Monthly Archives: สิงหาคม 2011

หาข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดียาก

 
สำเริง   คำพะอุ    
           หลังจากที่แถลงนโยบายต่อสภาแล้ว     รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์    ชินวัตร   ก็เริ่มบริหารประเทศ    เริ่มตั้งแต่สำนักนายกรัฐมนตรี    กระทรวงแต่ละกระทรวงก็เริ่มแต่งตั้ง   บุคคล   เข้าไปทำงาน   มีทั้ง   ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เลขานุการรัฐมนตรี     ที่ปรึกษารัฐมนตรี  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
          ดูรายชื่อ   ดูหน้าดูตาแล้ว    ก็เห็นได้ชัดเจนว่า    เป็นการปูนบำเหน็จ     เป็นการให้รางวัลที่ได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อโยกคลอนรัฐบาลอภิสิทธิ์  จนยอมยุบสภา  และเอาชนะการเลือกตั้งเหนือพรรคประชาธิปัตย์อย่างท่วมท้น
        ไม่ใช่เรื่องแปลกที่พรรคเพื่อไทย   ที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์จะตอบแทนบุญคุณคนเหล่านี้  ถ้าหากไม่แต่งตั้ง  ไม่ตอบแทนบุญคุณ  ทำกระมิดกระเมี้ยนเหมือนไม่รู้จักซิ  จะเป็นเรื่องแปลก
          แต่เหมาะสมหรือไม่     ที่เอาภาษีของประชาชนไปตอบแทน บุญคุณคนเหล่านี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
             นอกจากการแต่งตั้งฝ่ายการเมืองแล้ว   ก็ถึงเวลาที่รัฐบาลนี้จะต้องตอบแทนข้าราชการประจำที่ฝัก    ใฝ่    พรรคเพื่อไทย    หรือระบอบทักษิณ    หรือเป็นพรรคเป็นพวกกับระบอบทักษิณ  หรือ   เป็นพวก [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment

ประเทศที่ ค่าแรงถูก เป็นพิเศษ

  
 
สำเริง    คำพะอุ   

          นายมนัส   โกศล   ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย   กล่าวถึง   นโยบายค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาลว่า    ไม่ตรงกับที่หาเสียงไว้    โดยเปลี่ยนถ้อยคำจาก   ค่าจ้างขั้นต่ำ   มาเป็นรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ   ๓๐๐   บาท   ทำให้แรงงานรู้สึกว่ารัฐบาลบิดพลิ้ว   สภาองค์การลูกจ้างจะขอเข้าพบ   นายเผดิมขัย   สะสมทรัพย์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   เพื่อทวงถามความชัดเจนในสัปดาห์หน้า
         นายสราวุธ   ขันอาสา   พนักงานบริษัทดานิลี่   ฟาร์อิส   ระยองกล่าวว่า   รู้สึกผิดหวังรับบาล   เชื่อว่าแรงงานส่วนใหญ่เลือกพรรคเพื่อไทย   เนื่องจากพอใจนโยบายนี้     แรงงานในจังหวัดระยอง    ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ    ๑๘๓   บาท    หรือเดือนละ   ๖,๒๐๐    บาท   บวกเบี้ยขยันอีก   ๒,๕๐๐   บาท   และสวัสดิการต่างๆอีก   ก็จะมีรายได้เดือนละ   [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 1 Comment

เชิญเล่นกันให้สนุกไปเลย

 
สำเริง   คำพะอุ    
            หลังจากเดินหนีนักข่าวที่ถามจี้ใจดำเรื่องพี่ชายที่กำลังหนีคุกอยู่ขณะนี้   วานนี้นางสาวยิ่งลักษณ์    ชินวัตร   งดให้สัมภาษณ์   แต่มีข้อความปรากฏบนเฟซบุ๊กว่า
            “หลายประเด็นตอนนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบน   และบิดเบือนความจริง    รัฐบาลมีภารกิจหลักที่จะต้องรีบทำ   ๓  ส่วนคือ    แก้ปัญหาเยียวยาเรื่องภัยธรรมชาติ   เศรษฐกิจในประเทศ   และปัญหาเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลกระทบโดยรวม    รัฐบาลต้องรีบดำเนินการพร้อมๆกับนโยบายเร่งด่วนที่จะแถลงต่อสภาพรุ่งนี้    ตรงนี้ขอทุกส่วนมุ่งทำหน้าที่ของตนเพื่อประเทศชาติเป็นหลัก    ถีงเวลาทำงานเราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติก่อนค่ะ”
            นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้บอกว่า    หลายประเด็นที่สร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบน   บิดเบือนความจริงคืออะไร    ?
           นางสาวยิ่งลักษณ์เดินหนีนักข่าว   ก็เพราะนักข่าวถามถึงการช่วยเหลือ  พันตำรวจโททักษิณ   ชินวัตร   อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นพี่ชายของนางสาวยิ่งลักษณ์     เป็นผู้ที่กำหนดตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง   และเป็นนายกรัฐมนตรี
           ซึ่งนาวสาวยิ่งลักษณ์ก็ตอบหลายครั้งหลายหนว่า   ทั้งก่อนเลือกตั้ง    หลังเลือกตั้ง    และเมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วว่า      จะเห็นประโยชน์ของประเทศชาติ     ประโยชน์ของประชาชนมากกว่า   ผลประโยชน์ของคนๆเดียว
                   แต่ดูเหมือนประชาชน   และนักข่าวส่วนหนึ่งจะไม่เชื่อ    จึงได้ถามซ้ำๆ   ซากๆ    [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , | Leave a comment

ทำให้เป็นเรื่องยาก

 
 
สำเริง    คำพะอุ   
          เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมคนร้ายที่ล่าสุนัขได้ที่นครพนม   ได้ของกลางคือสุนัขกว่า    ๑,๐๐๐   ตัว    ขณะลำเลียงผ่านจังหวัดนครพนม
           ตามรายงานข่าวบอกว่าสุนัข   พันกว่าตัวนั้นจะส่งไปเวียดนาม   เพื่อไปเป็นเมนูเปิบพิศดาร
             ของกลางคือ  สุนัขพันกว่าตัวนั้น  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นำไปกักรักษาไว้ที่ด่านกักกันสัตว์    ระหว่างการดำเนินคดีในวันที่   ๒๖   กันยายน    ๒๕๕๔    อีกกว่าเดือน   ทำให้จังหวัดนครพนมร่วมกับหน่วยงานปศุสัตว์ต้องดูแลรักษาสุนัขจนกว่าคดีตัดสินเป็นที่สุด
            การกักกันสุนัขไว้เป็นภาระที่เจ้าหน้าที่จะต้องเลี้ยงดู    ขณะนี้มีผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือสุนัขแล้ว    ๑๑.๕   ล้านบาท   ขณะนี้มีสุนัขเหลืออยู่    ๙๙๓   ตัว       ป่วย   ๓๐ ตัว   ที่มีอาการทรุดหนักอีก     ๖๐   ตัว   มีสัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์ดูแลอยู่ตลอดเวลา
         มีเจ้าของสุนัขทราบข่าวการจับกุมคนร้ายและมีสุนัขที่อยู่สถานกักกันที่บ้านภูเขาทอง   ตำบลหนองญาติ  อำเภอ เมือง จังหวัดนครพนม  เดินทางไปดูเผื่อว่าจะพบสุนัขของตน    บางรายก็พบ   บางรายก็ไม่พบ
            [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 1 Comment

ประชาชนจะอดทนได้นานเท่าไร ?

สำเริง    คำพะอุ   
 
           ญี่ปุ่นออกวีซ่าให้   ทักษิณ   ชินวัตร   เข้าประเทศเป็นกรณีพิเศษแล้ว   เช่นเดียวกับ เยอรมันนีที่ให้ทักษิณ เข้าประเทศมาก่อนหน้านี้   ต่อไปก็คงจะมีข่าวประเทศโน้นประเทศนู้นอนุญาตให้   ทักษิณเข้าประเทศ    ไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยหนังสือเดินทางมอนเตรนิโกรอีก   เผลอๆอาจจะได้หนังสือเดินทางปกแดงที่รัฐบาลไทยสมัยพรรคประชาธิปัตย์ดูแลกระทรวงการต่างประเทศยกเลิกไป  กลับมาใช้ใหม่    ในอีกไม่นานนี้ก็ได้
          นางสาวยิ่งลักษณ์    ชินวัตร   นายกรัฐมนตรี   ย้ำแล้วย้ำอีกว่า    การเป็นนายกรัฐมนตรีของเธอ   ไม่เกี่ยวข้องกับ ทักษิณผู้เป็นพี่ชาย    แม้แต่การคัดสรรบุคคลที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี  ก็เป็นเรื่องของเธอกับคณะกรรมการพรรคเพื่อไทย    ทักษิณ   ชินวัตร  ไม่เกี่ยว
          ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ยินก็เกิดความรู้สึกในใจว่า     อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ      แต่ที่ทนนิ่งเฉย     ก็เพราะเห็นว่า    เป็นเรื่องใหม่    ผู้คนทั้งประเทศ   หรืออย่างน้อยก็   ๑๔ – ๑๕   ล้านคนที่เลือกพรรคเพื่อไทย    เทคะแนนให้เธอมาเป็นนายกรัฐมนตรี    [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , , , | Leave a comment

บทเรียนจากสหรัฐอเมริกา

 
สำเริง   คำพะอุ 
         เมื่อวันที่   ๑๐   สิงหาคมที่ผ่านมา    ตลาดหุ้นร่วงทั่วโลก   เหตุเกิดจากสหรัฐอเมริกา   มหาอำนาจยิ่งใหญ่ของโลก  ถูกสแตนดาร์ดแอนพัวร์ส   สถาบันจัดอันดับน่าเชื่อถือตราสารหนี้รัฐบาลจากอันดับ    ๓  เอ    เหลือ   ๒ เอ  บวก
          สหรัฐอเมริกาครองอันดับ   ๓ เอ  มาตั้งแต่ปี       ๒๔๘๔   เป็นวลา    ๗๐   ปีมาแล้ว   ไม่เคยถูกลดอันดับเลย    การถูกลดอันดับจึงสั่นสะเทือนไปทั่วโลก
          เมื่อ   ๒   ปีที่แล้ว  สหรัฐอเมริกาก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจ   แต่อันดับความน่าเชื่อถือก็อยู่ระดับ    ๓   เอ   เหมือนเดิม    แม้ว่าปัญหาเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาประสบคราวนั้นก็จะกระทบ  ถึงประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย ของเรา    ทำให้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์    เวชชาชีวะ  ที่ก้าวขึ้นมาแทนรัฐบาลนายสมชาย   [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , | 1 Comment

ไม่น้ำท่วม ก็ต้องภัยแล้ง

 
สำเริง   คำพะอุ   
 
         ๑๐ –๒๐  ปีมานี้บ้านเมืองของเราเผชิญกับภัยธรรมชาติหนักๆทุกปี    ไม่น้ำท่วม  ก็แล้งหนัก    ซึ่งแสดงให้เห็นว่า   เราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้    ทั้งๆที่ความสามารถของมนุษย์ย่อมเอาชนะธรรมชาติได้    เว้นเสียแต่ภัยธรรมชาตินั้นหนักหนาสาหัสจริงๆ   ภัยธรรมชาตินั้นเกิดกระทันหัน   มนุษย์ไม่ทันตั้งตัว
        แต่น้ำท่วมหรือภัยแล้งที่เกิดขึ้น  เรารู้กันอยู่แล้วว่า  หน้าฝนน้ำจะต้องท่วม     หน้าแล้งจะต้องขาดแคลนน้ำ    การที่เราปล่อยให้ภัยธรรมชาติเช่นว่านี้เกิดขึ้นทุกปีแสดงว่าเราไม่ได้ป้องกัน  ไม่ได้แก้ปัญหา  ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปโดยธรรมชาติ หน้าฝน  ฝนตกหนักน้ำก็ต้องท่วม ฝนไม่ตกก็ต้องแล้ง    
            รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างเดียวคือ น้ำท่วมก็ส่งข้าวสาร  อาหารแห้งไปแจก  รัฐบาล  รัฐมนตรีก็ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินซื้อข้าวสาร  ซื้อพริก  กระปิ  น้ำปลา  ปลากระป๋องไปแจก  มีโอกาสที่จะหาประโยชน์จากงบประมาณ เช่นของที่แจกซื้อแพงเข้าไว้  ซื้อของที่ไม่มีคุณภาพบ้าง
         เผลอๆก็ได้หาคะแนนเสียงเอาไว้ตอนเลือกตั้ง
          หน้าแล้งก็เช่นเดียวกันใช้งบประมาณขนน้ำไปแจก  ขนพันธุ์พืช  พันธุ์ผักไปแจก  ถ้าอากาศหนาวด้วยก็ ซื้อผ้าห่มไปแจก มีทางได้ใช้งบประมาณ มีทางที่จะหารายได้ทั้งสิ้นขอเพียงให้ประชาชนเดือดร้อนเถอะ
           เมื่อเกิดน้ำท่วมเราก็จะพูดถึงสาเหตุว่าเพราะ  เราปล่อยให้มีการตัดไม้ทำลายป่า    ทำลายภูเขา    ทั้งที่เป็นป่าต้นน้ำ   และป่าที่จะซับและ รับ น้ำฝนเอาไว้    ซึ่งก็จริง ถ้าหากเราเดินทางไปทั่วประเทศก็จะพบภูเขากลายเป็นเขาหัวโล้นไปเกือบหมด  ทั้งเหนือ ใต้  [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , | Leave a comment

อยู่ได้อย่างไร ถ้าไร้เกียรติ

 
สำเริง    คำพะอุ    
               การยุบสภา  การหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆเพื่อเอาชนะการเลือกตั้ง    จนกระทั่งการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ทำให้ผู้คนในสังคมเกือบจะลืมองค์กรสำคัญแห่งหนึ่งไปเลย     องค์กรที่ว่านี้คือ     ศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรสำคัญถึงขนาดที่    คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาด    มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและองค์กรอื่นของรัฐ 
               ข่าวของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อไม่กี่วันมานี้กลายเป็นข่าวเล็กๆ ประดับหน้าหนังสือพิมพ์เท่านั้นเอง ทั้งที่เป็นข่าวสำคัญ  นั่นก็คือ  องค์กรแห่งนี้ไม่สามารถประชุมได้ เพราะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญส่วนหนึ่งไม่ร่วมประชุมกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ  นายชัช  ชลวร  เพราะไม่พอใจที่ประธานไม่รักษาคำพูด  รับปากว่าจะอยู่ในตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ๓  ปี พอครบ ๓ ปี กลับยังอาลัยอาวรณ์ต่อตำแหน่ง   
           ย้อนไปเมื่อ  ๓  ปีก่อนนี้  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีจำนวน  ๙  คน  ต้องคนใดคนหนึ่งในจำนวน   ๙   คนนี้เป็นประธาน   นายชัช   ชลวร    ได้รับเลือกให้เป็นประธาน   โดยนายชัช  ชลวร   รับปากว่าจะอยู่ในตำแหน่งเพียง  ๓  ปีก็จะลาออกให้ตุลาการคนอื่นเป็นประธาน
          และการที่จะลาออกนั้นนายชัช   ชลวร    ยืนยันว่า มิใช่แต่เพียงลาออกจากประธานอย่างเดียว  หากจะลาออกจากการเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย
            นายชัช   ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญไม่เพียงรับปากในช่วงที่จะรับตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น  หากหลังการพิจารณาคดียุบพรรคประชาธิปัตย์  ประมาณปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน   มีการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   มีรายงานว่า นายชัช   ชลวร  ประธานศาลรัฐธรรมนูญได้กล่าวในที่ประชุมว่า  ยังไม่ลืมที่เคยบอกว่าจะอยู่ในตำแหน่งเพียง   ๓  ปี  ถึงเวลา เขาก็จะปฏิบัติตามนั้น
        ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเกือบทั้งหมดเข้าใจว่า  การที่นายชัช  ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญย้ำเรื่องที่จะอยู่ในตำแหน่ง  ๓ ปีอีกครั้ง  ก็เพื่อที่จะลดแรงเสียดทานปัญหาที่เกิดขึ้นในศาลรัฐธรรมนูญขณะนั้น  นั่นก็คือ มีคลิปวิดิโอแพร่ออกมาทางอินเตอร์เนทเพื่อที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของศาลรัฐธรรมนูญ  และค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดว่าคลิปวิดิโอเหล่านั้น เลขานุการส่วนตัวของนายชัช  ชลวร  คือนายพศิษฐ์  ศักดาณรงค์ มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน   
           สื่อมวลชนหลายฉบับเรียกร้องให้นายชัช  ชลวร รับผิดชอบต่อการกระทำของนายพศิษฐ์   ศักดาณรงค์  [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Leave a comment