Monthly Archives: กรกฎาคม 2009

สำเริง คำพะอุ เขียน…สัจธรรม ทนทานต่อการพิสูจน์

ระยะนี้ข่าวของ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ แต่เป็นข่าวที่แตกต่างไปจากครั้งที่เคยต่อสู้กับระบอบทักษิณ คราวนี้ข่าวของคุณหญิงเป็นไปในทางที่เสียหายต่อเกียรติยศชื่อเสียง ความเป็นหญิงเหล็ก ความเป็นคนตรง ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละทำงานเพื่อประเทศชาติของคุณหญิงถูกบั่นทอนลง โดยมีข่าวว่า คุณเหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ร่ำรวยผิดปกติ ปลูกบ้านราคา 50 ล้านบาท เฉพาะหลังคาบ้าน 3 ล้านบาท รั้วบ้าน 10 ล้านบาท… Continue reading

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , | 903 Comments

ต้องช่วยกันขจัดนักการเมืองเลว !

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคน ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ขาดคุณสมบัติตามที่กรรมการการเลือกตั้งมีมติหรือไม่ ต่างก็ลงพื้นที่พบปะประชาชน เตรียมที่จะลงเลือกตั้งซ่อมเพื่อให้ได้กลับมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไปอีก แล้วจะมีประโยชน์อะไร ถ้าหากเป็นเช่นนี้… Continue reading

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , , , , , | 1,767 Comments

สำเริง คำพะอุ แนะรัฐบาล…ทำกฎหมายให้เป็นกฎหมาย

 
บ้านนี้เมืองนี้
                                                ทำกฎหมายให้เป็นกฎหมาย
                                                                                      สำเริง คำพะอุ
เห็นบทสรุปของคณะกรรมการสมานฉันท์ที่มี นายดิเรก ถึงฝั่ง ส.ว.นนทบุรี เป็นประธานส่งให้ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แล้วละครับ
          นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ น่าจะเก็บบทสรุปเหล่านี้เข้าลิ้นชัก
เพราะขืนทำตาม ความขัดแย้งในสังคมก็จะต้องปะทุขึ้นอีก เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับรัฐบาลหุ่น สมัคร สุนทรเวช และ สมชาย วงศ์สวัสดิ์
          นายดิเรก ถึงฝั่ง และคณะกรรมการสมานฉันท์คนอื่น ๆ จำไม่ได้หรือว่า รัฐบาลหุ่น สมัคร สุนทรเวชนั้น แม้ประชาชนจะไม่ได้ชื่นชอบ แต่เมื่อมาด้วยการเลือกตั้ง ได้คะแนนเสียงข้างมาในสภา ประชาชนก็พร้อมยอมรับ แต่เมื่อรัฐบาลหุ่นสมัคร สุนทรเวช เคลื่อนไหวที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 237 [...]

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , , | 82 Comments

สำเริง คำพะอุ ถาม กษิต ภิรมย์…จะต้องลาออกทำไม ?

เป็นอันว่า นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยังคงเดินหน้าทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลผสม ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป แม้จะมีแรงกดดันเสียดทานเพียงใดก็ตาม นายกษิต ภิรมย์ เป็นรัฐมนตรีหนึ่งเดียวในรัฐบาลนี้ ที่ถูกกดดันให้ออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันแรกหรือถ้าจะว่ากันจริง ๆ แล้ว ก่อนหน้าที่เขาจะเข้ามารับตำแหน่งเสียด้วยซ้ำ ความผิดของเขาคือ เป็นแนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย … Continue reading

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , , , | 1,197 Comments

สำเริง คำพะอุ อยากเห็นภาวะผู้นำของ นายกฯ

นับวันความนิยมที่ประชาชนมีต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีจะลดลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง สำหรับนักการเมืองที่ยังมีอนาคตอีกยาวไกล อยู่ในตำแหน่งได้อีกหลายสมัย มีความรู้ ที่สำคัญคือมีความซื่อสัตย์สุจริต ที่ขาดอยู่ก็คือ ความเด็ดขาดของการกล้าตัดสินใจ… Continue reading

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , , , | 640 Comments