Monthly Archives: มีนาคม 2013

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย แถลงการณ์เรียกร้องกสทช.ทบทวนมติจัดสรรคลื่นความถี่

วันนี้ (31 มีนาคม 2556) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดเวทีเสวนา “ประเคนทีวีดิจิทัลสาธารณะ กสทช.รัฐประหารการปฏิรูปสื่อ?” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สมาคมนักข่าวฯ (ตรงข้าม รพ.วชิระ)
00000
แถลงการณ์สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เรื่อง   ขอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ทบทวนมติเรื่องการกำหนดการออกใบอนุญาตทีวีดิจิทัลสาธารณะ 12 ช่อง
จากการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)มีมติเห็นชอบ 3 ต่อ 2 เสียง ในการกำหนดช่องรายการสำหรับกิจการบริการสาธารณะโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จำนวน 12 ช่องรายการ ซึ่งมีการกำหนดประเภทและคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นขอใบอนุญาตได้ตามมาตรา 10 ใน พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551  ทั้งนี้ทีวีดิจิทัลสาธารณะ 12 [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 2 Comments

ชมรมคนรักในหลวงเคลื่อนชูธงปกป้องสถาบันเนื่องในวันจักรี…ต้านตอบโจทย์ทีวีไทย เริ่มวันนี้ที่เพชรบุรี

เมื่อกล่าวปฏิญานตนว่า จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต สมาชิกชมรมคนรักในหลวงเริ่มเคลื่อนพลแสดงพลังปกป้องสถาบันเนื่องในวันจักรีปีนี้เป็นพิเศษกว่าปีอื่น ๆ

กำหนดการต้านขบวนการล้มเจ้าปกป้องสถาบันของชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ เนื่องในวันจักรี
31 มีนาคม 2556
รศ.สุนันท์ นีลพงษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเพชรบุรีเริ่มพิธีก่อนเพื่อนนัดหมายสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ทำพิธีปฏิญาณตนปกป้องสถาบัน อ่านแถลงการณ์ต่อต้านขบวนการล้มเจ้า รายการตอบโจทย์ ทีวีไทย ที่วัดสำมะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 19.00 น.
วันที่ 5 เมษายน 2556
ภาคเหนือ
นางจุฑาทิพย์ สิทธิวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลกเป็นแกนนำร่วมกับองค์กรภาคประชาชนต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลกที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เช่น ชมรมคนรักษ์แผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ชมรมคนเคียงไพร ชมรมประชาภิวัฒน์ ชมรมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก ชมรมคนอีสานพิษณุโลก ชมรมลูกเสือชาวบ้านพิษณุโลก ชมรมสตรีศรีสองแคว จะรวมพลังเคลื่อนไหวต่อต้านรายการตอบโจทย์ทีวีไทยและกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ในวันที่ 5 เมษายน 2556 [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

คนรักในหลวงประนามตอบโจทย์ทีวีไทย…เคลื่อนไหวทั่วประเทศ ต้นเดือนหน้าก่อนวันจักรี

New CanThai
10 minutes ago

 

ชมรมคนรักในหลวงเคลื่อนทั่วประเทศ…
ระดมมวลชนประนามทีวีไทย ตอบโจทย์
ร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต
ชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ ประสานเสียงองค์กรภาคประชาชนที่จงรักภักดีเคลื่อนไหวต่อต้านประนามสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส “ทีวีไทย” และรายการตอบโจทย์ กรณีนำเสนอรายการตอบโจทย์ตอน “สถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ” เมื่อวันที่ 11-18 มีนาคม 2556 ซึ่งสร้างความไม่พอใจต่อประชาชนคนรักในหลวงทั้งประเทศ จนมีการแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีแล้ว
คณะบุคคลพอเพียงโดย พลโท ดร. ประสารโชค ธุวนุติ ,พลตรีประโยชน์ กาญจนินทร, พลตรีสุรพัฒน์ จารุจินดา ประสานชมรคนรักในหลวง 18 จังหวัด อาทิเช่น พิษณุโลก สระบุรี มหาสารคาม นครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มุกดาหาร กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู สกลนคร ชลบุรี ตราด [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

คนรักในหลวง รักสถาบันพระมหากษัตริย์แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษทีวีไทย- ตอบโจทย์ที่ สน.ดอนเมือง-ทุ่งสองห้อง

อีกคดี เป็นสำเนาการแจ้งความที่ สน. ดอนเมือง
สำเนาการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่แชร์กันในโซเชียลมีเดีย และได้ปิดชื่อผู้แจ้งความไว้เพื่อความปลอดภัย
ป้องกันการรบกวนจากผู้ไม่ประสงค์ดี…
แคน ไทเมือง

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศฮือต้านตอบโจทย์ทีวีไทย พร้อมเคลื่อนไหวเร็ววันนี้

ความคืบหน้าในการเคลื่อนไหวของชมรมชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริง เชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อกรณีการนำเสนอรายการตอบโจทย์ทีวีไทยตอน “สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ” คณะบุคคลพอเพียงต้นสังกัดชมรมคนรักในหลวงได้ข้อสรุปร่วมกันว่า จะขับเคลื่อนออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทีวีไทยแสดงความรับผิดชอบและจะยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานในข้อหากระทำความผิดตามป.อาญา ม. 112 ทั้งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและผู้ดำเนินรายการรวมทั้งวิทยากรบางคน เร็ววันนี้
เนื่องจากชมรมคนรักในหลวงหลายจังหวัดรู้สึกอึดอัดกับกรณีทีวีไทยนำรายการตอบโจทย์มาออกซ้ำโดยเฉพาะตอน 5 ทั้งๆที่ได้ยุติรายการไปแล้วเมื่อออกอากาศได้ 4 ตอน แสดงว่าทีวีไทยไม่เคารพความรู้สึกของประชาชนที่แสดงออกในทางต่อต้าน ทั้งโดยการเคลื่อนไหวหน้าสถานีโทรทัศน์ และการแสดงออกผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย รวมทั้งวุฒิสมาชิกหลายท่านได้ประนามการกระทำของทีวีไทยมากมายในรัฐสภา สมาชิกชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศได้ประสานงานขอแนวทางการเคลื่อนไหวมามากมาย ทั้งๆที่มาตรา 37 แห่งพรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง แต่ผู้บริหารทีวีไทยก็มิได้ใส่ใจกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย
ฝ่ายกฎหมายของคณะบุคคลพอเพียงศึกษาคลิปรายการตอบโจทย์แล้วเห็นว่า เนื้อหารายการตอบโจทย์เข้าข่ายการกระทำความผิดตามมตรา 37 แห่งพรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซ้ำยังหมิ่นเหม่เข้าข่ายการกระทำความผิด ตามป.อาญา มาตรา 112 โดยเฉพาะจับความได้ว่าในเทปรายการตอนที่ 4  มีการกล่าวหาสถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการเสนอให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ส.ศิวรักษ์อัดเฉลิมและผบ.ทบ. แต่ผบ.ทบ.ไม่ตอบโจทย์อีกปล่อยให้กฎหมายจัดการ

ไปต่างจังหวัดซะหลายวัน เกาะล้อรถคณะบุคคลพอเพียงไปสังเกตการณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการของชมรมคนรักในหลวงทางอีสาน 4 จังหวัดรวดเดียว  กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เหนื่อยกายแต่สุขใจ ได้เห็นพลังสามัคคีของ “คนรักในหลวง” หลากหลายกลุ่ม ทั้งภาคประชาชน ส่วนราชการ ทหาร ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมงานกันอย่างเต็มอกเต็มใจ
เวลาเราไปงานแบบนี้ได้เห็นพลังของความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่พยายามทำในส่วนของตนให้ดีที่สุด ก็ชื่นใจแล้ว…
กลับมากทม.ก็เจอเรื่องเก่าที่ยังไม่จบ…ตอบโจทย์ทีวีไทย ที่ประชาชนคนไทยก่นด่า…ถือซะว่านี่เป็น “คำแก้ตัว” ก็แล้วกัน…
0000
22-23 มี.ค.2556 แฟนเพจ Sulak Sivaraksa ของ นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือ ส.ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม แขกรับเชิญในรายการ “ตอบโจทย์ประเทศไทย” ตอน “สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้โพสต์ข้อความถึงปฏิกิริยาจากบุคคลต่างๆ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 1 Comment

สตช.สอบพบตอบโจทย์มีเนื้อหาหมิ่นฯเบื้องสูง กสทช.พบผิด มาตรา 37 โอ้วโน้ว…ทีวีไทย

สตช. ชี้บางตอนของตอบโจทย์ ผิดกฎหมาย สั่งตั้งคณะกรรมขึ้นมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เตือนประชาชนห้ามเผยแพร่ต่อ เพราะผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หลังจากที่ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่สันติบาล และฝ่ายกฎหมาย นำเทปรายการตอบโจทย์ ไปพิจารณาตรวจสอบมีเนื้อหาที่เข้าข่าย หมิ่นเหม่สถาบันหรือไม่นั้น ล่าสุด พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่าถึงกรณีดังกล่าวว่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า …ในบางช่วงบางตอนของรายการ คำกล่าวของผู้ร่วมรายการบางคน เป็นการกระทำที่มีลักษณะเข้าข่ายน่าจะเป็นความผิดตามกฎหมาย จึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาช่องเอาผิดต่อไป เพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และอยู่ในความสนใจของประชาชน
ขณะเดียวกันยังได้ฝากเตือนประชาชน ห้ามนำคลิปในรายการไปเผยแพร่ต่อเด็ดขาด เพราะอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้
MThai News
0000
ชะอูย…ทีนี้ใครจะตกเป็นผู้ต้องหากันบ้างละเนี่ย พี่น้องเอ๊ย…
 
ใครที่ว่าเก่งๆ ขอให้แสดงตัวเป็นจำเลยให้สมกับความกล้าหาญ
ใครจะเป็นจำเลย…ยกมือขึ้น !
แคน ไทเมือง
 
0000

Timeline Photos

กสทช. เผย เทปตอบโจทย์อาจผิดกฎหมาย
พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ม็อบบุกTPBS จี้ผู้บริหารลาออก เซ่นตอบโจทย์ อ้างผิดมาตรา 37

ม็อบบุกTPBS จี้ผู้บริหารลาออก เซ่นตอบโจทย์
วันที่ 20 มี.ค. ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต กลุ่มประชาชนคนทนไม่ไหว จำนวนประมาณ 60 คน นำโดยหญิงคนที่ใช้ชื่อในเฟซบุ๊กว่า กาแฟดำ ได้เดินทางไปประท้วงด้วยการชูป้ายอย่างสงบ และยังได้อ่านแถลงการณ์ รวมทั้งเข้ายื่นหนังสือต่อคณะผู้บริหาร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่บริเวณหน้าประตูปากทางเข้าที่ทำการสถานี ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า กรณีที่สถานีโทรทัศน์ดังกล่าวได้อนุญาตให้รายการตอบโจทย์ สามารถออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาหมิ่นเหม่ ผิดกฎหมาย มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ที่ระบุไว้ว่า ”ไม่ให้ออกอากาศเนื้อหารายการที่มีลักษณะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพประชาชนอย่างร้ายแรง”
ทั้งนี้ในนามกลุ่มประชาชนคนทนไม่ไหว ได้เรียกร้องให้คณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ต้องรับผิดชอบการกระทำดังกล่าว ด้วยการประกาศลาออก และขอโทษต่อสังคมไทยโดยเร็วที่สุด หากคำเรียกร้องนี้ไม่เป็นผล ทางกลุ่มฯ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

เฉดหัวพวกล้มเจ้าไปต่างประเทศ ผบ.ทบ.ตะเพิด…40 สว.สับตอบโจทย์เรียกเข้าชี้แจงกรรมาธิการ

พล.อ.ประยุทธ์ ไล่พวกล้มเจ้า ออกนอกประเทศ ชี้ “ตอบโจทย์”ออนแอร์ได้แต่ไม่เหมาะ ซัดไร้สาระ จ้องแก้ม.112 ยันคนส่วนใหญ่ยังรัก“ในหลวง”
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รายการ “ตอบโจทย์”ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตอน “สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ”ได้มีการแสดงความคิดเห็นของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และนายสุลักษณ์ ศิวรักษ์เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปสถาบันว่า ในความเห็นของทหารนั้น เรามีมุมมองของเรา เพราะเราเป็นทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านทรงเป็นจอมทัพไทย ในความรู้สึก ตนเข้าใจสถานการณ์ของประเทศชาติในวันนี้ว่า มีความเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร สิ่งหนึ่งคิดว่า ทหารทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันคือ สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศไทยเป็นเวลานาน
ทั้งนี้การเสนอรายการเป็นสิทธิ์ของสื่อและผู้จัดรายการที่กระทำได้ตามรัฐธรรมนูญ ตนอยากแสดงความคิดเห็นว่า เหมาะสมหรือไม่ ใช่เวลาหรือไม่ที่นำเสนอในเวลานี้ คิดว่า การที่บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ เราไม่ได้เกิดมาจากหลอดแก้ว คนเราต้องมีความเป็นมา ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี จารีตที่งดงาม อยากให้ทุกคนระลึกถึงอยู่เสมอ การที่ประเทศไทยได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกส่วนหนึ่งคือ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

นกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเฒ่า ควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโต

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 8 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้
คนไม่เคารพกฎหมายถือว่าเป็นคนไร้เกียรติ ไม่สมควรได้รับเกียรติใดๆจากสังคม
เท่าที่ติดตามดูก็คล้ายๆสวะสังคมพ่นน้ำลายใส่กันเอง สร้างแต่ความรำคาญให้คนไทยทั้งชาติ
ออกอากาศมา 5 ตอน ยังหาอ่านคำชมจากผู้ชมไม่ได้เลยซักคน…
สว.ด่าในสภาโต้งๆ สาดเสียเทเสียทำเหมือนเป็นคนหูหนวกตาบอดอยู่ในป่าดงห่างข่าวสารบ้านเมือง
ทีวีควายแท้ๆ

นกเอี้ยง มาเลี้ยงควายเฒ่า ควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโต

 
 นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า
นกเอ๋ย นกเอี้ยงคนเข้าใจ ว่าเจ้าเลี้ยง ซึ่งควายเฒ่าแต่นกเอี้ยง นั้นเลี่ยง ทำงานเบาแม้อาหาร ก็ไปเอา บนหลังควาย
เปรียบเหมือนคน ทำตน เป็นกาฝากรู้มาก เอาเปรียบ คนทั้งหลายหนีงานหนัก คอยสมัคร งานสบายจึงน่าอาย เพราะเอาเยี่ยง นกเอี้ยงเอย ฯ
ดอกสร้อยสุภาษิต นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่าผู้แต่ง: หลวง วิจิตรวาทการ
0000
3 เดือน 10 ล้าน งานไรวะ
0000
นกเอ๋ย นกกิ้งโครงหลงเข้าโพรง นกเอี้ยง เถียงเจ้าของอ๋อยอี๋เอียง อ๋อยอี๋เอียง ส่งเสียงร้องเจ้าของ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment