Monthly Archives: กันยายน 2013

“ทุนคุณธรรม” Moral Capital ‘แก่นคิด’ ขับเคลื่อนธุรกิจ-สังคมยั่งยืน

Moral Capital ‘แก่นคิด’ ขับเคลื่อนธุรกิจ-สังคมยั่งยืน

เมื่อการทำธุรกิจ ไม่ได้ทำให้ศก.เติบโตยั่งยืน ก่อวิกฤติในหลากหลาย Moral Capital “จริยธรรมสังคม” จึงเป็นนวัตกรรมที่ถูกปลุกขึ้นเพื่อตอบโจทย์นี้
Caux Round Table เครือข่ายระดับโลกของผู้นำภาคธุรกิจชั้นนำจากทั่วโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อหลายปีก่อน หลังประเมินกันว่า เพราะเหตุใดการพัฒนาที่ผ่านมา จึงยังทำให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง โลกจะก้าวต่อไปอย่างไร แนวทางที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกัน คือ “จริยธรรม” เท่านั้น จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตอย่างแท้จริง
เพราะจิตสำนึกด้านจริยธรรมจะนำสู่ความเปลี่ยนแปลงของแนวคิดและพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นจุดยืนการทำธุรกิจ วิถีบริโภค การใช้ชีวิต จึงเป็นกรอบที่ช่วยหล่อหลอมให้เกิดความยั่งยืนได้
ดังนั้น “Moral Capital” หรือจริยธรรมทางสังคมจึงเป็นเครื่องมือที่ถูกสังเคราะห์ขึ้น และนำเสนอให้เป็นหนทางพัฒนา ตลอดจนแนวทางทำธุรกิจ
“แนวคิดนี้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ หลักสำคัญ คือ การเคารพผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการทำธุรกิจ ไม่เฉพาะผู้ถือหุ้นเท่านั้น ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทำธุรกิจที่ผิดต่อกฎหมาย และมนุษยธรรม” [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

อย่าแอบอ้าง”พระราชดำริ” กรณีสร้างเขื่อนแม่วงก์ แม้เป็นพระราชดำริหากจำเป็นก็ทรงอนุญาตให้แก้ไขได้

“มีคนบอกว่าโครงการพระราชดำริแตะต้องไม่ได้  ข้อนี้เป็นความคิดที่ผิด หรือเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนัก  เพราะหากโครงการพระราชดำริแตะต้องไม่ได้ เมืองไทยไม่เจริญ  พระราชดำรินั้น ก็เป็นความคิดของพระราชา  ถ้าความคิดของพระราชาแก้ไขไม่ได้ ก็หมายความว่าเมืองไทยมีความก้าวหน้าไม่ได้  ฝายตามพระราชดำริลูกนั้น ได้บริการประชาชนมาเป็นเวลานานแล้ว  และก็ได้ผลคุ้มค่ามาแล้ว ตอนนี้มีความจำเป็นที่จะสร้างโครงการใหม่แทนโครงการพระราชดำริเดิมนี้ก็ต้องอนุญาต  ฉะนั้นได้บอกกับทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเขื่อนใหม่ว่าอนุญาตให้รื้อโครงการพระราชดำริเดิมจะได้สบายใจกัน  มิฉะนั้นเดี๋ยวจะหาว่า หมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรืออะไรในทำนองนั้น ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้เกิดเดือดร้อนกันทั่วประเทศ  จึงต้องบอกว่า อนุญาต แม้ไม่มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้รื้อฝายนั้น และสร้างเขื่อนอันใหญ่โตสูงและจุน้ำถึง ๒๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  เขื่อนนี้จะช่วยให้สามารถทำการเพาะปลูกเป็นจำนวนแสนไร่  และไม่ต้องสร้างระบบเพราะระบบมีอยู่แล้ว”
ที่มา : http://www.amarin.co.th/royalspeech/speech36.htm
0000
เรื่องราวของกระแสการต่อต้านเขื่อนแม่วงก์ ยังคงคุกรุ่นอยู่ในสังคมในห้วงนี้ การต่อสู้ด้านความคิดมีทั้งใช้วาทกรรม ข้อมูลและเหตุผลตามแต่จะหากันมาได้ ทำให้แวดวงโซเชียลมีเดียต่างสืบค้นข้อมูลกันจ้าละหวั่น
หนึึ่งในนั้นมีประเด็นของฝ่ายสนับสนุนให้สร้างเขื่อนแม่วงก์ โดยอ้างว่าเป็นเขื่อนในพระราชดำริ แต่เมื่อสังคมได้สืบค้นข้อมูลแล้วกลับปรากฎว่า เรื่องเขื่อนแม่วงก์นั้นมิใช่เรื่องพระราชดำริ แต่เป็นโครงการของกระทรวงเกษตรเอง
แม้ในข่าวพระราชสำนักในวันที่รัฐบาลเข้าเฝ้าถวายรายงานและก็ไม่มีชื่อเขื่อนแม่วงก์อยู่ในข่าว แต่กระทรวงเกษตรก็รายงานว่า เขื่อนแม่วงก์เป็นหนึ่งในแนวทางพระราชทานให้เร่งสร้าง
การแอบอ้างว่ารัฐบาลเร่งสร้างเขื่อนแม่วงก์สนองพระราชดำริจึงเป็นเรื่องมิบังควรอย่างยิ่ง
และหากแม้นว่าจะเป็นแนวพระราชดำริจริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยมีพระราชดำรัสไว้แล้วว่า “มีคนบอกว่าโครงการพระราชดำริแตะต้องไม่ได้ ข้อนี้เป็นความคิดที่ผิด [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

น่าดีใจนะที่ทุกภาคส่วนบอกว่า “รัฐบาลสอบผ่าน”

ในห้วงที่สังคมกำลังไล่บี้ให้รับบาลยิ่งลักษณ์แถลงผลงานการบริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญ ก็นึกถึงคำพูดสมัยนายกยิงลักษณ์ ชินวัตรกล่าวแก่รัฐสภาว่า “ดิฉันเชื่อมั่นว่าจะสอบผ่านทุกวิชา” เลยลองเสิร์ชในอินเตอร์เนตหาข้อมูลเพิ่มโดยใช้คำค้นว่า…”รัฐบาลสอบผ่าน” ก็ปรากฎเป็นเนื้อหาจากเว็บไซต์หอการค้าไทยดังนี้…
0000
เอกชนโหวต”รัฐบาล”สอบผ่าน นายกฯวางเป้าปี54”คืนสงบสุข”

        เอกชนโหวต”รัฐบาล”สอบผ่าน นายกฯวางเป้าปี54”คืนสงบสุข”
                 
        นายกฯ โชว์ผลงานในรอบ 2 ปี ประสบความสำเร็จหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ-สวัสดิการสังคม ลั่นปี 2554 เดินหน้าต่อ ตั้งเป้าคืนความสงบสุขสู่สังคมไทย ด้านภาคธุรกิจโหวตผลงานรัฐบาล ” สอบผ่าน” หลังจากผ่านปัญหาทางการเมือง-เศรษฐกิจมาได้ แต่ยังมีการบ้านรอสะสางอีกมาก   
    [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

พสกนิกรกับการถวายความจงรักภักดี

 

บ่อยครั้งที่เราพบข้อความ รูปภาพ พระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร ขององค์พระประมุขและพระบรมวงศานุวงศ์ ในแง่มุมต่าง ๆ คนไทยในอเมริกาส่วนหนึ่งก็แสดงความจงรักภักดีที่นำเสนอผ่านโซเชียลมีเดีย…

Pat Thaiusa
ได้นำเสนอเรื่องราวประทับใจของตนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนี้…
ราชบัลลังค์ และจักรีวงศ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายรางวัลอันเนื่องมาจากผลงานการพัฒนาชนบทของพระองค์มากมาย รวมทั้ง รางวัลล่าสุดที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายจาก นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งกล่า
วสดุดีพระองค์ไว้ในโอกาสดังกล่าว ว่า
“พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์เอื้อไปยังบรรดาผู้ที่ยากจนที่สุด และเปราะบางที่สุดในสังคมไทย ทรงรับฟังปัญหาของพวกเขาเหล่านั้น และให้ความช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นให้สามารถยืนหยัดดำรงชีวิตของตนเองต่อไป ได้ด้วยกำลังของตัวเอง… โครงการ เพื่อการพัฒนาชนบทต่างๆ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังประโยชน์ให้กับประชาชนนับเป็นล้านๆ ทั่วทั้งสังคมไทย”
นั่นไม่เพียงทำให้พระองค์ทรงดำรงสถานะเป็น “กษัตริย์นักพัฒนา” ในสายต่างๆ ของบุคคลภายนอกประเทศเท่านั้น หาก แต่ยังส่งผลให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งปวงไปตลอดกาลนาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทรรศนะของชาวต่างประเทศ
เดวิด โมห์เซนี่ -นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
“กษัตริย์ของประเทศไทย เป็นพระประมุขพระองค์เดียวที่ยังคงสามารถรักษาอำนาจอธิปไตยของประเทศของพระองค์ไว้ได้ ซึ่งถือเป็นสิ่งพิเศษมากสำหรับประเทศไทย นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชบัลลังก์อยู่ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ถ้าไม่ใช่ “เงินแผ่นดิน” จะเป็นเงินใคร?

ทำไมไม่ทำให้ถูกต้อง?
ฝ่ายรัฐบาลอาจจะโวยวายว่าพรรค ฝ่ายค้าน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆทำไมจึงชอบขัดแข้งขัดขารัฐบาล ตัวอย่างเช่น ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านรัฐสภา ก็จะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย แม้แต่ร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกแล้ว ก็อาจมีการร้องศาลรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากเป็นเงินกู้ และเป็นเงินนอกงบประมาณถึง 2 ล้านล้านบาท แต่จะต้องใช้หนี้เป็นเวลานานถึง 50 ปี รวมทั้งต้นและดอกเบี้ย 5 ล้านล้านบาท ถึงแม้จะเป็นเงินที่รัฐบาลกู้มาเพื่อพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านคมนาคมขนส่ง และมีจุดขายที่สำคัญคือโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อมโยง กทม.กับทุกภาค  แต่ฝ่ายค้านคงจะไม่ยอมให้ผ่านง่ายๆ
ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์สองนาย คือนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ และนายอรรถ-วิชช์  สุวรรณภักดี  ชี้แจงว่า  พรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยกับโครงการพัฒนาระบบการขนส่ง แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและโปร่งใส ฝ่ายค้านเคยเสนอให้รัฐบาลจัดทำเป็นงบประ-มาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้ถูกต้องตามรัฐ-ธรรมนูญ แต่รัฐบาลกลับเมินเฉย จึงอาจพบทางตันเช่นเดียวกับ พ.ร.บ.เงินกู้เรื่องน้ำ
มีเสียงท้วงติงมาตั้งแต่เริ่มแรก ทำไมรัฐบาลจึงไม่จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพราะเป็นโครงการระยะยาว [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

จังหวัดนครพนมจัดตั้งชมรมคนรักในหลวงเป็นจังหวัดล่าสุด…วันนี้

วันนี้ตื่นแต่เช้าด้วยความสดใส….อาศัยน้องนกเดินทางสู่นครพนมเพื่อร่วมงานจัดตั้ง “ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดนครพนม”
 
ในงานมีพิธีแจกเสื้อของชมรม ปฏิญาตนที่จะปกป้องและเชิดชูในหลวงกับทั้งจะน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นธงนำในการดำเนินชีวิต
การได้ร่วมเดินทางไปกับคณะบุคคลพอเพียงชื่นชมกิจกรรมที่ทำมาปีเศษๆ รู้สึกได้ถึงพลังแห่งความจงรักภักดีซึ่งยังคงเข้มแข็งไม่เสื่อมคลายไปจากหัวใจของปวงชนชาวไทย
กว่าจะกลับก็ต้องนอนค้าง 1 คืน เลยถือโอกาสไปกราบพระธาตุพนมเป็นบุญแก่ตนเอง
แล้วจะอัพเดทข่าวและนำบุญมาฝากครับ
หากสนใจข้อมูลของชมรมคนรักในหลวง เชิญแวะไปเยี่ยมชมที่ http://welovethaiking.com/
ในนั้นจะมีข้อมูลดีๆ ที่สามารถ “แชร์” ได้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพสกนิกร
แคน ไทเมือง

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ดาวพฤหัสเกื้อหนุนดวงเมืองปรากฎชัดเจนแล้ว เราอย่าหยุดยั้งสร้างความดีตามรอยพระยุคลบาท

จะว่าไปผมก็อยู่ในวัยเกษียณขีดๆ เขียนๆเรื่องการเมือง เรื่องบ้านเมืองมาก็นานโขอยู่ บางครั้งบางคราวก็ฮึดสู้ บางครั้งบางคราวก็ระทดท้อ มองไม่เห็นฝั่ง คิดถึงแต่บทพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ที่ว่ายน้ำกลางทะเลแต่ไม่สิ้นหวัง…
ท่ามกลางการเมืองที่ใช้เสียงข้างมากลากไปในสภา ผู้แทนราษฎรและรัฐสภาเศรษฐกิจ สังคมไทยที่ควรจะได้รับการดูแลจากรัฐบาลกลับเสื่อมทรุดอย่างน่าเป็นห่วงอนาคตของประเทศชาติ สินค้าอุปโภคบริโภคระดมกันขึ้นราคา ทั้งหมดนั้นเป็นผลจากนโยบายรัฐและผลของนโยบายของรัฐทั้งสิ้น สินค้าเกษตรถูกปฏิบัติหลายมาตรฐาน การทำนโยบายประชานิยมเริ่มส่งผลร้าย ฝ่ายหาเงินของรัฐบาลหาเงินป้อนไม่ทันแม้จะกู้มาแล้วมากมายแล้วก็ตาม ประชาชนแตกแยกเป็นสองส่วนชัดเจนยิ่งขึ้น มีการประท้วงมาราทอนจัดตั้งขบวนการล้มและหนุนรัฐบาล ต่อสู้ทั้งในด้านความคิด สือ และการเคลื่อนไหวต่อสู้ข้างถนนจนบางครั้งก็ทำเอาหัวร้างข้างแตกกันไปตามๆ กัน บ้างกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในหลากหลายเหตุการณ์จนนับครั้งไม่ถ้วน
หลังจากตะลุยปะฉะดะฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลแบบไม่ฟังเสียงติติงมามาก ขบวนการปกป้อง ชี้แจงทั้งสื่อหลักสื่อรอง สื่อโซเชียลมีเดีย จนรู้สึกท้อๆในระยะเวลา 2- 3 เดือนที่ผ่านมา ไม่อยากคิด ไม่อยากเขียนเรื่องการเมืองขึ้นมาดื้อๆ แต่ตั้งใจว่าจะเขียนเรื่อง “บ้านเมือง” เป็นหลัก
ก่อนหน้านั้นไปชักชวนน้องๆในคณะนิเทศศาสตร์จุฬาฯ จัดตั้ง “ชมรมนิเทศศาตร์จุฬาฯรักในหลวง” ในคราวที่มีคนจาบจวงล่วงละเมิดสถาบันแรงๆ ชมรมนั้นยังอยู่แต่ค่อนข้างจะเงียบจนคิดว่าล้มเลิกไปแล้ว เลยหาโอกาสติดตามคณะบุคคลพอเพียงซึ่งจัดตั้ง [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

การแข็งข้อของพลเมืองไทย : แก้วสรร อติโพธิ

บ้านเมืองทุกวันนี้กำลังประสบปัญหาหนักในทุกๆด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคง ครั้นหันไปมองภาคการเมืองด้วยหวังจะพึ่งพิง ก็เหมือนไม่มี นายกฯ ไม่มีรัฐบาลไม่มี สส.ที่คอยดูแลและให้คำตอบแก่เราได้ …เห็นเอาแต่ทุ่มเทแก้รัฐธรรมนูญกันห้าวันห้าคืน พร้อมกับเลือกสรรเร่งร่างกฎหมายนิรโทษกรรมกันยกใหญ่ แถมยังปล่อยสภาปฏิรูปเป็นม่านควันคละคลุ้งไปหมด
ทำไมการปกครองไทยถึงผิดเพี้ยนไปได้ถึงเพียงนี้? นี่คือคำถามสำคัญที่ปรากฏตัวมานานแล้ว แต่หาคำตอบได้ยากจำเป็นต้องช่วยกันระดมความคิดอย่างหนัก ซึ่งในฐานะที่เฝ้าติดตามขบคิดมาตลอด ผมก็ขอเสนอให้มองเห็นตัวการคือระบอบทักษิณก่อนว่า ระบอบนี้ได้สร้างการปกครองไว้ให้ประเทศชาติเป็นสองชั้นด้วยกันคือ “ชั้นทำงาน”ที่เป็นระบบตามรัฐธรรมนูญรับผิดชอบดูแลบ้านเมืองเป็นปกติธุระ กับ“ชั้นทำอำนาจ”ที่ยืนทมึนดูแลรักษาฐานอำนาจปกครองประเทศของระบอบทักษิณ กล่าวคือ
กำเนิดการปกครองสองชั้น
ระบอบทักษิณก่อนถูกรัฐประหารมีชั้นเดียว ทำงานดูแลทั้งบ้านเมืองและฐานอำนาจของตน ครั้นเมื่อเริ่มเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ก็จำต้องแยกการปกครองเป็นสองชั้น ชั้นแรกคอยคุมการได้อำนาจและใช้อำนาจในระดับสูงทั้งปวงพร้อมทั้งผลักดันกฎหมายล้างผิด รื้อรัฐธรรมนูญใหม่ขยายฐานอำนาจของระบอบทักษิณเป็นสำคัญ ชั้นนี้มีคุณทักษิณเป็นผู้บงการ ทั้งการเลือกตั้งและเพาะเลี้ยงขบวนการมวลชน มีเข็มมุ่งเพื่อดูแลครอบครองอำนาจระดับสูงในบ้านเมืองเป็นสำคัญ จึงขอเรียกการปกครองในชั้นนี้ว่า“ชั้นทำอำนาจ”
การปกครองอีกชั้นหนึ่ง เป็นการทำงานในระบบกฎหมายมีหน้าที่ดูแลบ้านเมืองเป็นปกติธุระ ขอเรียกสั้นๆว่า”ชั้นทำงาน” ตัวนายกฯในชั้นทำงานนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ จะเป็นคนเลือกทั้ง นายกฯสมัคร,นายกฯสมชาย และนายกฯยิ่งลักษณ์ เมื่อเลือกแล้วก็สั่งให้มือ สส.รัฐบาลในสภา ยกขึ้นเหนือหัวตามสั่งรับรองอีกที ส่วนบัญชีครม.นั้นทักษิณจะเลือกอีก แล้วสั่งให้ มือของนายกฯ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

รัฐบาลทำผิดรัฐธรรมนูญ ประชาชนย่อมมีความชอบธรรมที่จะออกมาเดินถนนขับไล่

ผมกำลังอยู่ในช่วงเดินสายทำข่าวให้กับชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ เลยไม่ค่อยได้ติดตามข่าวการเมืองอย่างเกาะติดเช่นที่ผ่านๆ มา
เห็นข่าวว่ามีการเสวนาเรื่อง “ระบบนิติรัฐกับทางออกของประเทศไทย” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย.ที่ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์ ซึ่งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำการปกครองส่วนท้องถิ่น (สพท) ได้มีการจัดเสวนาขึ้น   โดยมีนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ มาเป็นองค์ปาฐก สร้างความตื่นเต้นต่อสังคมโดยเฉพาะกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซึ่งพยายามจะจดการกับรัฐบาลโดยกฎหมายและสันติวิธีแบบผมอย่างมาก
เนื้อหาสาระที่อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญกล่าวในการเสวนาได้โยงยึดเรื่องนิติรัฐตามมาตรา 3 ความว่า  ”นิติรัฐหมายถึงรัฐที่มีการปกครองโดยยึดหลักกฎหมาย” การชนะการเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าให้มาบริหารประเทศอย่างเดียวเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่รัฐบาลจะต้องบริหารตามกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจำเป็นต้องมีมือกฎหมายที่เก่ง มีความรู้ และแก้ปัญหาได้ดีไว้ใกล้ตัว นักกฎหมายที่เก่งควรรู้กฎหมายและผูกโยงกฎหมายหลายฉบับที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้บริหารถูกต้อง และเพื่อใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารประเทศ
“ไม่ใช่เอาช่องโหว่กฎหมายมาหาประโยชน์ใส่ตัวและพวกพ้อง”
และต้องบริหารตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่บริหารตามอำเภอใจ รัฐบาลนี้ก็มีมือกฎหมาย แต่ส่วนใหญ่ที่ออกมามักจะมาคุยโม้ โอ้อวด หนักไปทางคุยมากกว่า พูดเก่ง โม้เก่ง แต่พอเอาจริงเอาจังแล้วไม่ค่อยได้เรื่อง ไม่ว่าจบจากต่างประเทศ หรือเป็น “ด็อกเตอร์” ซึ่งยิ่งออกมาพูดมากย่อมแสดงความไม่รู้ของตัวเอง
นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ยังได้ตอกย้ำอีกว่า “ตนฟันธงตอนนี้รัฐบาลทำขัดรัฐธรรมนูญแล้ว 2 [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ประธานสภาฯ หลงอำนาจนี่คือความตกต่ำทางจริยธรรม หนึ่งใน 3 ความตกต่ำของประเทศไทยยามนี้

เหตุการณ์บ้านเมืองยังวุ่นๆ แบบเดิมๆ เพราะรัฐบาลยังคงพยายามแก้ปัญหาให้คนๆเดียว ในขณะที่ปัญหาของชาติบ้านเมืองถูกการสร้างปัญหาใหม่ทับถมปัญหาเก่าไปเรื่อยๆ
บ้านเมืองวุ่นวายหนักทั้งภาคการเมือง ภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจทั้งส่งออกและขายข้าวที่รัฐบาลรับจำนำไปไม่รอด
แต่นายกรัฐมนตรีก็เที่ยวต่างระเทศเป็นว่าเล่น ทั้งๆที่ไม่เคยนำเสนอผลงานจากการเดินทางไปต่างประเทศให้เห็นเป็นรูปธรรมแม้แต่งานเดียว
ข่าววันนี้ ฝ่่ายรัฐสภาโดย วุฒิสมาชิกชักทนไม่ไหว ขอเปิดซักฟอกหลังบริหาร 2 ปีไร้ผลงานตามที่คุยไว้ ภาคเกษตรตกต่ำ กระทบต่อภาคธุรกิจ เศรษฐกิจและวินัยการคลังของ ประเทศ  

ด้วยเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาอยากจะเขียนกฎหมายไปทางไหนก็ได้ ไม่ต้องสนใจเสียงข้างน้อย แม้จะถูกยกมือให้ชนะตามกติกา แต่ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลก็เป็นผู้ชนะที่ยับเยินที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐสภาไทย ฝ่ายค้านเองเป็นเสียงส่วนน้อย เมื่อถูกปิดปากไม่ให้อภิปรายแปรญัตติ ไม่ให้นำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนก็ต้องแสดงบทบาท “ทนไม่ไหว” ให้ได้เห็น
ผลเกิดจากเหตุ…สัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนมานาน 2,600 ปี ยังคงใช้ได้เสมอ…
ในสายตาประชาชนที่ไม่ชอบวิธีเผด็จการ ไม่ยอมให้เสียงส่วนน้อยมีส่วนในการอภิปราย พูดคุย นำเสนอมุมมอง ทั้งๆที่เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะได้ใช้สิทธิ์นั้นในสภา เมื่อคิดใช้ระบบพวกมากลากไป ยังไงมันก็ “ชนะ”
แต่เมื่อมองหน้า “ผู้ชนะ” ที่กรรมการยกมือให้ก็เหมือนนักมวยบางไฟท์ที่ค้านสายตาคนดู…เยินขนาดหนักปานนี้ยังได้ชนะได้ยังไง…นั่นเอง

มองการเมืองไทยต้องส่ายตาไปรอบๆ คนอื่นเค้าคิดเหมือนเรามั๊ย มองเหมือนเรามั๊ย ก็พอดีไปเจอบทความของคนระดับ “ด็อกเตอร์” เค้าเขียนไว้ให้อ่านมุมมองของเค้าต่อประเทศไทยวันนี้….แคน ไทเมือง000000

ประเทศไทยช่วงนี้ตกต่ำ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment