ชมภาพพสกนิกรชาวไทย เข้าคิวยาวที่สุดในโลก!

67

ภาพพลังแห่งศรัทธาที่ท้องสนามหลวง !

ภาพมุมสูง ประชาชนทั่วทุกสารทิศ เข้าแถวในท้องสนามหลวง เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.2559 ตั้งแต่ 08.00 – 21.00 น.ทุกวัน (ยกเว้นช่วงมีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท) ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ภาพ : ธัชดล ปัญญาพานิชกุล
# NOW26 # กรุงเทพธุรกิจ

About แคน ไทเมือง

ชาวนาแก่ ๆ