นาทีเดียว
       จนถึงวันนี้รัฐบาลยังไม่มีผลงานที่เป็นรูปธรรม     ใช้งบประมาณไปเพียง    ๗   หมื่นล้านบาทเท่านั้นเอง
       แถมยังเชิญชวนให้ต่างชาติมาลงทุนก่อสร้าง   การป้องกันน้ำท่วม     โดยไม่มีรายละเอียดให้เห็นเลยว่าจะทำอะไร    ก่อสร้างที่ไหนอย่างไร    ถามความเห็นประชาชนที่เกี่ยวข้องหรือยัง    ?
       มาวันนี้      นึกสนุก     [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 156 Comments