ชมรมคนรักในหลวงเคลื่อนชูธงปกป้องสถาบันเนื่องในวันจักรี…ต้านตอบโจทย์ทีวีไทย เริ่มวันนี้ที่เพชรบุรี

เมื่อกล่าวปฏิญานตนว่า จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต สมาชิกชมรมคนรักในหลวงเริ่มเคลื่อนพลแสดงพลังปกป้องสถาบันเนื่องในวันจักรีปีนี้เป็นพิเศษกว่าปีอื่น ๆ

กำหนดการต้านขบวนการล้มเจ้าปกป้องสถาบันของชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ เนื่องในวันจักรี

31 มีนาคม 2556

รศ.สุนันท์ นีลพงษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเพชรบุรีเริ่มพิธีก่อนเพื่อนนัดหมายสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ทำพิธีปฏิญาณตนปกป้องสถาบัน อ่านแถลงการณ์ต่อต้านขบวนการล้มเจ้า รายการตอบโจทย์ ทีวีไทย ที่วัดสำมะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 19.00 น.

วันที่ 5 เมษายน 2556
ภาคเหนือ

นางจุฑาทิพย์ สิทธิวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลกเป็นแกนนำร่วมกับองค์กรภาคประชาชนต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลกที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เช่น ชมรมคนรักษ์แผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ชมรมคนเคียงไพร ชมรมประชาภิวัฒน์ ชมรมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก ชมรมคนอีสานพิษณุโลก ชมรมลูกเสือชาวบ้านพิษณุโลก ชมรมสตรีศรีสองแคว จะรวมพลังเคลื่อนไหวต่อต้านรายการตอบโจทย์ทีวีไทยและกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ในวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ บริเวณสวนชมน่าน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

0000

ภาคอีสาน
ชมรมคนรักในหลวงภาคอีสานทุกจังหวัดชุมนุมใหญ่ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่านแถลงการณ์ประนามทีวีไทย ตอบโจทย์ เผาหุ่น พิธีกร วิทยากรล้มเจ้าทีวีไทย

พ่อใหญ่สำเนียง เสียงสวรรค์ ประธานชมรมคนรักในหลวงกาฬสินธุ์ แห่งกุฉินารายณ์ ประกาศเคลื่อนพลไปร่วมกับชมรมคนรักในหลวงภาคอีสานที่ขอนแก่น เย็นวันที่ 5 เมษายน ไม่มีถอยคนพร้อม รถทัวร์พร้อม อาหารพร้อม ขนกันไปเองอย่างน้อย 1,000 คน

ชมรมคนรักในหลวงขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ สกลนคร หนองบัวลำภู นครราชสีมา พร้อมรวมพลไม่น้อยหน้ากาฬสินธุ์

 0000

ภาคใต้

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ออกแถลงการณ์ประนามรายการตอบโจทย์ ทีวีไทย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับบัญชาทหารในพื้นที่ แจกแถลงการณ์ต้านขบวนการล้มเจ้า ตอบโจทย์ ทีวีไทย ตั้งเวทีปราศรัยหน้าเทศบาลเมืองชุมพร

วันที่ 6 เมษายน 2556

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกแถลงการณ์ประนามรายการตอบโจทย์ ทีวีไทย จัดกิจกรรมรถแห่ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งเวทีที่ใกล้เคียงถนนคนเดินและสนามกีฬา เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 
0000

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา เคลื่อนไหวต่อต้านขบวนการล้มเจ้า ตั้งเวทีที่สนามกีฬาอ.หาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 
0000

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี มีกิจกรรมขบวนจักรยานเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันจักรี

06.00 น. ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ประกาศเจตนารมณ์อ่านแถลงการณ์ปกป้องสถาบัน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี

เสร็จพิธีปฏิญาณตนแล้วตีธงปล่อยขบวนจักยาน แสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันไป ไหว้พระ 11 วัด วนกลับมาสู่จุดนัดพบหน้าอำเภอ

ชลบุรี

ดร.เพียงพร กันหารี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี กำลังร่างแถลงการณ์ต่อต้าน ทีวีไทย- ตอบโจทย์ ให้เด็ดดวง ส่วนกิจกรรมจะทำที่ไหนจะแจ้งให้ทราบ วัน ว. เวลา น. ในภายหลัง…

เอา ๆๆๆๆ แน่
ใกล้จังหวัดไหน ไปจังหวัดนั้น

งานนี้ม่มีการเมือง ไม่มีสี ไม่มีค่าย
ทุกฝ่ายที่ไปร่วมมีสีเดียว…สีชมพู…

แคน ไทเมือง

0000

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุงจากเจ้าพระยาถึงฝั่งโขง

 

About แคน ไทเมือง

ชาวนาแก่ ๆ