Monthly Archives: มกราคม 2012

เด็กเลี้ยงแกะ ?

 
เด็กเลี้ยงแกะ ?

                                                                                   สำเริง คำพะอุ
        ข่าวมีคนจ้องจะล้มรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์    ชินวัตร    มีมาหลายครั้งแล้ว    ตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลเสียด้วยซ้ำ     โดยคนที่เปิดเผยเรื่องนี้เป็น   ส.ส.พรรคเพื่อไทยที่สนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ์เอง
        เมื่อ ๒-๓ วันนี้ก็มีข่าว   มีคนจ้องจะล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์อีก   ข่าวบอกว่า   มีขบวนการกลุ่มอำนาจเก่าลงทุน ๒-๓ พันล้านบาทจ้างล้มรัฐบาล
        แม้คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้คือ   นายพร้อมพงศ์  นพฤทธิ์     ที่เชื่อถือไม่ค่อยจะได้     แต่    พลอากาศเอก สุกัมพล   ซึ่งเป็น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม     ก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่า    ได้ยินมาบ้างเหมือนกัน     แต่ไม่ได้บอกว่าได้ยนมาจากที่ไหน   จากนายพร้อมพงศ์  นพฤทธิ์   หรือไม่   อย่างไร
        ข่าวดังกล่าวไม่ได้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ    และรัฐบาลแต่อย่างใด     มีแต่ทางที่จะให้เกิดความเสียหาย      ใครที่ไหนอยากจะมาเที่ยวประเทศที่เสถียรภาพของรัฐบาลไม่มั่นคง     หรืออยู่ในสถานการณ์ที่จะเกิดการปฏิวัติรัฐประหาร     [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , | 2 Comments

เป้าหมายลึกๆของพวกเขา คือ โละองค์กรอิสระทิ้ง

เป้าหมายลึกๆของพวกเขา คือ โละองค์กรอิสระทิ้ง

                                                                                  สำเริง คำพะอุ
        ความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะนี้    ต่างจากความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงที่   สมัคร /สมชาย  เป็นนายกรัฐมนตรี   
        ทุกวันนี้พูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐   โดยไม่บอกว่า     รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อบกพร่องอยู่ที่ตรงไหน  บทบัญญัติมาตราไหนของรัฐธรรมนูญเป็นอุปสรรคต่อการบริหารบ้านเมือง      ซ้ำเลือกตั้งก็ผูกปีชนะมาตลอด     ไม่มีตรงไหนเป็นอุปสรรคเลย
        เหตุที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดตั้งรัฐบาล     นั่นก็เพราะ   หักกันเอง     (มิใช่หรือ   ?)
        พวกเขาพูดอยู่แต่เพียงว่ารัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐    เป็นผลพวงมาจากการรัฐประหาร ๒๕๔๙
        อะไรก็ตามที่เป็นผลพวงมาจากการรัฐประหาร ๒๕๔๙   ในสายตาของพวกเขาล้วนไม่ดีทั้งสิ้น    ไม่ถูกต้องทั้งสิ้น      เป็นต้นคำพิพากษาลงโทษจำคุก ๒ ปี  ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการตัดสินนั้นมาจาก   คตส.ที่คณะรัฐประหารแต่งตั้งขึ้นมาตรวจสอบ   ต้องยกเลิก    ต้องลบล้าง
        พวกเขาจะไม่มองที่ตัวเองเลยว่า   ทำผิดกฎหมายจริงหรือไม่    แสวงหาประโยชน์จริงหรือไม่      มีผลประโยชน์ทับซ้อนจริงหรือไม่    [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , | Leave a comment

คำพิพากษาที่ประชาชนรอ?

คำพิพากษาที่ประชาชนรอ?

                                                                                   สำเริง  คำพะอุ
          เมื่อวันที่  ๒๓ มกราคมนี้      ที่ศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น     กลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมืองจังหวัดขอนแก่น    ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น    ให้ศาลมีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี    ๑๐ มกราคม   ๒๕๕๕    ที่มีมติจ่ายเงินเยียวยา    หรือชดเชย    หรือเป็นค่าจ้างกลุ่มคนที่เผาบ้านเผาเมืองร่วม  ๒  พันล้านบาท
          กลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดขอนแก่น    โดยนายตุลย์   ประเสริฐศิลป์   ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง   จังหวัดขอนแก่นขอให้ศาลมีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่  ๑๐ มกราคม   และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
          นายตุลย์   ประเสริฐศิลป์    กล่าวว่า   มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่ต่างจากการจ่ายเงินค่าจ้างให้กลุ่ม   นปช.ที่ได้ร่วมชุมนุมกันโดยไม่สงบ  และมีอาวุธ    และก่อเหตุร้ายแรงขึ้นทั่วประเทศอย่างรุนแรงต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓    และทำผิดกฎหมายหลายฉบับต่างกรรม   ต่างวาระ     เช่น    [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , | Leave a comment

ทั้งหลาย ทั้งปวง อยู่ที่ ทักษิณ บงการ

ทั้งหลาย ทั้งปวง อยู่ที่ ทักษิณ บงการ

                                                                                           สำเริง คำพะอุ
             คณะรัฐมนตรี   ของนางสาวยิ่งลักษณ์    ชินวัตร     ปรับกันใหม่แล้วครับ   เขี่ยออก ๑๐  สลับตำแหน่ง ๖    โดยที่นางสาวยิ่งลักษณ์  ยังคงเชิดหน้าว่าการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีครั้งนี้   เป็นการตัดสินใจเอง    ทักษิณ    ชินวัตร    ไม่เกี่ยว    ขณะที่รัฐมนตรีที่ได้รับตำแหน่งยอมรับว่า     บินไปขอบคุณทักษิณที่ฮ่องกง     ซ้ำยังบอกด้วยว่า    ทักษิณให้เวลารัฐมนตรีแต่ละคนทำงาน ๖เดือน     กลางปีหลัง ๑๑๑ ไทยรักไทยพ้นข้อห้าม    จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
             ที่นางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่า   ตัดสินใจเองจึงไม่ถูกต้อง
             ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ยืนยันจึงเป็นเรื่องโกหก     เชื่อถือไม่ได้
             ที่ไม่ถูกต้อง   ที่โกหก  ที่เชื่อถือไม่ได้นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์หลังเลือกตั้ง ๓ กรกฎาคมโน่นแล้ว     แต่ผู้คนทั้งหลายอาจจะเห็นว่าไม่ใช่สาระสำคัญ    เพราะต่างก็รู้กันอยู่แล้วว่า     ผู้ที่บางการอยู่ข้างหลังรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ก็คือ ทักษิณ   ชินวัตร     [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , | 2 Comments

จะทำอะไรก็เชิญ ประเทศเป็นของคุณแล้ว

จะทำอะไรก็เชิญ ประเทศเป็นของคุณแล้ว

                                                                                        สำเริง คำพะอุ
         ขณะที่รัฐบาล  นางสาวยิ่งลักษณ์    ชินวัตร   กำลังควักเงินจากงบประมาณแผ่นดินให้กับบรรดาเสื้อแดงทั้งหลายที่สู้เพื่อทักษิณในเดือนเมษายน  ๒๕๕๒   ๒๕๕๓    อยากจะให้    รัฐบาลที่   หน้าไม่อาย   รับฟังเรื่องนี้บ้าง
          ร้อยตำรวจตรีเผียน   ลำนุ้ย อายุ  ๗๘  ปี   ข้าราชการตำรวจบำนาญ   และนางบุญภา   ลำนุ้ย     บิดา มารดาของครูคณิต   ลำนุ้ย    ครูโรงเรียนบ้านกือเม็ง   ถูกคนร้ายลอบยิงและเผา    ขณะที่ขี่รถจักรยานกลับมาจากการติวเข้มนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของเขตพื้นที่การศึกษายะลา   เขต ๑  ในงาน  “ยะลายาลัน   มหัศจรรย์เด็กใต้”    เมื่อวันที  ๖ กันยายน   ๒๕๕๔    เหตุเกิดบนถนนสายรามัน – มายอ
          ทั้งร้อยตำรวจตรีเผียนและนางบุญภา   [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | 1 Comment

นิติรัฐ นิติธรรม เอาอยู่ ค้า

นิติรัฐ  นิติธรรม  เอาอยู่ ค้า

                                                                                  สำเริง  คำพะอุ
             เมื่อแรกที่พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาล    มีเสียงจากแกนนำ   นปช.เสนอว่า     รัฐบาลควรที่จะชดเชย   เยียวยาให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากกรปราบปรามของรัฐบาล   (อภิสิทธิ์)  ๙๑  ศพ   คนละ  ๑๐  ล้านบาท     ผมนึกในใจว่าจะเป็นไปได้อย่างไร ?
            แล้วก็เป็นไปได้จริงๆ     แม้จะไม่ถึง   ศพละ  ๑๐  ล้านบาท     ได้ ๗.๕ ล้าน   ก็ถือว่าใกล้เคียง    สมควรแก่การขายชีวิตให้จริงๆอย่างที่ผมว่าไว้ในวันก่อน
            มติคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการเยียวยา   ชดเชยให้กับผู้ชุมนุมทางการเมืองของรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์     ชินวัตร   สะท้อนให้บรรดาเสื้อแดงทั้งหลายต้องยอมรับว่า     ทักษิณ    ชินวัตร     พึ่งพาได้จริงๆ      เสียชวิตก็ดูแลคนข้างหลัง   บาดเจ็บ   ทุพพลภาพ   มากน้อย    ดูแลหมด    [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , | 1 Comment

สมควรขายชีวิตให้จริงๆ

สมควรขายชีวิตให้จริงๆ

                                                                                       สำเริง  คำพะอุ
              การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๐  มกราคมที่ผ่านมา   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้การเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหาย   ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง    หรือความขัดแย้งในช่วงที่ผ่านมา  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากความขัดแย้งทางการเมืองให้ได้รับความเป็นธรรม    เป็นไปตามหลักนิติธรรม   สมอภาค  นำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ   
               การชดเชยการเยียวยาว่ากันว่าจะครอบคลุมุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง    ตั้งแต่ช่วงก่อนรัฐประหาร    ๑๙   กันยายน   ๒๕๔๙    เป็นต้นมา    จนกระทั่งเหตุการณ์เดือนเมษายน-พฤษภาคม    ๒๕๕๓   ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่ม    เจ้าหน้าที่ของรัฐ    สื่อมวลชน   และภาคเอกชน    ตลอดจนครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
               สำหรับการกำหนดกรอบอัตราช่วยเหลือ  เยียวยาเสียหายได้แก่     
               ๑   ชดเชยกรณีการเสียชีวิต    ๔.๕   ล้านบาท  
               ๒   ช่วยเหลือสำหรับค่าปลงศพ    ๒.๕   แสนบาท   / ราย      
               ๓   เงินชดเชยกรณีทุพลภาพ    อัตราเท่ากับเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต   ( ๔.๕ [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | 2 Comments

ยิ่งแก่ยิ่งเลอะ

ยิ่งแก่ยิ่งเลอะ

                                                                      สำเริง คำพะอุ
           นายเสนาะ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว ประธานพรรคเพื่อไทย  เสนอวิธีปรองดองว่า ต้องหยุดไล่ล่าทักษิณ ชินวัตร  และให้ใช้วิธีกักบริเวณ ทักษิณ เช่นเดียวกับที่พม่ากักบริเวณนางอองซาน ซูจี
           ข้อเสนอของนายเสนาะสะท้อนให้เห็นว่า  ยิ่งนาน   นายเสนาะก็ยิ่งเลอะ   นายเสนาะ  ไม่รู้หรือว่าฐานะของนางอองซานซูจี กับ ทักษิณนั้นต่างกันลิบลับ นางอองซานซูจี  เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆ  ทักษิณอาจจะพูดถึงประชาธิปไตยอยู่บ้าง   ชนะการเลือกตั้งก็เพื่อให้ได้ชื่อว่ามาจากประชาชน  มาจากประชาธิปไตย   แต่เป็นข้ออ้าง   เป็นวิธีการเพื่อจะเข้าสู่อำนาจเท่านั้นเอง
ทักษิณไม่เคยให้ความสำคัญต่อสภา  ทักษิณถือว่าตัวมีเงิน  มีอำนาจบริหารประเทศโดยเอาตัวเป็นใหญ่
           นางอองซานซูจีชนะการเลือกตั้ง  แต่ทหารพม่าไม่ให้เธอชนะ   จับเธอเป็นนักโทษการเมือง  กักบริเวณเธอ
           แต่ทักษิณ เมื่อถูกทหารโค่นล้ม    มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบพบความผิด   อัยการนำคดีขึ้นฟ้องศาลสถิตยุติธรรม  โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง   เป็นผู้พิจารณาคดีอย่างเปิดเผย [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , | 3 Comments

ถ้าหากมีโอกาสให้คำปรึกษา

ถ้าหากมีโอกาสให้คำปรึกษา

                                                                        สำเริง   คำพะอุ   
        นายถวิล    เปลี่ยนศรี    ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ   และอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ   กล่าวถึงความคืบหน้าในการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)    กรณีถูก  นางสาวยิ่งลักษณ์   ชินวัตร   นายกรัฐมนตรีโยกย้ายออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ   มาช่วยราชการในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำว่า  
        ก.พ.ค.ส่งหนังสือมาที่ตนแล้ว    ตามที่นายกฯแก้คำร้องมา    ซึ่งตนจะไม่แย้งคำร้องกลับไป    จะให้ทาง ก.พ.ค.ใช้ระบบไต่สวนตามกระบวนการไม่เกิน ๑๕๐ วัน    หรือราว ๕ เดือน    ซึ่งกระบวนการจะสิ้นสุดประมาณเดือนกุมภาพันธ์    ๒๕๕๕   จากนั้นตนจะไปแถลงให้ปากคำต่อ  ก.พ.ค. เอง   เพราะระหว่างนี้   ก.พ.ค.  คณะกรรมการไต่สวนมีกระบวนการค้นหาความจริงอยู่แล้ว
        ผู้สื่อข่าวถามว่า    ผู้ถูกร้องเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศ   จะส่งผลต่อการพิจารณาไต่สวนหรือไม่     นายถวิลกล่าวว่า    เชื่อระบบคุณธรรม     ถ้าข้าราชการไม่มีระบบคุณธรรมก็ไม่รู้จะเหลืออะไร    อย่างไรก็ตาม   เชื่อว่าจะได้ความยุติธรรมกลับมาก่อนเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๗
        [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged | Leave a comment