โซเชียลบี้มหาวิทยาลัยของรัฐเลิกจ้างอาจารย์ที่มีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

ใหม่

นักวิชาการในมหาลัยของรัฐคือการทำงานราชการ
และต้องมีความจงรักภักดีอย่างที่สุด
*********
มหาลัยของรัฐก็ต้องถือว่าเป็นหน่วยงานราชการ
ครูบาอาจารย์ ด๊อกเตอร์ ศาตราจารย์ ก็ต้องถือว่า
เป็นผู้ที่ทำงานราชการ ในเมื่อทำงานราชการในประเทศไทย
#ก็ต้องเป็นผู้ที่จงรักภักดี…ต่อสถาบันพระมหากษัติรย์
จะมาอ้างความมีเสรีภาพ อยู่เหนือวินัยและกฏหมายไม่ได้
มหาลัยของรัฐไม่ควรเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื่อร้าย
ที่เกิดขึ้นมาจากความกระสันต์ใคร่อยาก ของพวกนักวิชาการ
เห็นได้ชัดว่า พวกมันได้สั่งสอน อะไรให้ลูกหลานไทย
และบางครั้งก็จับได้ว่า รับเงินทองต่างชาติมาเคลื่อนไหว
ในการที่จะล้างสมองและสั่นคลอนสถาบัน
เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ก็สมควรดำเนิการ ตรวจสอบประเมินผล
ว่าทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อสถาบันคือมันผู้ใดบ้าง
เมื่อรู้แล้วก็ดำเนินทางวินัย ปล่อยไว้ไม่ได้
********
ต้องไม่มี นักวิชาการที่คิดล้มสถาบัน
#ในมหาลัยของรัฐอีกต่อไป แม้แต่คนเดียวก็ไม่ได้

องค์กร ครุฑดำ รวมพลปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

About แคน ไทเมือง

ชาวนาแก่ ๆ