Monthly Archives: สิงหาคม 2010

ธรณีสงฆ์ ยกอายุความมาสู้ไม่ได้

แม้บริษัทอัลไพน์เรียลเอสเตท ซื้อไปแล้ว บริษัทอัลไพน์กอล์ฟซื้อไปแล้ว ทำบ้านจัดสรรไปแล้ว ทำสนามกอล์ฟไปแล้ว ที่ตรงนี้ก็ยังเป็นธรณีสงฆ์อยู่ จะมีโฉนด จะย่อยเป็นหลายแปลง (ที่เป็นบ้านจัดสรร) ก็ยังเป็นธรณีสงฆ์อยู่ Continue reading

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 1,751 Comments

สนามกอล์ฟอัลไพน์ ไม่ใครก็ใครต้องนอนคุก

สนามกอล์ฟอัลไพน์  ไม่ใครก็ใครต้องนอนคุก

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , , | 1,777 Comments

ปัญหากัมพูชา ต้องกระชับพื้นที่ ไม่มีทางเป็นอย่างอื่น

ปัญหากัมพูชา      ต้องกระชับพื้นที่     ไม่มีทางเป็นอย่างอื่น

 
สำเริง     คำพะอุ   
          ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาปัญหาดินแดนรอบๆปราสาทพระวิหาร    ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา    หากมองภายในประเทศเราก็จะพบว่า     คนไทยเรายังมีความขัดแย้งกันเอง
           ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยที่จะต้องรักษาดินแดนของไทยเอาไว้     แม้สักตารางนิ้วเดียวก็สูญเสียไม่ได้
          อีกฝ่ายเห็นว่าพวกแรกเป็นพวกที่คลั่งชาติ     ปลุกปั่น   ยุงยงให้เกิดชาตินิยม    แทนที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ    ฝ่ายนี้เห็นว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาตั้งแต่ที่ศาลโลกตัดสินเมื่อปี    ๒๕๐๕    แล้ว     บางคนหนักไปกว่านั้นว่า    เพียงซากสลักหักพังหินไม่กี่ก้อน     ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเลยสักน้อยนิด   จะต้องสู้รบปรบมือกันทำไม
           หากความเข้าใจของคนไทยไม่เป็นเอกภาพ     การแก้ปัญหาก็ไปกันคนละทิศละทาง     ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จ
           การออกมาอภิปรายถึงปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี  นายอ สิทธิ์   เวชชาชีวะ    ฝ่ายหนึ่ง    กับกลุ่มที่เคลื่อนไหวให้แก้ไขปัญหาปราสาทพระวิหารอย่างเอาจริงเอาจัง    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    กรณีที่กัมพูชารุกล้ำเข้ามาในที่ดินที่เรายืนยันว่า    เป็นของประเทศไทย     คือที่รอบปราสาทพระวิหาร
          ปี    ๒๕๐๕    ที่ศาลโลกพิพากษาให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชานั้นประชาชนไทยขมขื่นใจยิ่งนัก     นายกรัฐมนตรีขณะนั้นคือ   สฤษดิ์   ถึงกับหลั่งน้ำตาประกาศว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมาเป็นของไทยให้ได้   [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 105 Comments

ปัญหา ไทย กัมพูชา จะให้ประชาชนเข้าใจอย่างไร ?

ปัญหา   ไทย   กัมพูชา   จะให้ประชาชนเข้าใจอย่างไร   ?
 

  สำเริง     คำพะอุ     
      เป็นเวลา   ๕/๖   ทศวรรษแล้วครับที่เรากับกัมพูชามีปัญหาระหองระแหงกัน    ถ้าหากจะลากยาวไปไกลกว่านี้ก็เป็นสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาไปปราบพระยาละแวกโน่นก็ยังได้      
       ความขัดแย้งในปัจจุบันก็คือข้อพิพาทปราสาทพระวิหารที่ตั้งอยู่ชายแดนไทย กับ กัมพูชา    จนกระทั่งเรื่องถึงศาลโลก   และในที่สุด    ศาลโลกก็ตัสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา   
       เป็นคำตัดสินที่สร้างความขมขื่นให้แก่ประชาชนคนไทยเป็นอย่างยิ่ง     ยิ่งผู้นำประเทศขณะนั้นคือ   สฤษดิ์   ธนะรัชต์   ประกาศเสียงร้าวว่า    ในวันหนึ่งข้างหน้าจะเอาปราสาทพระวิหารกลับมาเป็นของไทยให้จงได้      ก็ยิ่งเพิ่มความคั่งแค้นให้แก่คนไทยเป็นอย่างยิ่ง
      รัฐบาลไทย     และคนไทยยอมรับคำตัดสินของศาลโลก     แต่สงวนสิทธิเอาไว้ว่าวันหนึ่งข้างหน้า   ถ้ามีหลักฐานใหม่ก็จะนำเรื่องนี้ให้ศาลโลกพิจารณาอีกครั้ง   แต่ระหว่างรอหลักฐานใหม่ไทยก็กั้นลวดหนามเอาไว้    ถือว่าพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเป็นของไทย   
      ฝ่ายกัมพูชาเมื่อได้ปราสาทพระวิหารไปแล้วก็ไม่ได้จัดการอย่างใด     เพราะขึ้นไปปราสาทพระวิหารไม่ได้    เพราะทางขึ้นปราสาทอยู่ฝั่งไทย    กัมพูชาจะขึ้นไปปราสาทพระวิหารได้ก็แต่ไต่หน้าผาขึ้นไปเท่านั้นอย่างหนึ่ง   และอีกอย่างหนึ่งกัมพูชาก็มีปัญหาการเมืองภายในประเทศ   และนอกประเทศ    ในประเทศต้องสู้กันเองกับเขมรแดง    [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 62 Comments