ประวัติศาสตร์ที่มิอาจลบเลือน สมศักดิ์ เจียมฯ เปิดปากเองถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9

สมศักดิ์

ประวัติศาสตร์มิอาจลบเลือน…

ในที่สุด สมศักดิ์ เจียมฯ ก็เปิดปาก ( จากคลิปเมื่อ 24 มิถุนายน 2560 )

นิรโทษกรรม 6 ตุลา 19 และ พวกที่เข้าป่าทั้งหลายคือ “พระราชประสงค์ของ ในหลวง ร.9″ ไม่ให้ทางบ้านเมืองเอาโทษนิสิตนักศึกษา

โดยประสานงามผ่าน ประธานองคมนตรีสมัยนั้นและ นายกเกรียงศักดิ์ดำเนินการผ่านสภา 3 วาระรวด

และในหลวงทรงลงพระปรมาภิไธยในทันที นิสิตนักศึกษา ข้าราชการไม่มีโทษอาญา และยังมีพระบรมราโชบายที่กลายมาเป็นนโยบายให้พลเอกเปรมปฏิบัติต่อเนื่องมาจนสำเร็จในปี 2525 “วันเสียงปืนดับ”

ความจริงเรื่องพระบรมราโชบายไม่เอาโทษต่อพสกนิกรที่ชื่นชอบระบอบคอมมิวนิสต์ เริ่มมาตั้งแต่สมัยหลัง 14 ตุลา 16 คือ “ทฤษฎีเตาอั้งโล่”

คอมมูนิสต์บนภูเขาเป็น”ไฟ”…พระบรมราโชบายให้ใช้ “น้ำ”

ทรงสร้างเขื่อน สร้างฝายเชิงเขาให้ประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องทำมาหากินออกมาทำกิน และไม่ให้เอาโทษประชาชนผู้กลับใจ ไม่มีที่ดินทรงให้จัดที่ทำกินประเภทต่างๆ ให้ประชาชนพออยู่พอกิน

ต้องให้เขามีอาชีพ มีที่ทำกิน “ทำมาหากินสะดวกมั๊ย มีปัญหาอะไร” คือคำถามที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์ในทุกพื้นที่

“เราไม่ได้รบกับคอมมูนิสต์ แต่เรารบกับความยากจนของประชาชน” พระราชกระแสรับสั่งตอบแก่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ พวกมึงจำได้ แต่ไม่เคยสำนึก

อยู่ต่างประเทศ ไม่มีแผ่นดินอยู่แบบนี้ ดีแล้ว

แคน ไทเมือง

About แคน ไทเมือง

ชาวนาแก่ ๆ