รับไม่ได้ก็ลาออกไป

20525758_1206874946124379_6824507934466462167_n

“น้ำใจน้องพี่สีชมพู ทุกคนไม่รู้ลืมบูชา
พระคุณของแหล่งเรียนมา จุฬาลงกรณ์”

ประโยคแรกของเพลงพระราชนิพนธ์ “มหาจุฬาลงกรณ์” คือหัวใจของเพลงและอยู่ในใจของชาวจุฬาฯเสมอมาตราบชีวิตหาไม่

เราเกิดมามีบุญ…ล้วนเป็นหนี้โลก เป็นหนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ เป็นหนี้สถาบันที่ร่ำเรียน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ทำหาหากินได้

มหาวิทยาลัยให้คำขวัญว่า “ความรู้คู่คุณธรรม”

ชาวจุฬาทุกคนต้องถือปฏิบัติ ไม่ว่ากำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาไปแล้ว

ความรู้คู่คุณธรรมเป็นหัวใจสำคัญของทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเรียนมาจากไหน

เพราะหากแม้ใช้ความรู้โดยไม่มีคุณธรรม จะทำให้สังคมเลวร้ายลง

สังคมประเทศชาติเจริญ ต้องเจริญด้วย “คุณธรรม” เจริญที่”จิตใจ” ไม่ใช่แค่วัตถุ

การแสดงความกตัญญูกตเวที เป็นคุณธรรมสูงสุดของความเชื่อจีนและไทยมาช้านานนับพันปี ศาสนาพุทธสอนเรื่องนี้ มา 2560 ปี

แม้ในศาสนาอื่นๆ เขาก็มีการแสดงความขอบคุณพระเจ้า

มนุษย์เจริญมาได้เพราะ “การศึกษาต่อยอด” จากรุ่นสู่รุ่น จากพ่อแม่สู่ลูก จากครูอาจารย์สู่ศิษย์

การแสดงความรู้จักบุญคุณคน ทำได้หลากหลายแบบ ทั้งการเซ่นไหว้แบบโบราณ และแบบเรียบง่ายในปัจจุบัน

มารยาทในการถวายควาเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำได้ทั้งแบบโบราณราชประเพณีและแบบสากล

พิธีกรรม ไหว้ครู ไหว้พ่อแม่ทั้งวันพ่อ วันแม่ ปลูกฝังให้เป็นคนกตัญญู คือรู้คุณ

คนเราเกิดมาล้วนเป็นหนี้มากมาย หมายรวมถึงเป็นหนี้โลกใบนี้ด้วยซ้ำ

คนที่ต่อต้านเรื่องพวกนี้คือพวกตรงกันข้ามคือพวกเนรคุณ

มองไปที่พวกเลวๆทั้งหลายตั้งแต่หัวหงอกลงมาจนหัวดำ

พวกนี้ “เนรคุณ” ทั้งนั้น

คนดีมีคุณธรรมเขารังเกียจคนพวกนี้

ถือเป็นตัวบ่อนทำลายสังคม ประเทศชาติ

พวกขยะสังคม

แคน ไทเมือง

เพลงมหาวิทยาลัย Tweet 2 อันดับเพลงยอดนิยม 1. มหาจุฬาลงกรณ์ 2. อุทยานจามจุรี ชื่อเพลงเรียงตามลำดับตัวอักษร เกียรติภูมิจุฬาฯ ขวัญใจจุฬาฯ จามจุรีเกมส์ จามจุรีประดับใจ จามจุรีศรีจุฬาฯ จุฬาฯบันเทิง ดาวจุฬาฯ เดินจุฬาฯ เพชรชมพู ไมตรี ร่มจามจุรี ลาแล้วจามจุรี C.U.POLKA จุฬาฯของเรา ————————————————————- ประว…
CHULA.AC.TH

About แคน ไทเมือง

ชาวนาแก่ ๆ