กฎหมายภาษีน้ำ ผมสนใจมากเพราะผมต้องใช้น้ำทำนา

2

22045767_844242812404466_693157021060356070_n

เริ่มต้นเก็บภาษีน้ำเพื่อการทำนาที่ 50 ไร่ ขึ้นไป
โดยใช้ฐานข้อมูลจาก “สำมะโนเกษตรร ปี 2556 ” (ซึ่งสำมะโนนี้สำรวจทุก 10 ปี

ข้อมูลบอกว่า ชาวนาเฉลี่ย ใช้ที่ดินทำนา 30 ไร่ คนที่มีที่ดินสูงสุด 40 ไร่ จำนวน 87-88 %

คนใช้ที่ดินทำนาเกิน 100 ไร่ มีเพียง 0.5 %

ที่เหลือก็ไปดูในรายละเอียด จริงๆ ก็คือปกป้องเกษตรกร จากนายทุนการเกษตรมาแย่งใช้น้ำนั่นเอง

จัดการ

Suwit Kotasin
Suwit Kotasin กฏหมายใหญ่จะไม่กำหนดอัตราภาษีน้ำ แต่จะกำหนดอัตตราโทษสูงสุดในการไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย

ทั้งนี้เพราะค่าของเงินเปลี่ยนแปลงไป เขาจะกำหนดเรื่องอัตราภาษีในกฏกระทรวง ซึ่งต้องผ่านกระบวนการมากมายดูเพิ่มเติม

จัดการ

Suwit Kotasin
Suwit Kotasin ที่จริงกฏหมายนี้ร่างกันมานานนับ 10 ปี แต่ไม่สำเร็จ เพราะเป็นสภานักการเมือง ส่วนมากดูแลนายทุนผู้ใช้น้ำ จึงไม่อยากออกกฏหมายลักษณะนี้

จัดการ

Suwit Kotasin
Suwit Kotasin เมื่อมีรัฐบาลเผด็จการ ที่คิดถึงประโยชน์ประเทศชาติเป็นใหญ่ เกษตรกรถูกกันออก ไม่ต้องมาเดือดร้อน

แต่นายทุนการเกษตร หรือ เกษรตรเชิงพานิชย์ ต้องรับผิดชอบ ก็สมควรแก่เหตุ

จัดการ

Suwit Kotasin
Suwit Kotasin ฐานการคิดภาษี มาจากสำมะโนเกษตร ที่จัดทำทุก 10 ปี
ล่าสุดใช้ฐานการใช้ที่ดิน ปี 2556

จัดการ

Woraluck Jinadit
Woraluck Jinadit ใช่ค่ะ พวกนั้นใช้เปลืองมาก ทัังสนามกอล์ฟ ที่น่าแอนตี้มาก เพราะสิ้นเปลืองทั้งที่ดิน และน้ำ รีสอร์ตที่ส่วนใหญ่ใช้น้ำสาธารณะ

จัดการ

Suwit Kotasin
Suwit Kotasin แผนภูมินี้มาจากแนวคิดเพื่อร่างกฏกระทรวง ซึ่งยังต้องรอกรรมาธิการ และสภา ลงมติในวาระ 2-3 ก่อนประกาศในราชกิจจาฯ และยังต้องไปทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่ อีกรอบ

About แคน ไทเมือง

ชาวนาแก่ ๆ