ผลวิจัยชี้ลดเกลือ 10% ช่วยชีวิตได้นับล้านคน

1

ผลวิจัยชี้ว่าการลดกินเค็มเพียง 10% สามารถช่วยชีวิตคนได้หลายล้านคนทั่วโลก

นักวิจัยจาก สถาบันวิทยาศาสตร์และนโยบายโภชนาการ“ทัฟต์ส ฟรีดแมน” เปิดเผยงานวิจัยผ่านนิตยสารการแพทย์ “บีเอ็มเจ” ว่า ทีมงานพบว่า การสนับสนุนจากรัฐบาล นโยบายระดับชาติที่มุ่งลดการบริโภคโซเดียม 10% ภายใน 10 ปี จะเป็นโครงการที่ได้ผลอย่างดี โดยไม่นับรวมกับการดูแลสุขภาพอย่างอื่น ส่วนโครงการรณรงค์ที่นำโดยรัฐบาลอาจช่วยลดการเสียชีวิตและการพิการเนื่องจากบริโภคเค็มจนหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดโดยใช้ต้นเพียง 10 เซนต์ต่อคนต่อปี

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่า ผู้ใหญ่ส่วนมากบริโภคเกลือเกินวันละ 2 กรัม ซึ่งเป็นปริมาณจำกัดสำหรับผู้ใหญ่ เป็นผลให้ใน 1 ปี จะมีคนเสียชีวิต 1.65 ล้านคน จากโรคหัวใจ

งานวิจัยชี้ว่านโยบายระดับชาติที่มุ่งลดการบริโภคเกลือสามารถลดจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิต และโรคหัวใจ ที่เกิดจากการบริโภค แต่ยังไม่เพียงไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่มีการใช้งบประมาณเพื่อการรณรงค์ จากการสำรวจ 183 ประเทศ โดยแบ่งทั้งอายุ และเพศ ในแต่ละประเทศ ในการประเมินทั้งค่าใช้จ่ายและผลกระทบด้านสุขภาพ

ขอขอบคุณ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

goo.gl/7SZweO

About blogger

สำนักข่าวเจ้าพระยา