บล็อกเจ้าพระยา
ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานที่ดินผ่าน ส.ป.ก.ให้ชาวนา.. ควรที่ข้าราชการจะยึดเป็นแนวปฏิบัติ !
ภาณุมาศ ทักษณา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริ เกี่ยวกับการเกษตรเอาไว้นานแล้วว่า “ ในการทำการเกษตรให้ได้ผลดีที่สุดนั้น ปัจจัยสำคัญที่รัฐบาลควรจะต้องดูแลเอาใจใส่มีหลายด้านด้วยกัน อาทิ เรื่องของการชลประทาน การพัฒนาคุณภาพดิน” แต่ปัจจัยที่สำคัญที่พระองค์ทรงห่วงใยเป็นอย่างยิ่งในการทำการเกษตรก็คือ ที่ดินสำหรับทำการเกษตร พระองค์เคยมีพระราชกระแสรับสั่งว่า “ หากเราไม่บริหารจัดการที่ดินสำหรับทำการเกษตรให้ดี ไม่มีการดูแลระมัดระวังตามสมควรแล้ว ในวันข้างหน้าเราอาจจะต้องเสียที่ดินให้แก่กิจการอื่น และไม่มีที่ดินเหลืออยู่เพียงพอสำหรับการเกษตร” ผมอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเป็นมง...

เรื่องล่าสุด
[จากเจ้าพระยาถึงฝั่งโขง] ข้าวที่ชาวนาในจังหวัดนครสวรรค์ก็เนรมิตแปลงนาเป็นข้อความบอกรักพ่อ "รักพ่อตลอดไป" ใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้ว ซึ่งข้อความ รักพ่อตลอดไป พร้อมตัวอักษร ร.เรือ และเลข 9 ไทย ที่สื่อถึงรัชกาลที่ 9 เป็นฝีมือของน...
[บ้านนี้เมืองนี้] โดย สำเริง  คำพะอุ มีคดีสินบนระหว่างประเทศที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของ  ปปช. คือ 1 คดีสินบน โรลล์-รอยซ์ 2 คดีบริษัท เจเนอรัล เคเบิล ผู้ผลิตสายเคเบิลและสายไฟ จ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่รัฐ  ท...
[ประเด็นโลกเช้านี้] เกษม อัชฌาสัย -  ซีเอ็นเอ็น วอชิงตัน,หน่วยงานมนุษย์ธรรมทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก ในกรณีที่ประธานาธิบดีสหรัฐ “โดนัลด์ ทรัมพ์” สัญญาจะตัดงบช่วยต่างประเทศ รวมทั้งเงินซึ่งเคยมอบให้ชาติที่อดอยาก เช...
เรื่องแนะนำ
[บทความรับเชิญ] คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส (หนังสือพิมพ์ แนวหน้า) โดย สารส้ม ทรัพย์สินที่ถูกโกงแล้วผ่องถ่ายออกไปจากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น มีทั้งเช็ค ห...
บล็อกเจ้าพระยา
ใต้ร่มธงไทย
บ้านนี้เมืองนี้
นายปกครอง
จิตอิสระ
สัพเพเหระ
เศรษฐศาสตร์การเมือง
รามอินทรา
จากเจ้าพระยาถึงฝั่งโขง
บทความรับเชิญ
วสิษฐ เดชกุญชร
เรื่องเล่าจาก ดร.โย
Social Talk
เจาะโลก
ประเด็นโลกเช้านี้
ความเห็นต่างชาติ
บนพานรัฐธรรมนูญ
Copyright © 2017 บล็อกเจ้าพระยา. All rights reserved.
web analytics