Monthly Archives: มกราคม 2010

การตัดสินใจครั้งสำคัญของประชาธิปัตย์

การตัดสินใจครั้งสำคัญของประชาธิปัตย์

 

 
สำเริง      คำพะอุ
 
 
 
          มติกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ต่อปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกมาแล้วครับ     ๘๒   ต่อ   ๔๘    เสียง    ไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน    ดิ้นรน   ก่อนหน้านี้
          พรรคร่วมรัฐบาล    ๒    พรรรคคือ   พรรคชาติไทยพัฒนา     และพรรคภูมิใจไทย      โดยนายบรรหาร   ศิลปอาชาปรึกษาหารือกันก่อน   ๒    พรรค    มีความเห็นร่วมกันว่า     สมควรที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญใน    ๒   มาตรา    คือ
          รัฐธรรมนูญมาตรา    ๑๙๐    เกี่ยวกับการทำสัญญาระหว่างประเทศ    รัฐธรรมนูญกำหนดให้แจ้งต่อสภา      ให้สภาอนุมัติก่อน    
และรัฐธรรมนูญมาตรา    ๙๓      ๙๔     เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร      รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดเขตเลือกตั้ง     จังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนมากกว่าหนึ่งคน     ให้เขตเลือกตั้งละ  ๒   คน    ไม่เกินเขตละ   ๓   [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 1,071 Comments

เชื่อในความหนักแน่นมั่นคงของศาล

เชื่อในความหนักแน่นมั่นคงของศาล

สำเริง   คำพะอุ  
          จากนี้ไปถึงวันที่    ๒๖    กุมภาพันธ์     สายตาของทุกผู้คนที่สนใจการบ้านการเมืองจะจับจ้องไปที่    คดียึดทรัพย์    ๗.๖    หมื่นล้านบาทของ   ทักษิณ    ชินวัตร   
          หลังการตัดสินคดีนี้ในวันที่   ๒๖    กุมภาพันธ์     ไม่ว่าผลของคดีจะออกมาอย่างไร      ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายที่เอาทักษิณ   เป็นลูกแหล่งทักษิณ     กับ    ฝ่ายที่ยืนอยู่คนละฝั่งคนละฟากกับทักษิณ    ก็จะยังไม่จบ
          ทักษิณซึ่งดูเหมือนจะเสียสติไปแล้ว    ดูเหมือนจะเสียสติและพูดเท็จอย่างหน้าด้านๆ     กล่าวคือ   เขาพูดถึงกรณีที่   คตส.แสดงความคิดเห็นต่อคดีดังกล่าวว่า     คงหวัง เงินสินบน   ๒๕    เปอร์เซ็นต์     
          เรื่องของเรื่องก็คือ     คตส.ออกระเบียบดังกล่าวนี้จริง     ให้กับประชาชนทั่วไปที่ชี้ช่อง     ชี้เบาะแส    ให้   คตส.รู้ว่า   ทักษิณ   ซุกทรัพย์สินไว้ที่ใดบ้าง    [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , | 92 Comments

ในที่สุดก็ถูกฝังจมธรณี

ในที่สุดก็ถูกฝังจมธรณี

สำเริง   คำพะอุ
          ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดตัดสินคดียึดทรัพย์   ๗.๖    หมื่นล้านบาทของ   ทักษิณ    ชินวัตรแล้ว      หลังจากที่  ได้มีการไต่สวนพยานอัยการ    คดีที่อัยการสูงสุดยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์ของ   พันตำรวจโททักษิณ   อดีตนายกรัฐมนตรี   ทีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเคยมีคำพิพากษามาก่อนหน้านี้แล้วว่าใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ธุรกิจครอบครัว   อันเป็นการทับซ้อนผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
          นายสิทธิชัย   โภไคยอุดม   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ   และการสื่อสาร   (ไอซีที)    ในสมัยรัฐบาลพลเอก  สุรยุทธ์    จุลานนท์    นายทศพร    เกตุอดิศร    รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    ( กทช.)   นายธีรยุทธ   ศรีบุญ   รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการซื้อขายหุ้น    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    และนายสมเกียรติ    ตั้งกิจวาณิชย์   รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย     (ทีดีอาร์ไอ)  เข้าเบิกความ     
          จากนั้นศาลแถลงหมดพยาน    พร้อมมีคำสั่งยกเลิกนัดไต่สวนพยานในวันที่   ๑๔   มกราคม     และให้คู่ความยื่นคำแถลงปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน    [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , | 67 Comments

จะเอาประเทศชาติ หรือ ทักษิณคนเดียว ?

จะเอาประเทศชาติ      หรือ   ทักษิณคนเดียว ?

สำเริง         คำพะอุ
          หลังจากละครน้ำเน่าซึ่งถ่ายทำที่กัมพูชาจบลงอย่างไม่เป็นที่ประทับใจ     ผู้สร้าง   นักแสดง  ถูกคนดูโห่ฮา    ทักษิณ    ชินวัตร  และบรรดาลูกหาบของเขาก็ดิ้นรนหามุขใหม่ๆให้สังคมไทยจะได้ไม่เป็นสุข      รัฐบาลจะต้องบริหารบ้านเมืองอย่างไม่ราบรื่น   แก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ประเทศเผชิญอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ก็จะยิ่งดี
          เป้าหมายก็คือ     รัฐบาลลาออก     หรือยุบสภา    จัดการเลือกตั้งใหม่    โดยหวังว่า    พรรคเพื่อไทยจะได้ชัยชนะ    ได้เป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาล     แล้วก็หาหนทางให้     ทักษิณพ้นคุกจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินไว้แล้ว     (ให้จำคุกทักษิณ   ๒    ปี     คดีซื้อที่ดินรัชดา ฯจากกองทุนฟื้นฟู   ฯ)
          คดีอื่นๆที่ค้างศาลอยู่ก็จะให้โละออกไปเสียจากสารบบ
          พวกเขาใช้วิธีการป่าวร้องว่ารัฐบาลนายอภิสิทธิ์ไม่เป็นประชาธิปไตย     พวกเขาต้องการต่อสู้เพื่อให้บ้านนี้เมืองนี้เป็นประชาธิปไตย      และมีแต่ทักษิณเท่านั้นที่เป็นวีรบุรุษประชาธิปไตย
          “ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่เก่ง     มีความรู้    มีความสามารถ     ประชาชนรัก    ทำให้เกิดการอิจฉาตาร้อน    ถึงกับต้องโค่นล้มด้วยการใช้กำลังทหาร     เท่านั้นไม่พอ     [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , | 91 Comments

ปีที่ ๒ ของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 
ปีที่   ๒   ของ  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
สำเริง       คำพะอุ
รัฐบาลอภิสิทธิ์    เวชชาชีวะ    อยู่รอดมาได้    ๑   ปีแล้ว    ในขณะที่นักสังเกตการณ์ทางการเมืองคาดหมายไว้แต่แรกว่า    อยู่ได้   ๖   เดือนก็เก่งแล้ว     การอยู่รอดมาถึงวันนี้แสดงว่า    เก่งจริงๆ    ใช่หรือไม่   ?
 ก็ต้องยอมรับว่ามีส่วนเก่งอยู่บ้าง     ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถอยู่มาได้ถึงวันนี้      ซ้ำยังคาดหมายว่าจะอยู่ตาอไปอีก   ๗-๘   เดือน     โดยเอาการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นเหยื่อล่อ     หลังจากที่เอากระทรวงมหาดไทย      กระทรวงคมนาคม   กระทรวงพาณิชย์    กระทรวงอุตสาหกรรม   กระทรวงกลาโหม     ล่อพรรคร่วมรัฐบาลมาแล้ว
นอกจากนั้นพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาล     ยอมทุกอย่างต่อพรรคร่วมรัฐบาล     แม้ว่าเรื่องที่ยอมนั้น   พรรคประชาธิปัตย์เคยคัดค้านมาก่อน     เป็นต้นว่า     การเช่ารถเมล์   ๔,๐๐๐   คัน    งบประมาณให้กับถนนไร้ฝุ่น   การแต่งตั้งข้าราชการ  หรือผู้บริหารองค์กรที่พรรคร่วมรัฐบาลต้องการ        (แต่ที่พรรคประชาธิปัตย์   [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | 752 Comments