ประทับใจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงคม (ไหว้) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ขณะที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ได้ทรงสวมกอดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

25 ตุลาคม 2559 เวลา 19.01 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ พร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงคม (ไหว้) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ขณะที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ได้ทรงสวมกอดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ต่อมา เวลา 20.50 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  เสด็จ ฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

แนวหน้า

About แคน ไทเมือง

ชาวนาแก่ ๆ