Monthly Archives: กันยายน 2011

รศ.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ “นิติราษฎร์อย่าปรับกม.เข้ากับคน “

ข้อเสนอของ กลุ่มคณาจารย์รุ่นใหม่นาม “คณะนิติราษฎร์”จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ที่จุดพลุเสนอให้ลบล้างผลพวงจากการรัฐประหาร 19 ก.ย.2549  เช่น ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 50 และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ยกเลิกคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรค ยกเลิกคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่คตส. ชงเรื่อง ไม่ว่า คดีทุจริตที่ดินรัชดาที่ตัดสินจำคุก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 2 ปี รวมถึงคดีความอื่นๆ ของคตส.ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอนี้ ถูกจับตามองว่าเป็นการทำเพื่อหวังล้างผิดให้พ.ต.ท.ทักษิณ และหากปฏิบัติได้จริงจะทำให้สังคมกลับมาปรองดอง สมานฉันท์ และสร้างสำนึกหยุดการปฏิวัติได้หรือไม่ หรือจะเกิดความโกลาหลขึ้นอีกรอบ   รศ.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์กับทีมงานปฏิรูป ไว้น่าสนใจดังนี้ 
@คิดอย่างไรกับข้อเสนอของกลุ่มคณาจารย์คณะนิติราษฎร์ ธรรมศาสตร์ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 113 Comments

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุราชการ 113 ราย วันนี้

ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตําแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูงและตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  สังกัดส่วนราชการต่าง ๆ  ซึ่งมีอายุครบ  ๖๐  ปีบริบูรณ์  และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ้นจากตําแหน่ง  รวมทั้งสิ้น  ๑๑๗  ราย  ดังนี้
๑.  สํานักนายกรัฐมนตรี  จํานวน  ๑๘  ราย
๑.๑  นายทินกร  ภูวะปัจฉิม  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๒  นายวชิระ  เพ่งผล  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๓  นางรังสี  พันธุมจินดา  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๔  นายกฤษณพร  เสริมพานิช  [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 31 Comments

บ๊ายบายบัตรเครดิตเกษตรกร…รากหญ้ากินแห้ว…อีกแล้วครับท่าน

คลังสั่งรื้อบัตรเครดิตชาวนาใหม่
300 บาท ยังไม่มา 15,000 ยังต้องรอ
จะเริ่มจำนำข้าว น้ำก็มาท่วมนาเสียหาย
ล่าสุดหวังกู้จากบัตรเครดิตเษตรกร ตอนนี้ความหวังก็เริ่มเลือนหายไป
ตาย ตาย ตาย รากหญ้าทั้งหลายเอย…

คลังสั่งรื้อบัตรเครดิตชาวนาใหม่
“นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล รมว.คลัง เผยสั่งล้มประมูลโครงการบัตรเครดิตชาวนา พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการศึกษาแนวทางโครงการใหม่ทั้งหมด ส่งผลให้โครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีนี้ อาจต้องเลื่อนไปเป็นปี 55″
http://bit.ly/omOdHz
รมว.คลังสั่งล้มประมูล-รื้อบัตรเครดิตชาวนาเลื่อนใช้เป็นปี 55
“นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งล้มประมูลโครงการบัตรเครดิตชาวนา พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการศึกษาแนวทางโครงการใหม่ทั้งหมด ส่งผลให้โครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีนี้ อาจต้องเลื่อนไปเป็นปี 2555
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายนันท์ เนตรรัตน์ กรรมการบริษัท Accellence(Thailand) จำกัด ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 6 Comments

นิติราษฎร์ตีลูกมึนต่อ…ไม่ขอยอมจำนนต่อการรัฐประหาร…!

สืบเนื่องจากข้อเสนอทางวิชาการ “5 ปี รัฐประหาร 1 ปี นิติราษฏร์” และคำชี้แจงรายละเอียดของข้อเสนอให้ “ลบล้างผลพวงของรัฐประหาร 19 กันยายน 2549″ ซึ่งคณะนิติราษฎร์ ได้เปิดแถลงข้อเสนอต่อประชาชนผู้สนใจ และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 และ 25 กันยายน 2554 ตามลำดับ 
ปรากฎว่ามีผู้เขียนบทความ จดหมาย คำกลอน รวมทั้งส่งอีเมลมาถึงคณะนิติราษฏร์จำนวนมาก ทั้งที่ให้กำลังใจ สนับสนุนข้อเสนอ รวมทั้งเสนอแนะเพิ่มเติม และทั้งที่ตั้งคำถาม แสดงความไม่เห็นด้วย หรือต่อว่าด่าทอ แต่ด้วยสมาชิกของคณะนิติราษฎร์ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น หรือตอบกลับอีเมลเหล่านั้นได้ทั้งหมด จึงขอส่งสารมายังทุกท่านว่า
คณะนิติราษฏร์ ได้รับสารเหล่านั้นทั้งหมดแล้ว และขอขอบคุณในทุกคำให้กำลังใจและสนับสนุนของประชาชนผู้มีใจรักในนิติรัฐ – ประชาธิปไตย และปฏิเสธ ไ่ม่ก้มหัว หรือยอมจำนนต่อรัฐประหารไม่ว่า [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 98 Comments

ข้อสอบปลายภาคก่อนจบนิติศาสตร์บัณฑิต

ตอนผมเรียนปี 3 วิชาการหนังสือพิมพ์ อาจารย์สุรัตน์ นุ่มนนท์ ( ผู้ล่วงลับ) ออกข้อสอบโหดหินมาก โดยบอกล่วงหน้าว่าข้อสอบมีข้อเดียว อนุญาตให้นิสิตนำตำราเข้าในห้องทุกชนิด
พวกเราเฮ คิดว่าหมู
ข้อสอบปลายภาคแบบนี้อาจารย์น่าจะอยากช่วยนิสิตเพราะเรียนหนักมาก ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เรานึกเข้าข้างตัวเอง
ถึงวันสอบ ข้อสอบมีว่า “ถ้าคุณได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ท่านจะบริหารจัดการอย่างไร? “
นิสิตทั้งห้องหงายเงิบ…ตั้งสติอยู่ครึ่งชั่วโมง ปากกาก็คงประเภทจิ้มแห้ง จิ้มแห้ง จรดปากกาตอบไม่ได้ซักที แต่สุดท้ายก็ต้องบรรยายอยู่ดี…ใครจำอะไรได้ก็ใส่ลงไป ให้เต็มสมุดคำตอบก็แล้วแล้วกัน
อาจารย์ผู้คุมสอบแจกข้อสอบเสร็จ อาจารย์สุรัตน์ นุ่มนนท์ท่านก็เดินยิ้มเผล่ด้วยมาดเยาะเย้ยลูกศิษย์รอบห้อง โดนนิสิตหญิงค้อนเอา ๆ ไปหลายวง..อาจารย์ง่ะ อาจารย์ง่ะ…
เวลาในการเขียนคำตอบ 3 ชั่วโมง ใครอยากลุกไปห้องน้ำ สูบบุหรี่ขออนุญาตได้ ไม่ว่ากัน
ตำราหรือแล็คเชอร์ที่นำเข้ามาเปิดได้ ไม่ว่ากัน ( อีกนั่นแหละ )  เพราะไม่ใช่เรื่องข้อสอบเด็กๆ แต่เป็นข้อสอบผู้ใหญ่
คิดซะว่า…สอบได้เป็นเรื่องตลก สอบตกเป็นเรื่องธรรมดา [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 104 Comments

ภาพบรรยากาศกลุ่มคัดค้านการยื่นฎีกาอภัยโทษให้ทักษิณ ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวานนี้ …คนน้อยแต่มากคุณภาพ

ภาพบรรยากาศกลุ่มคัดค้านการยื่นฎีกาอภัยโทษให้ทักษิณ ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวานนี้ …คนน้อยแต่มากคุณภาพ

 

ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 72 Comments

บทบรรณาธิการไทยรัฐ : ถามนิติราษฎร์จะล้มล้างกฎหมายจนให้ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่?

แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มธ. 7 คน ที่ใช้ชื่อว่า “คณะนิติราษฎร์” เปิดประเด็นการถกเถียงตามคาดหมาย ประธานวิปรัฐบาลสดุดีว่า เป็นแนวทางของนักกฎหมายที่น่าสนใจ รัฐบาลสามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความปรองดอง ขณะที่รัฐมนตรียุติธรรม (เงา) พรรคประชาธิปัตย์ เตือนว่า อาจทำลายหลักนิติธรรม และเพิ่มปมความขัดแย้งในสังคมไทย
แถลงการณ์ของคณะนิติราษฎร์ที่กลายเป็นประเด็นทางกฎหมายและทางการเมือง ได้แก่ ข้อที่ 1 ให้ลบล้างผลพวงของรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 โดยประกาศให้ รัฐประหารและการกระทำใดๆที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายของคณะรัฐประหาร คปค. ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้น และไม่เคยมีผลทางกฎหมาย รวมทั้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำพิพากษาศาลฎีกา
คณะนิติราษฎร์ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า ให้ “ลบล้าง” ผลพวงของรัฐประหารทั้งหมดหรือไม่? ถ้าลบล้างทั้งหมด อาจจะต้องลบล้างรัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับปัจจุบัน ลบล้างผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา 2 ครั้ง ลบล้าง [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 72 Comments

อาจารย์เพี้ยน สังคมป่วย

จดหมายเปิดผนึกถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
เรียน อธิการบดี
 
ตามที่มีกลุ่มอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกอบด้วยนายวรเจตน์ ภาคีรัตน์, นางจันทจิรา เอี่ยมมยุรา, นายฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล, นายธีระ สุธีวรางกูร, นางสาวสาวตรี สุขศรี, นายปิยบุตรแสงกนกกุล และนายปูนเทพ ศิรินุพงศ์ ซึ่งได้เรียกกลุ่มของตนว่า “กลุ่มนิติราษฎร์” และได้ออกแถลงการณ์สู่สังคมภายนอก 4 ประเด็น ตามที่ท่านอธิการบดีและสังคมทั่วไปทราบแล้วนั้น
 
ดิฉันและกลุ่มเพื่อนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมธรรมศาสตร์รู้สึกวิตกกังวลและเศร้าใจมากที่ขณะนี้ดิฉัน กลุ่มเพื่อน และคิดว่ารวมถึงประชาคมธรรมศาสตร์อีกหลายท่าน ถูกคนใกล้ชิด คนรู้จัก คนที่รู้ว่าเราทำงานที่ธรรมศาสตร์ ตั้งคำถามถึงพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ 
 
คำถามที่ถูกถามอยู่ตลอดเวลาก็คือว่า การที่คนกลุ่มนี้เสนอให้ลบล้างผลพวงของการรัฐประหาร  เหตุใดจึงต้องเจาะจงว่าเป็นเฉพาะการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เท่านั้น 
 
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ผลของการวินิจฉัยและคำพิพากษาหลังจากรัฐประหาร 19 กันยายน  2549 เป็นโมฆะหรือไม่เคยเกิดขึ้นอีกด้วยนั้น [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 107 Comments

ระวังประชานิยมชนชั้นกลางจะพาประเทศเข้าสู่จุดอับ ( เศรษฐศาสตร์ข้างเถียงนา)

ก่อนนี้ประมาณ 10 ปี เราเพิ่งได้ยินคำว่า “ประชานิยม” เราได้ยินทฤษฎีของเดอโซโต เรารู้จักการ”แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน”
แล้วรัฐบาลก็ลืมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทำให้ครอบครัวแข็งแกร่ง ประเทศมั่นคง
แล้วเราก็มาได้ยินคำว่า “เงินในอากาศ” ของทีมนโยบายของพรรคเพื่อไทยในการหาเสียงก่อนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
เราได้ยินคำว่าเป็นหนี้ก่อนแล้วจะรวย เรียนรู้วิธีรวยแบบทักษิณ
กู้หนี้ก้อนใหญ่มาโปะหนี้ก้อนเล็ก ลงทุนมากขึ้นรายรับมากขึ้นแล้วจะรวยแบบทักษิณ
แต่ลืมคิดไปว่าธุรกิจที่ทักษิณทำนั้นล้มเหลวมาตลอด จนต้อง “กู้เพิ่ม” มาโดยตลอดเช่นกัน
ทำธุรกิจอะไรก็สู้ใครเค้าไม่ได้ จนมาได้ธุรกิจผูกขาดจากรัฐบาล รสช. ( ก็คณะปฏิวัติที่เสื้อแดงเกลียดนักเกลียดหนานั่นแหละ )
จากประชานิยมรากหญ้า สร้างให้ทักษิณเป็นเทพเจ้าของคนเสื้อแดงสำเร็จมาเรียบร้อย จนก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงไปทั่วประเทศ แม้วันนี้ทักษิณก็บอกกับลิ่วล้อขวัญชัยว่า “อย่าขวางหมู่บ้านเสื้อแดง”
ก็ไม่รู้ว่าจะต้องสร้างกันอีกหมู่บ้าน ที่จะติดรูปท่านเทพทักษิณติดไว้บนฝาบ้านถึงจะพอใจท่านเทพ
จากมติครม.เมื่อวาน เล่นกันเรื่องเงินเดือนหรือรายรับของผู้จบปริญญาตรีเดือนละ 15,000 บาท จะว่าดีมันก็ดี ถ้าทำได้โดยไม่สร้างปัญหาในอนาคต หรือทำแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะเรื่องเงินเดือนข้าราชการ ถือเป็น “งบประจำ” ที่จะต้องจัดให้ขาดไม่ได้
งบประจำเยอะ งบพัฒนามันก็น้อย
รัฐบาลลดราคาน้ำมันเบนซิน ถามว่าดีมั๊ย ประชาชนคนชั้นกลางได้ประโยชน์สูงสุดก็ต้องบอกว่าดีสิ
แต่มันดีสำหรับอนาคตหรือไม่…ยังสงสัย
นั่งคิดแล้วรู้แต่ว่าเงินกองทุนน้ำมันเหลือแค่ 600 [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 52 Comments

คลิปนายกหนีนักข่าวเข้าลิฟท์ได้….น่ารักมากเลยครับ….( น่อร๊อว์กอ่ะ!)

คลิกเพื่อชมภาพ
watch?v=vzLp1hLKlSc&feature=player_embedded

ความเห็นจากยูทูป
00000000000000

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 48 Comments