Monthly Archives: สิงหาคม 2012

อยู่ใน ทุรยุค กันหรืออย่างไร ?

สำเริง คำพะอุ
        ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นางสาวยิ่งลักษณ์    ชินวัตร   นายกรัฐมนตรี   ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกิตติรัตน์    ณ ระนอง     รองนายกรัฐมนตรี    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมารยอมรับว่า   โกหกในเรื่องตัวเลขการส่งออกว่า    จริงๆแล้วเชื่อว่าทุกคนมเจตนตาดีต่อประเทศ   รวมทั้งนายกิตติรัตน์    เพราะคงไม่มีเหตุผลที่จะมาปกปิดอะไร     ลัเป็นตัวเลขที่เก็บจากข้อมูลจริงที่ต้องชี้แจงประชาชนอยู่แล้ว
        ครั้นนักข่าวบอกว่า     ตรงนี้จะเป็นการฉุดควยามเชื่อมั่นของนักลงทุน      นางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวว่า     เชื่อว่าท่าน   (กิตติรัตน์)  คงไม่เจตนา    ถ้ามีเจตนาท่านคงไม่พูดคำนั้นนะคะ            
        นักข่าวถามว่า    ได้รับคำสั่งจากใครไหม   ?
         นางสาวยิ่งลักษณ์    ตอบว่า   โอ๊ย    คำสั่งอะไร    ไม่มีหรอกค่ะ      ไม่มี    ไม่มีหรอกคะ
        ที่บอกว่า     ไม่ใช่เรื่องแปลก     ก็เพราะ    นางสาวยิ่งลักษณ์    ชินวัตร     นายกรัฐมนตรี     ก็มาอีหรอบเดียวกัน กับนายกิตติรัตน์  [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 145 Comments

ชุ่ย เพียบพูนด้วย เล่ห์ โง่ และแสนทราม

สำเริง คำพะอุ
                นายกิตติรัตน์    ณ ระนอง   รองนายกรัฐมนตรี     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง    หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์   ชินวัตร    กล่าวในการสัมมนา    ๑   ปียิ่งลักษณ์กับอนาคตเศรษฐกิจไทย    โดยยอมรับว่าตัวเลขการส่งออกในปีนี้อาจไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ร้อยละ    ๑๕     โดยคาดว่าจะเหลือเพียงร้อยละ   ๙     เนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกชะลอตัว   ทั้งยุโรป    สหรัฐอเมริกา     ส่งผลให้การส่งออกชะลอตัวลง
                การที่รัฐบาลตั้งเป้ามูลค่าการส่งออก     ๑๕   เปอร์เซ็น    ทั้งที่ทำไม่ได้จริง    ทำให้มีคำถามว่า   ทำไม่ได้    ตั้งเป้าไว้ทำไม    ในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลได้รับอนุญาตให้พูดไม่จริงได้ในบางเรื่อง   ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า    white    lie   ที่แปลว่าโกหกสีขาว   เพราะหากพูดความริงแต่ต้นว่าการส่งออกของไทยจะทำได้ไม่ถึง    ๑๕   เปอร์เซ็นต์    จะทำให้ความมั่นใจของนักลงทุนมีปัญหาแน่นอน  
                นายกิตติรัตน์กล่าวว่าตัวเลขการส่งออกลดลง    แต่ยังเชื่อว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ   ในปีนี้จะยังอยู่ที่ร้อยละ    ๖-๗     ได้     [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 128 Comments

ยิ่งลักษณ์ ยิ่งเลอะ ?

 
สำเริง    คำพะอุ
        มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา   ส.ว.    แทนนายศรีสุข   รุ่งวิสัย   ที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพิกถอนการสรรหา     ก่อนการประชุมนายพิศิษฐ์     ลีลาวชิรภาส    รักษาการผู้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน      แจ้งว่าไม่ประสงค์จะเข้าร่วมทำหน้าที่กรรมการสรรหา    เนื่องจากเกรงว่าอาจจะถูกครหาว่า     มีผลประโยชน์ทับซ้อน    ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ทำหน้าที่กรรมการสรรหา ส.ว.    ต้องเป็น ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
       ที่ประชุมอนุมัติ
       ทำให้เหลือคณะกรรมการสรรหา   ๖   คน   จากทั้งหมด    ๗   คน    เชื่อว่าจะไม่เป็นปัญหาร้องเรียน   เพราะมาตรา   ๑๑๓    ของรัฐธรรมนูญ   ระบุ   กรณีไม่มีกรรมการสนรรหาในตำแหน่งใด     หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งทำหน้าที่ต่อไปได้     ซึ่งจะมีการนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่    ๓๑   สิงหาคม     โดยจะพิจารณารายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา    ๓๑   ราย
       ข้ออ้างที่ว่า   ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นกรรมการสรรหา    [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 47 Comments

วาจา ดังผายลม

 
       สำเริง   คำพะอุ
     ต้องยอมรับว่า    ทักษิณ   ชินวัตร   อดีตนายกรัฐมนตรี   นักโทษหนีคุก    ผู้ต้องหาที่มีหมายจับของศาลไทยเก่งมากๆ    เก่งจนกระทั่งสหรัฐอเมริกา   ประเทศมหาอำนาจ    ประเทศที่บอกชาวโลกว่าเคร่งครัดในตัวบทกฎหมายออกวีซ่าให้เข้าประเทศโดยที่   ทักษิณไม่ต้องมาปรากฏ   ณ  สถานทูต
     เป็นที่รู้กันว่า     สหรัฐอเมริกานั้นเข้มงวดมากๆกับการออกวีซ่าให้กับผู้คนที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา     วันๆจะมีคนไทย   ทั้งที่จะเดินทางไปศึกษา   ไปทำธุรกิจ   ไปท่องเที่ยวยืนเข้าแถวอย่างยาวเหยียดจนออกมานอกรั้ว    เพราะความเข้มงวด    เกรงจะเข้าไปทำงาน   เกรงจะไปค้ายาเสพติด    ไปก่อการร้าย  สารพัดละครับ   เขาจะดูว่ามีฐานะทางการเงินไหม    จะไปศึกษามีหลักฐานทางการศึกษายังไง
     เป็นนักโทษหนีคุก     เป็นผู้ต้องหาก่อการร้าย    เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการฆ่าตัดตอนในสงครามยาเสพติด   ๒,๘๐๐  กว่าศพ  ฯลฯ       อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์กรือเซะ     ตากใบ  ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้วีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา
      แต่   ทักษิณ   กลับได้อย่างสบายมาก    และก็เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาแล้ว     [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 104 Comments

ปัญญาอ่อน หรือ เสียสติ ?

สำเริง   คำพะอุ
        กระทรวงพาณิชย์    หรือว่าไปแล้วก็คือ    รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์    ชินวัตร    ยังจะเดินหน้าต่อกับนโยบายรับจำนำข้าวทุกเม็ด    ตันละ    ๑.๕   หมื่นบาทต่อไป     แม้จะมีเสียงทักท้วง   คัดค้านว่านโยบายดังกล่าวมีแต่จะสร้างความฉิบหายวายวอด    
        เฉพาะที่ทำมาแล้วก็ฉิบหายไปเกือบแสนล้านบาท
        ตัวเลขที่ว่าเกือบแสนล้านบาทมาจากไหน   พูดกันเล่นๆหรือมีที่มาที่ไป    ?
        ตัวเลขที่ว่านี้มาจาก     การที่รัฐบาลรับจำนำข้าวตันละ     ๑๕,๐๐๐   บาทมาจากราคาที่ว่านี้สูงกว่าราคาตลาด   ๒-๓  พันบาทต่อตัน
        เริ่มต้นก็เห็นว่ามีแต่ทางที่จะต้องเจ๊งแล้วละครับอย่างน้อยก็ตันละ    ๒-๓   พันบาท    นี่ยังไม่นับค่ายุ้งฉาง    ค่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับจำนำข้าวนะครับ
        ซื้อมาแล้วเก็บไว้ในยุ้งฉางในโกดัง    ตราบใดที่ยังไม่ขายก็ไม่ขาดทุนอย่างที่นายกิตติรัตน์      ณ ระนอง   รองนายกรัฐมนตรีพูดแสดงความโง่ออกมานั่นไม่ใช่นะครับ    เพราะ    ข้าวเก็บไว้นานๆก็เสื่อมคุณภาพ   ราคาก็จะลดลง    หรือถึงกับขายไม่ได้    บริโภคไม่ได้   ต้องเอาไปเป็นอาหารสัตว์อย่างเดียว หนึ่ง    เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาอีกหนึ่ง
        [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 134 Comments

สำคัญที่ ประโยชน์ของใคร ?

สำเริง  คำพะอุ
        ดูจากปฏิทินนายดำรงค์   พิเดช   อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า  และพันธุ์พืช   เหลือเวลาทำงาน   ไม่ถึง   ๒   เดือน    หักเสาร์ อาทิตย์  ออกไปอีกก็เหลือน้อยกว่าน้อยนัก   กับภารกิจที่ค้างอยู่    
        ภารกิจที่ค้างอยู่คืออะไร    ?
        ภารกิจที่ค้างอยู่การรื้อถอนอาคาร   ส่งก่อสร้างที่เรียกกันว่าบ้านพัก   รีสอร์ท   ที่บุกรุกอุทยานแห่งชาติที่วังน้ำเขียว    ทับลาน     ซึ่งก่อสร้างในจังหวัด  นครราชสีมา     ปราจีนบุรี     ภายหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติฟ้องศาล    ศาลสั่งให้รื้อถอน         และเมื่อผู้บุกรุกไม่ยอมรื้อถอน    นายดำรงค์  พิเดช   อธิบดี   ก็นำเจ้าหน้าที่รื้อถอนเสียเอง
        ภารกิจการรื้อถอนจะสำเร็จเสร็จสิ้นอยู่แล้ว     กรมอุทยานแห่งชาติ   และนายดำรงค์   พิเดช     ก็เจอตอ     ตอเบ้อเริ่มเสียด้วย      เจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งร้องต่อนายกรัฐมนตรี   นางสาว ยิ่งลักษณ์    [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 89 Comments

เมื่อไรจะหยุดสร้างความฉิบหายให้บ้านเมืองเราเสียที ?

สำเริง คำพะอุ
        “ที่ฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องข้าวมาเป็นประเด็น    คงกลัวว่าโครงการจะประสบความสำเร็จ     ซึ่งข้าวที่เก็บไว้ในสต๊อกของรัฐบาล   ก็ดูแลอย่างดี    ตราบใดที่ไม่ขายออกไปก็ไม่ขาดทุน”         
        ถ้าหากไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดประโยคดังกล่าวผมก็ต้องคิดว่าคนพูดช่างโง่บัดซบเอาเสียจริงๆ     แต่พอรู้ว่าคนพูดคือนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง   รองนายกรัฐมนตรี     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง    ผมก็พูดไม่ออก     ได้แต่อึ้งกิมกี่    พูดอะไรไม่ออก   บอกอะไรไม่ได้
        จะไม่ให้ผมคิดว่าคนที่พูดประโยคดังกล่าว   โง่อย่างบัดซบได้อย่างไรเล่าครับ  ในเมื่อความเป็นจริงใครๆเขาก็รู้ว่า   ข้าวที่อยู่ในสต๊อกนั้นจะต้องเสื่อมคุณภาพลงทุกวัน     จะต้องเสียค่าเช่ายุ้งฉางทุกวัน ทุกเดือน   จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทุกวัน ทุกเดือน     เก็บไว้เฉยๆมันก็ขาดทุนของมันเอง    อยู่เฉยๆ    ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับมัน     มันก็จะต้องขาดทุนอยู่แล้ว
        เพราะนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาล
        ไม่มีการรับจำนำที่ไหนในโลกหรอกครับที่การรับจำนำสูงกว่าราคาที่เป็นจริง     นอกจากคนที่โง่อย่างร้ายกาจ  อย่างรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์    ชินวัตร    เท่านั้นที่กล้าทำ  และที่กล้าทำก็เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้น      มิใช่เงินของบิดา   มารดา   หรือญาติพี่น้อง   โคตรเหง้าของ  นางสาวยิ่งลักษณ์สักบาทเดียว      [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 130 Comments

ไว้วางใจคนอย่างนี้ได้อย่างไร ?

สำเริง     คำพะอุ   
        มีหลายต่อหลายคนแสดงความเป็นห่วงว่า    ประเทศไทยเสียแชมป์การส่งออกข้าวให้แก่   อินเดีย    และเวียตนาม   ไปแล้ว    จากเคยเป็นที่    ๑   กลายเป็นที่   ๓    
        การเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์ในการส่งออกข้าวไม่สำคัญเท่ากับชีวิตของชาวนาไทยที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นกระดูกสันหลังของชาติ    และเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้น   อยู่ได้     มีชีวิตที่ดีขึ้น    หรือเสมอตัว     หรือแย่ลง
        แต่ละประเทศที่มีประชาชนเป็นเกษตรกร   ปลูกข้าว     อาจจะได้ผลิตผลดีในปีนั้น   ปีนี้    หรือปีโน้น     สามารถส่งข้าวได้ออกมาก     อาจจะเป็นอินเดีย   พม่า    หรือ เวียดนาม   แล้วได้เป็นแชมป์ในการส่งข้าวออกไปยังประเทศต่างๆที่ประชาชนของเขาบรโภคข้าว  ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด       ปัญหาก็คือ    เกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกข้าวสามารถขายข้าวที่ผลิตได้มีผลกำไร     มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรมากกว่า
        การผลิตปีนี้     ๒๕๕๔/๒๕๕๕     รัฐบาลที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์    ชินวัตร     เป็นนายกรัฐมนตรี     มีนโยบายตั้งแต่ตอนหาเสียงว่าจะรับจำนำข้าว    ตันละ    [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 5 Comments