Monthly Archives: มิถุนายน 2016

ผู้ปิดทองหลังพระ ภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็น

“…การทำงานด้วยน้ำใจรักต้องหวังผลงานนั้นเป็นสำคัญ แม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่าวิตก เพราะผลสำเร็จนั้นจะเป็นประจักษ์พยานที่มั่นคง ที่พูดเช่นนี้เหมือนกับสอนให้ปิดทองหลังพระ การปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจ้าเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบ ปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองข้างหลังเลย พระจะเป็นพระที่งามสมบูรณ์ไม่ได้…”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖)
มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ “พระสมเด็จจิตรลดา” หรือ “พระพิมพ์” ที่ในหลวงทรงสร้างด้วยพระองค์เองเพื่อแจกให้ข้าราชบริพาร ซึ่งหลังจากพระราชทานแล้ว ทรงมีพระบรมราโชวาทว่า
“ก่อนจะเอาไปบูชา ให้ปิดทองเสียก่อน แต่ให้ปิดเฉพาะข้างหลังพระเท่านั้น”
เวลาผ่านไป มีนายตำรวจผู้หนึ่งที่ได้รับพระราชทาน มากราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตปิดทองที่หน้าพระบ้าง เนื่องจากเล่าว่า ทำหน้าที่ทั้งเหนื่อย หนัก และเสี่ยงอันตราย แต่กลับไม่เคยได้ขึ้นเงินเดือน
พระองค์มีพระราชดำรัสตอบมาว่า
“ปิดทองหลังพระไปเรื่อยๆ แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง”

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

จากครัวไทย…สู่ครัวโรค !

‘
ผักพ่นพิษ’เบื้องหลัง‘ไร่พริก’…ทาสยาฆ่าแมลง
: ทีมข่าวรายงานพิเศษ

ประเทศไทยมีความพยายามจะประกาศเป็น “ครัวโลก” แต่สภาพตอนนี้ดูเหมือนกลับกลายเป็น “ครัวโรค” เพราะอะไร? มาตรการแก้ไขจะทำได้หรือไม่? โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในวงจร “เกษตรพันธสัญญา” ที่ชาวไร่ชาวนากลายเป็นทาสสัญญาไม่เป็นธรรม
ย้อนไปเกือบสิบปีที่แล้ว คนไทยไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังตายผ่อนส่งด้วยการกินพิษร้ายจากสารเคมีที่ใช้ในแปลงเกษตรทั่วไป โดยเฉพาะผักและผลไม้หลักฐาน มาถูกเปิดเผยเมื่อ “อียู” (สหภาพยุโรป) ซึ่งมีระบบตรวจสอบสารพิษในอาหารที่นำเข้าประเทศ (Rapid Alert System for Food: RASFF) เมื่อปี 2553 หลังสุ่มตรวจผักผลไม้นำเข้าจากไทยพบว่า มีสารเคมีและแมลงศัตรูพืชตกค้างอันดับหนึ่ง
อียูส่งข้อมูลตรงกลับมาที่รัฐบาลไทยพร้อมประกาศห้ามนำเข้าชั่วคราวทันที โดยเฉพาะผักตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ กะหล่ำ พริก กะเพรา เนื่องจากตกใจที่ตรวจพบยาฆ่าแมลงอันตรายกว่า 20 ชนิดที่ทั่วโลกห้ามใช้เด็ดขาด เช่น คาร์โบฟูราน (Carbofuran), เมโทมิล (Methomyl) [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ก่อนจะไปทำนา….ศึกษาให้ถ่องแท้…พระราชดำรัสมากมายใช้เป็นตำราได้เลย

ก่อนจะไปทำนา….ศึกษาให้ถ่องแท้…
แม้ในวัยไม้ใกล้ฝั่งก็ยังเป็นเรื่องต้องเรียนรู้
พระราชดำรัสมากมายใช้เป็นตำราได้เลย
แคน ไทเมือง
00000
“ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาการทดลองและทำนามาบ้าง และทราบดีว่าการทำนานั้นมีความยากลำบากอยู่มิใช่น้อย จำเป็นจะต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดี และต้องใช้วิชาการต่าง ๆ ด้วยจึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน อีกประการหนึ่งที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูทำนาแล้วควรปลูกพืชอื่น ๆ บ้างเพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่ใช่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืช ทำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมาะสำหรับจะทำนาในฤดูต่อไป”
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้นำกลุ่มชาวนา เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2504
พระราชดำรัสดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข้าวที่เป็นพืชเศรษฐกิจของไทย และเป็นพืชที่อยู่คู่กับคนไทยและผืนแผ่นดินไทยมาช้านาน
และพระองค์ยังได้พระราชดำรัสเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกกูแวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เมื่อ พ.ศ.2536 ความตอนหนึ่งว่า
“ข้าวต้องปลูก เพราะอีก 20 ปี ประชากรอาจจะ 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อย ๆ ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอม คนไทยนี้ต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราก็ต้องปลูก”
และสำหรับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ไข่…ทรงคุณค่าทางอาหาร

ไข่ไก่ : กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐตัดสารโคเลสเตอรอลออกจากบัญชีสารที่ประชากรสหรัฐต้องระมัดระวังแล้วโดยกล่าวว่าผลการวิจัยไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างสารโคเลสเตอรอลในอาหารที่เราบริโภคกับโคเลสเตอรอลในเลือดซึ่งร่างกายเราสร้างขึ้นมาเอง สรุปกินไข่ได้มากกว่า1ฟองต่อวัน สำหรับวัยไม่เกิน50 กินได้วันละ6ฟอง คนอายุ80 กินวันละ๒ฟองป้องกันอัลไซเมอร์       http://www.forbes.com/sites/fayeflam/2015/02/12/why-eggs-and-other-cholesterol-laden-foods-pose-little-or-no-health-risk/
คุณประโยชน์ 10 ประการของไข่ไก่
1.ไข่เป็นอาหารที่ดีสำหรับดวงตา ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่า การรับประทานไข่วันละฟองอาจจะช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมจากสารคาโรทีนอยด์ที่อยู่ในไข่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูทีน (lutein) และซีแซนทีน (zeaxanthin) ซึ่งเป็นสารที่พบบริเวณตา โดยฉาบอยู่บนผิวของเรตินา เพราะร่างกายจะได้รับสารอาหารทั้งสองอย่างนี้โดยตรงจากไข่มากกว่าอาหารชนิดอื่น
2.ไข่ทำให้เป็นต้อกระจกน้อยลง จากคนที่กินไข่ทุกวัน มีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อกระจกน้อยลง อันเนื่องมาจากลูทีนและซีแซนทีนในไข่ดังได้กล่าวมาแล้ว
3.ไข่อุดมไปด้วยโปรตีน โดย 1 ฟอง จะมีโปรตีนคุณภาพดี 6 กรัม และกรดอะมิโนสำคัญอีก 9 ชนิด
4.ผลจากการทำวิจัยโดยมหาวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ด พบว่า การบริโภคไข่เป็นประจำยังช่วยป้องกันเลือดจับตัวเป็นก้อน เส้นเลือดอุดตันในสมอง และภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
5.ไข่เป็นแหล่งโคลีนที่ดีในกลุ่มของวิตามินบี [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ศาสตร์พระราชา ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ พัฒนา’ปท.-โลก’ อย่างยั่งยืน

เป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว ที่คนไทยรู้จัก “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระราชทานเป็นแนวทางในการนำพาประเทศไทยให้ข้ามพ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2540 หรือ “วิกฤตต้มยำกุ้ง” จนหลายภาคส่วนน้อมนำหลักปรัชญานี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ
จวบจนวันนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ การจัดการทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองเลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในประเทศไทยในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ได้นำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในวงกว้าง
นายจิรายุเล่าถึงที่มาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่งถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรกเมื่อปี 2517 คนไทยให้ความสนใจมาก คือ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ตามติดชีวิตพอเพียง…หลักสูตรพลังปัญญากับโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

ตามติดชีวิตพอเพียง…
เพิ่งกลับจากขอนแก่น ไปทำข่าวการอบรมผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน กับเกษตรกรผู้ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 76 ท่านจาก 19 จังหวัดทั่วอีสาน เมื่อวันที่ 3-5 มิย. 59
ผู้นำเกษตรกรจากการคัดเลือกของประธานชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ แบ่งเป็น 4 ภาค เหนือ กลาง อีสาน ใต้ รวมทั้งสิ้นเกือบๆ 280 ท่าน จะได้รับความรู้หลักสูตรพลังปัญญา จากมูลนิธิมั่นพัฒนา, เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงจากสำนักงาน กปร.4 ภาค, การจัดการเรื่องการเงินและเรื่องคุณธรรมจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ รวมทั้งด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด ทั้งนี้มีมูลนิธิบุคคลพอเพียงต้นสังกัดชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศเป็นแกนกลาง

เมื่อจบหลักสูตร 82 ชั่วโมงแล้ว บรรดาผู้นำแห่งยุคฯ จะได้นำความรู้ไปจัดตั้งชุมชนพอเพียงในท้องถิ่นของตน
รอบนี้ เหนือ กลาง อีสาน จบครั้งที่ 1 หลักสูตรพลังปัญญา และความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยโดย [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment