ดี้เผยลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขอบใจประชาชน

…และวันนี้ ก็ได้รับโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งจากท่านข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ท่านเดิม เชิญให้เข้าไปที่สำนักราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อไปรับของสิ่งหนึ่ง…

…เมื่อไปถึงที่นั้น ก็พบท่านผู้นั้นรออยู่แล้ว ท่านพาไปที่ห้องโถงหนึ่ง…ซึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ มีพานพุ่ม มีกรวยกระทงดอกไม้ และมี ซองกระดาษสีขาวขนาด A4 ซองหนึ่งอยู่บนพาน…ของสิ่งนั้นคือกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งอยู่ในซองสีขาวนั้น
…ฉันกราบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ แล้วจึงหยิบซองกระดาษสีขาวนั้นมา…

…เมื่อเปิดดูภายในซอง ได้ดึงกระดาษแผ่นนั้นออกมาดู เป็นลายมือที่เขียนข้อความเดียวกันกับ “พระราชกระแสรับสั่ง” ที่ฉันเขียนเล่าไว้ในสถานะเมื่อวานนี้…

…เห็นลายมือก็รู้ทันที ว่า นี่คือ “ร่างต้นฉบับ” และเข้าใจว่าทำไมกระดาษแผ่นนี้ถึงอยู่บน “พาน”…

…ในระหว่างที่ยังทำอะไรไม่ค่อยถูกอยู่นั้น ฉันก็ปรึกษาท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นว่า ฉันจะขอเผยแพร่ภาพ “ร่างต้นฉบับ” นี้แก่ผู้คนในเฟซบุคได้ไหม เพราะในข้อความนั้น หมายรวมไปถึงคนไทยทุกคน มิใช่เพียงฉัน

…ท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นขอตัวไปสักครู่ แล้วกลับมาตอบว่า…

“ได้”….

ฉันจึงขอเผยแพร่ภาพ “ร่างต้นฉบับ” นี้ เพื่อแบ่งปันให้กับทุกท่านได้เห็นเป็นบุญตาและเป็นสิริมงคลต่อชีวิต และให้ได้รู้ว่า…

แม้เรื่องเล็กน้อยที่เราไม่คิดว่า เจ้าฟ้ามหากษัตริย์จะทรงวินิจฉัยเอง จะทรงทำด้วยพระองค์เอง…
หลายเรื่องเล็กน้อยแต่มีเป็นพันเป็นหมื่นเรื่อง เราเคยเชื่อว่า ท่านคงจะทรง “สั่ง” ให้ผู้อื่นไปทำให้ โดยที่ไม่ต้องถวายรายงานไปเสียทุกเรื่อง…นั้น….ไม่จริงเลย…

ส่วนตัวของฉัน ในฐานะเป็นตัวแทนของทุกท่านที่ร่วมอ่านร่วมแบ่งปันร่วมเขียนให้กำลังพระทัย….ขอทำหน้าที่เก็บรักษากระดาษแผ่นนี้ไว้..

นำไปใส่กรอบขึ้นหิ้งบูชา….ชั่วลูกชั่วหลาน…

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...

About แคน ไทเมือง

ชาวนาแก่ ๆ