วินาทีประวัติศาสตร์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงรับเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา ในนามของปวงชนชาวไทย กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ องค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10.

วานนี้ ( 1 ธ.ค. ) เวลา ๑๙.๑๖ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นำ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดเวลาประมาณ 22.00 น.

ทรงพระเจริญ

watch?v=jb3in7PGwSQFB_IMG_1480633407449

องค์พระรัชทายาท ทรงราชย์ ดำรงพระอิสริยยศ เป็นพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ถวายพระพรชัยมงคล และทรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท แล้วเสด็จขึ้น

ทั้งนี้ การเฉลิมพระปรมาภิไธยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ เป็นที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาแล้วว่า

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

ไปจนกว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณีของไทย จึงจะได้เฉลิมพระปรมาภิไธยเป็น “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ระหว่างที่ประชาชนยังมิได้ถวายพระปรมาภิไธยเนื่องในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดังนี้

1.ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

คำอ่าน สม-เด็ด-พระ-เจ้า-อยู่-หัว-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-บอ-ดิน-ทระ-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ราง-กูน

2. ภาษาอังกฤว่า
“His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun”

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร โดย นายพรเพชร ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาในนามของปวงชนชาวไทยได้กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำรัสตอบรับกลับขึ้นทรงราชย์ว่า ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้า ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ว่า เป็นไปตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง…. อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/royalnews/540129

FB_IMG_1480633382084

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี กล่าวถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10FB_IMG_1480633399690
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลเชิญองค์รัชทายาท เสด็จฯ ขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 สืบราชสันตติวงศ์FB_IMG_1480633407449
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ เพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนไทยทั้งปวงFB_IMG_1480633419324
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ทรงกราบราบ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายหลังทรงมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์FB_IMG_1480633427106
10

About แคน ไทเมือง

ชาวนาแก่ ๆ