Monthly Archives: พฤษภาคม 2009

ถามนายกรัฐมนตรี "จะไว้วางใจได้อย่างไร ?"

ไม่พูดถึงโครงการเช่ารถเมล์ เอ็นจีวี. 4,000 คันของ องค์การขนส่งมวลชนในเวลา 10 ปี วงเงิน 69,788 ล้านบาท ไม่ได้แล้วละครับ โครงการดังกล่าวนี้งวดเข้ามาทุกที การประชุมคณะรัฐมนตรีอังคารที่ 2 มิถุนายนนี้ก็คงจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นแกนของรัฐบาลผสมจะทัดทานไหวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ Continue reading

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , , | 1,277 Comments

ถาม! นายกฯจะเขียน ร้อยฝัน ตอนใหม่ ว่าอย่างไร ?

รัฐบาลผสมที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารประเทศมาได้ 4 – 5 เดือนแล้ว จะบอกว่าอยู่ในระยะข้าวใหม่ ปลามัน ก็ยังได้ แต่สถานการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้ ไม่มีแล้วครับ ข้าวใหม่ ปลามัน ขึ้นต้นก็ “ไล่” กันเลยทีเดียว Continue reading

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , , , , | 45 Comments

ศักดิ์ เตชาชาญ… พันปากพล่อยอีกคน

ตอนแรกก็นึกว่าตายไปนานแล้ว มารู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ก็ตอนที่พรรคภูมิใจไทยเสนอเข้าไปเป็นอนุกรรมการพิจารณาแนวทางสร้างความสมานฉันท์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ นายศักดิ์ เตชาชาญ เป็นอดีตตุลาการรัฐธรรมนูญ ฝ่ายเสียงข้างมากในการตัดสินคดีซุกหุ้นของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร Continue reading

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , , | 2,316 Comments

หยุดทำร้ายประเทศไทย:หยุดคิดแก้ไขรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ คือรัฐธรรมนูญปี 2550 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีการประกาศที่จะแก้ไขตั้งแต่ยังไม่ได้มีการประกาศใช้ เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่คณะผู้ร่าง ร่างขึ้นมาจากการศึกษารัฐธรรมนูญปี 2540 ว่ามีข้อบกพร่องประการใดบ้างที่จะทำให้นักการเมืองคนหนึ่งที่ผันตัวเองมาจากนักธุรกิจที่ร่ำรวยมหาศาล จากธุรกิจผูกขาดในช่วงสั้น ๆ 2 ทศวรรษ มามีอำนาจทางการเมือง ใช้รูปแบบของประชาธิปไตยครองอำนาจ 5 – 6 ปี ซึ่งหากไม่มีการทำรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ระบอบอันเลวร้ายที่เรียกกันว่า ระบอบทักษิณ ก็อาจจะยังครองอำนาจอยู่ Continue reading

Posted in บ้านนี้เมืองนี้ สำเริง คำพะอุ | Tagged , , | 845 Comments