Monthly Archives: ตุลาคม 2012

ทำไมนิสิตจุฬาฯจึงต้องไปถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าทุกปี

ทุกวันที่ ๒๓ ตุลาคม มีประเพณีสำคัญที่เหล่านิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งชายหญิงจำนวนกว่าพันคน ไปถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าบริเวณลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพนิสิตชายหญิงในชุดเครื่องแบบพระราชทาน หมอบกราบอย่างเรียบร้อยและพร้อมเพรียงนั้น เป็นที่ประทับใจของคนไทยทุกคน
ประเพณีการถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า หรือประเพณีการถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังจากที่พระบรมชนกนาถผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเสด็จสวรรคต ได้มีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๕๕ ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคลของพระองค์ ปีต่อมามีพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนวันถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้ามาเป็นวันที่ ๒๓ ตุลาคม และถือเป็นประเพณีที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
สำหรับพระบรมรูปทรงม้า เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ราษฎรพร้อมใจกันสมทบทุนก่อสร้างเพื่อทูลเกล้าถวายเป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลองการดำรงสิริราชสมบัติครบ ๔๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีที่มาจากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนพระราชวังแวร์ซาย ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างการเสด็จฯ เยือนทวีปยุโรปเป็นครั้งที่ ๒ ทรงสนพระราชหฤทัยพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยู่กลางลานกว้างหน้าพระราชวัง ต่อมาในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีกรรมการจัดการ โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว) เป็นนายกของคณะกรรมการจัดการ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข้าวพันธุ์ลืมผัวของดีเมืองไทยที่อีกหน่อยก็จะหมดไปเพราะโครงการรับซื้อข้าวทุกเมล็ด

วันพฤหัสบดีที่แล้วมีโอกาสติดตามชมรมคนรักในหลวงเข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ในสวนจิตรลดา
ได้เห็นแปลงนาสาธิตมากมายหลายแปลง ที่น่าสนใจมีอยู่แปลงหนึ่ง เจ้าหน้าที่กำลังเก็บเกี่ยวและนำรถสีข้าวเล็กๆ มาสีเมล็ดข้าวข้างๆแปลงนา
ป้ายเขียนว่า “ข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว” เห็นป้ายนี้แล้วทำเอาสมาชิกชมรมคนรักในหลวงชุมพรอมยิ้มกันเป็นแถว
บางท่านขอเจ้าหน้าที่เก็บข้าว 1 รวงบอกว่าจะนำไปเป็นสิริมงคล
สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ความว่า ชื่อ “ข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว” ก็เนื่องมาจากเมื่อนึ่งเสร็จแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์นี้มีกลิ่นหอมมาก คนนึ่งข้าวซึ่งเป็นเมียก็มักจะทานก่อนจนลืมไปว่า สามีกำลังรอทานข้าวอยู่นั่นเอง
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ความว่า…
ข้าวพันธุ์ “ลืมผัว” เดิมเป็นข้าวเหนียวนาปีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ปลูกในสภาพไร่ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร
ต่อมาเจ้าพนักงานการเกษตร 5 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สถาบันวิจัยข้าว ได้พบและสนใจข้าวพันธุ์นี้ และคัดเลือกพันธุ์ให้บริสุทธิ์ ระหว่างปี 2534-38 ณ ส่วนแยกของสถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อใช้ในโครงการตาม พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อคัดเลือกจนได้พันธุ์บริสุทธิ์แล้วได้มอบเมล็ดพันธุ์ให้ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

รัฐบาลพลาดท่าโดนสับเละ ก็ได้เวลาของโพลรับจ้างจะออกมาทำงาน

โพลเผยเพื่อไทยมีจุดแข็งเหนือประชาธิปัตย์หากมีเลือกตั้งใหม่
ไทยรัฐออนไลน์
“สวนดุสิตโพล” เผยจุดเด่นรัฐบาลมาร์คและรัฐบาลปูสูสี ส่วนจุดด้อยรัฐบาลมาร์คพบว่าไม่สามารถทำตามนโยบายที่ได้สัญญาไว้กับประชาชน และทำงานล่าช้า ขณะที่นายกฯปู ถูกมองว่าไม่ได้ทำงานเอง แต่ถูกสั่งการจากพี่ชาย เป็นรัฐบาลที่ช่วยเหลือพวกพ้อง…
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2555 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจ เปรียบเทียบ 2 รัฐบาลระหว่างรัฐบาลอภิสิทธิ์และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบว่า ร้อยละ 43.20 ระบุรัฐบาลอภิสิทธิ์ มีจุดเด่นเรื่องนโยบาย เรียนฟรี 15 ปี น้ำ ไฟ รถเมล์ฟรี ส่วนจุดด้อยร้อยละ 50.92 ระบุว่าไม่สามารถทำตามนโยบายที่ได้สัญญาไว้กับประชาชน ส่วนจุดเด่นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ร้อยละ 47.61 ระบุเรื่องขึ้นเงินเดือน  ขึ้นค่าแรง ขณะที่จุดด้อยร้อยละ 51.23 มองว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำงานเอง แต่ถูกสั่งการจากพี่ชาย
ทั้งนี้ การตื่นตัวทางการเมืองของรัฐบาลพบว่าทั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ตื่นตัวพอๆ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

แรงอธิษฐานของพสกนิกรวันนี้…สร้างความปลาบปลื้มอย่างที่สุด

‘ในหลวง’เสด็จฯทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 พสกนิกรปีติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทอดพระเนตรพลับพลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ทรงอุ้มเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ไว้บนพระเพลา (ตัก) ด้านซ้าย ที่บริเวณสถาบันการแพทย์ สยามมินทราธิราช ด้านข้างรพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (สถานีรถไฟธนบุรี)…
18 ตุลาคม 2555, 20:57 น.
ประมวลภาพแห่งความปลาบปลื้ม…(คลิก)
0000
ชมรมคนรักในหลวงเมืองเพชร เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาฯ
กิจกรรมชมรมคนรักในหลวงสัปดาห์นี้น่าสนใจมาก จากวันศุกร์ที่แล้วเดินทางไปเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดมุกดาหาร ประสบความสำเร็จงดงามโดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหารใช้พื้นที่สวนยาง 40 ไร่ และจัดพื้นที่ไร่นาสวนผสมเป็นศูนย์เรียนรู้ของประชาชนในจังหวัด ได้รับความร่วมมือจากทั้งฝ่ายจังหวัดและฝ่ายทหารพัฒนาน่าชื่นใจ
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรีนำคณะสมาชิกชมรมคนรักในหลวงเข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ที่สวนจิตรลดา ภาคบ่ายก็เข้าไปถวายพระพรในหลวงและสมเด็จที่ ร.พ.ศิริราช
เมื่อวานนี้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร หลังจากเปิดอบรมเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดแล้วก็เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์และเข้าไปที่รพ.ศิริราช เพื่อถวายพระพรในหลวง ราชินีให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วเพื่อเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรอีกเท่านานแสนนาน
ก่อนกลับสมาชิกได้ขออนุญาตถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
ไม่นึกว่าตกตอนเย็น ๆ จะได้ทราบข่าวอันเป้นมงคลยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯลงที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ด้วยพระพักตร์สดใส มีรอยยิ้ม ( รอยพระสรวล ) [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ประมูล 3G วันนี้ ประธานทีดีอาร์ไอสรุปว่า…”ฮั้ว”

Somkiat Tangkitvanich

 
ความเห็นต่อการประมูล 3G ครับ
ผลการประมูลคลื่น 3G เป็นไปตามที่คาดหมายของผม คือ ได้ราคาเพิ่มขึ้นจากราคาตั้งต้นเพียงเล็กน้อยคือประมาณร้อยละ 2.8 เท่านั้น คือ เพิ่มจากราคาตั้งต้นโดยรวม 9 ใบ ที่ 40,500 ล้านบาท เป็นเพียง 41,650 ล้านบาทเท่านั้น โดยมีคลื่น 6 ชุดที่มีราคาประมูลเท่ากับราคาตั้งต้น
การประมูลครั้งนี้แม้จะทำให้ประชาชนมีบริการ 3G ใช้กันอย่างเต็มรูปแบบในปีหน้า แต่ก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐและประชาชนในฐานผู้เสียภาษี เมื่อเทียบจากราคาประเมินถึง 16,335 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการทั้งสามรายได้ประโยชน์จากส่วนต่างนี้ไปเป็นเสมือน “ลาภลอย” ทั้งนี้ยังไม่รวมประโยชน์ที่ได้จากการลดค่าสัมปทานที่ต้องจ่ายให้รัฐอีกปีละกว่า 4 หมื่นล้านบาท ที่สำคัญการที่แต่ละรายได้คลื่น 3G มูลค่าถูกแสนถูกต่ำกว่าปีละ 1 พันล้านบาทต่อปี จะไม่มีผลต่ออัตราค่าบริการ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ระลึกชาติ ย้อนรอย 6 ตุลา 19 สำหรับหัวหน้าข่าวคนนั้น

6 ตุลา 2519 นั่งทำงานใน นสพ.ยักษ์ใหญ่…ห้วงเวลานั้นกระแสซ้ายมาแรงจัด นักข่าว 80 % ยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาชน
สายๆ ใกล้เที่ยง ช่อง ๙ ถ่ายทอดเหตุการณ์หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักข่าวบนโรงพิมพ์ตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่ปรากฎบนจอทีวี ยืนยันกับข่าวที่นักข่าวภาคสนามรายงาน
ทุกคนซึมกระทือกลืนก้อนสะอื้นลงคอ เสียง ไอ้เห้ เชสสะแม่ ลั่นโรงพิมพ์
นักข่าวการเมืองชายคนหนึ่งร้องไห้โฮ…แบบไม่อายใคร
เพื่อนฝูงก็บอก…
เฮ้ย…น้อยๆ หน่อย…วันนั้นหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งทุกคนถูกถอดจากตำแหน่งตามคำสั่งคณะปฏิรูป แลกกับการไม่ปิดหนังสือพิมพ์ (เพียงฉบับเดียว)
จากวันนั้นจนวันนี้แทบทุกคนลืมความเป็น “ซ้าย” เพราะยืนหยัดอยู่ตรงกลางมาโดยตลอด
แต่นักข่าวที่ร้องไห้โฮใกล้เที่ยงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๔๑๙ นั้น…ปัจจุบันทำหน้าที่ “หัวหน้าข่าวหน้า 1 ”
แต่น่าเสียดายทำท่าว่าจะกลายเป็นลิ่วล้อทักษิณไปแล้ว…ถ้าเห็นข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐวันใดที่มีกลิ่นแหม่งๆ
นั่นล่ะ “เค้าคนนั้น” (ไม่อยากให้ Hint กลัวเค้าอาย)
น้องเราคนนั้น ในวันนั้นทำงานยอดเยี่ยม มีเงินเดือนไม่มาก แต่น้องก็เก็บเงินส่งไปบ้านให้พี่น้องที่เมืองชล”เลี้ยงหมู” เหมือนออมสินสร้างรายได้ อดออม [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 2 Comments

รำลึก 6 ตุลา ทำไมมีแต่พวกต้านม.112 นิติเรด แดงราชประสงค์…ไม่เข้าใจ

เมื่อวานนี้มีช่างภาพไปเดินๆ ดูงาน เก็บภาพตามปกติ
เสียแต่ว่าก่อนหน้านั้นไปร่วมงานทำบุญที่ เอ่เอ้ทีวี เลยมีเฉดสีไปทางเสื้อเหลือง
พลพรรคเสื้อแดง นิติเรด ฯลฯ เห็นสีผิดปกติเลยไล่ขวิดต้องวิ่งหนีแทบเอาตัวไม่รอด
เพื่อนบอกว่ารุมเราก็ไม่ว่า กลัวมันปล้นเอากล้อง…( ฮา )
ทีแรกก็มีเสื้อแดงเดินมาถามว่า เป็น”นักข่าวหรือเปล่า?” มีบัตรนักข่าวมั๊ย พอบอกไม่มีเท่านั้นแหละ…
เป็นเรื่อง…
คือผู้คนเค้าสงสัยกันว่ารำลึก 6 ตุลา มาเกี่ยวกับพวกล้มเจ้าฯ ได้ยังไง
ก็เลยสรุปกันอีกครั้ง ควายแดงทั้งหลายต้องการ “ล้มเจ้า” เป็นเป้าหมายสำคัญ
คน 6 ตุลา ที่ยังรักสถาบันสูงสุด ยกวันสำคัญในประวัติศาสตร์ให้เค้าไปเลยดีมั๊ยครับ
แคน ไทเมือง

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 1 Comment

กูรูสื่อ – สภาการหนังสือพิมพ์เตือนสรยุทธ์ให้หยุดการทำงาน ช่อง 3 อย่าดื้อ!

ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล นักวิชาการอิสระ เรียกร้องให้นายสรยุทธ์ สุทัศนะจินดา รับผิดชอบความผิดที่ทำไป ทั้งการงดการออกอากาศ และพิสูจน์ตัวเองก่อน
 0000
สภาการหนังสือพิมพ์เชือดสรยุทธ์ เตือนให้หยุดทำหน้าที่และพิจารณาตัวเองแม้ไม่ได้เป็นสมาชิก
 แถลงการณ์
 เรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสื่อมวลชน กรณีบริษัทไร่ส้ม
ตามที่ปรากฎต่อสาธารณชน กรณีคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ และบริษัทไร่ส้ม มีส่วนพัวพันกับการทุจริตเงินรายได้โฆษณา ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ชี้มูลความผิด และอยู่ระหว่างการดำเนินคดuทางกฎหมายนั้น ในฐานะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งต้องอาศัยความเชื่อถือ ไว้วางใจของประชาชนเป็นสำคัญ กรณีจึงมีเหตุผลที่สังคมควรต้องตั้งคำถาม และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแลเรื่องจริยธรรมของสื่อมวลชน ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ดังกล่าว ถึงแม้ผู้ถูกกล่าวหาจะมิได้เป็นสมาชิกโดยตรง แต่ก็นับเป็นภาระรับผิดชอบร่วมกับองค์กรสื่ออื่นๆ ที่จะต้องยืนยันหลักการการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี ที่ต้องไม่ประพฤติ ปฎิบัติการใดๆ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ซึ่งในกรณีเช่นนี้ พฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหาแม้จะยังไม่มีบทสรุปทางกฎหมาย [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

วิถีกระสุนศพในวัดสระปทุม ไม่มีทิศทางจากบนรถไฟฟ้า ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ดเสนอ สายล่อฟ้าสรุป

เพิ่งได้ดูรีรันสายล่อฟ้า วันที่ 3 ตุลาคม 2555 เมื่อซักครู่
รายการสายล่อฟ้า ช่องบลูสกาย สรุปกระทู้แสวงหาความจริงเรื่อง “ใครฆ่าน้องเกด” ได้ดี
อ้างอิงขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ดทุกเรื่อง
พอดีกับฝ่ายดีเอสไอ ยอมรับวิถีกระสุน ไม่ได้มาจากฝั่งทหาร
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ทำให้ความจริงกระจ่างในระดับหนึ่ง
นอกจากเรื่องวิถีกระสุนแล้ว ประเด็นเอาชุดกาชาดมาสวมน้องเกดในภายหลังก็เป็นประเด็นใหญ่
กระทู้ต้นเรื่องถือเป็นกระทู้แสวงหาความจริงประวัติศาสตร์เพราะความยาวปาเข้าไป 45 หน้า

ใครฆ่าน้องเกด
โดย amplepoor, 27 สิงหาคม 2555 21:02 ( คลิก)
 
0000
 
การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคลิปนักข่าว คลิปสำนักข่าวทั้งไทยและต่างประเทศ
 

ประกอบกับผลการชันสูตรจากตำรวจและคุณหมอพรทิพย์ ทำให้ได้รับรู้กันว่า…
วิถีกระสุนจากศพต่างๆ ไม่น่าจะมาจากมุมยิงของทหารได้
เรื่องราวแบบนี้สื่อกระแสหลักคงหลงลืมกันไปหมดแล้ว ไม่พยายามแสวงหาข้อเท็จจริงที่รอบด้าน
คอยแต่งับเอาข่าวของคนแต่ละกลุ่มทะเลาะกันมานำเสนอ
หรือไม่ก็แค่ตะโกนถาม ชายใจดำ ชายชุดดำ ทหาฆ่าประชาชน
มีใครบ้างที่ตั้งคำถาม ใครฆ่าทหารและประชาชนทั้งสีลมและอีกหลายแห่ง
เมื่อไหร่ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนจึงจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง
แคน ไทเมือง
คลิปเบรคแรก (จำนำข้าวเกี่ยวเนื่องวัดสระปทุม) 
http://www.youtube.com/watch?v=30GTQD0vOlI&feature=player_embedded
คลิปเบรค 2 สืบจากศพ
watch?feature=player_embedded&v=z1StoroZ80w

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 2 Comments

อย่าเปิดช่องให้พวกล้มเจ้าเอามาเป็นประเด็น…

Like PageUnlike Page
ดร. ธีระชน มโนมัยพิบูลย์
 ป้ายนี้ทำขึ้นโดยคนที่รักในหลวง ไม่เกี่ยวกับการเมือง เพียงมีข้อสังเกตุว่า
” ถ้าคนที่รักในหลวง ไม่สามารถแสดงออกว่ารักในหลวง วันนั้นคือวันที่ มารครองเมือง ”
แชร์มาจากเพจผู้ว่าครับ
00000

ผมรู้ว่าทุกคนรักในหลวงและควรแสดงออก
แต่บางทีถ้าเกี่ยวเนื่องการเมืองตอนใกล้เลือกตั้งก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ถ้าทำตอนวันเฉลิมฯ หรือในวโรกาสอันควรก็ไม่เสียหาย
ถ้ายังไงก็ระมัดระวังด้วยละกันครับ…
เพราะเชื่อว่าฝ่ายตรงข้ามคงใช้เป็นประเด็นโจมตี
 
พวกคิดไม่ดีต่อสถาบันมันไม่ละเว้นอยู่แล้ว
 
เรารู้ว่า นักการเมืองสาย ปชป. รักในหลวงทุกน
 
แต่ควรให้ประชาชนเป็นคนบอกกล่าวเพราะเค้าได้เห็นความจริง
 
รักด้วยการกระทำ ไม่ต้องเอ่ยปาก
 
ทำแบบปิดทองหลังพระ แล้วความดีก็จะส่งผลดีเอง
 
ถ้ายังไงนักการเมืองควรระมัดระวังให้มาก โดยเฉพาะช่วงใกล้เลือกตั้ง
 
โปรดอย่านำเรื่องของถาบันมาเป็นประเด็นในการหาเสียง
 
เพราะเท่ากับเปิดช่องให้พวกล้มเจ้าถือโอกาสพาดพิงได้ง่าย
 
แคนไทเมือง

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 28 Comments